Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul ineriei) D.2. Principiul al II-a (principiul fundamental) D.3. Fora de greutate. Acceleraia gravitaională D.4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul ineriei) D.2. Principiul al II-a (principiul fundamental) D.3. Fora de greutate. Acceleraia gravitaională D.4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul ineriei) D.2. Principiul al II-a (principiul fundamental) D.3. Fora de greutate. Acceleraia gravitaională D.4. Principiul al III-a (principiul aciunii i reaciunii) D.5. Fora de inerie D.6. Fora elastică. Legea lui Hooke D.7. Aplicaie: Determinarea grafică a constantei elastice. Metoda celor mai mici pătrate D.8. Lucrul mecanic. Unitatea de masură D.9. Puterea. Unităi de măsură D.10. Energia cinetică i potenială D.11. Legea conservării energiei D.12. Aplicaie: Micarea unui punct în câmp gravitaional

2 Mecanica are 3 principii (enunate de Isaac Newton pe baza experienei acumulate din studiul micării mecanice i a Mainilor simple: pârghii, scripei, plane inclinate): I. Principiul I (al ineriei) II. Principiul al II-lea (principiul fundamental al mecanicii) III. Principiul al III-lea (al aciunii i reaciunii)

3 Isaac Newton (1643-1727) matematician i fizician englez a enunat principiile în cartea sa fundamentală “Philosophiae Naturalis Principia Matematica”

4 D.1. Principiul I (principiul ineriei) Un corp îi menine starea de repaus relativ sau de micare rectilinie uniformă atâta timp cât asupra lui nu se exercită influene externe

5 Ineria La orice actiune exterioara care cauta să schimbe starea de repaus sau de micare rectilinie i uniformă corpul se opune; proprietate numită inerie. O masură a ineriei este masa

6 D.2. Principiul al II-lea (principiul fundamental al mecanicii) O foră constantă, acionând asupra unui punct material, îi imprimă acestuia o acceleraie constantă, proporională cu foră F=maF=ma Coeficientul de proportionalitate se numete masă Unitatea de masura pentru foră în SI

7 Fora este un vector Adunarea (superpoziia) forelor F 1 + F 2 = F F2F2 F1F1 F se face conform regulii paralelogramului

8 D.3. Fora de greutate este produsul dintre masa i acceleraia gravitaională unde acceleraia gravitatională are valoare medie de g=9.8 m/s 2 Unitate de masură tolerată pentru foră: kilogram-fora = greutatea unui kilogram 1kgf=9.8N

9 D.4. Principiul al III-lea (principiul actiunii si reactiunii) Daca un corp A actionează asupra altui corp B cu o fortă, numită aciune, corpul B reacionează asupra corpului A cu o foră egală în modul i de sens opus, numită reaciune A B

10 D.5. Fora de inerie este egală i de sens contrar forei de traciune Intr-un mijloc de transport: la acelerare ne simim trai înapoi, iar la frânare ne simim împinsi înainte

11 D.6. Fora elastică este fora de reaciune a unui corp elastic la fora cu care care il deformează Deformarea elastică dispare o data cu dispariia forei care a provocat-o Deformarea care nu dispare dupa dispariia forei care a provocat-o se numeste deformare plastică

12 Legea lui Hooke Fora elastică este proportională cu deformarea ΔL

13 D.7. Aplicaie: Determinarea grafică a coeficientului de elasticitate G=-F el ΔLΔL tgα=k=G/ΔL Tangenta unghiului dreptei (denumita panta dreptei) care determină dependena greutăii de alungirea resortului este egală cu coeficientul de elasticitate α Daca atârnăm de un resort greutăi diferite G, Dependena faă de deformare ΔL este o linie dreapta

14 Metoda celor mai mici pătrate x y Pentru a determina panta dreptei care aproximeaz ă î n mod optim distribu i a rezultatelor masur ă torilor din figura alaturat ă, minimiz ă m f unc ia definit ă de suma abaterilor patratice xnxn ynyn Rela ia poate fi aplicat ă pentru determinareaconstantei elastice:x k = Δ L k y k =G k

15 D.8. Lucrul mecanic este egal cu fora inmulită cu deplasarea F x Unitatea de masura în SI

16 Interpretarea geometrică a lucrului mecanic In sistemul de coordonate (x,F) lucrul mecanic este aria de sub curba F(x) F x Fora constantăFora variabilă Exemplu: fora elastică x F el

17 D.9. Puterea este raportul dintre lucrul mecanic i intervalul de timp în care acesta a fost efectuat Unitatea de masura în SI Unitate de masură tolerata 1CP≈735 W ridicarea unei mase de 75 de kg la înalimea de 1 m în timp de 1 s

18 D.10. Energia cinetică este energia unui corp care se deplasează. Ea este egala cu lucrul mecanic efectuat pentru a imprima o viteză de deplasare v:

19 Energia potenială gravitatională este energia pe care o capată un corp ridicat la o anumita înalime h Ea este egală cu lucrul mecanic efectuat: Energia potenială a unui resort este lucrul mecanic efectuat pentru a produce o alungire ΔL=x, adica aria triunghiului de sub dreapta F(x)=kx

20 D.11. Legea conservării energiei mecanice Energia unui sistem de corpuri care nu interactioneaza între ele este egală cu suma energiilor cinetice i potentiale Intr-un sistem izolat de corpuri suma dintre energia cinetică i cea potentială este constantă

21 D.12. Aplicaie: Micarea unui punct în câmp gravitaional g Energia potenială gravitatională la înalimea h se transformă în energie cinetică dupa parcurgerea distanei h


Κατέβασμα ppt "D. DINAMICA D.1. Principiul I (principiul ineriei) D.2. Principiul al II-a (principiul fundamental) D.3. Fora de greutate. Acceleraia gravitaională D.4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google