Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση Η προτεινόμενη λύση:  Εκτίμηση και παρακολούθηση των κέντρων των ομάδων του ληφθέντος σήματος αντί του ίδιου του διαύλου, με πλήρη εκμετάλλευση της συμμετρίας τους  Κέρδη από τη νέα μεθοδολογία:  Πολύ μικρότερο το απαιτούμενο εύρος ζώνης για εκπαίδευση  Απλότητα στην υλοποίηση  Δυνατότητα παρακολούθησης της ομαδοποίησης του ληφθέντος σήματος καθώς μεταβάλλεται ο δίαυλος  Βελτιστότητα: Επίδοση ελαχίστων τετραγώνων (LS) κατά την αρχική εκτίμηση των κέντρων και επίδοση ελαχίστων μέσων τετραγώνων (LMS) κατά την παρακολούθησή τους, με  Δραματικά χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα  Εκτίμηση και παρακολούθηση των κέντρων των ομάδων του ληφθέντος σήματος αντί του ίδιου του διαύλου, με πλήρη εκμετάλλευση της συμμετρίας τους  Κέρδη από τη νέα μεθοδολογία:  Πολύ μικρότερο το απαιτούμενο εύρος ζώνης για εκπαίδευση  Απλότητα στην υλοποίηση  Δυνατότητα παρακολούθησης της ομαδοποίησης του ληφθέντος σήματος καθώς μεταβάλλεται ο δίαυλος  Βελτιστότητα: Επίδοση ελαχίστων τετραγώνων (LS) κατά την αρχική εκτίμηση των κέντρων και επίδοση ελαχίστων μέσων τετραγώνων (LMS) κατά την παρακολούθησή τους, με  Δραματικά χαμηλότερη υπολογιστική πολυπλοκότητα Σέργιος Θεοδωρίδης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Σέργιος Θεοδωρίδης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελευθέριος Κοφίδης Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιά Ελευθέριος Κοφίδης Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιά Με τη μερική υποστήριξη του Προγράμματος ΠΕΝΕΔ99 (Έργο: «ΙΣΟΔΙΑ») Μερικές σχετικές εργασίες: 1)K. Georgoulakis and S. Theodoridis, “Efficient clustering techniques for channel equalization in hostile environments,” Signal Processing, vol. 58, pp. 153-164, 1997. 2)Y. Kopsinis and S. Theodoridis, “An efficient low complexity technique for MLSE equalizers for linear and nonlinear channels,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 51, no. 12, pp. 3236-3248, Dec. 2003. 3)Y. Kopsinis and S. Theodoridis, “A novel cluster-based MLSE equalizer for M-PAM signaling schemes,” Signal Processing, vol. 83, pp. 1905-1918, 2003. 4)E. Kofidis, Y. Kopsinis, and S. Theodoridis, “On the least-squares performance of a novel efficient center estimation method for clustering-based MLSE equalization,” Proc. EUSIPCO-2004,pp. 469-472, Vienna, Austria, Sept. 2004. 5)Y. Kopsinis, S. Theodoridis, and E. Kofidis, “An efficient low complexity clustering- based MLSE equalizer for frequency-selective fading channels,” Proc. EUSIPCO-2004, pp. 849-852, Vienna, Austria, Sept. 2004. Μερικές σχετικές εργασίες: 1)K. Georgoulakis and S. Theodoridis, “Efficient clustering techniques for channel equalization in hostile environments,” Signal Processing, vol. 58, pp. 153-164, 1997. 2)Y. Kopsinis and S. Theodoridis, “An efficient low complexity technique for MLSE equalizers for linear and nonlinear channels,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 51, no. 12, pp. 3236-3248, Dec. 2003. 