Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 World Wide Web: Ο παγκόσμιος ιστός Πληροφοριών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 World Wide Web: Ο παγκόσμιος ιστός Πληροφοριών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 World Wide Web: Ο παγκόσμιος ιστός Πληροφοριών

2 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Το Διαδίκτυο και το WWW Υπερκείμενο Εντοπισμός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins

3 3 Εισαγωγή  Ο ρυθμός συσσώρευσης μεγάλης ποσότητας πληροφοριών στο διαδίκτυο, δημιούργησε την αναγκαιότητα οργάνωσης ενός συστήματος, προκειμένου να είναι δυνατή  η εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στις αμέτρητες πηγές πληροφόρησης  η οργάνωση και η διαχείριση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων.  Έτσι γεννήθηκε το WWW, το οποίο προσφέρει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον στον χρήστη προκειμένου να διαχειριστεί την επιθυμητή πληροφορία στο διαδίκτυο.  Το WWW χρησιμοποιεί τα πλέον δημοφιλή προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο όπως το Netscape και το Explorer.

4 4 Η ιστορία του WWW  Το WWW ξεκίνησε το 1989 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, (CERN) στην Ελβετία.  Βασικός του σκοπός ήταν να προσφέρει στους επιστήμονες ένα μέσο προκειμένου να ανταλλάσσουν στοιχεία επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, μέσω του διαδικτύου.  Η όλη προσπάθεια στηρίχτηκε στην υλοποίηση ενός μέσου που θα επιτρέπει την σύνδεση μεταξύ διαφορετικών εγγράφων.  Το μέσο αυτό ονομάστηκε υπερκείμενο(Hyper text)  Το 1994 κατασκευάστηκε το πρόγραμμα Mosaic, το οποίο έδινε την δυνατότητα στους χρήστες να προσπελαύνουν τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο WWWμε γραφικό τρόπο.  Στα επόμενα χρόνια το WWW έγινε το απόλυτο μέσο αναζήτησης πληροφοριών για εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

5 5 Το Διαδίκτυο και το WWW  Η πλατιά χρήση του WWW δημιούργησε σύγχυση σε πολλούς χρήστες οι οποίοι ταύτισαν το WWW με το Internet.  Στην πραγματικότητα όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα.  Το Ιnternet αποτελεί το φυσικό χώρο στον οποίο διασυνδέονται εκατομμύρια Η/Υ από όλο τον κόσμο,  Το WWW αποτελεί το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχει συσσωρευτεί στο διαδίκτυο.

6 6 Υπερκείμενο  Τα υπερκείμενα αποτελούν μια μέθοδο διασύνδεσης πληροφοριών χωρίς να υπόκεινται σε κάποια ιεραρχική δομή, ή να υπόκεινται σε προκαθορισμένα μενού επιλογών.  Η διασύνδεση πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των υπερσυνδέσμων (hyperlinks).  Τα hyperlinks συνδέουν λέξεις κλειδιά του κειμένου με άλλες πηγές,  Τα υπερμέσα (hypermedia) αποτελούν υπερκείμενα που περιέχουν συνδέσμους, οι οποίοι μπορεί να είναι κείμενα, αρχεία ήχου, εικόνες κλπ.

7 7 Πως κατασκευάζουμε ένα υπερκείμενο;  Για την περιγραφή ενός υπερκειμένου χρησιμοποιούμε μια ειδική γλώσσα την Hyper Text Markup Language (HTML).  Η γλώσσα αυτή επιτρέπει στον συγγραφέα να διαμορφώσει ένα κείμενο το οποίο θα παρέχει συνδέσμους με άλλα έγγραφα και διάφορα αρχεία  Τα υπερκείμενα που βρίσκονται στο WWW ονομάζονται ιστοσελίδες (web pages).  Το σύνολο των ιστοσελίδων αποτελούν το site (δικτυακός τόπος).  Τα προγράμματα τα οποία απεικονίζουν τις ιστοσελίδες, επιτρέποντας μας την ξενάγηση μας στο διαδίκτυο ονομάζονται πλοηγοί (Browsers), Π.χ Netscape & Internet Explorer

