Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

2 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

3 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

4 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

5 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

6 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

7 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A σημείο μέγιστου κέρδους Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών, απλά και πολυτελείας: Ένα απλό κέικ αποδίδει κέρδος 1 ευρώ. Ένα κέικ πολυτελείας αποδίδει κέρδος 6 ευρώ. Η καθημερινή ζήτηση του απλού κέικ είναι ≤200. Η καθημερινή ζήτηση του κέικ πολυτελείας είναι ≤300. Το εργοστάσιο παράγει ≤400 κέικ καθημερινά. Πόσα απλά κέικ και πόσα πολυτελείας μεγιστοποιούν το κέρδος;

8 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Τυπική μορφή αποτιμητική συνάρτηση περιορισμοί περιορισμοί μη αρνητικότητας

9 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Τυπική μορφή αποτιμητική συνάρτηση περιορισμοί περιορισμοί μη αρνητικότητας

10 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A εφικτό γραμμικό πρόγραμμα : μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι οι περιορισμοί

11 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A εφικτή λύση ανέφικτη λύση εφικτό γραμμικό πρόγραμμα : μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι οι περιορισμοί

12 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A μη εφικτό γραμμικό πρόγραμμα

13 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A εφικτό και φραγμένο γραμμικό πρόγραμμα

14 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A εφικτό αλλά μη φραγμένο γραμμικό πρόγραμμα

15 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε τυπική μορφή

16 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε τυπική μορφή

17 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε τυπική μορφή

18 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή

19 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή

20 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή

21 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή βασικές μεταβλητές τιμή αποτιμητικής συνάρτησης

22 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή δείκτες βασικών μεταβλητών δείκτες μη βασικών μεταβλητών

23 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή

24 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μετατροπή σε αποκλιτική μορφή

25 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

26 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα αρχική λύση

27 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα αρχική λύση

28 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

29 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

30 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

31 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

32 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα

33 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πολυτοπικός Αλγόριθμος - Παράδειγμα βέλτιστη λύση

34 Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Ο πολυτοπικός αλγόριθμος έχει εκθετικό χρόνο εκτέλεσης στη χειρότερη περίπτωση. Χρησιμοποιείται όμως σε πολλές εφαρμογές καθώς η απόδοση του είναι πολύ καλή στην πράξη (η χειρότερη περίπτωση εμφανίζεται πολύ σπάνια). Υπάρχουν αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου: Ελλειψοειδής αλγόριθμος (όχι καλός στην πράξη) Αλγόριθμοι εσωτερικού σημείου (αρκετά καλοί στην πράξη) Επομένως Γραμμικός Προγραμματισμός

35 Δυϊκότητα Γραμμικού Προγραμματισμού TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πρωτεύον Πρόγραμμα (Π)Δευτερεύον Πρόγραμμα (Δ)

36 Δυϊκότητα Γραμμικού Προγραμματισμού TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πρωτεύον Πρόγραμμα (Π)Δευτερεύον Πρόγραμμα (Δ) Π.χ.

37 Δυϊκότητα Γραμμικού Προγραμματισμού TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πρωτεύον Πρόγραμμα (Π)Δευτερεύον Πρόγραμμα (Δ) Έστω μια οποιαδήποτε εφικτή λύση του (Π) και μια οποιαδήποτε εφικτή λύση του (Δ). Τότε Ασθενής Δυϊκότητα

38 Δυϊκότητα Γραμμικού Προγραμματισμού TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πρωτεύον Πρόγραμμα (Π)Δευτερεύον Πρόγραμμα (Δ) Έστω μια οποιαδήποτε εφικτή λύση του (Π) και μια οποιαδήποτε εφικτή λύση του (Δ). Τότε Ασθενής Δυϊκότητα Απόδειξη

39 Δυϊκότητα Γραμμικού Προγραμματισμού TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Πρωτεύον Πρόγραμμα (Π)Δευτερεύον Πρόγραμμα (Δ) Έστω μια βέλτιστη λύση του (Π) και μια βέλτιστη λύση του (Δ). Τότε Ισχυρή Δυϊκότητα

40 Ακέραιος Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A αποτιμητική συνάρτηση περιορισμοί περιορισμοί μη αρνητικότητας ακέραιες τιμές Το πρόβλημα του Ακέραιου Προγραμματισμού είναι -πλήρες

41 Ακέραιος Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Σταθμισμένο κομβικό κάλυμμα Γράφημα Ένα υποσύνολο κόμβων είναι κομβικό κάλυμμα αν για κάθε ακμή έχουμε ή (ή και τα δύο) Πρόβλημα βελτιστοποίησης : Θέλουμε κομβικό κάλυμμα με ελάχιστο βάρος Βάρη κόμβων : Βάρος καλύμματος : 2 1 2 4 1 21

42 Ακέραιος Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Σταθμισμένο κομβικό κάλυμμα Γράφημα Ένα υποσύνολο κόμβων είναι κομβικό κάλυμμα αν για κάθε ακμή έχουμε ή (ή και τα δύο) Πρόβλημα βελτιστοποίησης : Θέλουμε κομβικό κάλυμμα με ελάχιστο βάρος Βάρη κόμβων : Βάρος καλύμματος : 2 1 2 4 1 21 Ακέραιο Πρόγραμμα μεταβλητή για κάθε


Κατέβασμα ppt "Γραμμικός Προγραμματισμός TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Μια εταιρεία παράγει κέικ δύο κατηγοριών,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google