Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μεταγωγέας Crossbar. 2 Μεταγωγέας Knockout Παράδειγμα για Crossbar. Συγκεντρωτής: επέλεξε l από τα n πακέτα. Πολυπλοκότητα: είσοδοι έξοδοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μεταγωγέας Crossbar. 2 Μεταγωγέας Knockout Παράδειγμα για Crossbar. Συγκεντρωτής: επέλεξε l από τα n πακέτα. Πολυπλοκότητα: είσοδοι έξοδοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μεταγωγέας Crossbar

2 2 Μεταγωγέας Knockout Παράδειγμα για Crossbar. Συγκεντρωτής: επέλεξε l από τα n πακέτα. Πολυπλοκότητα: είσοδοι έξοδοι

3 3 Μεταγωγή με μεγάλους οπτικούς buffers Switch with Large Optical Buffers - SLOB (Switch with Large Optical Buffers - SLOB) είσοδοι έξοδοι αχρησιμοποίητα Μεταγωγή με buffers εξόδου σε πολλά επίπεδα. Εσωτερικά wavelengths μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Βάθος buffer των πακέτων, όπου k το πλήθος των επιπέδων. Modular σχεδιασμός.

4 4 Ο Staggering μεταγωγέας Προσομοιώνει ένα μεταγωγέα με buffers εξόδου. Ούτε modular, ούτε scalar. Το πλήθος των γραμμών καθυστέρησης μεγαλώνει γραμμικά με το βάθος των buffers. Πόσο μεγάλο πρέπει να γίνει το b για καταιγιστική κυκλοφορία;

5 5 Οπτικός μεταγωγέας πακέτων διαμοιραζόμενης μνήμης Shared Memory Optical Packet Switch - SMOP (Shared Memory Optical Packet Switch - SMOP) Μεταγωγέας με διαμοιραζόμενους buffers εξόδου. Recirculating-loop μνήμη με χρονοδρομολόγηση. Όχι modular.

6 6 εξερχόμενος σύνδεσμος j εισερχόμενοι σύνδεσμοι i l T σχισμές χρόνος (i) χρόνος (l) χρόνος (j) Η σύνοδος είναι (n,T)-ομαλή (smooth), αν μπορεί να μεταδώσει το πολύ n πακέτα σε ένα πλαίσιο (frame) μεγέθους T (ο μέσος ρυθμός είναι nC/T). Αυτή η ιδιότητα διατηρείται και στους ακόλουθους συνδέσμους. Όσο μεγαλύτερο είναι το T, α. τόσο πιο καταιγιστική επιτρέπεται να είναι η σύνοδος. β. τόσο μεγαλύτερη είναι η ευελιξία στην ανάθεση ρυθμών. γ. Τόσο περισσότερες γραμμές καθυστέρησης χρειαζόμαστε. Για κάθε σύνδεσμο πρέπει να εξασφαλίζεται, ότι

7 7 Μεταγωγέας χρονοδρομολόγησης Scheduling Switch (Scheduling Switch) Τα πακέτα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ίδιας σχισμής στις εξόδους του χρονοδρομολογητή, απαιτούν διαφορετικούς εξερχόμενους συνδέσμους του crossbar. Η τάξη των πακέτων διατηρείται για ένα δεδομένο ζεύγος εισόδου-εξόδου.

8 8 Χρονοδρομολογητής Υλοποιείται με N παράλληλα ‘κλαδιά’ (branches), ένα για κάθε είσοδο. Κάθε ‘κλαδί’ αποτελείται από 2logT-1 μπλοκ καθυστέρησης. M=logT

9 9 Benes-ισοδύναμο δίκτυο

10 10 Προτόκολλο εικονικού κυκλώματος εκτροπής Deflection Virtual Circuit Protocol (Deflection Virtual Circuit Protocol) Απαιτείται ελάχιστο buffering (απαραίτητο για πλήρως οπτικά δίκτυα) - όχι απώλεια πακέτων - όχι εκ των προτέρων κρατήσεις - απλή αναδιάταξη (resequencing). Αν το set-up πακέτο δεν μπορεί να ακολουθήσει το προτιμώμενο μονοπάτι, καταλαμβάνει έναν άλλο εξερχόμενο σύνδεσμο (με τάξη προτίμησης) και η σύνοδος εκτρέπεται. Το κενό ανάμεσα στο set-up πακέτο και στο πρώτο πακέτο δεδομένων πρέπει να είναι επαρκές για H ελέγχους των πινάκων δρομολόγησης. Μετά από H βήματα η σύνοδος ‘πέφτει’. πηγή η σύνοδος χωρίζεται μονοπάτι του πρώτου block μονοπάτι του δεύτερου block set-up πακέτα προτιμώμενο μονοπάτι

11 11 κόμβος συνολική εισερχόμενη χωρητικότητα = συνολική εξερχόμενη χωρητικότητα = C total εισερχόμενη σύνοδος διαθέσιμη εξερχόμενη χωρητικότητα Εξερχόμενη χωρητικότητα >r μπορεί πάντα να βρίσκεται, πιθανότατα με το κόστος της διακοπής συνόδων που έχουν πηγή τον A. Οι σύνοδοι που διακόπτονται, συνεχίζουν τη μετάδοση όταν η πηγή λάβει ένα μήνυμα απόρριψης. Μια σύνοδος μπορεί να χρειαστεί να χωριστεί σε k υποσυνόδους (η αναδιάταξη k μπλοκ πακέτων είναι ευκολότερη από την αναδιάταξη ανεξάρτητων πακέτων).


Κατέβασμα ppt "1 Μεταγωγέας Crossbar. 2 Μεταγωγέας Knockout Παράδειγμα για Crossbar. Συγκεντρωτής: επέλεξε l από τα n πακέτα. Πολυπλοκότητα: είσοδοι έξοδοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google