Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όνομα : Χρήστος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος Γ 3 Εργασία για την « Θεολογικοί Διάλογοι » Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Γιώργος Καπετανάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όνομα : Χρήστος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος Γ 3 Εργασία για την « Θεολογικοί Διάλογοι » Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Γιώργος Καπετανάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όνομα : Χρήστος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος Γ 3 Εργασία για την « Θεολογικοί Διάλογοι » Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Γιώργος Καπετανάκης

2  Για την αναγκαιότητα της διεξαγωγής των Οικουμενικών Διαλόγων και την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας είναι περιττό να ομιλήσω. Η τελευταία προσευχή του Κυρίου αποτελεί Διαθήκην απαραχάρακτον, την οποίαν οφείλομε να εκτελέσωμε ασυζητητί. Δεν πρόκειται περί ιδιωτικής επιθυμίας, ούτε περί προσωπικής επιλογής, αλλά σαφούς εντολής του Κυρίου · « ου γαρ ανέχεται η κεφαλή Χριστός ο Θεός εφεστάναι διηρημένω τω σώματι » ως ανεφώνησεν ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός προς τον Πάπα Ρώμης Ευγένιον τον Δ στή Σύνοδο της Φερράρας / Φλωρεντίας (1438/39). Άλλωστε και η καθόλου Ορθόδοξος Εκκλησία μας, τόσον κατόπιν συνοδικών αποφάσεων των επί μέρους Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, όσον και με παναρθόδοξες αποφάσεις έχει ταχθεί σαφώς υπέρ των Θεολογικών Διαλόγων και υπέρ της προωθήσεως του αιτήματος της αποκαταστάσεως της εκκλησιαστικής κοινωνίας. - See more at: http://www.amen.gr/article12221#sthash.XinmK1pw.dpuf

3

4  Η αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας και δια των Θεολογικών Διαλόγων αποτελεί ιερόν αίτημα. Ακριβώς αυτό ετόνιζεν και ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός πηγαίνοντας στη Σύνοδο της Φερράρας Φλωρεντίας το 1438/39: « Καταφρονήσαντες και κόπων και κινδύνων προς το διαπραγματεύσασθαι το θείον έργον της ενώσεως εάν ο Θεός ευδοκήση, πρόδηλόν εστι, και πρόθυμοί εσμεν και ημείς την δυνατήν επιμέλειαν και σπουδήν Θεού χάριτι προς τούτο συνεινεγκείν, επεί και τούτου χάριν αφίγμεθα.» Ωρισμένοι όμως επικαλούνται μάλιστα αυτόν τον άγιον Μητροπολίτην Εφέσου Μάρκον τον Ευγενικόν υπέρ της απολύτου αρνήσεως αυτών, αγνοούντες, ίσως ηθελημένως, ότι ο άγιος αυτός ήτο εκ πεποιθήσεως και άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας υπέρ των Οικουμενικών Διαλόγων. - See more at: http://www.amen.gr/article12221#sthash.XinmK1pw.dpuf

5  Και δεν δηλώνει ο άγιος Μάρκος μόνον, ότι είναι αναγκαίος ο Θεολογικός Διάλογος, αλλά τονίζει απεριφράστως : « Χρη μετά αγάπης τους λόγους ποιείσθαι, επεί και περί ειρήνης εστίν ο λόγος και ταύτην κατέλιπεν ο Κύριος ημίν ώσπερ τινά κλήρον …» Την αναγκαιότητα αυτήν του διαλόγου με αγάπη, προαότητα και φιλανθρωπία την εκφράζουν και την εφαρμόζουν και οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων. Και ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος προτρέπει : « Μη τοίνυν προς εκείνους αγριαίνωμεν, μηδέ θυμόν προβαλλώμεθα, αλλά μετά επιεικείας αυτοίς διαλεγώμεθα. ουδέν γαρ επιεικείας και πραότητος ισχυρότερον ». - See more at: http://www.amen.gr/article12221#sthash.XinmK1pw.dpuf

6  http://www.amen.gr/article12221

7 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Όνομα : Χρήστος Πυλαρινός Μαρκαντωνάτος Γ 3 Εργασία για την « Θεολογικοί Διάλογοι » Υπεύθυνος καθηγητής : κ. Γιώργος Καπετανάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google