Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Ενότητα # 6: Υδραυλικά Κυκλώματα Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Σκοποί ενότητας Να παρουσιάσει και να αναλύσει τη λειτουργία υδραυλικών κυκλωμάτων πολλαπλών εφαρμογών όπως: υδραυλικών κυκλωμάτων ελέγχου ταχύτητας, ρύθμισης πιέσεων, χρήσης συσσωρευτή και υδραυλικών κυκλωμάτων ακολουθίας.

5 Περιεχόμενα ενότητας Υδραυλικά Κυκλώματα Ελέγχου Ταχύτητας.
Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή. Υδραυλικό Κύκλωμα με Ρύθμιση Πιέσεων. Υδραυλικά Κυκλώματα Ακολουθίας.

6 1. Υδραυλικά Κυκλώματα Ελέγχου Ταχύτητας

7 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (1/6)
Άσκηση 1 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να διαθέτει ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου με στραγγαλισμό εισερχομένου ρευστού.

8 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (2/6)

9 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (3/6)
Άσκηση 2 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο σε συγκεκριμένο σημείο της πρόωσης του εμβόλου να αλλάζει η ταχύτητα μετατόπισής του κατ’ επιλογή μας.

10 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (4/6)

11 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (5/6)
Άσκηση 3 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα το οποίο να βασίζεται στην μέθοδο της «αναγέννησης».

12 Έλεγχος Ταχύτητας Υδραυλικού Εμβόλου (6/6)
Κατά την πρόωση, η ποσότητα εξερχόμενου λαδιού αντί να πάει στην δεξαμενή προστίθεται στην ποσότητα λαδιού που εισέρχεται στο έμβολο.

13 Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή (1/2)
Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή (1/2) Άσκηση 4 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα το οποίο να χρησιμοποιεί συσσωρευτή ενέργειας καθώς και 4/3 βαλβίδα ελέγχου κλειστού κέντρου.

14 2. Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή
2. Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή

15 Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή (2/2)
Έλεγχος Υδραυλικού Εμβόλου με χρήση Συσσωρευτή (2/2)

16 3. Υδραυλικό Κύκλωμα με Ρύθμιση Πιέσεων

17 Υδραυλικό Κύκλωμα με Ρύθμιση Πιέσεων Πρόωσης & Επιστροφής (1/2)
Άσκηση 5 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα το οποίο να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εξαρτήματα προκειμένου να πετυχαίνουμε ρύθμιση στην πίεση πρόωσης και επιστροφής του εμβόλου.

18 Υδραυλικό Κύκλωμα με Ρύθμιση Πιέσεων Πρόωσης & Επιστροφής (2/2)

19 4. Υδραυλικά Κυκλώματα Ακολουθίας

20 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (1/10)
Άσκηση 6 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να πραγματοποιείται ταυτόχρονη και ίδιας κατεύθυνσης κίνησης 2 εμβόλων (χωρίς βαλβίδα ελέγχου).

21 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (2/10)

22 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (3/10)
Άσκηση 7 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να πραγματοποιείται ταυτόχρονη και αντίθετης κατεύθυνσης κίνησης 2 εμβόλων (χωρίς βαλβίδα ελέγχου).

23 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (4/10)

24 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (5/10)
Άσκηση 8 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να πραγματοποιείται ταυτόχρονη και ίδιας κατεύθυνσης κίνηση 2 εμβόλων με βαλβίδα ελέγχου.

25 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (6/10)

26 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (7/10)
Άσκηση 9 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να πραγματοποιείται ταυτόχρονη και ίδιας κατεύθυνσης κίνηση 2 εμβόλων με ρύθμιση εισερχόμενης πίεσης λαδιού σε ένα από αυτά.

27 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (8/10)

28 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (9/10)
Άσκηση 10 Σχεδιάστε υδραυλικό κύκλωμα στο οποίο να πραγματοποιείται ταυτόχρονη και ίδιας κατεύθυνσης κίνησης 2 εμβόλων ή οποία να ενισχύεται από υδραυλικούς κινητήρες (χωρίς βαλβίδα ελέγχου).

29 Υδραυλικό Κύκλωμα Ακολουθίας (10/10)

30 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google