Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. Βραντζά 1, Γ. Δημόκας 2, Π. Νικολαΐδου 3, E. Παππάς 3, Χ. Λύκας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. Βραντζά 1, Γ. Δημόκας 2, Π. Νικολαΐδου 3, E. Παππάς 3, Χ. Λύκας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. Βραντζά 1, Γ. Δημόκας 2, Π. Νικολαΐδου 3, E. Παππάς 3, Χ. Λύκας 3 1 ATEI Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Σίνδος, 574 00, Θεσσαλονίκη 2 TEI Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αντικάλαμος 241 00 Καλαμάτα, e-mail: gedimokas@teikal.grgedimokas@teikal.gr 3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου, 384 46, Βόλος Υλικά και Μέθοδοι Συλλέχθηκαν δεδομένα για το νομό Μαγνησίας που προέκυψαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης Μέτρο 1.1.2., «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 06/06/2014. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν αφορούν τους 215 εγκεκριμένους δικαιούχους του προγράμματος στο νομό Μαγνησίας, χωρισμένα στις τρεις κατευθύνσεις: i). φυτικής παραγωγής, ii). κτηνοτροφίας και iii). μελισσοκομίας. Παράλληλα ερευνήθηκαν οι τάσεις των Νέων Γεωργών, που προκύπτουν από την εικόνα τόσο της υφιστάμενης όσο και της μελλοντικής τους κατάστασης και πιο συγκεκριμένα: i). οι ΜΑΕ, ii). οι ΑΠΑ, iii). ο αριθμός των καλλιεργούμενων στρεμμάτων και ζώων, iv). τα είδη των καλλιεργειών κατηγοριοποιημένα σε: α). δενδροκομία, β). σιτηρά, γ). βαμβάκι, δ). κηπευτικά, ε). ανθοκομικά, ζ). ψυχανθή. Σχήμα 7. Κατανομή των καλλιεργειών των Νέων Γεωργών στη Μελλοντική κατάσταση Σχήμα 8. Κατανομή των καλλιεργούμενων εκτάσεων των Νέων Γεωργών στη Μελλοντική κατάσταση Σχήμα 5. Εισόδημα των Νέων Γεωργών στην Υφιστάμενη και τη Μελλοντική κατάσταση Σχήμα 6. Εισόδημα των νέων Κτηνοτρόφων στην Υφιστάμενη και τη Μελλοντική κατάσταση Σχήμα 3. Στρέμματα των Νέων Γεωργών στην Υφιστάμενη και τη Μελλοντική κατάσταση Σχήμα 4. Αριθμός Αιγοπροβάτων των νέων Κτηνοτρόφων στην Υφιστάμενη και τη Μελλοντική κατάσταση Εισαγωγή Τα τελευταία έτη γίνονται φανερές οι συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στο επίπεδο των εθνικών οικονομιών όλων και περισσότερων κρατών. Στη χώρα μας βιώνουμε τις συνέπειες τις οικονομικής κρίσης εδώ και μια επταετία με αποτελέσματα όπως, η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, η αύξηση της ανεργίας, η μείωση στη μισθοδοσία των εργαζομένων κ.λ.π. Η ενασχόληση με τη γεωργία και πιο συγκεκριμένα με τους κλάδους, της φυτικής παραγωγής, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας. Η μελέτη των τάσεων και των κατευθύνσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν οι Νέοι Γεωργοί, που θα εγκατασταθούν στην Ελληνική ύπαιθρο, πρέπει να αποτελεί πηγή συνεχούς μελέτης, προκειμένου να αναπροσδιορίζονται οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές, ώστε τα παραγόμενα τρόφιμα, να αποκτήσουν τη προστιθέμενη αξία και να είναι ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Αποτελέσματα και Συζήτηση Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι Νέοι Γεωργοί πρόκειται να προβούν, σε αύξηση της τάξεως του 47% στον αριθμό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, 50% στον αριθμό των ζώων και 73% στον αριθμό των μελισσοσμηνών στη μελλοντική τους κατάσταση. Παράλληλα, κύρια κατεύθυνση για τους Νέους Γεωργούς του νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με το διαχωρισμό αποτελεί η δενδροκομία με ποσοστό 63%, ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης στη μελλοντική κατάσταση καταγράφηκαν στις ανθοκομικές καλλιέργειες (69%) και στα ψυχανθή (85%). Επιπλέον η ΑΠΑ και των τριών κατευθύνσεων στη μελλοντική κατάσταση κυμαίνεται σε επίπεδα άνω των 16.500 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα η μέση τιμή της ΜΑΕ και των τριών κατευθύνσεων κυμαίνεται στο 1.5. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε δεικνύει αύξηση στους δείκτες απασχόλησης και προσόδου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση των Νέων Γεωργών σύμφωνα με το επίπεδο σπουδών Σχήμα 2. Κατηγοριοποίηση των Νέων Γεωργών σύμφωνα με τη περιοχή εγκατάστασης 27 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΒΟΛΟΣ, 27-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Σκοπός της εργασίας Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η ανάλυση των τάσεων των νέων γεωργών του νομού Μαγνησίας τόσο κατά την περίοδο εγκατάστασής τους όσο και της μελλοντικής τους κατάστασης.


Κατέβασμα ppt "ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. Βραντζά 1, Γ. Δημόκας 2, Π. Νικολαΐδου 3, E. Παππάς 3, Χ. Λύκας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google