Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εισαγωγή Μαρία Καρύδα, Λέκτορας B13, Κτήριο Λυμπέρη Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εισαγωγή Μαρία Καρύδα, Λέκτορας B13, Κτήριο Λυμπέρη Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εισαγωγή Μαρία Καρύδα, Λέκτορας B13, Κτήριο Λυμπέρη Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2 mka@aegean.gr

2 2 Δομή Μαθήματος Τρίτη 9-12 : Θεωρία & Ασκήσεις Παρασκευή 3-6: Εργαστήριο MS-Project, ΗΛΕΚΤΡΑ (Κ. Αναστασοπούλου) Τα εργαστήρια ξεκινούν στις 22/10/2010. Υλικό μαθήματος: Βιβλία: Ε. Κιουντούζης, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής R. Burke, Διαχείριση Έργου, Project Management  http://www.icsd.aegean.gr/mka  Παρακολουθήστε ιστοσελίδα για ανακοινώσεις και σχετικό με το μάθημα υλικό!

3 3 Εργασίες Εργασία με χρήση του MS-Project Το MS-Project έχει εγκατασταθεί στα Εργαστήρια. Η εκφώνηση της εργασίας θα δοθεί στο Εργαστήριο. Παράδοση: 17/12/2010 στο Εργαστήριο (εκτύπωση και CD) 20% του βαθμού του μαθήματος Εργασία Διαχείρισης Έργου 15% του βαθμού

4 4 Πρόγραμμα Διαλέξεων Εισαγωγή, Οργανωμένη διαχείριση Έργου Πλαίσιο Οργάνωσης Έργων – Οργανωτική Δομή Έργου – Ο ρόλος του Τμήματος Πληροφορικής Σχεδιασμός Έργου, διαγραμματικές τεχνικές, Διαχείριση χρόνου Υπολογισμός και χρήση περιθωρίων, Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής, Άσκηση Κομβικά Δίκτυα, Μορφές αλληλεξάρτησης δραστηριοτήτων, Άσκηση Τεχνική PERT, Άσκηση Τεχνοοικονομική Ανάλυση, εναλλακτικές επενδύσεις, IRR, Απόφαση κατασκευής, μίσθωσης ή αγοράς, θεωρία χρησιμότητας, Άσκηση Κοστολόγηση κύκλου ζωής Διαχείριση πόρων, Αλγόριθμοι ανάθεσης, Βέλτιστο επίπεδο πόρων, Άσκηση Διαχείριση Κόστους - Διάρκειας, - Προϋπολογισμός του 'Έργου, Πληροφοριακή Υποστήριξη διαχείρισης Έργου, επιλογή λογισμικού, Άσκηση Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης ομάδας, ρόλοι μελών, τύποι ηγεσίας, Κώδικας Δεοντολογίας Αποτίμηση ΠΣ. Παράγοντες επιτυχίας-αποτυχίας, διαχείριση κινδύνου, Επιλογή αναδόχου, Διοίκηση Ποιότητας. Έλεγχος Έργου Έργα R & D, Διαχείριση Τεχνολογίας, Σύνοψη μαθήματος.

5 5 Τι είναι έργο; Κατασκευαστικά Έργα Μετρό Αθήνας Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος Μετρό Θεσ/νικης Έργα Πληροφορικής TAXIS ΣΥΖΕΥΞΙΣ C4I, Ολυμπιακοί Αγώνες

6 6 Τι είναι έργο; «Η συνολική διαδικασία που απαιτείται για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος, συστήματος ή άλλων συγκεκριμένων αποτελεσμάτων» ή «μια στενά καθορισμένη δραστηριότητα που έχει σχεδιασθεί για πεπερασμένη διάρκεια για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου» Έμφαση στη διεξαγωγή μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενός συνόλου ενιαίων στόχων. Η διαχείριση έργου αφορά την εφάπαξ προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου.

7 7 Έργα Πληροφορικής Αποτυγχάνουν σε ποσοστό από 40 έως πάνω από 60% 7 στα 10 έργα Πληροφορικής ‘αποτυγχάνουν’ υπό κάποια έννοια* Μόνο το 17% των έργων Πληροφορικής ολοκληρώνονται εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού. *OASIS study, UK, 1995 ** Chaos study, 1995

8 8 Ποσοστά επιτυχίας έργων ανάπτυξης λογισμικού* Standish Findings By Year 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2009 Succeeded 16% 27% 26% 28% 34% 29% 32% Failed 31% 40% 28% 23% 15% 18% 24% Challenged 53% 33% 46% 49% 51% 53% 44% * Με βάση στοιχεία των Standish “Chaos” reports

9 9 Ποσοστά επιτυχίας έργων Πληροφορικής Έρευνα του Oxford University σχετικά με την επιτυχία των έργων πληροφορικής (Saur & Cuthbertson, 2003) Successful: 16% Challenged: 74% Abandoned: 10% British Computer Society: Επενδύσεις σε έργα πληροφορικής άνω των 22.6 δις λίρες, εκ των οποίων 12,4 δις σε έργα ανάπτυξης λογισμικού (Jaques, 2004) Επιτυχημένα: 16% Αποτυχημένα έργα αξίας δεκάδων δις στην Ε.Ε. National Institute of Standards and Technology (NIST) Απώλειες 60 δις $ ετησίως λόγω προβλημάτων στην ανάπτυξη λογισμικού 80% του κόστους ανάπτυξης αφορά τον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών

10 10 Ποσοστά επιτυχίας έργων Πληροφορικής* 62% δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 49% υπερέβησαν τον προϋπολογισμό τους 47% είχαν υψηλότερο κόστος συντήρησης από ότι είχε προβλεφθεί 41% δεν οδήγησαν στα αναμενόμενα οφέλη (οικονομικά - επιχειρηματικά) 33% δεν απέδωσαν όπως αναμενόταν * Tata Consultancy 2007

11 11 Κριτήρια Επιτυχίας Έργου Εντός χρονοδιαγράμματος Εντός προϋπολογισμού Εντός προδιαγραφών Υλοποίηση αναμενόμενων οφελών

12 12 Πηγές αβεβαιότητας Χρονοπρογραμματισμός Κόστος Τεχνολογία Οργανωσιακοί λόγοι Πολιτικοί λόγοι

13 13 Παράδειγμα: Η κούνια Τι υποσχέθηκε το τμήμα Μάρκετινγκ

14 14 Παράδειγμα: Η κούνια Τι ενέκρινε η Διοίκηση

15 15 Παράδειγμα: Η κούνια Τι σχεδίασαν οι μηχανικοί

16 16 Παράδειγμα: Η κούνια Τι κατασκευάστηκε

17 17 Παράδειγμα: Η κούνια Τι εγκαταστάθηκε στον πελάτη

18 18 Παράδειγμα: Η κούνια Αυτό που ήθελε ο πελάτης

19 19 Γιατί; Ασαφείς στόχοι ή στόχοι που μεταβάλλονται στην πορεία Αναποτελεσματική διαχείριση έργου Έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση

20 20 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία/αποτυχία των έργων Πολυπλοκότητα Μέγεθος οργανωσιακής αλλαγής ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου Διάρκεια του έργου Μέγεθος του έργου


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εισαγωγή Μαρία Καρύδα, Λέκτορας B13, Κτήριο Λυμπέρη Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 12-2, Τετάρτη 12-2"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google