Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακαδημαϊκή Ηλεκτρονική Δημοσίευση: η σημερινή κατάσταση και μια αναφορά των project που ασχολούνται με αυτή Κάτση Εγλεντίνα (Β2001002)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακαδημαϊκή Ηλεκτρονική Δημοσίευση: η σημερινή κατάσταση και μια αναφορά των project που ασχολούνται με αυτή Κάτση Εγλεντίνα (Β2001002)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακαδημαϊκή Ηλεκτρονική Δημοσίευση: η σημερινή κατάσταση και μια αναφορά των project που ασχολούνται με αυτή Κάτση Εγλεντίνα (Β2001002) englantina_20@yahoo.gr

2 Σημερινή κατάσταση  Παραδοσιακή αλυσίδα πληροφοριών: σημερινό πρότυπο Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης  Χαρακτηριστικό: διαβίβαση των πληροφοριών από το δημιουργό στον χρήστη, από τον παραγωγό στον καταναλωτή  Ιδιαίτερο ρόλο: συντάκτες, εκδότες, άλλα όργανα (βιβλιοθήκες, σχολεία, προμηθευτές) και χρήστες

3 Παραδοσιακή πληροφοριακή Αλυσίδα Παραδοσιακή Πληροφοριακή Αλυσίδα Συντάκτης Εκδότης Βιβλιοθήκη Χρήστης

4 Προβλήματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου  Οικονομική κρίση στα περιοδικά  Καθυστέρηση της έκδοσής τους  Ανεπαρκής αγορά  Τεχνητοί περιορισμοί από μέρους των εκδοτών  Έλεγχος ποιότητας  Αυθεντικότητα και ακεραιότητα  Χρήση προτύπων  Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας  Ζητήματα μεταδεδομένων

5 Υβριδικό Μοντέλο διάδοσης της γνώσης  Συνδυάζει τους δύο κόσμους: της έντυπης και της ψηφιακής πληροφορίας  Απεικονίζει την τρέχουσα πρακτική  Βασισμένο στο παραδοσιακό πρότυπο της αλυσίδας πληροφοριών  Παραδοσιακό Υβριδικό Εικονικό Μοντέλο

6 Ηλεκτρονικό Δημοσίευμα  Ηλεκτρονικό είναι το δημοσίευμα εκείνο το οποίο διακινείται κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα (κάτω από ποικιλία δεσμεύσεων ή συνθηκών), άρθρο που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας λίστας διανομής βασισμένη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελούν μορφές ηλεκτρονικής δημοσίευσης

7 Ακαδημαϊκή Ηλεκτρονική Δημοσίευση  Η στροφή προς την ψηφιακή έκδοση πραγματοποιήθηκε λόγω κάποιων στοιχείων που υπερείχαν αυτών της συμβατικής έκδοσης. Τα στοιχεία αυτά είναι:  Οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις μπορούν να παραχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα  Εάν η διόρθωση είναι απαραίτητη το ψηφιακό κείμενο μπορεί να διορθωθεί άμεσα  Μπορούν να διαδοθούν παγκοσμίως χωρίς την ανάγκη διαπραγματεύσεων  δαπάνες για τον παραγωγό και τον εκδότη είναι λιγότερες

8 Κατηγορίες χρηστών  Συγγραφείς  Πανεπιστήμια  Χρηματοδότες  Αναγνώστες  Κράτος  Ανθρωπότητα  Βιβλιοθηκονόμοι  Εκδότες

9 Λειτουργίες της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής δημοσίευσης  δημιουργία συλλογικής γνώσης  διάδοση της γνώσης  επιβεβαίωση της ποιότητας  διανομή αμοιβών  ενδυνάμωση των επιστημονικών κοινοτήτων

