Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Δικτύων Ευφυή Δίκτυα Άσκηση 2: Ανάλυση Δικτυακής Κίνησης – Πρωτοκόλλων - Υπηρεσιών Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Δικτύων Ευφυή Δίκτυα Άσκηση 2: Ανάλυση Δικτυακής Κίνησης – Πρωτοκόλλων - Υπηρεσιών Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Δικτύων Ευφυή Δίκτυα Άσκηση 2: Ανάλυση Δικτυακής Κίνησης – Πρωτοκόλλων - Υπηρεσιών Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE)

2 Δρομολόγηση στο IP – Αυτόνομα Συστήματα IP Forwarding: –Προώθηση πακέτων με βάση τα περιεχόμενα του Πίνακα Δρομολόγησης IP Routing –Κατανεμημένος Αλγόριθμος –Γεμίζει τους Πίνακες Δρομολόγησης με κανόνες προώθησης Αυτόνομο Σύστημα: –Σύνολο δικτύων που τελούν υπό κοινή διαχειριστική ευθύνη Πρωτόκολλα Δρομολόγησης: –IGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση εντός Α.Σ. –EGP: Ρυθμίζουν τη δρομολόγηση μεταξύ Α.Σ.

3 Δρομολόγηση στο IP – Αυτόνομα Συστήματα

4 Εργαλεία Looking Glass Web-Based εργαλεία διαχείρισης –Δίνουν ελεγχόμενη πρόσβαση και πληροφορίες από το εσωτερικό του δικτύου. –Διευκολύνουν την διάγνωση προβλημάτων επιτρέποντας επισκόπηση της κατάστασης και τρέξιμο εντολών σε απομακρυσμένους κόμβους. Παράδειγμα: NTUA Looking Glass –http://www.ntua.gr/nmc/nettest/lg.htmlhttp://www.ntua.gr/nmc/nettest/lg.html –http://www.ntua.gr/nmc/traceroute.htmlhttp://www.ntua.gr/nmc/traceroute.html –http://www.ntua.gr/nmc/nettest/whois.htmlhttp://www.ntua.gr/nmc/nettest/whois.html whois –Οργανισμοί που αναθέτουν Διευθύνσεις διατηρούν databases με τα στοιχεία των δικτύων –Whois: Εφαρμογή που εκτελεί queries στις βάσεις αυτές.

5 Επίπεδο Μεταφοράς στο Internet Το Επίπεδο Μεταφοράς είναι υπεύθυνο για: –Την άκρο με άκρο επικοινωνία κόμβων στο δίκτυο –Παράδοση των δεδομένων στη διεργασία που τα ζητά TCP (Transmission Control Protocol) –Connection Oriented –Congestion Control –Reliable Delivery UDP (User Datagram Protocol) –Connectionless –No Congestion Control –Unreliable Delivery

6 Επίπεδο Μεταφοράς στο Internet TCP Connection – 3-way Handshake –SYN –SYN+ACK –ACK Termination –FIN (normal termination) –RST (abnormal termination) UDP –Connectionless –Request - Reply

7 Επίπεδο Μεταφοράς στο Internet Παράδοση Δεδομένων –Κάθε πρόγραμμα (διεργασία) περιμένει τα δεδομένα της σε μια «πόρτα» (TCP – UDP port). –Κάθε πακέτο περιλαμβάνει πόρτα αποστολέα και παραλήπτη (source – destination port). Well Known Ports –Βασικές Υπηρεσίες ακούν σε συγκεκριμένες πόρτες: FTP21 HTTP80 SSH22 Γενικά /etc/services –Οι απαντήσεις επιστρέφονται σε τυχαία επιλεγμένη πόρτα.

8 Εργαλεία Tcpdump –Command line packet capture (sniffer) utility Ethereal –Window based packet capture utility nmap –Port Scanning Utility –Εξετάζει αν σε κάποιες TCP ή UDP πόρτες απαντά κάποιο πρόγραμμα


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Δικτύων Ευφυή Δίκτυα Άσκηση 2: Ανάλυση Δικτυακής Κίνησης – Πρωτοκόλλων - Υπηρεσιών Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google