Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Όπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στους χαρακτήρες του εγγράφου, έτσι γίνεται στιςπαραγράφους Στην καρτέλα Home, έχουμε την ομάδα εντολών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Όπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στους χαρακτήρες του εγγράφου, έτσι γίνεται στιςπαραγράφους Στην καρτέλα Home, έχουμε την ομάδα εντολών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 Όπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στους χαρακτήρες του εγγράφου, έτσι γίνεται στιςπαραγράφους Στην καρτέλα Home, έχουμε την ομάδα εντολών Paragraph Αν πατήσουμε στο βέλος στην δεξιά κάτω γωνιά, εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Paragraph 2

3 1. Δημιουργία Παραγράφων Κάθε φορά που πατόυμε το πλήκτρο Enter, γίνεται νέα παράγραφος και εισάγεται ένας κρυφός χαρακτήρας Για να αλλάξουμε γραμμή, χωρίς να αλλάξουμε παράγραφο πατούμε Shift + Enter Έτσι εισάγεται κρυφός χαρακτήρας  Για να εμφανίσουμε τους κρυφούς χαρακτήρες πατούμε το κουμπί στην καρτέλα Home 3 2. Αλλαγή γραμμής

4 3. Στοίχιση Παραγράφων Για να ευθυγραμμίσουμε εύκολα τις παραγράφους με τα περιθώρια, υπάρχουν τα κουμπιά στοίχισης στο Home Έχουμε τέσσερεις επιλογές: 1. Αριστερή Στοίχιση 2. Στοίχιση Κέντρου 3. Δεξιά Στοίχιση 4. Πλήρης Στοίχιση 4

5 4. Εσοχές Παραγράφων(1/2) Για να έχουμε παράγραφο με εσοχή, ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Paragraph και στην καρτέλα Indents and Spacing, στα πεδία του Indentation συμπληρώνουμε αναλόγως το Left ή το Right Έτσι έχουμε αριστερή ή δεξιά έσοχη όπως πιο κάτω: 5

6 4. Εσοχές Παραγράφων(2/2) 6 Δημιουργία αριστερής εσοχής Δημιουργία δεξιάς εσοχής Δημιουργία Εσοχής Πρώτης Γραμμής και Προεξοχής Ένδειξη εσοχής πρώτης γραμμής Ένδειξη Δεξιάς Εσοχής Ένδειξη εσοχής αριστερής γραμμής Ένδειξη Προεξοχής

7 5. Διάστιχο Παραγράφου Όταν θέλουμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την απόσταση μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου, πρέπει να αλλάξουμε το διάστιχο (Line Spacing) Επιλέγοντας την παράγραφο που θέλουμε, ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Paragraph και στην καρτέλα Indents and Spacing εισάγουμε το μέγεθος των αποστάσεων που θέλουμε Π.χ Single (Μονό) ή Double (Διπλό) 7 1 2

8 6. Αποστάσεις μεταξύ Παραγράφων Στο Word μπορούμε επίσης να καθορίσουμε την απόσταση πρίν και μετά από μια παράγραφο. Επιλέγοντας την παράγραφο που θέλουμε, ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου Paragraph και στην καρτέλα Indents and Spacing (Εσοχές και αποστάσεις) εισάγουμε το μέγεθος των αποστάσεων που θέλουμε. Δηλαδή βάζουμε την απόσταση (σε points-στίγματα) πρίν (Before) και μετά (After) για την παράγραφο της επιλογής μας 8

9 7. Καθορισμός Στηλοθετών Οι στηλοθέτες (tabs) βοηθουν στο να στοιχίσουμε το κείμενο, αφού καθορίζουν τον τρόπο που ακολουθουμε Αριστερός Στηλοθέτης: Συμπεριφέρεται σαν αριστερό περιθώριο Στηλοθέτης Κέντρου: Το Κέντρο του κειμένου ευθυγραμμίζεται με τον στηλοθέτη Δεξιός Στηλοθέτης: Συμπεριφέρεται σαν δεξί περιθώριο Δεκαδικός Στηλοθέτης: Στοιχίζει αριθμητικά δεδομένα 9

