Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Example 1   a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Example 1   a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Example 1 a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a class comes from one course a class is held in one room but a room has many classes

2

3 Example 2 an invoice is written by one salesrep but a salesrep writes many invoices a vendor sells many products but a product is bought from one vendor an invoice has one or many products and a product is found on zero, one or many invoices

4

5 To Σχήμα μιας Εταιρείας
Θεωρούμε το σχήμα μιας εταιρείας που περιλαμβάνει υπαλλήλους, τμήματα και τεχνικά έργα. Η εταιρεία χωρίζεται σε τμήματα. Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, κωδικό κι ένα μάνατζερ. Η ημερομηνία έναρξης του μάνατζερ αποτελεί χρήσιμο στοιχείο. Επίσης κάθε τμήμα εποπτεύει ένα αριθμό τεχνικών έργων, από τα οποία το καθένα έχει κάποια μοναδική ονομασία, κωδικό και τοποθεσία. Αναφορικά με κάθε υπάλληλο κρατούμε το όνομα, το ΑΦΜ, διεύθυνση, μισθό, φύλο και ημερ. γέννησης. Ένας υπάλληλος ανήκει σε ένα και μόνο τμήμα μπορεί όμως να δουλεύει σε περισσότερα από ένα έργα, όχι απαραίτητα όλα να ανήκουν στο τμήμα του. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου σε κάθε έργο καταγράφονται, όπως επίσης και ο προϊστάμενος του υπαλλήλου. Τα μέλη της οικογενείας του υπαλλήλου καταχωρούνται για ασφαλιστικούς λόγους. Για κάθε μέλος καταχωρείται το όνομα, φύλο, ημερ. γεννήσεως και η σχέση του με τον κύριο ασφαλιζόμενο.

6 Η συσχέτιση SUPERVISION συνδέει τους υπαλλήλους (EMPLOYEES) και τους προϊστάμενούς τους (supervisors). Ένας προϊστάμενος μπορεί να μην έχει καθόλου υπαλλήλους ή μέχρι Ν υπαλλήλους (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένας υπάλληλος μπορεί να μην έχει προϊστάμενο ή μόνο ένα προϊστάμενο (περιορισμός (0,1)). Ένα τμήμα (DEPARTMENT) μπορεί να εποπτεύει από κανένα μέχρι Ν έργα (PROJECTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα έργο εποπτεύεται από ένα και μόνο τμήμα (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να είναι ή να μην είναι μάνατζερ (περιορισμός (0,1)), ενώ ένα τμήμα μπορεί να εποπτεύεται από ένα και μόνο μάνατζερ (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να έχει από μηδέν μέχρι Ν μέλη οικογενείας (DEPENDENTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα μέλος είναι μέλος μόνο ενός υπαλλήλου. Για τα μέλη τα χαρακτηριστικά είναι: όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, σχέση με τον υπάλληλο (σύζυγος, τέκνο). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να δουλεύει σε ένα ή περισσότερα έργα (περιορισμός (1,Ν)), κι ένα έργο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους υπαλλήλους (περιορισμός (1,Ν)).

7 Fname Minit Lname Address Number Ν 1 Locations Name Sex Salary Name
WORKS_FOR Ν 1 Locations Name Sex Salary Name SSN NumberOfEmployees EMPLOYEE StartDate DEPARTMENT Bdate 1 MANAGES 1 1 Hours CONTROLS supervisor supervisee Μ WORKS_ON Ν 1 Ν SUPERVISION Ν 1 DEPENDENTS_OF PROJECT Name Ν Number Location DEPENDENT Relationship Name Sex BirthDate

8 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας (με τους περιορισμούς)
Fname Minit Lname Address Number WORKS_FOR (1,N) department (1,1) employee Locations Name Sex Salary Name SSN NumberOfEmployees EMPLOYEE StartDate DEPARTMENT (0,1) manager (1,1) Bdate MANAGES department- managed (0,N) (1,N) worker controlling- department (0,N) supervisor (0,1) supervisee Hours CONTROLS WORKS_ON SUPERVISION (0,N) employee (1,N) project controlled- project DEPENDENTS_OF (1,1) PROJECT Name dependent (1,1) Number Location DEPENDENT Relationship Name Sex BirthDate Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας (με τους περιορισμούς)

9 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ERD για το σχήμα ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος.
Το πανεπιστημιακό τμήμα αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, τομείς και τους εγγεγραμμένους φοιτητές.

