Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Example 1 a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a class.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Example 1 a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a class."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Example 1 a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a class comes from one course a class is held in one room but a room has many classes

2

3 Example 2 an invoice is written by one salesrep but a salesrep writes many invoices a vendor sells many products but a product is bought from one vendor an invoice has one or many products and a product is found on zero, one or many invoices

4

5 To Σχήμα μιας Εταιρείας Θεωρούμε το σχήμα μιας εταιρείας που περιλαμβάνει υπαλλήλους, τμήματα και τεχνικά έργα. Η εταιρεία χωρίζεται σε τμήματα. Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, κωδικό κι ένα μάνατζερ. Η ημερομηνία έναρξης του μάνατζερ αποτελεί χρήσιμο στοιχείο. Επίσης κάθε τμήμα εποπτεύει ένα αριθμό τεχνικών έργων, από τα οποία το καθένα έχει κάποια μοναδική ονομασία, κωδικό και τοποθεσία. Αναφορικά με κάθε υπάλληλο κρατούμε το όνομα, το ΑΦΜ, διεύθυνση, μισθό, φύλο και ημερ. γέννησης. Ένας υπάλληλος ανήκει σε ένα και μόνο τμήμα μπορεί όμως να δουλεύει σε περισσότερα από ένα έργα, όχι απαραίτητα όλα να ανήκουν στο τμήμα του. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου σε κάθε έργο καταγράφονται, όπως επίσης και ο προϊστάμενος του υπαλλήλου. Τα μέλη της οικογενείας του υπαλλήλου καταχωρούνται για ασφαλιστικούς λόγους. Για κάθε μέλος καταχωρείται το όνομα, φύλο, ημερ. γεννήσεως και η σχέση του με τον κύριο ασφαλιζόμενο.

6 Η συσχέτιση SUPERVISION συνδέει τους υπαλλήλους (EMPLOYEES) και τους προϊστάμενούς τους (supervisors). Ένας προϊστάμενος μπορεί να μην έχει καθόλου υπαλλήλους ή μέχρι Ν υπαλλήλους (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένας υπάλληλος μπορεί να μην έχει προϊστάμενο ή μόνο ένα προϊστάμενο (περιορισμός (0,1)). Ένα τμήμα (DEPARTMENT) μπορεί να εποπτεύει από κανένα μέχρι Ν έργα (PROJECTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα έργο εποπτεύεται από ένα και μόνο τμήμα (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να είναι ή να μην είναι μάνατζερ (περιορισμός (0,1)), ενώ ένα τμήμα μπορεί να εποπτεύεται από ένα και μόνο μάνατζερ (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να έχει από μηδέν μέχρι Ν μέλη οικογενείας (DEPENDENTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα μέλος είναι μέλος μόνο ενός υπαλλήλου. Για τα μέλη τα χαρακτηριστικά είναι: όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, σχέση με τον υπάλληλο (σύζυγος, τέκνο). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να δουλεύει σε ένα ή περισσότερα έργα (περιορισμός (1,Ν)), κι ένα έργο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους υπαλλήλους (περιορισμός (1,Ν)).

7 DEPENDENT DEPENDENTS_OF WORKS_ON BirthDate EMPLOYEE Sex Salary SUPERVISION MANAGES CONTROLS WORKS_FOR DEPARTMENT Locations Number Name PROJECT Location Number Name Minit Address SSN Lname Fname Bdate Hours Sex Name Relationship NumberOfEmployees supervisee supervisor StartDate 1 Ν 1 1 1 1 Ν 1 Μ Ν Ν Ν

8 DEPENDENT DEPENDENTS_OF WORKS_ON BirthDate EMPLOYEE Sex Salary SUPERVISION MANAGES CONTROLS WORKS_FOR DEPARTMENT Locations Number Name PROJECT Location Number Name Minit Address SSN Lname Fname Bdate Hours Sex Name Relationship NumberOfEmployees (0,N) employee (1,N) worker dependent (1,1) controlled- project (1,N) project (1,N) department (1,1) (0,N) (1,1) controlling- department department- managed (0,1) manager (1,1) employee (0,1) supervisee (0,N) supervisor StartDate Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας (με τους περιορισμούς)

9 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ERD για το σχήμα ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος. Το πανεπιστημιακό τμήμα αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, τομείς και τους εγγεγραμμένους φοιτητές.

