Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2  ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8085 CPU  ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 8085  Ο ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ  Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΟΙ «ΣΗΜΑΙΕΣ»  FLAGS  Η ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  TO ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ

3 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (BLOCK DIAGRAM) 8085 CPU

4 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085

5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS)

6 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 8085 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 8085

7 Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ Ο ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ( ACCUMULATOR - A )

8

9 ORG2000H;διεύθυνση της πρώτης εντολής (ψευδοεντολή) START:;δήλωση αρχής εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) LXI H,2030H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H MVI A,0F1H;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή Α MOV M,A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L LXI H,2031H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H MVI A,0A2H;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή Α MOV M, A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L ADI 00H;μηδενισμός του flag carry LDA 2030H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2030H MVI B,84H;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B ADD B;A = A + B STA 2040H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H LDA 2031H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2031H MVI B,12H;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B ADC B;A = A + B + C STA 2041H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H END;δήλωση τέλους εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Α ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Α ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10

11 ORG2000H;διεύθυνση της πρώτης εντολής (ψευδοεντολή) START:;δήλωση αρχής εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) LXI H,2030H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H MVI A,0F1H;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή Α MOV M,A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L LXI H,2031H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H MVI A,0A2H;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή Α MOV M, A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L ADI 00H;μηδενισμός του flag carry LDA 2030H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2030H MVI B,84H;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B ADD B;A = A + B STA 2040H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H LDA 2031H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2031H MVI B,12H;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B ADC B;A = A + B + C STA 2041H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H END;δήλωση τέλους εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ “TEMP. REG.” Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ “TEMP. REG.”

12 Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΣΗΜΑΙΩΝ Ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ ΣΗΜΑΙΩΝ ( FLAG REGISTER) & ΟΙ “ΣΗΜΑΙΕΣ” (FLAGS)

13

14

15 ORG2000H;διεύθυνση της πρώτης εντολής (ψευδοεντολή) START:;δήλωση αρχής εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) LXI H,2030H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H MVI A,0F1H;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή Α MOV M,A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L LXI H,2031H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H MVI A,0A2H;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή Α MOV M, A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L ADI 00H;μηδενισμός του flag carry LDA 2030H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2030H MVI B,84H;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B ADD B;A = A + B STA 2040H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H LDA 2031H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2031H MVI B,12H;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B ADC B;A = A + B + C STA 2041H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H END;δήλωση τέλους εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ “CY (D0)” ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ “FLAG REG.” Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ “CY (D0)” ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ “FLAG REG.” Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ “CY (D0)” ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ “CY (D0)” ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ

16 ΆΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΆΛΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΙΕΣ CMC: complement carry (αντέστρεψε το κρατούμενο) STC: set carry (θεσε το κρατούμενο)  CY = 1 JC : jump on carry CY=1 (διακλάδωσε αν το κρατούμενο είναι 1) JNC: jump on carry CY=0 (διακλάδωσε αν το κρατούμενο είναι 0) JZ : jump on zero Z=1 (διακλάδωσε αν συνέβη μηδενισμός ή ισότητα) JNZ : jump on zero Z=0 (διακλάδωσε αν ΔΕΝ συνέβη μηδενισμός ή ισότητα) ……………………………………. …………………………………….

17 ΑΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (B-C D-E H-L)

18

19

20 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΩΡΟΥ ( STACK POINTER – SP )

21

22

23 Ο ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM COUNTER – PC)

24

25 (PC = Διεύθυνση Μνήμης) (Εντολές προγράμματος) (2000) MVI A, FFH (2002) STA 2023H (2005) LDA 2020H ……..……………… ……..………………

26 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ & ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣΕΝΤΟΛΩΝINSTRUCTION REGISTER & DECODER

27

28

29 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΚΜ (T4)  «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟΝ ΚΜ (T4)  «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ»

30 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΛΜ) ARITHMETIC LOGIC UNIT (ALU)

31

32 ORG2000H;διεύθυνση της πρώτης εντολής (ψευδοεντολή) START:;δήλωση αρχής εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) LXI H,2030H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2030H MVI A,0F1H;μεταφορά του F1H στον καταχωρητή Α MOV M,A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L LXI H,2031H;ορισμός του M (HL) ως δείκτης στην 2031H MVI A,0A2H;μεταφορά του A2H στον καταχωρητή Α MOV M, A;μεταφορά του Α στην θέση μνήμης που δείχνει ο H και L ADI 00H;μηδενισμός του flag carry LDA 2030H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2030H MVI B,84H;μεταφορά του 84H στον καταχωρητή B ADD B;A = A + B STA 2040H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2040H LDA 2031H;μεταφορά στον Α του περιεχομένου θέσης μνήμης 2031H MVI B,12H;μεταφορά του 12H στον καταχωρητή B ADC B;A = A + B + C STA 2041H;αποθήκευση του A (αποτελέσματος) στην θέση μνήμης 2041H END;δήλωση τέλους εντολών προγράμματος (ψευδοεντολή) ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΛΜ» ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΛΜ» ΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ

33 ACI : A = A + “data” + CY ADC: A = A + R + CY ADD : A = A + R SBB: A = A - R - CY SBI : A = A – data - CY ANA: A = A AND R ANI: A = A AND “data” ORA: A = A OR R ORI: A = A OR “data” XRA: A = A XOR R XRI: A = A ΧOR “data” ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΜ

34 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ TIMING AND CONTROL UNIT

35

36

37

38 ΑΠΟΜΟΝΩΤΕΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ( BUFFERS )

39

40 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ( INTERRUPTS )

41

42

43 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ( SERIAL I / O )

44


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google