Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ghazιuddin M.,  Welch K.,  Mohiuddin S.,  Lagrou R. and  Ghaziuddin N.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ghazιuddin M.,  Welch K.,  Mohiuddin S.,  Lagrou R. and  Ghaziuddin N."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Ghazιuddin M.,  Welch K.,  Mohiuddin S.,  Lagrou R. and  Ghaziuddin N.

3  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καθορίσουμε αν το Social and Communication Questionnaire, ένα ευρέως διαδεδομένο μέτρο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον αυτισμό, μπορεί να διαφοροποιήσει τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος(ΔΑΦ) από τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

4  98 συμμετέχοντες από 7-17 ετών (79 άνδρες και 19 γυναίκες) από όλες τις φυλές  19 συμμετέχοντες έχουν διαγνωστεί με ΔΑΦ  57 συμμετέχοντες με ΔΕΠ-Υ  22 συμμετέχοντες με ΔΑΦ+ΔΕΠ-Υ  Ο δείκτης νοημοσύνης όλων των συμμετεχόντων έπρεπε να είναι πάνω από 70 και ελέγχθηκε με  Weschler Intelligence Scale-ΙV (WISC-IV, 2003)  Weschler Abbreviated Intelligence Scale (WAIS,1999)  Δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων σε σχέση με το φύλο (Fisher’s Exact Test, p=0.383)και την ηλικία (ANOVA, p=0.129).

5  Διάγνωση της ΔΑΦ  Κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε τις ακόλουθες κλίμακες αξιολόγησης  the Autism Behavior Checklist (Krug et al. 1980),  the Social and Communication Questionnaire (Rutter et al. 2003),  the Chlild Behavior Checklist (Achenbach 1991) και  the Conner’s Parent Rating Scale-Revised Long Form (Conners 2009)

6  Ένας πιστοποιημένος ψυχολόγος με 20ετή εμπειρία και ένας ασκούμενος ψυχολόγος πήραν συνέντευξη από τους συμμετέχοντες και τους γονείς φροντιστές  Η τελική διάγνωση βασίστηκε στα κριτήρια του DSM IV TR  Για τις ανάγκες της έρευνας, οι συμμετέχοντες με Αυτισμό, Σύνδρομο/Διαταραχή Άσπεργκερ και Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (PDDNOS) ομαδοποιήθηκαν ως άτομα με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού(ΔΑΦ).

7  Διάγνωση της ΔΕΠ-Υ  Οι γονείς ή φροντιστές συμπλήρωσαν τις εξής κλίμακες αξιολόγησης  Conner’s Parent Rating Scale-Revised Long Form (CPRS-R-L; Conners 2009), το  Chlild Behavior Checklist (Achenbach 1991) και το  Social and Communication Questionnaire (Rutter et al. 2003).  Continuous Performance Test

8  Διάγνωση ΔΑΦ+ΔΕΠ-Υ  Συμμετέχοντες που πληρούσαν και τις δύο διαγνώσεις κατηγοριοποιήθηκαν στη μικτή ομάδα

9  Παλαιότερα ονομαζόταν ως Autism Screening Questionnaire (SCQ, Rutter et al. 1999)  Αποτελείται από 39 ερωτήσεις που απαντιούνται με ναι ή όχι  Με σκορ από 15 και άνω υποδηλώνεται ο αυτισμός

10  Υπάρχουν ερωτήσεις που επικεντρώνονται στα προβλήματα επικοινωνίας (‘’Είχε ποτέ αυτός/ή χρησιμοποιήσει λέξεις οι οποίες φαινόταν να τις έχει επινοήσει;’’)  Ερωτήσεις που επικεντρώνονται σε τελετουργικές συμπεριφορές (Είχε ποτέ ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία γίνονταν σε ασυνήθιστο βαθμό;)

11  Ερωτήσεις που επικεντρώνονται στην απουσία βλεμματικής επαφής (Όταν ήταν στην ηλικία των 4-5 ετών είχε βλεμματική επαφή μαζί σας όταν κάνατε πράγματα μαζί ή μιλούσατε;)  Ερωτήσεις που ασχολούνται με την ανταπόκριση ως προς τους συνομηλίκους(Όταν ήταν στην ηλικία 4-5 ετών ανταποκρινόταν θετικά όταν τον/την πλησίαζε ένα άλλο παιδί;)

12  Μέσος όρος των σκορ του SCQ  Οι ομάδες με ΔΑΦ και οι ομάδες με συνύπαρξη ΔΑΦ και ΔΕΠ-Υ δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές (14.10 και 12.86 αντίστοιχα)  Οι ομάδες του καθαρού ΔΑΦ και του καθαρού ΔΕΠ-Υ παρουσίασαν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (13.43 έναντι στο 7.08)

13  Αποδείχτηκε ότι το SCQ είναι περισσότερο χρήσιμο στη διαφοροποίηση των ομάδων που έπασχαν μόνο από ΔΑΦ και των ομάδων που έπασχαν μόνο από ΔΕΠ-Υ  Αυτό συμβαίνει διότι το SCQ περιέχει ερωτήσεις που επικεντρώνονται στα προβλήματα επικοινωνίας στις τελετουργικές συμπεριφορές στην έλλειψη της βλεμματικής επαφής και στις εκφράσεις του προσώπου

