Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρομολόγηση. Δρομολόγηση ονομάζεται το έργο εύρεσης του πως θα φθάσει ένα πακέτο στον προορισμό του Ο αλγόριθμος δρομολόγησης αποτελεί τμήμα του επιπέδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρομολόγηση. Δρομολόγηση ονομάζεται το έργο εύρεσης του πως θα φθάσει ένα πακέτο στον προορισμό του Ο αλγόριθμος δρομολόγησης αποτελεί τμήμα του επιπέδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρομολόγηση

2 Δρομολόγηση ονομάζεται το έργο εύρεσης του πως θα φθάσει ένα πακέτο στον προορισμό του Ο αλγόριθμος δρομολόγησης αποτελεί τμήμα του επιπέδου δικτύου και έχει ως σκοπό να κατευθύνει ένα πακέτο από την πηγή στον προορισμό του

3 Αποφάσεις Δρομολόγησης Η χρονική στιγμή, στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις δρομολόγησης, εξαρτάται από το δίκτυο και, ειδικότερα, από το αν αυτό χρησιμοποιεί αυτοδύναμα πακέτα ή νοητά κυκλώματα

4 Επιθυμητές ιδιότητες αλγόριθμου δρομολόγησης ορθότητα απλότητα δικαιοσύνη ανθεκτικότητα βελτιστοποίηση

5 Γιατί το έργο της δρομολόγησης είναι πολύπλοκο; Χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των κόμβων του δικτύου και όχι μόνο μεταξύ των γειτονικών Για τη δρομολόγηση σε ένα δίκτυο συνεργάζονται πολλοί αλγόριθμοι, οι οποίοι δουλεύουν λιγότερο ή περισσότερο ανεξάρτητα μεταξύ τους

6 Βασικές λειτουργίες αλγόριθμου δρομολόγησης Η επιλογή της διαδρομής για τη μεταφορά των δεδομένων από την πηγή στον προορισμό τους. Η παράδοση των πακέτων στον προορισμό τους όταν πλέον έχει καθοριστεί η διαδρομή. Η παράδοση των πακέτων από την πηγή στον προορισμό επιτυγχάνεται με την χρήση των πινάκων δρομολόγησης

7 Παράγοντες επίδοσης που επηρεάζονται από τον αλγόριθμο δρομολόγησης Ρυθμοαπόδοση  ο ρυθμός μετάδοσης που επιτυγχάνεται Μέση καθυστέρηση  ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η δρομολόγηση των πακέτων στον προορισμό τους – κατά μέσο όρο

8 Έλεγχος ροής Μηχανισμός προστασίας Εμποδίζει την είσοδο νέου «φορτίου» στο δίκτυο αν η μέση καθυστέρηση αυξάνεται επικίνδυνα Σκοπός του είναι να εξισορροπήσει την ρυθμοαπόδοση με την μέση καθυστέρηση

9 Κατηγορίες αλγόριθμων δρομολόγησης Ανάλογα με τον τρόπο λήψης αποφάσεων  Κατανεμημένοι  Συγκεντρωτικοί Ανάλογα με τον τρόπο δρομολόγησης  Στατικοί  Προσαρμοζόμενοι

10 Συγκεντρωτικοί Αλγόριθμοι Οι αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται από έναν κεντρικό κόμβο. Ο κόμβος αυτός πρέπει να έχει πλήρη γνώση της κατάστασης του δικτύου, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους των πινάκων δρομολόγησης. Ο κόμβος πρέπει να έχει μεγάλες δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης. Απαιτείται περισσότερος χρόνος από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit, CPU), για να σαρώνει τους μεγάλους πίνακες δρομολόγησης.

11 Κατανεμημένοι αλγόριθμοι Οι αποφάσεις δρομολόγησης λαμβάνονται κατανεμημένα (μεταξύ των κόμβων του δικτύου). Οι κόμβοι ανταλλάσσουν πληροφορίες, όταν απαιτείται.

12 Στατικοί αλγόριθμοι Χρησιμοποιούν σταθερές διαδρομές για τη μεταφορά δεδομένων, ανεξάρτητα από τις συνθήκες κίνησης, που επικρατούν στο δίκτυο Αλλαγές στις διαδρομές γίνονται μόνο όταν μία γραμμή ή ένας κόμβος τεθούν εκτός λειτουργίας. Δεν επιτυγχάνουν υψηλές ρυθμοαποδόσεις και χρησιμοποιούνται κυρίως σε πολύ απλά δίκτυα

13 Αλγόριθμοι Πρασαρμοσμένης Δρομολόγησης Οι διαδρομές τροποποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης των γραμμών του δικτύου Οι αποφάσεις τους βασίζονται σε μετρήσεις ή εκτιμήσεις της τρέχουσας τοπολογίας του δικτύου.

14 Κριτήρια αλγορίθμων δρομολόγησης Συντομότερη διαδρομή  Αριθμός τμημάτων  Μέση καθυστέρηση  Εύρος ζώνης Αριθμός πακέτων Κόστος γραμμής  Μέση καθυστέρηση  Μέσο μήκος ουράς  Χρήση εύρους ζώνης


Κατέβασμα ppt "Δρομολόγηση. Δρομολόγηση ονομάζεται το έργο εύρεσης του πως θα φθάσει ένα πακέτο στον προορισμό του Ο αλγόριθμος δρομολόγησης αποτελεί τμήμα του επιπέδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google