Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Βόγκλης Κωνσταντίνος Τσίπουρας Μάρκος

2 Η έννοια του Mobile Computing
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Χρήστες που μετακινούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες Κινητή τηλεφωνία Εφαρμογές mobile IP (ασύρματες ζεύξεις) Λογισμικό και δεδομένα που μετακινούνται σε δίκτυα Ubiquitus computing, το περιβάλλον των χρηστών μεταφέρεται από μια τοποθεσία σε μια άλλη Eνεργή μεταφορά web σελίδων Kινητοί πράκτορες που «περιφέρονται» στο δίκτυο σε αναζήτηση πληροφορίας Mετακινούμενος κώδικας Java αποτελεί τη βάση πολλών εφαρμογών στο Web

3 Ανάγκες των Mobile Object
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κινούμενο αντικείμενο: Κάθε αντικείμενο (λογισμικό, υλικό ή συνδυασμός) που είναι ικανό να αλλάζει θέσεις Ορισμός του προβλήματος: Δεσμός Μόνιμου Ονόματος - Τρέχουσας Διεύθυνσης του αντικειμένου Παρούσα κατάσταση: Τα υπάρχοντα συστήματα ονομασίας (Internet’s Domain Name Server (DNS), DEC’s Global Name Device (GNS), X.500 Directory Service), δεν είναι ικανά να χειριστούν κινούμενα αντικείμενα. Απαίτηση: Ένα σύστημα location management που θα επιτρέπει στο δεσμό ονόματος-διεύθυνσης να αλλάζει συχνά

4 Χειρισμός Θέσης (Location Management)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Χειρισμός Θέσης (Location Management) Δύο βασικές λειτουργίες : Αναζήτηση (lookup) Ενημέρωση (update) Oι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση πληροφορίας θέσης, βρίσκονται ανάμεσα σε δυο άκρα : Ακριβής πληροφορία για κάθε κινούμενο αντικείμενο υπάρχει σε σε κάθε θέση του δικτύου (κόστος αλλαγών, σπατάλη χώρου, γρήγορη αναζήτηση) Καμία πληροφορία δεν αποθηκεύεται στο δίκτυο(πολύ αργή αναζήτηση) Οι διάφορες τεχνικές συμβιβάζονται όσο αφορά : Διαθεσιμότητα (Πληροφορία σε όλα τα sites, σε κάποια ή σε κανένα) Ανακρίβεια (Γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση του αντικειμένου ή μια περιοχή που βρίσκεται) Αμεσότητα (Οι εγγραφές ανανεώνονται με την μετακίνηση του αντικειμένου ή περιοδικά)

5 Αρχιτεκτονικές Για Location Management
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Αρχιτεκτονικές Για Location Management Οι βασικές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται σήμερα για βάσεις δεδομένων θέσεων (Location Databases) είναι : Σχήμα δυο βημάτων (two-tier schemes) Ιεραρχικό σχήμα (δενδρική ιεραρχία) Ιεραρχικό σχήμα (μη δεντρική ιεραρχία, ταίριασμα περιοχών) Κεντρικοποιημένα συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

6 Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier) Τοπική Βάση Δεδομένων (Home Location Register - HLR ένας για κάθε ζώνη) Σχετίζεται με κάθε κινούμενο αντικείμενο Προκαθορισμένος για κάθε κινούμενο αντικείμενο Περιέχει την τρέχουσα τοποθεσία του κινούμενου αντικειμένου Όταν το αντικείμενο μετακινηθεί, ενημερώνει τον HLR για την νέα του τοποθεσία Χρησιμοποιείται σε κινητή τηλεφωνία (Αμερικάνικο IS-41, Ευρωπαϊκό GSM ) και mobile IP

7 Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier) Επέκταση - Βελτίωση του HLR (Visitors Location Registers - VLRs) Σχετίζεται με κάθε αντικείμενο που δεν ανήκει στην συγκεκριμένη ζώνη Περιέχει την τρέχουσα τοποθεσία του αντικειμένου Ένα αντικείμενο, εξετάζεται πρώτα αν βρίσκεται στον τοπική VLR και μετά η κλήση πηγαίνει στον HLR. Όταν το αντικείμενο μετακινηθεί διαγράφεται η εγγραφή του στον αρχικό VLR και δημιουργείται μία νέα εγγραφή στον τελικό VLR.