3)Y. Kopsinis and S. Theodoridis, “A novel cluster-based MLSE equalizer for M-PAM signaling schemes,” Signal Processing, vol. 83, pp. 1905-1918, 2003. 4)E. Kofidis, Y. Kopsinis, and S. Theodoridis, “On the least-squares performance of a novel efficient center estimation method for clustering-based MLSE equalization,” Proc. EUSIPCO-2004,pp. 469-472, Vienna, Austria, Sept. 2004. 5)Y. Kopsinis, S. Theodoridis, and E. Kofidis, “An efficient low complexity clustering- based MLSE equalizer for frequency-selective fading channels,” Proc. EUSIPCO-2004, pp. 849-852, Vienna, Austria, Sept. 2004. Ιωάννης Κοψίνης School of Engineering and Electronics Institute for Digital Communications Signals and Systems Group University of Edinburgh, UK Ιωάννης Κοψίνης School of Engineering and Electronics Institute for Digital Communications Signals and Systems Group University of Edinburgh, UK Ισοστάθμιση διαύλου: Επεξεργασία του ληφθέντος σήματος με στόχο την ορθή λήψη της ακολουθίας συμβόλων που εκπέμφθηκε. Ισοστάθμιση διαύλου  Σε ασύρματους διαύλους είναι επιθυμητό το σχήμα ισοστάθμισης με Εκτίμηση Ακολουθίας Μέγιστης Πιθανοφάνειας (MLSE)  Χαρακτηριστικά:  Ανάγκη ταυτοποίησης και παρακολούθησης του διαύλου  Πολύ υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα  Σε ασύρματους διαύλους είναι επιθυμητό το σχήμα ισοστάθμισης με Εκτίμηση Ακολουθίας Μέγιστης Πιθανοφάνειας (MLSE)  Χαρακτηριστικά:  Ανάγκη ταυτοποίησης και παρακολούθησης του διαύλου  Πολύ υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα Ορισμός: Τοποθέτηση του προβλήματος: Νέα οπτική γωνία στο πρόβλημα: Η ισοστάθμιση διαύλου ως πρόβλημα ταξινόμησης.  Η πληροφορία του διαύλου βρίσκεται στον τρόπο που ομαδοποιούνται τα δείγματα της εξόδου του  Παρατήρηση κλειδί: Ο ισοσταθμιστής MLSE χρειάζεται στην πραγματικότητα τα κέντρα αυτών των ομάδων, όχι γνώση του διαύλου.  Κέρδη:  Εξάλειψη της ανάγκης ταυτοποίησης και παρακολούθησης των παραμέτρων του διαύλου (εφαρμοσιμότητα και σε μη-γραμμικούς διαύλους)  Δυνατότητα εκμετάλλευσης των συμμετριών στις ομάδες των δειγμάτων της εξόδου προκειμένου να μειωθεί δραστικά το υπολογιστικό κόστος.  Η πληροφορία του διαύλου βρίσκεται στον τρόπο που ομαδοποιούνται τα δείγματα της εξόδου του  Παρατήρηση κλειδί: Ο ισοσταθμιστής MLSE χρειάζεται στην πραγματικότητα τα κέντρα αυτών των ομάδων, όχι γνώση του διαύλου.  Κέρδη:  Εξάλειψη της ανάγκης ταυτοποίησης και παρακολούθησης των παραμέτρων του διαύλου (εφαρμοσιμότητα και σε μη-γραμμικούς διαύλους)  Δυνατότητα εκμετάλλευσης των συμμετριών στις ομάδες των δειγμάτων της εξόδου προκειμένου να μειωθεί δραστικά το υπολογιστικό κόστος. Ιεραρχικός μηχανισμός δημιουργίας των ομάδων στην έξοδο του διαύλου Υπολογιστική πολυπλοκότητα συμβατικού (LMS-MLSE) και προτεινόμενου (1-D CBSE) MLSE ισοσταθμιστή Συγκριτική επίδοση στην εκτίμηση και παρακολούθηση των κέντρων Διατήρηση της ιεραρχικής δομής των ομάδων κατά τη χρονική μεταβολή του διαύλου


Κατέβασμα ppt "Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη σε Ομαδοποίηση Αποδοτική Ισοστάθμιση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Διαύλων Βασισμένη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google