Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΜΑΡΤΑΚΟΣ 5.1

2 Μαθησιακοί - Γνωσιακοί Στόχοι
Κατανόηση των ηθικών κοινωνικών και πολιτικών διλημμάτων που προέρχονται από τα ΠΣ Αναγνώριση, εφαρμογή Ηθικών αρχών στην κοινωνία της πληροφορίας Εφαρμογή Ηθικής ανάλυσης Κώδικες Δεοντολογίας Ελληνική Πραγματικότητα 5.2

3 Προκλήσεις για τη Διοίκηση
Κατανόηση Ηθικών κινδύνων από ΠΣ Ένταξη θεμάτων ΠΣ στις πολιτικές ηθικής του οργανισμού 5.3

4 ΗΘΙΚΗ Αρχές διάκρισης του Καλού και του Κακού που χρησιμοποιούνται από άτομα που δρουν ως ελεύθεροι φορείς της ηθικής με σκοπό να καθοδηγούν τη συμπεριφορά 5.4

5 Ηθικές διαστάσεις της κοινωνίας της πληροφορίας
Δικαίωμα και υποχρέωση πληροφορίας δικαίωμα ιδιοκτησίας υπευθυνότητα και έλεγχος ποιότητα συστήματος ποιότητα ζωής * 5.5

6 Ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 5.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

7 Τεχνολογικές τάσεις και Ηθική
Υπολογιστική ισχύς: 2 Χ κάθε 18 μήνες Πρόοδος στην αποθήκευση δεδομένων Πρόοδος στην εξαγωγή (Mining) δεδομένων Πρόοδος στην δικτύωση 5.7

8 Κοινωνία Πληροφορίας & Ηθική
ΕΥΘΥΝΗ: Aποδοχή κόστους, καθηκόντων, υποχρεώσεων για λήψη αποφάσεων ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ: αξιολόγηση ευθυνών για αποφάσεις και ενέργειες ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΣ: πρέπει να αποζημιώσεις για νομικές ζημίες ΟΡΘΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διασφάλιση εφαρμογής νόμων * 5.8

9 Κοινωνία Πληροφορίας & Ηθική
ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: αναγνώριση, περιγραφή γεγονότων ορισμός διάστασης/σύγκρουσης αναγνώριση ΑΞΙΩΝ εντοπισμός εμπλεκομένων (stakeholders) καταγραφή επιλογών αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων * 5.9

10 Ηθικές ΑΡΧΕΣ “Όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα Ιδια να κάνετε κι εσείς σε αυτούς” (Ιησούς Χριστός) Εάν δεν είναι σωστό να γίνει κάτι σε όλους, δεν πρέπει να γίνει ούτε σε έναν. (Εμ. Καντ) Εάν μία πράξη δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται, δεν πρέπει να γίνει ούτε άπαξ. (Ντεκάρτ) Θέσε στα αποτελέσματα ένα ηθικό βάρος και επιμέτρισε τις συνέπειες Ό,τι επιφέρει λιγότερη βλάβη/ ζημία / κόστος Τίποτε δεν μου ανήκει απόλυτα, εκτός εάν άλλως ισχύει Είναι ό,τι κάνει τον άνθρωπο, Άνθρωπο. 5.10

11 Δικαιώματα Πληροφορίας
Ιδιωτικής ζωής: “άσε με ήσυχο” Δίκαιες πρακτικές πληροφορίας (FIP): όχι μυστικά προσωπικά έγγραφα άτομο μπορεί να προσπελάσει και τροποποιήσει πληροοφορία που τον αφορά Χρήση πληροφορίας μόνο με συγκατάβαση Υπαιτιότης διευθυντών για βλάβη που προκαλείται από τα συστήματα οι κυβερνήσεις μπορούν να παρέμβουν * 5.11

12 Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Υποχρέωση γνωστοποίησης για την τήρηση αρχείου Αρχές ποιότητας δεδομένων : σαφήνεια σκοπού, σύνδεση σκοπού με δεδομένα, ακρίβεια δεδομένων, χρονικός περιορισμός διατήρησης ενόψει σκοπού. Αρχή: διαθέτει προδιαγραφές αρχείου & επεξεργασίας Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων και προθεσμία ικανοποίησης του δικαιώματος Δικαίωμα αντίρρησης: διόρθωση, συμπλήρωση, διευ-κρίνηση ή και διαγραφή στοιχείων, μετά από αίτηση 5.12