10 8. Ορισμός Στηλοθετών 1. Από το πλαίσιο διαλόγου Paragraph επιλέγουμε το κουμπί Tabs 2. Πληκτρολογούμε στο Tab stop position την απόσταση (από το αριστερό περιθώριο) 3. Στο τμήμα Alignment επιλέγουμε τον απαιτούμενο στηλοθέτη 4. Αν χρειαστούμε κάποιο είδος γραμμής για οδηγό προς το σημείο του στηλοθέτη επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο από το τμήμα Leader 5. Set 10

11 9. Μετακίνηση και Διαγραφή Στηλοθετών Μετακίνηση: Επιλέγουμε την παράγραφο και σύρουμε με το ποντίκι το σημείο του στηλοθέτη στα δεξιά ή στα αριστερά κατά μήκος του οριζόντιου χάρακα. Διαγραφή: 1 ος τρόπος: Επιλέγουμε την παράγραφο, κάνουμε κλικ στο στηλοθέτη και στον σύρουμε έξω από τον οριζόντιο χάρακα. 2 ος τρόπος: από το πλαίσιο διαλόγου Tabs να επιλέξουμε τον στηλοθέτη και Clear. 11

12 10. Κουκίδες και αρίθμηση Ομάδα εντολών «Paragraph» 12 Κουκίδες (Bullets) Αρίθμηση (Numbering) Γκαλερί Κουκίδων Γκαλερί Τύπων Αρίθμησης

13 11. Πλαίσια Παραγράφου 1. Επιλέγουμε την παράγραφο 2. Στην Κεντρική Καρτέλα πατούμε το βελάκι δίπλα στο Borders. 3. Για περισσότερες επιλογές κάνουμε κλικ στην εντολή Borders and Shading. 4. OK 13

14 12. Προσθήκη Σκίασης 1. Στην Κεντρική Καρτέλα κάνουμε κλικ στο βελάκι δίπλα από το κουμπί Shading. 2. Από την παλέτα με χρώματα που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το χρώμα σκίασης που επιθυμούμε. Για αφαίρεση της σκίασης: Από την παλέτα επιλέγουμε No Color. 14

15 13. Εφαρμογή Στυλ Παραγράφου Στυλ: Ομάδα χαρακτηριστικών μορφοποιήσης που μπορούν να εφαρμοστούν στο κείμενο. Επιλέγουμε την παράγραφο ή τους χαρακτήρες που θέλουμε να αλλάξουμε και πατούμε στο στυλ που θέλουμε. 15 Γκαλερί Στυλ

16 14. Αντιγραφή Μορφοποίησης Παραγράφου 1. Επιλέγουμε την παράγραφο που έχει την μορφοποιήση που θέλουμε 2. Πατούμε Format Painter 3. Σύρουμε το ποντίκι και επιλέγουμε την παράγραφο στην οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε τη μορφοποίηση 16 Πινέλο Μορφοποιήσης

17 15. Αυτόματος Συλλαβισμός (Από «Μορφοποίηση Χαρακτήρων») *Είναι όταν χρειαζόμαστε να έχουμε κείμενα στα οποία η τελευταία λέξη μιας γραμμής χωρίζεται στα δύο, χωρίς να μεταφέρεται ολόκληρη στην πιο κάτω γραμμή. Ενεργοποίηση Συλλαβισμού (hyphenation): Καρτέλα Page Layout + κουμπί Hyphenation Automatic Για οποιεσδήποτε ρυθμίσεις: Hyphenation Options 17


Κατέβασμα ppt "1. Όπως μπορούμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στους χαρακτήρες του εγγράφου, έτσι γίνεται στιςπαραγράφους Στην καρτέλα Home, έχουμε την ομάδα εντολών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google