Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RPC Vs RMI Άλκης Γεωργόπουλος Αλέξανδρος Καρακασίδης Γεωργία Καστίδου Γεωργία Κολωνιάρη Αναστάσιος Κοντογιώργης Ηλίας Λεοντιάδης Μαρία Παπαφώτη Γιάννης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RPC Vs RMI Άλκης Γεωργόπουλος Αλέξανδρος Καρακασίδης Γεωργία Καστίδου Γεωργία Κολωνιάρη Αναστάσιος Κοντογιώργης Ηλίας Λεοντιάδης Μαρία Παπαφώτη Γιάννης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RPC Vs RMI Άλκης Γεωργόπουλος Αλέξανδρος Καρακασίδης Γεωργία Καστίδου Γεωργία Κολωνιάρη Αναστάσιος Κοντογιώργης Ηλίας Λεοντιάδης Μαρία Παπαφώτη Γιάννης Πετράκης Στέφανος Πέτσιος Παναγιώτης Σαλτέας - Καλογεράς

2 Πλεονεκτήματα RPC Υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού Λόγω του IDL μπορεί να τρέξει σε διαφορετικά συστήματα Πολυνηματικοί client και server

3 Μειονεκτήματα RPC Χρειάζεται compiling της εφαρμογής σε κάθε διαφορετική μηχανή Επιπλέον φόρτος λόγω marshalling των δεδομένων Περιορισμοί στους τύπους δεδομένων (ορίσματα, επιστρεφόμενες τιμές)

4 Πλεονεκτήματα RMI Dynamic class loading –από server σε client –από client σε server Object oriented (πολυμορφισμός) Code migration

5 Μειονεκτήματα RMI Το RMI είναι σημαντικά πιο αργό από το RPC –είναι interpreted –γίνεται μετακίνηση κώδικα Απαιτείται η ύπαρξη της JVM

6 POSIX threads Vs Java threads

7 Java ThreadsPOSIX Threads Thread CreationInstantiate a thread objectpthread_create() Thread Joinjoin() methodpthread_join() Thread Exitstop() method deprecatedpthread_exit() Yieldyield() methodsched_yield() Get Thread IDgetName() methodpthread_self() Kill Threadstop() method deprecatedpthread_kill() Mutex LockMonitorspthread_mutex_lock() Condition Variable wait() and notify()pthread_cond_wait(), methodspthread_cond_signal SemaphoresNot Availablesem_wait(), sem_post() Attribute ObjectsNot Availablepthread_attr_*calls Thread SpecificationsNot Available pthread_setspecific, pthread_getspecific Thread PrioritiessetPriority() methodpthread_setschedparam() Thread Cancellation stop() method deprecated, pthread_cancel() calls catch ThreadDeath


Κατέβασμα ppt "RPC Vs RMI Άλκης Γεωργόπουλος Αλέξανδρος Καρακασίδης Γεωργία Καστίδου Γεωργία Κολωνιάρη Αναστάσιος Κοντογιώργης Ηλίας Λεοντιάδης Μαρία Παπαφώτη Γιάννης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google