8 Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (Two-Tier) HLR VLR Δίκτυο

9 Σχήμα Δυο Βημάτων (IS-41)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (IS-41) Λειτουργία Move: (Μόλις ο χρήστης μπει σε μια καινούργια RA, στέλνει μήνυμα στο MSC που με τη σειρά του ενημερώνει το VLR ) 1. Ο VLR στέλνει μήνυμα στον HLR για να ανανεώσει την πληροφορία σε αυτόν Ο HLR ενημερώνει την πληροφορία έτσι ώστε να δείχνει στον καινούργιο VLR και στέλνει επιβεβαίωση στον καινούργιο VLR Αν ο χρήστης είχε καταγραφεί σε άλλο RA,ο HLR στέλνει μήνυμα ακύρωσης στο παλιό VLR 4.Με τη λήψη του μηνύματος αυτού σβήνονται όλες οι σχετικές εγγραφές από το παλιό VLR.

10 Σχήμα Δυο Βημάτων (IS-41)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (IS-41) Λειτουργία Locate: (Eισερχόμενο μήνυμα για έναν χρήστη ) 1. Στέλνεται ερώτηση στον HLR του SCP Ο HLR ρωτά για τη θέση του χρήστη το VLR στον οποίο ο χρήστης έχει εγγραφεί τελευταία 3.Ο VLR ρωτάει το MSC κατά πόσο μπορεί να επικοινωνήσει με τον χρήστη. Αν αυτό γίνεται επιστρέφεται η διεύθυνση στο VLR 4. Η διεύθυνση επιστρέφεται από τον VLR στον HLR και αποκαθίσταται σύνδεση

11 Σχήμα Δυο Βημάτων (GSM)
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων (GSM)

12 Σχήμα Δυο Βημάτων - Συμπεράσματα
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σχήμα Δυο Βημάτων - Συμπεράσματα Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής : + Εύκολο στην υλοποίηση - Αντικείμενα με μεγάλο χρόνο παραμονής σε κάποια απομακρυσμένη ζώνη παραμένουν «δεμένα» με τον HLR. - Σε κατανεμημένα συστήματα για να επικοινωνήσεις με ένα αντικείμενο, πρέπει αναγκαστικά να ρωτήσεις τον HLR ακόμα και αν το αντικείμενο που ζητάς είναι σχετικά κοντά σου - Μια μετακίνηση σε κοντινή τοποθεσία από τον HLR του αντικειμένου πρέπει να καταχωρηθεί σε αυτόν σαν αλλαγή θέσης

13 Ιεραρχικό σχήμα Κατακερματισμός του συνολικού δικτύου σε περιοχές
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα Κατακερματισμός του συνολικού δικτύου σε περιοχές Δημιουργία ενός Κόμβου Καταλόγου για κάθε περιοχή Ο Κόμβος Κατάλογος περιέχει την τρέχουσα τοποθεσία του κάθε αντικειμένου Δημιουργία ενός επιπέδου πιο πάνω από ευρύτερες περιοχές Δημιουργία ενός Κόμβου Καταλόγου για κάθε ευρύτερη περιοχή Ο Κόμβος Κατάλογος περιέχει την τρέχουσα τοποθεσία του κάθε Κόμβου Καταλόγου του προηγούμενου επιπέδου

14 Εικονικό Δέντρο Αναζήτησης
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα Εικονικό Δέντρο Αναζήτησης

15 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Ιεραρχικό σχήμα Ο τύπος πληροφορίας σε κάθε κόμβο επηρεάζει και την απόδοση του σχήματος : Σε κάθε κόμβο υπάρχει δείκτης σε χαμηλότερου επιπέδου κόμβο στη ζώνη του οποίου ανήκει το αντικείμενο: lookup : πρέπει να ανέβω μέχρι τον πρώτο κόμβο που περιέχει τον δείκτη που θέλω, και να κατέβω πάλι το μονοπάτι που μου δείχνουν οι δείκτες update : πρέπει να ενημερώσω όλους τους κόμβους μέχρι τον πρώτο κοινό «πρόγονο» Σε κάθε κόμβο υπάρχει η διεύθυνση του χρήστη: lookup : πρέπει να ανέβω μέχρι τον πρώτο κόμβο που περιέχει τη διεύθυνση του χρήστη που θέλω update : πρέπει να ενημερώσω όλους τους κόμβους μέχρι και τη ρίζα, και από τη ρίζα μέχρι τη νέα θέση του χρήστη

16 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Ιεραρχικό σχήμα

17 Ιεραρχικό σχήμα - Συμπεράσματα
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Συμπεράσματα + Δεν υπάρχει προκαθορισμένος HLR + Λειτουργεί πολύ καλά σε κοντινές μετακινήσεις - Αυξημένος αριθμός ενημερώσεων και αναζητήσεων - Μεγάλες απαιτήσεις αποθήκευσης σε υψηλά επίπεδα του δέντρου Υβριδική μέθοδος : Χρήση ιεραρχικής δομής και HLR. Στους κόμβους του δέντρου δεν υπάρχει η παρούσα διεύθυνση του αντικειμένου, αλλά η διεύθυνση του HLR του, που με τη σειρά του θα μας «δείξει» το αντικείμενο

