Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοίβα Στοίβα & ΟυράΟυρά Πέμπτη 08/03/2007 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα: Γ3τεχν. Καθηγητής :Ν. Γιαννακόπουλος ΠΕ19 Ερωτήσεις:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοίβα Στοίβα & ΟυράΟυρά Πέμπτη 08/03/2007 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα: Γ3τεχν. Καθηγητής :Ν. Γιαννακόπουλος ΠΕ19 Ερωτήσεις:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοίβα Στοίβα & ΟυράΟυρά Πέμπτη 08/03/2007 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα: Γ3τεχν. Καθηγητής :Ν. Γιαννακόπουλος ΠΕ19 Ερωτήσεις:

2 10 9 8 7 6 5 TOP  4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Τρόπος λειτουργίας

3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Υποχείλιση (under- flow) Για να γίνεται «Απώθηση» πρέπει να ελέγχουμε αν υπάρχει ένα τουλάχιστον στοιχείο στη στοίβα

4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out Ερώτηση: Πόσο είναι το Top;

5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 TOP  1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

6 10 9 8 7 6 5 4 3 TOP  2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

7 10 9 8 7 6 5 4 TOP  3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

8 10 9 8 7 6 5 TOP  4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

9 10 9 8 7 6 TOP  5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

10 10 9 8 7 TOP  6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

11 10 9 8 TOP  7 G 6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

12 10 9 TOP  8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

13 10 TOP  9 K 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

14 TOP  10 L 9 K 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) Μέθοδος επεξεργασίας LIFO Last IN First Out

15 10 L 9 K 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C 2 B 1 A Λειτουργία Ώθηση (push) Στοίβα: Είναι μία δομή δεδομένων (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών) Λειτουργία Απώθηση (pop) TOP  Υπερχείλιση (over flow) Για να γίνεται «Ώθηση» πρέπει να ελέγχουμε αν η στοίβα είναι γεμάτη.

16 Ουρά Είναι μία δομή δεδομένων. (Δηλαδή ένα σύνολο υποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών). Οι λειτουργίες που εκτελούνται σε μία ουρά είναι: Λειτουργίες Η μέθοδος αυτή επεξεργασίας ονομάζεται: «Πρώτο μέσα, πρώτο έξω» ή απλούστερα με την Αγγλική συντομογραφία FIFO First In First Out

17 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

18 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

19 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

20 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

21 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

22 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

23 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

24 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

25 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

26 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

27 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

28 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

29 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

30 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

31 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

32 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

33 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

34 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

35 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

36 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

37 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

38 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

39 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

40 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

41 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

42 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

43 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

44 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

45 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

46 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

47 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

48 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

49 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

50 Ουρά Εισαγωγή (enqueue) στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς. Εξαγωγή (dequeue) στοιχείου από το εμπρός άκρο της ουράς.

51 Ερωτήσεις 1.Ποιες είναι οι δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία στοίβα 2.Ποιες είναι οι δύο κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε μία Ουρά. 3.Τι είναι η μέθοδος επεξεργασίας FIFO σε ποια δομή εφαρμόζεται. (δώσε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο) 4.Τι είναι η μέθοδος επεξεργασίας LIFO σε ποια δομή εφαρμόζεται. (δώσε ένα παράδειγμα από τον πραγματικό κόσμο) 5.Ποια(ες) μεταβλητή(ες) χρησιμοποιούμε στην στοίβα και πώς συμπεριφέρνονται κατά την λειτουργία της 6.Ποια(ες) μεταβλητή(ες) χρησιμοποιούμε στην ουρά και πώς συμπεριφέρνονται κατά την λειτουργία της. 7.Τι είναι υπερχείλιση και υποχείλιση


Κατέβασμα ppt "Στοίβα Στοίβα & ΟυράΟυρά Πέμπτη 08/03/2007 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τμήμα: Γ3τεχν. Καθηγητής :Ν. Γιαννακόπουλος ΠΕ19 Ερωτήσεις:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google