10 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΣ_ΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_Φ ΑΡ_ΜΗΤ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ_Φ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός πανεπιστημιακού τμήματος ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘΚΩΔ_ΜΑΘΒΑΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΤΟΣ_ΓΕΝΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΟΝΟΜΑ_Τ ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔ_Τ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΜΙΣΘΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔ_ΜΟΝ

11 Στην οντότητα ΤΟΜΕΙΣ περιλαμβάνουμε και τη γραμματεία του τμήματος, όπου ο γραμματέας έχει τη θέση του διευθυντή στο σχήμα μας. Στην οντότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ το χαρακτηριστικό ΤΙΤΛΟΣ περιλαμβάνει τους καθηγητές (βαθμίδα) κι υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης. Στην οντότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ περιλαμβάνουμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του τμήματος οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και καθηγητές του τμήματος. Για την οντότητα ΦΟΙΤΗΤΕΣ το χαρακτηριστικό ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δηλώνει το αν ο φοιτητής είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός. Τα άλλα χαρακτηριστικά είναι: ΟΝΟΜΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΕΤΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ βαθμολογίας. Για την οντότητα ΜΑΘΗΜΑΤΑ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά: ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ και ΒΑΘΜΟΣ.

12 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ERD για το σχήμα ενός συστήματος κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Κάθε κράτηση περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη, το δρομολόγιο, αεροπορική εταιρεία, αεροδρόμιο άφιξης κι αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης κι αναχώρησης τον τύπο του αεροπλάνου, το ναύλο, αριθμό θέσης κλπ. Παρατηρήστε ότι το δρομολόγιο μπορεί να αποτελείται από πολλαπλά τμήματα, και το καθένα μπορεί να γίνεται από διαφορετική αεροπορική εταιρεία. Μπορείτε να αρχίσετε με ένα απλό ERD και στη συνέχεια να το αναλύσετε περισσότερο.

13 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΩΡΑ_ΑΦΙΞΗΣ ΩΡΑ_ΑΝΑΧ. ΝΑΥΛΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΛ. ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

14 ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΗΜΕΡ_ΑΦΙΞΗΣ ΗΜΕΡ_ΑΝΑΧ. ΝΑΥΛΟΣ ΕΧΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΕΞΥΠΗΡ. ΣΚΑΦΟΣ ΠΡΟΣΓ. ΠΟΛΗ ΚΩΔ.ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΔΙΑΘ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡ. ΑΝΗΚΕΙ ΠΕΡ. ΠΟΣΟ ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΣΗ ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ ΜΕΓ. ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ Ν Ν Ν Ν Ν 1 1 Μ 1 Ν ΠΤΗΣΗ 1 1 Ν 1

15 Για μια διαδρομή μεταξύ δύο πόλεων μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πτήσεις (διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, ώρες) και η κάθε πτήση συνδέεται με ένα ναύλο. Το ναύλο χαρακτηρίζεται από το ποσό (ανάλογα με την κλάση), την κλάση, ένα κωδικό, και κάποιοι πιθανοί περιορισμοί. Μια πτήση είναι ΑΠΟ κάποιο αεροδρόμιο ΠΡΟΣ κάποιο άλλο αεροδρόμιο με τις ημερομηνίες αναχώρησης κι άφιξης αντίστοιχα. Η ημερομηνία αποτελείται από τη μέρα του μήνα/χρόνου και την ώρα. Η πτήση εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι ορισμένου τύπου αεροσκάφος, όπως υποδηλώνεται από τη συσχέτιση ΤΥΠΟΥ. Όχι όλοι οι τύποι αεροσκαφών μπορούν να προσγειωθούν σε όλα τα αεροδρόμια όπως υποδεικνύει η συσχέτιση ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΤΑΙ. Ο τύπος αεροσκάφους έχει κάποιο ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ, που έιναι και το κλειδί και χαρακτηρίζεται από ένα μέγιστο αριθμό θέσεων. Ένα τμήμα δρομολογίου (μεταξύ δύο πόλεων) έχει ένα αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Όσον αφορά την οντότητα ΠΕΛΑΤΗ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τον αριθμό λογαριασμού μιλίων που συσχετίζεται με κάποια αεροπορική εταιρεία.


Κατέβασμα ppt "Example 1 a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a class."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google