18 Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE Διαχωρισμός Naming - Location Service σε δύο επίπεδα Στο πάνω επίπεδο υπάρχουν τα ονόματα που δίνουν οι χρήστες στα αντικείμενα, ιεραρχικά δομημένα Το δεύτερο επίπεδο κρατάει την τρέχουσα τοποθεσία κάθε αντικειμένου ανεξάρτητα με το όνομα που του δίνουν οι χρήστες Τα δύο επίπεδα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των Λαβών Αντικειμένων (Object Handles) Η Λαβή Αντικειμένου κάνει την σύνδεση μεταξύ του ονόματος που δίνεται στο πάνω επίπεδο και της θέσης υπάρχει στο κάτω επίπεδο Περιέχει έναν Service-independent Global Unique Identifier (SGUID)

19 Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE Object Handles Ένα αντικείμενο μπορεί να έχει πολλά Object Handles Σταθερότητα : αναθέτεται μοναδική φορά σε κάθε αντικείμενο και παραμένει αμετάβλητο για όλο το χρόνο ζωής του Δύο αντικείμενα δεν έχουν ποτέ το ίδιο Object Handle SGUID’s Κάθε SGUID αναφέρεται σε μοναδικό αντικείμενο και κάθε αντικείμενο έχει μοναδικό SGUID O SGUID δεν επαναχρησιμοποιείται Σε ένα αντικείμενο δεν αναθέτεται ποτέ άλλος SGUID από αυτόν που του είχε αρχικά ανατεθεί

20 Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE Naming Service Αντιστοιχία του ονόματος που καθορίζεται από τον χρήστη με το Object Handle Επειδή το Object Handle είναι σταθερό μπορεί να γίνει ακόμα και με TXT αρχεία Location Service Αντιστοιχία του Object Handle με ένα σετ διευθύνσεων Κάθε αντικείμενο προσφέρει Διευθύνσεις Επικοινωνίας

21 Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE Γενική Οργάνωση Η συνολική περιοχή διαχωρίζεται σε domains Σε κάθε domain αναθέτεται ένας directory node dir(D) που οδηγεί σε ένα παγκόσμιο δέντρο αναζήτησης Κάθε dir(D) περιέχει contact fields ένα για κάθε παιδί Το contact field κάθε αντικειμένου υπάρχει σε ένα μοναδικό dir(D) Συνθήκες Μια διεύθυνση επικοινωνίας βρίσκεται σε ένα dir(D) στο μονοπάτι root - D Αποθηκεύονται contact records με pointers για αντικείμενο O, από ένα κόμβο σε ένα κόμβο παιδί του μόνο αν το contact record σε αυτόν δεν είναι κενό Ένα contact field μπορεί να περιέχει μόνο forward pointer ή μόνο διεύθυνση

22 Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Ιεραρχικό σχήμα - Εφαρμογή στο GLOBE

23 Update Αν υπάρχει κόμβος που αποθηκεύει διευθύνσεις για το Ο τότε το request πάει σε αυτόν Αν όχι πάει μέχρι έναν κόμβο που γνωρίζει το Ο ενώ μπορεί να γίνει αποθήκευση διευθύνσεων για το Ο σε οποιοδήποτε κόμβο από εκεί και κάτω

24 Look-up Ψάχνει για τον πρώτο κόμβο που γνωρίζει το αντικείμενο Ο Όσο δεν βρίσκει τέτοιο κόμβο πάει προς τα πάνω Μόλις βρει ακολουθεί το μονοπάτι

25 Σύγκριση Περιοχών Μη Δενδρική Ιεραρχία
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σύγκριση Περιοχών Μη Δενδρική Ιεραρχία Σκοπός : Αξιοποίηση των «κοντινών» μετακινήσεων και διερευνήσεων Δομή Κατασκευή ιεραρχίας D από δ γειτονικά directory με δ=logd, d η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο site του δικτύου Regional Directory RDi που στο επίπεδο i βρίσκει χρήστες σε απόσταση 2i Για κάθε site u στο RDi έχουμε δύο σετ από sites, το readset Readi(u) και το writeset Writei(u) με ιδιότητα να έχουν κάθε ζευγάρι site u και w με απόσταση 2i