14  Αντίθετα το SCQ φαίνεται ότι βοήθησε ελάχιστα στη διαφοροποίηση των ομάδων που πάσχουνε από ΔΑΦ και της μικτής ομάδας (ΔΑΦ+ΔΕΠ-Υ)  Αυτό μπορεί να οφείλεται στην προφανή αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων της ΔΑΦ και της ΔΕΠ-Υ ειδικά στις κοινωνικές δεξιότητες

15  Το δείγμα λήφθηκε από τριτογενή κλινική.  Οι συμμετέχοντες με νοητική καθυστέρηση εξαιρέθηκαν  Το ADI-R δε χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες

16  References  Achenbach, T. M. (1991). Integrative guide for the 1991 CBCL 4–18, YSR and TRF Profiles. Burlington: University of Vermont, Department of Psychiatry.   Aman, M. G., & Langworthy, K. S. (2000). Pharmacotherapy for hyperactivity in children with autism and other pervasive developmental disorders. Journal of Autism & Developmental Disorders, 30, 451– 459.[CrossRef]CrossRef   American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.[CrossRef]CrossRef   Anckarsater, H., Stahlberg, O., Larson, T., Hakansson, C., Jutblad, S. B., Niklasson, L., et al. (2006). The impact of ADHD and autism spectrum disorders on temperament, character, and personality development. American Journal of Psychiatry, 163, 1239–1244.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Berument, S. K., Rutter, M., Lord, C., Pickles, A., & Bailey, A. (1999). Autism screening questionnaire: diagnostic validity. British Journal of Psychiatry, 175, 444–451.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Conners, K. C. (1994). The Conner’s continuous performance test. Toronto: Multi-Health Systems, Inc.   Conners, K. C. (2009). Conner’s Rating Scales-Revised (CRS-R). Pearson Education, Inc.

17  Ghaziuddin, M., Weidmer-Mikhail, E., & Ghaziuddin, N. (1998). Asperger syndrome: a preliminary report. Journal of Intellectual Disability Research, 42, 279– 283.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Gillberg, C. (2003). Deficits in attention, motor control, and perception: a brief review. Archives of Disease in Childhood, 88, 904–910.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Goldstein, S., & Schwebach, A. J. (2004). The comorbidity of pervasive developmental disorder and attention deficit hyperactivity disorder: results of a retrospective chart review. Journal of Autism & Developmental Disorders, 34, 329–339.[CrossRef]CrossRef   Hartman, C. A., Luteijn, E., Serra, M., & Minderaa, R. (2006). Refinement of the Children’s Social Behavior Questionnaire (CSBQ): an instrument that describes the diverse problems seen in milder forms of PDD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 325– 342.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Kadesjo, B., & Gillberg, C. (2001). Comorbidity of ADHD in Swedish school children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 487–492.[CrossRef][ PubMed]CrossRef PubMed

18  Keen, D., & Ward, S. (2004). Autistic spectrum disorder: a child population profile. Autism, 8, 39–48.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Krug, D., Arick, J., & Almond, P. (1980). Behavior checklist for identifying severely handicapped individuals with high levels of autistic behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 21(3), 221– 229.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Lord, C., Rutter, M., & LeCouteur, A. (1994). Autism diagnostic interview- revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 659–685.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Nijmeijer, J. S., Minderaa, R. B., Buitelaar, J. K., Mulligan, A., Hartman, C. A., & Hoekstra, P. J. (2008). Attention deficit/hyperactivity disorder and social dysfunctioning. Clinical Psychology Review, 28, 692–708.[CrossRef][PubMed]CrossRefPubMed   Ogino, T., Hattori, J., Abiru, K., Nakano, K., Oka, E., & Ohtsuka, Y. (2005). Symptoms related to ADHD observed in patients with pervasive developmental disorder. Brain & Development, 27, 345–348.[CrossRef]CrossRef

19  Reiersen, A. M., Constantino, J. N., Volk, H. E., & Todd, R. D. (2007). Autistic traits in a population-based ADHD twin sample. Journal of Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines, 48, 464–472.[CrossRef]CrossRef   Rutter, M., Bailey, A., Berument, S. K., Lord, C., & Pickles, A. (2003). Social Communication Questionnaire (SCQ). Lifetime Version. Los Angeles: Western Psychological Services.   Simonoff, E., Pickles, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T., & Baird, G. (2008). Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population- derived sample. Journal American Academy Child Adolescent Psychiatry, 47, 921–929.[CrossRef]CrossRef   Wechsler, D. (1999). Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). San Antonio: Psychological Corporation.   Wechsler, D. (2003). WISC-IV technical and interpretive manual. San Antonio: Psychological Corporation.


Κατέβασμα ppt " Ghazιuddin M.,  Welch K.,  Mohiuddin S.,  Lagrou R. and  Ghaziuddin N."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google