Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 2: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 2: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 2: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί Ενότητας Ο στόχος της 2ης Ενότητας είναι η γνώση των προτύπων & των κανονισμών μιας Ε.Η.Ε. και οι ενότητες ΕΛΟΤ HD 384 4

5 Περιεχόμενα Ενότητας Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. Διαφοροποιήσεις HD 384 με Κ.Ε.Η.Ε. 5

6 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 1 Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» από 05/03/2006 είναι ο νέος Κ.Ε.Η.Ε. 6

7 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 2 Η μελέτη και η κατασκευή των Ε.Η.Ε. ΧΤ (<1 kV) γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/5-3-2004), το οποίο αντικατέστησε τους προηγούμενους Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) - (ΦΕΚ Β/59/11-4-1955). Η αντικατάσταση των Κ.Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο HD 384 έγινε και για την ανάγκη εναρμόνισης της χώρας μας προς τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7

8 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 3 Το περιεχόμενο του Προτύπου ΕΛΟΤ HD-384 χωρίζεται σε επτά ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται σε 168 σελίδες. Συνολικά, οι σελίδες ανέρχονται στις 175, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων. Τα μέρη (Ενότητες) του Προτύπου είναι τα ακόλουθα: Μέρος 1ο: Γενικά (σκοπός, πεδίο εφαρμογής) Μέρος 2ο: Ορισμοί (ορισμοί των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται στο Πρότυπο) Μέρος 3ο: Προσδιορισμός των γενικών χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων 8

9 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 4 Μέρος 4ο: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια (προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς κλπ) Μέρος 5ο: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (ηλεκτρικές γραμμές, όργανα προστασίας και ελέγχου, γειώσεις και αγωγοί προστασίας, τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας κλπ) Μέρος 6ο: Έλεγχος Εγκαταστάσεων Μέρος 7ο: Εγκαταστάσεις σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις 9

10 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 5 Το πρότυπο εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τάσεως έως 1000V AC ή έως 1500V DC: Κατοικιών Εμπορικών καταστημάτων Δημοσίων κτιρίων Βιομηχανιών, βιοτεχνιών Γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 10

11 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 6 Το πρότυπο εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τάσεως έως 1000V AC ή έως 1500V DC: Προκατασκευασμένων ή προσωρινών κτισμάτων κατηγορίας (1-5) Τροχόσπιτων και κάμπινγκ Εργοταξίων Μαρίνων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. 11

12 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 7 Το πρότυπο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Στις εγκαταστάσεις έλξης (π.χ. ανελκυστήρες) Στις εγκαταστάσεις αυτοκινήτων και ρυμουλκούμενων οχημάτων (με εξαίρεση τα τροχόσπιτα) Στις εγκαταστάσεις πλοίων Στις εγκαταστάσεις αεροσκαφών 12

13 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 8 Το πρότυπο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Στις εγκαταστάσεις φωτισμού δημόσιων οδών και πλατειών και στις εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένων και δημόσιων παραλιακών περιοχών Στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικών φρακτών Στις εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων Στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. 13

14 Διαφοροποιήσεις HD 384 με Κ.Ε.Η.Ε. - 1 Βασικές διαφοροποιήσεις HD 384 με ΚΕΗΕ: Αναλύονται τα μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή άμεσης και έμμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα Αναλύονται κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την επιλογή και εγκατάσταση των γειώσεων, της κύριας και της συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης Αναλύονται οι πολύ χαμηλές τάσεις ασφαλείας SELV και προστασίας PELV Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του μέγιστου ρεύματος μιας ηλεκτρικής γραμμής 14

15 Διαφοροποιήσεις HD 384 με Κ.Ε.Η.Ε. - 2 Βασικές διαφοροποιήσεις HD 384 με ΚΕΗΕ: Ορίζεται πως θα γίνεται ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Γίνεται διαχωρισμός των χώρων σε ζώνες χρήσης σε λουτρά και σε πισίνες και επισημαίνονται οι ειδικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε αυτές Γίνεται επιτακτική ανάγκη η εγκατάσταση του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ και η τοποθέτηση πινακίδας οδηγιών για το χρήστη ώστε να πραγματοποιεί δοκιμή της λειτουργίας του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ σε τακτά χρονικά διαστήματα 15

16 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 9 Επισημαίνοντας τις δύο βασικότερες τροποποιήσεις που είναι η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης ως βασική γείωση και η χρήση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στον κεντρικό πίνακα, θυμίζουμε ότι η υπουργική απόφαση με αριθμό ΦΑ΄50/12081/642 της 26/07/2006 ορίζει την υποχρεωτική εγκατάσταση του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις και η υπουργική απόφαση με αριθμό ΦΑ΄50/12081/642 της 26/07/06 ορίζει τη θεμελιακή γείωση ως βασική, με προθεσμία ενημέρωσης του κτιριοδομικού κανονισμού. 16

17 Ελληνικοί Κ.Ε.Η.Ε. - 10 Βέβαια, επειδή οι προαναφερόμενες διαφοροποιήσεις δεν είναι και οι μοναδικές, θα πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη του Προτύπου από τους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που πρέπει να εφαρμόζονται ανελλιπώς κατά την κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Ενώ οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκσυγχρονίζονται κι οι απαιτήσεις αυξάνονται διαρκώς, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η Ασφάλεια και η Εγγύηση στην εγκατάσταση είναι ζήτημα υπουργικής απόφασης και επαγγελματικής υποχρέωσης. 17

18 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 2: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google