Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΟΥΕΡ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΟΥΕΡ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΑΟΥΕΡ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3  Προσομοίωση της ζωής σε θεωρητικά άπειρο δισδιάστατο πίνακα κελιών. Κάθε κελί χωράει έναν οργανισμό και έχει οχτώ γειτονικούς.  Ανήκει στην κατηγορία ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (CELLULAR AUTOMATA)  E πινοήθηκε από τον John Horton Conway το 1970

4  Ένα κύτταρο μπορεί να είναι ζωντανό ή νεκρό.  Ένα νεκρό κελί με ακριβώς τρείς ζωντανούς γείτονες γίνεται ένα ζωντανό κύτταρο ( γέννηση ).  Ένα ζωντανό κύτταρο με δύο ή τρείς ζώντανούς γείτονες παραμένει ζωντανό ( επιβίωση ).  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ένα κύτταρο πεθαίνει ή παραμένει νεκρό.

5  Περιοδικές  Σταθερές

6

7  Εισαγωγή αρχικών τιμών στο grid.  Αρχή επαναληπτικού loop γενεών.  Υπολογισμός του αθροίσματος των ζωντανών γειτόνων του κάθε οργανισμού ( έλεγχος ακραίων περιπτώσεων ).  Εφαρμογή των κανόνων και αποθήκευση τιμών σε βοηθητικό πίνακα.  Σύνθεση του τελικού grid.

8  Εισαγωγή αρχικών τιμών στο grid.  Δημιουργία υποπίνακα στον κάθε επεξεργαστή και λήψη των αντίστοιχων στοιχείων.  Αρχή επαναληπτικού loop.  Αποστολή και λήψη βοηθητικών γραμμών με τους γειτονικούς επεξεργαστές.  Υπολογισμός του αθροίσματος των ζωντανών γειτόνων ( έλεγχος ακραίων περιπτώσεων ).  Εφαρμογή των κανόνων και αποθήκευση των τιμών σε βοηθητικό υποπίνακα.  Αποστολή όλων των υποπινάκων στον κεντρικό επεξεργαστή και σύνθεση του τελικού grid.

9  Εισαγωγή αρχικών τιμών στο grid.  Δημιουργία καρτεσιανής τοπολογίας.  int MPI _ Cart _ create ( MPI _ Comm comm _ old, int ndims, int * dims, int * periods, int reorder, MPI _ Comm * comm _ cart )  int MPI _ Cart _ rank ( MPI _ Comm comm, int * coords, int * rank )  int MPI _ Cart _ shift ( MPI _ Comm comm, int direction, int disp, int * rank _ source, int * rank _ dest )  MPI _ Proc _ null (-1)

10  Δημιουργία υποπίνακα στον κάθε επεξεργαστή και λήψη των αντίστοιχων στοιχείων.  Δημιουργία Derived Datatypes Vector για την αποστολή στηλών.  MPI _ Type _ vector ( count, blocklength, stride, oldtype,& newtype )  MPI _ Type _ commit (& newtype )  MPI _ Type _ free (& newtype )  Αρχή επαναληπτικού loop.  Αποστολή και λήψη βοηθητικών στηλών και γραμμών  Υπολογισμός του αθροίσματος των ζωντανών γειτόνων ( έλεγχος ακραίων περιπτώσεων ).  Εφαρμογή των κανόνων και αποθήκευση των τιμών σε βοηθητικό υποπίνακα.  Αποστολή όλων των υποπινάκων στον κεντρικό επεξεργαστή και σύνθεση του τελικού grid.

11  Το for loop αντικαθίσταται με while  Ανά βήμα αποστολή όλων των δεδομένων στον κεντρικό επεξεργαστή.  Ανά βήμα έλεγχος αν η παρούσα εικόνα του grid είναι ίδια με την προηγούμενη ( στάσιμο ).  Ανά βήμα έλεγχος αν η παρούσα εικόνα του grid είναι ίδια με την αρχική ( περιοδικό ). Η ανανέωση της αρχικής εικόνας γίνεται ανά 15 επαναλήψεις.

12

13

14

15 TIME FOR FUN ! ! !


Κατέβασμα ppt "ΠΑΟΥΕΡ ΑΛΒΕΡΤΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google