26 Σύγκριση Περιοχών Μετακίνηση
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Σύγκριση Περιοχών Μετακίνηση Κάθε φορά που ένα αντικείμενο μετακινείται σε απόσταση k μόνο τα logk χαμηλότερα επίπεδα ενημερώνονται Regional Directory RDi που στο επίπεδο i βρίσκει χρήστες σε απόσταση 2i Για κάθε site u στο RDi έχουμε δύο σετ από sites, το readset Readi(u) και το writeset Writei(u) με ιδιότητα να έχουν κάθε ζευγάρι site u και w με απόσταση 2i

27 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Σύγκριση Περιοχών

28 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Σύγκριση Περιοχών

29 Κεντρικοποιημένα συστήματα
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κεντρικοποιημένα συστήματα Σκοπός : Χρήση συμβατικών συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, για αναπαράσταση πληροφορίας που μεταβάλλεται χωρικά και χρονικά Εφαρμογές : Εταιρίες μεταφορών, πολεμικές εφαρμογές Χαρακτηριστικά : Κεντικοποιημένες Βάσεις Δεδομένων, τροποποιημένες κατάλληλα ώστε να μεταβάλλουν χρονικά την πληροφορία που αποθηκεύουν Απαιτήσεις : Μοντελοποίηση Θέσης (τα δεδομένα αλλάζουν με πολύ συχνό ρυθμό) Ειδική γλώσσα ερωτήσεων (θα εκφράζει φυσικά το πρόβλημα, spatial- temporal range) Χρήση δεικτοδότησης (λόγω μεγέθους της βάσης θέλουμε οι ερωτήσεις να είναι όσο το δυνατό πιο αποδοτικές) Χειρισμός αβεβαιότητας/ανακρίβειας (προσπάθεια μοντελοποίησης τους)

30 Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO To μοντέλο MOST (moving objects spatio-temporal): Σε κλασσικά ΣΔΒΔ τα δεδομένα θεωρούνται σταθερά, μέχρι να αλλάξουν άμεσα από τον χρήστη Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα επιλέγουμε να αναπαριστούμε τη θέση του αντικειμένου σαν συνάρτηση του χρόνου (η τιμή αλλάζει έμμεσα) Το μοντέλο MOST περιλαμβάνει δυναμικά χαρακτηριστικά, που αλλάζουν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου Ένα δυναμικό χαρακτηριστικό Α, έχει τις εξής ιδιότητες: Α.updatevalue, A.updatetime, A.function για τις οποίες ισχύει Value_A(A.updatetime + to) = A.updatevalue + A.function(to) Ένα κινούμενο αντικείμενο L έχει πχ. δυο δυναμικά χαρακτηριστικά το x και το y.(L.x.function, L.y.function) Άλλη αντιμετώπιση : (L.route, L.x.updatevalue, L.y.updatevalue, L.updatetime, L.speed)

31 Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO H γλώσσα FTL(Future Temporal Logic): Για την πιο φυσική έκφραση χωρικών και χωρικών ερωτήσεων begin_time(G), end_time(G): αρχικός και τελικός χρόνος που ικανοποιείται το G DIST(o,n), INSIDE(o,P): απόσταση δυο αντικειμένων, αν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε ένα πολύγωνο Until, Nexttime, Eventyally_within_c(), Eventually_after_c(), Always_for_c(): Χρονικοί τελεστές Παραδείγματα: RETRIEVE o,n FROM Moving-Objects WHERE begin_time(DIST(o,n)<5)<now ^ end_time(DIST(o,n)<5)>begin_time(INSIDE(o,P)^INSIDE(n,P)) RETRIEVE o,n WHERE DIST(o,n)<5 UNTIL(INSIDE(o,P)^INSIDE(n,P))

32 Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO Δεικτοδότηση (indexing): Να δώσουμε απάντηση σε ερωτήσεις διαστημάτων, χωρίς να εξετάσουμε όλα τα αντικείμενα Γεωμετρική αναπαράσταση: Πως κατασκευάζουμε ένα χώρο (representation space) και να αντιστοιχήσουμε κάθε κινούμενο αντικείμενο και ερώτηση πάνω σε αυτό, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της ερώτησης να είναι τα αντικείμενα που τέμνουν τη θέση της ερώτησης Value-Time χώρος αναπαράστασης : Γραφική παράσταση των δυναμικών χαρακτηριστικών με το χρόνο. Μια ερώτηση ισοδυναμεί με κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, ένα αντικείμενο με την καμπύλη της θέσης του ως προς το χρόνο. Intercept-slope χώρος αναπαράστασης : Έστω ένα αντικείμενο με συνάρτηση θέσης f(t)=a+ut. Ο χώρος αναπαράστασης έχει στον x άξονα τις τιμές του a και στον y τις τιμές του u. Ένα αντικείμενο αναπαρίσταται από ένα σημείο και μια ερώτηση από ένα παραλληλόγραμμο.

