Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(Activity Diagram)

2

3 Η ενεργοποίηση δραστηριοτήτων γίνεται από
Πρόκειται για γράφο δραστηριοτήτων (μοιάζει με διάγραμμα ροής) και είναι μια ειδική μορφή μηχανής καταστάσεων για την μοντελοποίηση: υπολογισμών και ροής εργασιών Κάθε δραστηριότητα αναπαριστά την εκτέλεση μιας λειτουργίας (operation) Η ενεργοποίηση δραστηριοτήτων γίνεται από εσωτερικά γεγονότα ή με την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας

4 Που χρησιμοποιούνται στην μοντελοποίηση των ανθρωπίνων εργασιών (πχ επιχειρηματική μοντελοποίηση) Κατανόηση ενεργειών Στην περιγραφή λειτουργίας συστήματος που ορίζεται από μια Περίπτωση χρήσης Ποιες ενέργειες, λειτουργικές εξαρτήσεις Στην περιγραφή της λογικής μιας λειτουργίας (operation) Πολύπλοκου σειριακού αλγορίθμου

5 Tip: When to use UML activity diagrams
UML activity diagrams are used to document the logic of a single operation or method, a single use case, or the flow of logic of a business process. In many ways, activity diagrams are the object-oriented equivalent of flow charts and data-flow diagrams (DFDs) from structured development.

6 Δεν χρησιμοποιούνται Σε συνεργασία αντικειμένων
Στην αναπαράσταση της συμπεριφοράς αντικειμένου στη διάρκεια ζωής του

7 Συμβολισμοί Αρχή (●) – Τέλος (◙)
Δραστηριότητα (ορθογώνιο με καμπύλες γωνίες) Μετάβαση (ακμή) Διακλάδωση Με συνθήκες φρουρούς ([......]) Με κόμβους απόφασης (ρόμβος) με πολλαπλές εξερχόμενες ακμές Ράβδοι συγχρονισμού (synchronization bar) Ενωση (join) Συνένωση πολλών εισερχόμενων μεταβάσεων Διχάλα (fork) Ανάλυση μιας εισερχόμενης μετάβασης σε πολλές παράλληλες εξερχόμενες μεταβάσεις

8 Διακεκομμένη κατευθυνόμενη γραμμή
Διάδρομος (swimlane) Οργάνωση δραστηριοτήτων με βάση τις αρμοδιότητες Διακεκομμένη κατευθυνόμενη γραμμή Αναπαριστά την ροή αντικειμένου Η κατάσταση αντικειμένου συμβολίζεται με [...]

9

10

11

12

13

14

15 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Παράλληλη συμπεριφορά
Ασάφεια στις συνδέσεις μεταξύ ενεργειών, αντικειμένων

16

17 Activity diagram for the Enroll in University use case

18 Activity diagram with partitions based on actors

19 Activity diagram with partitions based on alternate courses

20 - Διαδικασία Ανάληψης Χρημάτων από ΑΤΜ -
Στην διαδικασία εμπλέκονται ο πελάτης, η μηχανή ΑΤΜ και η τράπεζα: Ο πελάτης εισάγει κατ’ αρχήν την κάρτα του στην θυρίδα. Στη συνέχεια εισάγει τον κωδικό του (PIN), ο οποίος ελέγχεται για εγκυρότητα από την τράπεζα. Σε περίπτωση λανθασμένου κωδικού, η κάρτα εξάγεται και την παραλαμβάνει ο πελάτης, ολοκληρώνοντας έτσι την (αποτυχημένη) προσπάθεια. Διαφορετικά, πληκτρολογεί το ποσό που επιθυμεί για ανάληψη, το οποίο ελέγχεται για διαθεσιμότητα στον λογαριασμό του από την τράπεζα. Αν υπάρχει διαθέσιμο ποσό, τότε εξάγονται τα χρήματα στην θυρίδα της μηχανής, τα οποία παραλαμβάνει ο πελάτης, ενώ ταυτόχρονα χρεώνεται ο λογαριασμός του. Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζεται το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του. Εξάγεται δε και η κάρτα του, την οποία και παραλαμβάνει. Να σχεδιάσετε διάγραμμα δραστηριοτήτων με τρεις διαδρόμους για τη διαδικασία “ανάληψης χρημάτων” από τον πελάτη.

21


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google