Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1

2 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1/13 Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Εκμάθηση αξιών, κανόνων (κουλτούρας) Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών Οριοθέτηση μέσων άσκησης δικαιωμάτων και εκπλήρωσης υποχρεώσεων Κοινωνικοποίησ η Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2

3 Στόχος της κοινωνικοποίησης Άτομο Ομαλή ένταξη στην κοινωνία Κοινωνία Διατήρηση κοινωνικής συνοχής Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 3 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2/13

4 ΟικογένειαΣχολείοΕκκλησίαΟμάδεςΕργασία Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 4 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3/13

5 Αρχίζει με τη γέννηση Συνεχίζεται μέχρι τα βαθειά γεράματα Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 5 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4/13

6 Η κοινωνικοποίηση τροποποιείται στον χώρο και στον χρόνο. 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 5/13 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

7 Κοινωνικοποίηση Πολλοί και διαφορετικοί φορείς κοινωνικοποίησης Πολλά και διαφορετικά μηνύματα Διλημματική κατάσταση Πολυδιάστατη και πολύπλοκη διαδικασία 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6/13 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 7

8 Τα πρότυπα συμπεριφοράς της ομάδας και περιθώρια διαφοροποίησης Ο βαθμός αφομοίωσης και εσωτερίκευσης κανόνων και αξιών της ομάδας Τελικά οι παράμετροι διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του ατόμου είναι: Αντιφατικά μηνύματα Εμπόδιο Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 8 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 7/13

9 Πολιτική κοινωνικοποίηση Η διαμόρφωση γνώμης και η υιοθέτηση στάσης για την πολιτική. Δηλ. για τους θεσμούς, την εξουσία, τις σχέσεις, τις διαδικασίες και τα γεγονότα που αναφέρονται στην πολιτική. 9 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 8/13

10 Παραδείγματ α πολιτικής κοινωνικοποί -ησης: Η γνώμη του πολίτη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας Η στάση του πολίτη στο πολιτικό γίγνεσθαι Η κριτική του πολίτη στα πολιτικά κόμματα Η στάση του πολίτη απέναντι στην ανισότητα και την εκμετάλλευση Η συμμετοχή του πολίτη στα κοινωνικά κινήματα Η συμμετοχή του πολίτη στο σωματείο του χώρου όπου εργάζεται. 10 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 9/13

11 11 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 10/13

12 Μεταβάλλεται στην πορεία του χρόνου Το περιεχόμενο της πολιτικοποίησης Του εκάστοτε κοινωνικού- πολιτικού συστήματος Εξαρτάται από τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις 12 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 11/13

13 Επιδιώκεται η συμμετοχή του πολίτη. Η συμμετοχή του πολίτη φοβίζει. Δημοκρατικό σύστημα Αυταρχικό σύστημα 13 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 12/13

14 χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών της δεν μπορεί να σταθεί Η πολιτεία 14 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.1 Κ ΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 13/13

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.2 Φορείς κοινωνικοποίησης/πολιτικοποίησης Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 15

16 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 1/14 Οικογένει α Πρώτος και κυριότερος φορέας Τρόπος επικοινωνία ς, αξίες, κανόνες, πρότυπα συμπεριφορ άς, ρόλους 16 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

17 Ο τρόπος κοινωνικοποίησης από την οικογένεια εξαρτάται από το φύλο Την περιοχή Τον πολιτισμό 17 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 2/14

18 Σχολείο Οργανωμέ νη κοινωνικο ποίηση Διαμόρφ ωση πολιτών 18 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 3/14

19 Παρέες συνομηλίκω ν Ικανοποίησ η κοινωνικών αναγκών Ανάγκη αποδοχή ς και ένταξης 19 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 4/14

20 Η ένταξη στην παρέα γίνεται Καλύτερη ικανοποίηση κάποιων αναγκών Ανάγκη για επικοινωνία και συναισθηματική έκφραση Ανάγκη απόκτησης ταυτότητας Ψυχαγωγία, άθληση, εκδρομές Περιέργεια, παρακίνηση, καθοδήγηση 20 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 5/14

21 Μ.Μ.Ε. Γραπτός Τύπος Ηλεκτρ ονικός Τύπος Εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο 21 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 6/14