33 Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Κεντρικοποιημένα συστήματα - DOMINO MOS: Υπάρχει στο κινούμενο αντικείμενο UPS: Υλοποίηση πολιτικών ενημέρωσης και αλγορίθμων αποτίμησης PSS: Αποτίμηση των πολιτικών ενημέρωσης QPS: Υλοποίηση MOST, FTL, DBMS

34 Χαρακτηριστικά των Τεχνικών
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Χαρακτηριστικά των Τεχνικών Χαρακτηριστικά που λάβαμε υπόψη: Σταθερότητα και τοπικότητα των κλήσεων και των κινήσεων Σχετική συχνότητα των κλήσεων και των κινήσεων, εκφρασμένη με το λόγο CMR = Ci/Ui (Ci :αναμενόμενος αριθμός κλήσεων, Ui:αριθμός μετακινήσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα) και τον λόγο LCMRi,j=Ci,j/Ui (Ci,j: αναμενόμενος αριθμός κλήσεων από τη ζώνη j στoν χρήστη i,Ui: αριθμός μετακινήσεων του χρήστη ) Τοπολογία του δικτύου, συνδετικότητα των διάφορων sites Αξιολόγηση: Ολικός αριθμός ενημερώσεων και ερωτήσεων Μέγεθος και φορτίο της Βάσης Καθυστέρηση κάθε πράξης της Βάσης Αριθμός μηνυμάτων που ανταλλάχτηκαν Απόσταση που διανύεται (σε hops) Αριθμός Bytes που στέλνονται Άθροισμα της κίνησης σε κάθε ζεύξη

35 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Τοποθέτηση των ΒΔ Όπως είδαμε σε κάθε τεχνική η τοποθέτηση των ΒΔ παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση. Στο ιεραρχικό σχήμα: Κάποιοι εσωτερικοί κόμβοι περιέχουν ΒΔ Μόνο τα φύλλα περιέχουν ΒΔ (όχι HLR) Flat αναζήτηση : Παράλληλα από την ρίζα του δέντρου μέχρι να βρεθεί το αντικείμενο Expanding αναζήτηση : Αρχικά ρωτάμε την home ζώνη του καλούμενου και ανεβαίνουμε σταδιακά στην ιεραρχία, ψάχνοντας όλα τα «παιδιά» από τη θέση που είμαστε Υβριδική τεχνική : Ξεκινάει σαν την expanding αλλά αν δεν βρεθεί το αντικείμενο στα παιδιά του γονέα της home ζώνης του καλούμενου, αρχίζει η flat

36 Τοποθέτηση των ΒΔ Αντιμετωπίσεις:
Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων Τοποθέτηση των ΒΔ Αντιμετωπίσεις: Πρόβλημα βελτιστοποίησης (αριθμός των ενημερώσεων και των αλλαγών, κόστος δικτύου) Δυναμική ιεραρχική κατανομή των ΒΔ (Directory registers, νέο επίπεδο στην two-tier αρχιτεκτονική, περιοδικά υπολογίζουν και αποθηκεύουν πληροφορίες για τις ζώνες που ελέγχουν, HLR αποθηκεύει τη τρέχουσα ζώνη ή το τρέχων DR του αντικειμένου) Τμηματοποίηση (Για να αποφύγουμε την ύπαρξη εγγραφών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας εφαρμόζουμε τμηματοποίηση, τμήματα για κάθε χρήστη δημιουργούνται ομαδοποιώντας τις ζώνες στις οποίες ο χρήστης κινείται συχνά, η πληροφορία για κάθε τμήμα αποθηκεύεται στον πρώτο κοινό «πρόγονο», των ζωνών)

37 Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Τοποθέτηση των ΒΔ

38 Βιβλιογραφία Εντοπισμός Κινούμενων Αντικειμένων
Locating Objects in Mobile Computing Evaggelia Pitoura - Goerge Samaras Algorithmic Design of the Globe. Wide-Area Location Servise Maarten Van Steen - Franz J. Hauck - Gerco Ballintijn - Andrew Tanenbaum Moving Objects Databases : Issues and Solutions Ouri Wolfos - Bo Xu - Sam Chamberlain - Liqin Jiang Locating Objects in Wide-Area Systems Maarten Van Steen - Franz J. Hauck - Philip Homburg - Andrew Tanenbaum Overview of the Global System for Mobile Communications John Scourias Location Management Using IS-41 & SS7 Lalitha Suryanarayana


Κατέβασμα ppt "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google