13 Δικαιώματα ιδοκτησίας
Πνευματική ιδιοκτησία: πνευματικές - μη υλικές - δημιουργίες προστατεύονται από το νόμο Εμπορικό Απόρρητο: πνευματική εργασία ή προϊόν που ανήκει σε νομικό πρόσωπο © Δικαίωμα Δημιουργού : προστασία από αντι-γραφή πνευματικής ιδιοκτησίας (ΗΠΑ) 28 έτη Ελλάδα: 5.13

14 Πνευματική ιδιοκτησία
Εμπορικό σήμα (ΤΜ): εμπορική, νομικά προστατευμένη επωνυμία προϊόντος που το κάνει διακρικό στην αγορά Ευρεσιτεχνία (PATENT): νομικό κείμενο απονομής αποκλειστικών δικαιωμάτων επί ανακαλύψεως (ΗΠΑ: για 17 έτη) Ελλάδα European Patent Office (Γερμανία) Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Γενεύη) 5.14

15 Νέες τεχνολογίες πληροφορικής: υπευθυνότητα, υπαιτιότητα, έλεγχος
Ηθική διάσταση: ποιός είναι ηθικά υπεύθυνος για τη χρήση της ΤΠ; Κοινωνική διάσταση: τί να επιτρέπει και τί να αναμένει η κοινωνία; Πολιτική διάσταση: σε ποιό βαθμό απαιτείται κυβερνητική παρέμβαση και προστασία; * 5.15

16 Ποιότητα Συστήματος: ποιότητα δεδομένων και λάθη
Ηθική: πότε ένα λογισμικό ή μία υπηρεσία είναι έτοιμη προς διάθεση; Κοινωνική: μπορούν οι άνθρωποι να εμπιστευ-θούν την ποιότητα του λογισμικού, της υπη-ρεσίες ή των δεδομένων; Πολιτική: θα πρέπει η πολιτεία ή η βιομηχανία να επιβάλλει κανόνες για την ποιότητα του υλικού, του λογισμικού και των δεδομένων; * 5.16

17 Ποιότητα ζωής Κεντροποίηση - αποκέντρωση
Ραγδαία αλλαγή: μείωση χρόνου αντίδρασης στον ανταγωνισμό Διατήρηση ορίων: οικογένεια, εργασία, ελεύθερος χρόνος Εξάρτηση και ‘ευπάθεια’ Έγκλημα και κατάχρηση μέσω υπολογιστή 5.17

18 Ποιότητα ζωής Εργασιακή απασχόληση: απώλεια θέσεων λόγω αναδιάρθωσης επιχειρησιακών λειτουργιών (BPR) Ισότητα και πρόσβαση σε ευκαιρίες: φυλετικοί, κοινωνικοί αποκλεισμοί Κίνδυνοι υγείας: καρποί χεριών, όραση, ακτινοβολία, σφύξιμο σιαγγόνων, τεχνοάγχος: εκνευρισμός, εχθρότητα, φόβος, * 5.18

19 Επιχειρησιακός κώδικας δεοντολογίας
Δικαίωμα & υποχρέωση πληροφορίας δικαίωμα ιδιοκτησίας ευθύνη / υπευθυνότητα και έλεγχος ποιότητα συστήματος ποιότητα ζωής 5.19

20 U.S. FEDERAL PRIVACY LAWS
GENERAL FEDERAL PRIVACY LAWS: FREEDOM OF INFORMATION ACT, 1968 PRIVACY ACT OF 1975 ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT OF 1986 COMPUTER MATCHING AND PRIVACY PROTECTION ACT OF 1988 COMPUTER SECURITY ACT OF 1987 FEDERAL MANAGERS FINANCIAL INTEGRITY ACT OF 1982 * 5.20

21 U.S. FEDERAL PRIVACY LAWS
PRIVACY LAWS AFFECTING PRIVATE INSTITUTIONS: FAIR CREDIT REPORTING ACT, 1970 FAMILY EDUCATION RIGHTS & PRIVACY ACT OF 1978 RIGHT TO FINANCIAL PRIVACY ACT OF 1978 PRIVACY PROTECTION ACT OF 1980 CABLE COMMUNICATIONS POLICY ACT OF 1984 ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT OF 1986 VIDEO PRIVACY PROTECTION ACT OF 1988 * 5.21


Κατέβασμα ppt "ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google