22 Δύναμη του γραπτού λόγου Ραδιοφωνική φαντασία Δύναμη της εικόνας 22 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 7/14

23 Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. εξαρτάται από Το είδος του μέσου Το περιεχόμενο του προγράμματος Τον χρόνο παρακολούθησης Την ηλικία, την μόρφωση και την προσωπικότητα του δέκτη 23 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 8/14

24 Ο βαθμός επίδρασης των Μ.Μ.Ε. εξαρτάται από Τη χρήση τους κι αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο 24 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 9/14

25 Πολιτικά κόμματα Βασικοί θεσμοί του πολιτικού συστήματος Απαραίτητοι για τη λειτουργία της δημοκρατίας Έχουν στόχο την κατάκτηση της εξουσίας Για να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους Έχουν διαφορετικές ιδεολογίες και απόψεις. Η λειτουργία τους προβλέπεται από το Σύνταγμα «Οι Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος». 25 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 10/14

26 Μαθητικέ ς κοινότητε ς Παιδαγω γικός θεσμός Μαθητική έκφραση για τα σχολικά θέματα 26 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 11/14

27 Σκοπός των μαθητικών κοινοτήτων Είναι η μαθητεία στη δημοκρατία 27 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 12/14

28 Ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης Σεβασμός της αξίας και της προσωπικότητας του καθενός Ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης Ανάπτυξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του μαθητή Η άσκηση στους κοινωνικούς ρόλους 28 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαθητεία στη δημοκρατία σημαίνει:

29 29 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.2 Φ ΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 13/14

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 30

31 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Οι κοινωνικοί κανόνες είναι πρότυπα συμπεριφοράς, κοινωνικά αποδεκτά με τα οποία ρυθμίζονται και αξιολογούνται οι συμπεριφορές των μελών της κοινωνίας. Η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή και τη σταθερότητα. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 31

32 γονείς πολιτεία σχολείο εκκλησία σωματεία 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 32

33 Κοινωνικοποίηση: μεταδίδει πρότυπα συμπεριφοράς. Κοινωνικός έλεγχος: διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 33

34 Πότε ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Είτε εκ των προτέρων, δηλ. προληπτικά. Είτε εκ των υστέρων, δηλ. κατασταλτικά. Με ποιον τρόπο ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Είτε με επιβραβεύσεις, δηλ. θετική αξιολόγηση. Είτε με κυρώσεις, δηλ. αρνητική αξιολόγηση. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 34

35 Επιβράβευση: έπαινος και επιδοκιμασία Αποδοκιμασία: κυρώσεις και ψόγος 35 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

36 Στόχος των επιβραβεύσεων και των κυρώσεων είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς η οποία πρέπει να κινείται μέσα σε ορισμένα όρια, ώστε να διατηρείται η συνοχή του κοινωνικού συνόλου. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 36

37 Στόχος των επιβραβεύσεων Είναι η επανάληψη της επιθυμητής συμπεριφοράς 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 37

38 Στόχος των κυρώσεων είναι η αποφυγή της μη ορθής συμπεριφοράς, αυτής που έχει ξεφύγει από τα όρια. 38 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

39 Άτυπος Τυπικός Αυτοέλεγχος 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 39

40 Άτυπος κοινωνικός έλεγχος Δεν ασκείται με θεσμοθετημέν α μέσα Στηρίζεται στα ήθη, στα έθιμα, στις παραδόσεις, στους άγραφους κανόνες. Ασκείται με πολλούς τρόπους (υποδείξεις, χειρονομίες, μορφασμούς, σεβασμό, περιφρόνηση, κριτική, επιβράβευση, αποδοκιμασία. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 40

41 Τυπικός κοινωνικός έλεγχος Ασκείται από θεσμοθετημένους φορείς. Π.χ. η οικογένεια, το σχολείο, η θρησκεία, το κράτος. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 41

42 Αυτοέλεγχος Ασκείται από το ίδιο το άτομο Είτε γιατί έχει αποδεχθεί τους κανόνες είτε γιατί φοβάται την τιμωρία είτε και για τους δύο λόγους. 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 42

43 Από τον βαθμό εσωτερίκευσης των κανόνων Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται: 6.3 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 43


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google