Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A

2 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); }

3 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A AA A A Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); } t = 1; for (int i=1; i<=N; i++) t *= i; αναδρομικό πρόγραμμαμη αναδρομικό πρόγραμμα

4 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός παραγοντικού int factorial (int N) { if (N==0) return 1; return N*factorial(N-1); } αναδρομικό πρόγραμμαμη αναδρομικό πρόγραμμα • Κάθε αναδρομικό πρόγραμμα μπορεί να μετατραπεί σε ισοδύναμο μη αναδρομικό πρόγραμμα. • Πολλές φορές όμως η χρήση αναδρομής δίνει πιο σύντομα ή/και πιο αποδοτικά προγράμματα. t = 1; for (int i=1; i<=N; i++) t *= i;

5 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς

6 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι

7 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και, άρα

8 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και, άρα Αν ο είναι κοινός διαιρέτης των τότε και, άρα

9 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Επομένως

10 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); } Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι

11 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς gcd(128,40)= Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Παράδειγμα int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); }

12 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς gcd(128,40)= gcd(40,8)= Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Παράδειγμα int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); }

13 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς gcd(128,40)= gcd(40,8)= gcd(8,0)= 8 Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Παράδειγμα int gcd (int x, int y) { if (y==0) return x; return gcd(y, x%y); }

14 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε

15 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε Απόδειξη:

16 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Παράδειγμα: Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέτη ακέραιοιόπου : ο μεγαλύτερος ακέραιος που τους διαιρεί ακριβώς Αλγόριθμος του Ευκλείδη Βασίζεται στον κανόνα όπου είναι θετικοί ακέραιοι Ιδιότητα: Αν τότε ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι αποδοτικός : απαιτεί επαναλήψεις

17 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι private class Node { Item item; Node next; } int count(Node x) { if (x == null) return 0; return 1 + count(x.next); } node : item next Αναδρομική συνάρτηση καταμέτρησης του πλήθους των κόμβων σε μία συνδεδεμένη λίστα Node head μηδενική αναφορά ( null )

18 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k

19 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

20 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

21 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν διάσπαση πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα

22 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα σύνθεση

23 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα σύνθεση

24 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι: Διαίρει και βασίλευε πρόβλημα μεγέθους Ν πρόβλημα μεγέθους Ν-k πρόβλημα μεγέθους k επιλύουμε αναδρομικά τα υποπροβλήματα διάσπαση προβλήματος / σύνθεση λύσεων Χρόνος εκτέλεσης : χρόνος διάσπασης χρόνος σύνθεσης

25 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Απλό πρόβλημα : Εύρεση ελάχιστου στοιχείου ακολουθίας t = a[0]; for (i = 1; i < N; i++) if (a[i] < t) t = a[i]; int min(int a[], int l, int r) { int u, v, m = (l+r)/2; if (l == r) return a[l]; u = min(a, l, m); v = min(a, m+1, r); if (u { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/7/1881451/slides/slide_25.jpg", "name": "Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Απλό πρόβλημα : Εύρεση ελάχιστου στοιχείου ακολουθίας t = a[0]; for (i = 1; i < N; i++) if (a[i] < t) t = a[i]; int min(int a[], int l, int r) { int u, v, m = (l+r)/2; if (l == r) return a[l]; u = min(a, l, m); v = min(a, m+1, r); if (u

26 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο

27 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο Η χρήση αναδρομής μας βοηθά να βρούμε μια κομψή λύση στο πρόβλημα.

28 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν +1 : Μετακίνηση κατά 1 πάσσαλο δεξιά. Επιστρέφουμε στον αριστερότερο πάσσαλο αν ξεκινήσουμε από τον δεξιότερο. -1 : Μετακίνηση κατά 1 πάσσαλο αριστερά. Επιστρέφουμε στον δεξιότερο πάσσαλο αν ξεκινήσουμε από τον αριστερότερο. Συμβολισμός

29 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά.

30 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά.

31 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ν Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 1 Ν-1

32 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. Ν 1 Ν-1

33 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. 1 Ν Ν-1

34 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. 3.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 1 Ν Ν-1

35 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. 3.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 1 Ν

36 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. 3.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 1 Ν Η μετακίνηση των Ν-1 γίνεται με μαγικό τρόπο!

37 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι Ιδέα για αναδρομικό αλγόριθμο Ας υποθέσουμε ότι ξέρουμε πώς να μετακινήσουμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο δεξιά ή αριστερά. 1.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 2.Μετακινούμε το δίσκο Ν κατά ένα πάσσαλο δεξιά. 3.Μετακινούμε του πρώτους Ν-1 δίσκους κατά 1 πάσσαλο αριστερά. 1 Ν Η μετακίνηση των Ν-1 γίνεται με μαγικό τρόπο! αναδρομικά!

38 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1)

39 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1)

40 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1)

41 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1)

42 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1)

43 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1)

44 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1)

45 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1)

46 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1)

47 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1)

48 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1)

49 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1)

50 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1)

51 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1)

52 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1)

53 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1)

54 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1)

55 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1)

56 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1)

57 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1)

58 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1)

59 TexPoint fonts used in EMF. Read the TexPoint manual before you delete this box.: AA A void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } hanoi(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(3,+1) hanoi(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1) shift(2,-1) hanoi(1,+1) hanoi(0,-1) shift(1,+1) hanoi(0,-1)

60 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο Αριθμός κινήσεων :

61 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο Αριθμός κινήσεων :

62 Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Οι Πύργοι του Ανόι void hanoi(int N, int d) { if (N==0) return; hanoi(N-1,-d); shift(N,d); hanoi(N-1,-d); } 3 πάσσαλοι και Ν δίσκοι 1 Ν Θέλουμε να μετακινήσουμε τους δίσκους κατά ένα πάσσαλο δεξιά, υπακούοντας στους παρακάτω κανόνες 1) Μετακινούμε ένα δίσκο τη φορά 2) Ένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από μικρότερο δίσκο Αριθμός κινήσεων :


Κατέβασμα ppt "Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google