10 Στόχοι της ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής δημοσίευσης  ελαχιστοποίηση του κύκλου έκδοσης του άρθρου  ελαχιστοποίηση του κόστους έκδοσης και διανομής του άρθρου  αύξηση του βαθμού αποδοχής νέων ακαδημαϊκών για πρωτότυπα έργα  αύξηση των παραδεκτών τύπων όπως γραφικά προγράμματα προσομοίωσης, βίντεο και εικόνες  αύξηση της πρόσβασης σε εκδόσεις εξαλείφοντας γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς

11 Μορφές ακαδημαϊκής ηλεκτρονικής δημοσίευσης  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Ηλεκτρονικές ανατυπώσεις  Ηλεκτρονικές προδημοσιεύσεις  Ιστότοποι μαθημάτων  Ιστότοποι τμημάτων  Προσωπικοί ιστότοποι ή ιστότοποι ομάδων

12 Λειτουργίες συστήματος Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης  εγγραφή  πιστοποίηση  ενημερότητα  Αποθήκευση  επιβράβευση

13 Κριτήρια επιτυχημένης Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης  Αξιοπιστία  Δημοσιότητα  Προσβασιμότητα

14 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (1)  Figaro:  Αποστολή:  η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας με τη βελτίωση της ταχύτητας, της απλότητας και του κόστους των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων  η παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών ηλεκτρονικής δημοσίευσης  η διευκόλυνση οικονομικού επικοινωνιακού εκδοτικού περιβάλλοντος

15 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (2)  PloS  Στόχοι:  η ανοιχτή πρόσβαση της επιστημονικής βιβλιοθήκης της σε κάθε ενδιαφερόμενο  η διευκόλυνση της έρευνας με τη συνεχή ενημέρωση  η προσφορά δυνατότητας στους επιστήμονες, τους βιβλιοθηκονόμους, τους εκδότες και τους χορηγούς να αναπτύξουν καινοτομίες τους

16 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (3)  SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)  Στόχοι:  σταθερές συνθήκες: δημιουργεί και αναπτύσσει ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις  συνεργασία εκδοτών: Στόχος του είναι η επέκταση μη κερδοσκοπικού τομέα της επιστημονικής έκδοσης,  υπεράσπιση: προωθεί θεμελιώδεις αλλαγές στο σύστημα της επιστημονικής επικοινωνίας.  εκπαίδευση: αναπτύσσει εκστρατείες που στοχεύουν στην ενίσχυσης της συνειδητοποίησης των ζητημάτων εκπαιδευτικής επικοινωνίας

17 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (4)  ArΧiv  Υπηρεσία ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων στα πεδία των μαθηματικών, της φυσικής, των υπολογιστών και της βιολογίας  Παρέχει μια βασική μορφή πιστοποίησης με τη βοήθεια υποστηρικτών της αλλά και πιθανών εθελοντών  Η στρατηγική αρχειοθέτησης: σε μεγάλο βαθμό βασισμένη στην εξασφάλιση επαρκούς πλεονασμού μέσω της λειτουργίας ενός δικτύου ελεγχόμενων συστημάτων

18 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (5)  Stanford University’s High Wire Press  γνωστό ως το μεγαλύτερο on line αρχείο ελευθέρων άρθρων στον κόσμο στις επιστήμες της ζωής  Στόχοι:  ενίσχυση μη κερδοσκοπικών και επιστημονικών εκδοτών για ισάξιο ανταγωνισμό στο διαδίκτυο και  τη βελτίωση της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση

19 Πρωτοβουλίες Ακαδημαϊκής Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (6)  Open Archives Initiative (ΟΑΙ)  Προωθεί τη χρήση ενός πρωτοκόλλου, γνωστό ως Open Archives Metadata Harvesting Protocol (OAMHP)  Σκοπός:  η βελτιώση την αναζήτηση των προδημοσιεύσεων σε διανεμημένα αρχεία.

20  Τέλος


Κατέβασμα ppt "Ακαδημαϊκή Ηλεκτρονική Δημοσίευση: η σημερινή κατάσταση και μια αναφορά των project που ασχολούνται με αυτή Κάτση Εγλεντίνα (Β2001002)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google