Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μέγιστη αξιοποίηση χώρων συγκέντρωσης αποβλήτων Μεικτή διαχείριση αποβλήτων - χώροι συγκέντρωσης αποβλήτων (ΧΣΑ)‏

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μέγιστη αξιοποίηση χώρων συγκέντρωσης αποβλήτων Μεικτή διαχείριση αποβλήτων - χώροι συγκέντρωσης αποβλήτων (ΧΣΑ)‏"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μέγιστη αξιοποίηση χώρων συγκέντρωσης αποβλήτων Μεικτή διαχείριση αποβλήτων - χώροι συγκέντρωσης αποβλήτων (ΧΣΑ)‏

2  Εστιάζοντας στα ΧΣΑ ◦ Αφαιρείται η ανάγκη χωματερών ◦ Επιλογή διαδικασίας / τεχνολογίας βασισμένη στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς  Ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες λύσεις  Τοπική κάλυψη και λειτουργία ◦ Βασικοί παράγοντες αγοράς  Κλιματικοί και νομοθετικοί οδηγοί  Έτοιμη αγορά για τα παράγωγα του ΧΣΑ  Δραστηριότητες των ΧΣΑ ◦ Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών για ανακύκλωση (MRF)‏  Ανακυκλώσιμα υλικά για επανεπεξεργασία ◦ Εγκαταστάσεις αεριοποίησης για την παραγωγή “πράσινης” ενέργειας από:  Υπόλοιπα ανακυκλώσιμων υλικών και λοιπά απορρίμματα 2 Εισαγωγή - χώροι συγκέντρωσης αποβλήτων

3 3 Επισκόπηση διαδικασίας χώρων συγκέντρωσης

4 Οποιοδήποτε υλικό που έχει μια οικονομική αξία ανακτάται στο χώρο ανακύκλωσης υλικών (MRF). Τα εναπομείναντα απόβλητα χρησιμοποιούνται ως καύσιμα στις εγκαταστάσεις αεριοποίησης για να παραχθεί “πράσινη” ενέργεια.  Στο MRF ανακυκλώνονται απόβλητα: ◦ Οικιακά ◦ Επαγγελματικά  Δυνατότητας ανάκτησης:  Καθαρό χαρτί και συσκευασίες  Καθαρά μαλακά πλαστικά  Μέταλλα  Τα εναπομείναντα υλικά από 4 Χώρος Ανακύκλωσης Υλικών - MRF τη διαδικασία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας μέσω αεριοποίησης

5 Αεριοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί θερμότητα και μειωμένα επίπεδα αέρα για την μετατροπή υλικών με βάση τον άνθρακα – ξύλο, πλαστικό, τροφές κτλ. - σε συνθετικό αέριο (syngas) αποτελούμενο από μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υδρογόνο. Μειωμένα επίπεδα αέρα εξασφαλίζουν πλήρη καύση και το συνθετικό αέριο αποθηκεύεται για περαιτέρω χρήση. Χρησιμοποιώντας syngas στην παραγωγή ενέργειας είναι πολύ αποδοτικότερο από την απευθείας καύση ή αποτέφρωση. Το syngas έχει επίσης την δυνατότητα να “καεί” σε υψηλότερες θερμοκρασίες έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την παραγωγή ενέργειας και να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές μοριακών ρύπων και της εξάτμισης τους. Η τέφρα από τη διαδικασία θα είναι χαρακτηριστικά 5% με 7% του αρχικού όγκου των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Η πράσινη ενέργεια που παράγεται από τις εγκαταστάσεις αεριοποίησης μπορεί να αντισταθμίσει τη ενέργεια που παράγεται από τους παραδοσιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και επομένως, να συμβάλει προς τους στόχους του Κιότο. 5 Αεριοποίηση

6  Πλάνο διαχείρισης 600 τόνων ημερησίως – 200,000 τόνων ετησίως  200,000 τόνοι το χρόνο ατμοποίησης παράγουν: ◦ 25MWhr Ηλεκτρισμού ◦ 75MW Θερμότητας ◦ 12,000 τόνοι αδρανής τέφρα (που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δομικά υλικά, κ.λπ.)‏  Εισόδημα αποτελούμενο από: ◦ Αμοιβή πύλης για τις ξεφορτώσεις απορριμάτων ◦ Πώληση ηλεκτρικού ρεύματος/θερμότητας (ατμού)‏ ◦ Συγκεκριμένα σχέδια κινήτρου χώρας 6 Μονάδα Αεριοποίησης

7 7 Διαδικασία Αεριοποίησης

8 8 Τεχνολογία με σκοπό να δέχεται τα απορρίμματα καθώς προκύπτουν - καμία προγενέστερη επεξεργασία δεν απαιτείται Τμηματικός σχεδιασμός - δυναμικός, ευέλικτος και κλιμακωτός Η αποδοτικότητα της διαδικασίας αφήνει 6% αδρανούς τέφρας Εγκαταστάσεις αεριοποίησης

9 Το μεγαλύτερο μέρος των διαδικασιών μπορεί να γίνει σε στεγασμένο χώρο ◦ Απαιτούνται 25.000 τμ κτηρίων  Περιλαμβάνεται η εσωτερική περιοχή παράδοσης αποβλήτων ◦ Έκταση 40 στρεμμάτων για:  Ελιγμό οχημάτων  Εξωτερικό βοηθητικό εξοπλισμό  Γεφυροπλάστιγγες ◦ Ανάγκη ε ύκολης πρόσβασης μεταφορικών μέσων 9 Απαιτήσεις έκτασης για 200.000τ δυνατότητα επεξεργασίας ανά έτος

10 Ανακύκλωση αποβλήτων ◦ Συμμόρφωση με τη νομοθεσία  με το μικρότερο δυνατό κόστος ◦ Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα  σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από την διαχείρισης αποβλήτων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ◦ Υποστήριξη οικονομικής ανάπτυξης  βιωσιμότητα επιχειρήσεως που προσελκύει νέες ◦ Δημιουργία εργασίας  150 νέες θέσεις εργασίας Αεριοποίηση των υπόλοιπων αποβλήτων ◦ Δημιουργία “πράσινης” θερμότητας και ενέργειας  στόχοι ΕΕ 2020 για κάλυψη 20% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ◦ Σημαντική μείωση της χρήσης χωματερών  οικονομική αξιοποίηση μη-ανακυκλώσιμων αποβλήτων 10 Κοινωνικά οφέλη του χώρου συγκέντρωσης αποβλήτων


Κατέβασμα ppt "1 Μέγιστη αξιοποίηση χώρων συγκέντρωσης αποβλήτων Μεικτή διαχείριση αποβλήτων - χώροι συγκέντρωσης αποβλήτων (ΧΣΑ)‏"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google