Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε.Παπαευσταθίου. J(Joule)V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Ενέργεια Χωρητικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε.Παπαευσταθίου. J(Joule)V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Ενέργεια Χωρητικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε.Παπαευσταθίου

2 J(Joule)V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Ενέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου Ε.Παπαευσταθίου

3 Ουπς….. λάθος Γύρνα πίσω και προσπάθησε ξανά Ε.Παπαευσταθίου

4 J(Joule)V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Ενέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου Ε.Παπαευσταθίου

5 V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ενέργεια Ε.Παπαευσταθίου

6 Ουπς….. λάθος Γύρνα πίσω και προσπάθησε ξανά Ε.Παπαευσταθίου

7 V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

8 V(Volt) Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

9 Ουπς….. λάθος Γύρνα πίσω και προσπάθησε ξανά Ε.Παπαευσταθίου

10 V(Volt) Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

11 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

12 Ουπς….. λάθος Γύρνα πίσω και προσπάθησε ξανά Ε.Παπαευσταθίου

13 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

14 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

15 Πήγαινε πίσω.. Ε.Παπαευσταθίου

16 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

17 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

18 Πάλι λάθος!!! Ε.Παπαευσταθίου

19 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

20 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

21 Περισσότερο διάβασμα!!! Ε.Παπαευσταθίου

22 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

23 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

24 Υπομονή…. Κοντεύεις!!! Ε.Παπαευσταθίου

25 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

26 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) Ω ám N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

27 έχεις άλλη μία επιλογή Ε.Παπαευσταθίου

28 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) Ω ám N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου

29 V(Volt) Ω(Ωhm) W(Watt) C(Coulomb) A(Ampere) F(farad) Ω ám N/C N(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος ΑντίστασηΕνέργεια Χωρητικότητα πυκνωτή Δύναμη Ειδική αντίσταση Ηλεκτρικό φορτίο Ισχύς Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου J(Joule) Ε.Παπαευσταθίου


Κατέβασμα ppt "Ε.Παπαευσταθίου. J(Joule)V(Volt)Ω(Ωhm)W(Watt) C(Coulomb)A(Ampere)F(farad) ΩmΩm N/CN(Newton) Διαφορά δυναμικού Ένταση Ρεύματος Αντίσταση Ενέργεια Χωρητικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google