10 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός πανεπιστημιακού τμήματος
ΜΙΣΘΟΣ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΝΗΚΕΙ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΝΟΜΑ_Τ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔ_Τ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘ ΚΑΤΑΣ. ΟΝΟΜΑ_Φ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΔ_ΜΑΘ ΑΡ_ΜΗΤ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΣ_ΕΙΣ ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΔ_ΜΟΝ ΕΤΟΣ_ΓΕΝ ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_Φ Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός πανεπιστημιακού τμήματος

11 Στην οντότητα ΤΟΜΕΙΣ περιλαμβάνουμε και τη γραμματεία του τμήματος, όπου ο γραμματέας έχει τη θέση του διευθυντή στο σχήμα μας. Στην οντότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ το χαρακτηριστικό ΤΙΤΛΟΣ περιλαμβάνει τους καθηγητές (βαθμίδα) κι υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης. Στην οντότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ περιλαμβάνουμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του τμήματος οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και καθηγητές του τμήματος. Για την οντότητα ΦΟΙΤΗΤΕΣ το χαρακτηριστικό ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δηλώνει το αν ο φοιτητής είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός. Τα άλλα χαρακτηριστικά είναι: ΟΝΟΜΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΕΤΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ βαθμολογίας. Για την οντότητα ΜΑΘΗΜΑΤΑ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά: ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ και ΒΑΘΜΟΣ.

12 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ERD για το σχήμα ενός συστήματος κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Κάθε κράτηση περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη, το δρομολόγιο, αεροπορική εταιρεία, αεροδρόμιο άφιξης κι αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης κι αναχώρησης τον τύπο του αεροπλάνου, το ναύλο, αριθμό θέσης κλπ. Παρατηρήστε ότι το δρομολόγιο μπορεί να αποτελείται από πολλαπλά τμήματα, και το καθένα μπορεί να γίνεται από διαφορετική αεροπορική εταιρεία. Μπορείτε να αρχίσετε με ένα απλό ERD και στη συνέχεια να το αναλύσετε περισσότερο.

13 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΑΥΛΟΣ ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑ_ΑΦΙΞΗΣ ΩΡΑ_ΑΝΑΧ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΣ
ΕΧΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛ. ΘΕΣΗ

14 ΗΜΕΡ_ΑΦΙΞΗΣ ΠΟΛΗ ΚΩΔ. ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΠΤΗΣΗ Ν ΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 Ν Μ
ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΠΤΗΣΗ Ν ΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 ΑΠΟ Ν ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡ. Μ ΠΡΟΣΓ. ΗΜΕΡ_ΑΝΑΧ. 1 ΕΧΕΙ Ν 1 ΑΝΗΚΕΙ Ν ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓ. ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟ Ν ΚΛΑΣΗ ΝΑΥΛΟΣ 1 ΠΕΡ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. Ν ΗΜΕΡ. 1 ΕΞΥΠΗΡ. Ν ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΡ. ΔΙΑΘ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛ. ΘΕΣΗ

15 Για μια διαδρομή μεταξύ δύο πόλεων μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πτήσεις (διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, ώρες) και η κάθε πτήση συνδέεται με ένα ναύλο. Το ναύλο χαρακτηρίζεται από το ποσό (ανάλογα με την κλάση), την κλάση, ένα κωδικό, και κάποιοι πιθανοί περιορισμοί. Μια πτήση είναι ΑΠΟ κάποιο αεροδρόμιο ΠΡΟΣ κάποιο άλλο αεροδρόμιο με τις ημερομηνίες αναχώρησης κι άφιξης αντίστοιχα. Η ημερομηνία αποτελείται από τη μέρα του μήνα/χρόνου και την ώρα. Η πτήση εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι ορισμένου τύπου αεροσκάφος, όπως υποδηλώνεται από τη συσχέτιση ΤΥΠΟΥ. Όχι όλοι οι τύποι αεροσκαφών μπορούν να προσγειωθούν σε όλα τα αεροδρόμια όπως υποδεικνύει η συσχέτιση ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΤΑΙ. Ο τύπος αεροσκάφους έχει κάποιο ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ, που έιναι και το κλειδί και χαρακτηρίζεται από ένα μέγιστο αριθμό θέσεων. Ένα τμήμα δρομολογίου (μεταξύ δύο πόλεων) έχει ένα αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Όσον αφορά την οντότητα ΠΕΛΑΤΗ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τον αριθμό λογαριασμού μιλίων που συσχετίζεται με κάποια αεροπορική εταιρεία.


Κατέβασμα ppt "Example 1   a professor teaches zero, one or many classes and a class is taught by one professor a course may generate zero, one or many classes and a."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google