Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρία Καρύδα, Λέκτορας Γραφείο B13, Κτήριο Λυμπέρη Νέα ώρα μαθήματος: Δευτέρα 12-3, αίθουσα ΜΥΡΤΩ Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρία Καρύδα, Λέκτορας Γραφείο B13, Κτήριο Λυμπέρη Νέα ώρα μαθήματος: Δευτέρα 12-3, αίθουσα ΜΥΡΤΩ Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρία Καρύδα, Λέκτορας mka@aegean.gr Γραφείο B13, Κτήριο Λυμπέρη Νέα ώρα μαθήματος: Δευτέρα 12-3, αίθουσα ΜΥΡΤΩ Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2 http://www.icsd.aegean.gr/ : θα βρείτε τη σελίδα του μαθήματοςhttp://www.icsd.aegean.gr/ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems)

2 2 Βιβλίο & πηγές “Information Technology for Management ”, 7 th Edition, Turban Ε. Volonino L., John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-0-470-4003-266 Student Companion Site: http://bcs.wiley.com/he- bcs/Books?action=index&itemId=0470400323&bcsId=4953http://bcs.wiley.com/he- bcs/Books?action=index&itemId=0470400323&bcsId=4953

3 3 Άλλες βιβλιογραφικές πηγές http://www.heal-link.gr/ (ACM, Emerald, Cambridge University Press, Elsevier (ScienceDirect), IEEE, Oxford University Press, Sage, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley InterScience (Including Blackwell Publishing journals) …..) http://scholar.google.gr/

4 4 Εργασίες «Μελέτη Περίπτωσης: Χρήση ΤΠΕ στην Επιχείρηση Χ» Παράδοση: Δευτέρα 13/12/2010. Μπορείτε να επιλέξετε μια επιχείρηση μεταξύ προτεινόμενων ή να επιλέξετε εσείς μια. Οι καλύτερες θα παρουσιαστούν την τελευταία εβδομάδα. Ομαδικές εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος Παράδοση: Δισέλιδη αναφορά (report) που παραδίδεται στο τέλος της εβδομάδας και συζητείται στην αρχή της επόμενης διάλεξης Η σύνθεση των ομάδων θα ορίζεται στο μάθημα και θα είναι διαφορετική κάθε φορά. Ατομική εργασία Σύντομη μελέτη (paper) σε θέμα που θα επιλέξετε από μια λίστα προτεινόμενων θεμάτων. Παράδοση: Δευτέρα 10/1/2011

5 5 To copy or not to copy? “Respecting intellectual property rights is a foundational principle of the ACM's Codes of Ethics. Plagiarism, in which one misrepresents ideas, words, computer codes or other creative expression as one's own, is a clear violation of such ethical principles. Plagiarism can also represent a violation of copyright law, punishable by statute. Plagiarism manifests itself in a variety of forms, including Verbatim copying, near-verbatim copying, or purposely paraphrasing portions of another author's paper; Copying elements of another author's paper, such as equations or illustrations that are not common knowledge, or copying or purposely paraphrasing sentences without citing the source; and Verbatim copying of portions of another author's paper with citing but not clearly differentiating what text has been copied (e.g., not applying quotation marks correctly) and/or not citing the source correctly.” From ACM Policy and Procedures on Plagiarism (Oct. 2006, revised June 2010)

6 6 Αξιολόγηση μαθήματος Εξέταση:60% Μελέτη περίπτωσης:15% Ομαδικές εργασίες:15% Ατομική εργασία: 10%

7 7 Περιεχόμενο μαθήματος 1. IT Supports Organizational Performance in Turbulent Environments 2. Information Technologies: Concepts, types and IT Support 3. Managing Data to Improve Business Performance 4. Networking and Collaboration as Business Solutions 5. E-Business and E-Commerce 7. Mobile Commerce 8. Social Networks in the Web 2.0 Environment 9. Transaction Processing, Functional Applications and Integration 10. Enterprise Systems: Supply Chains, ERP, CRM and KM 11. Inter-organisational, Large Scale and Global Information Systems 12. Business Intelligence and Decision Support Systems 13. IT Strategy and Planning 14. Managing IT Projects, Process Improvement and Organizational Change 15. Impact of IT on Enterprises, Users and the Environment

8 8 1 η ομαδική εργασία Να βρείτε και να παρουσιάσετε μια πρόσφατη καινοτομία στο χώρο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (π.χ. συσκευή, λογισμικό, εφαρμογή, υπηρεσία, κ.λπ.). Να δείξετε, πώς, μέσα από τη δημιουργία ενός καινοτομικού προϊόντος, η εταιρεία που το δημιούργησε βελτίωσε την ανταγωνιστική της θέση. Κάθε ομάδα θα παραδώσει μια αναφορά (έως 800 λέξεις). Παράδοση: 10/10/2010 στο mka@aegean.gr (αρχείο.doc συμβατό με Office 2003 ή.pdf)mka@aegean.gr


Κατέβασμα ppt "Μαρία Καρύδα, Λέκτορας Γραφείο B13, Κτήριο Λυμπέρη Νέα ώρα μαθήματος: Δευτέρα 12-3, αίθουσα ΜΥΡΤΩ Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google