8 8 Browsers: Internet Explorer

9 9 Browsers: Netscape Comunicator

10 10 Πως μεταδίδονται οι πληροφορίες ενός υπερκειμένου στο διαδίκτυο;  Η μετάδοση γίνεται σε πακέτα:  Τα δεδομένα τεμαχίζονται σε μικρότερα τμήματα (πακέτα).  Κάθε πακέτο ακολουθεί διαφορετικές διαδρομές προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του.  Τα πακέτα αφού φτάσουν στον προορισμό τους επανενώνονται.  Η υπηρεσία WWW ακολουθεί την αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή (Client: Browser - Server: Ένας Η/Υ με ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών από clients ).  Η μεταφορά των πληροφοριών από τον Server γίνεται με βάση ένα ειδικό πρωτόκολλο επικοινωνίας: Hyper Text Transport Protocol (HTTP).

11 11 Εντοπισμός πληροφοριών στο WWW  Για τον εντοπισμό των ιστοσελίδων χρησιμοποιείται το Uniform Resource Locator (URL).  Το URL περιγράφει το πώς θα εντοπισθεί και θα ανακληθεί η ζητούμενη πληροφορία στο διαδίκτυο.  Με βάση το ανωτέρω σύστημα κάθε πηγή πληροφορίας έχει ένα μοναδικό URL το οποίο αποτελείται από τρία μέρη: Πρωτόκολλο_επικοινωνίας ://διεύθυνση_Η/Υ εξυπηρετητή/[Κατάλογος/αρχείο] Π.χ http://www2.cs.ucy.ac.cy/~nicolast/courses/cs003/schedule.htm

12 12 Το site του μαθήματος

13 13 Πως αναζητούμε την πληροφορία στο WWW, αν δεν γνωρίζουμε το URL της;  Πολλές φορές ο χρήστης που αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα λαβύρινθο αδυνατώντας να ‘φιλτράρει’ αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει.  Οι πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο υπό μορφή εγγράφων, χαρακτηρίζονται:  από την άναρχη δόμηση τους  από την έλλειψη ευρετηρίων αναζήτησης  και από τις συνεχείς μετατοπίσεις των σελίδων σε διαφορετικές διευθύνσεις κλπ.  Όλα τα παραπάνω καθιστούν την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο μια αρκετά δύσκολη υπόθεση.

14 14  Προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί στην αναζήτηση των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν, δημιουργήθηκαν οι κατάλογοι πληροφοριών και οι μηχανές αναζήτησης.(Search Engines).  Οι κατάλογοι πληροφοριών οργανώνουν την διάσπαρτη πληροφορία με βάση προεπιλεγμένες θεματικές κατηγορίες. Π.χ www.yahoo.com  Οι μηχανές αναζήτησης δημιουργούν το δικό τους ευρετήριο μέσα από το οποίο ψάχνουν την πληροφορία που εμείς τους έχουμε ζητήσει. Π.χ www.altavista com  Η αναζήτηση γίνεται με βάση τη χρήση λέξεων κλειδιών και με την βοήθεια λογικών τελεστών (AND-OR), αλλά και πρόσθετων κριτηρίων (χρονικά, γλωσσικά κλπ) Όμως  Οι μηχανές αναζήτησης δεν ψάχνουν σε όλες τις ιστοσελίδες αλλά μόνο σε εκείνες που υπάρχουν στο ευρετήριο τους.  Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει αξιολόγηση της πληροφορίας  Όλες οι μηχανές αναζήτησης δεν είναι ίδιες. Η λύση του προβλήματος (;)

15 15 Η μηχανή αναζήτησης Google

16 16 Η μηχανή αναζήτησης alta vista

17 17 Yahoo

18 18  Την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα την δίνουν οι μεταμηχανές αναζήτησης (meta-search-engines) οι οποίες συνδυάζουν τα αποτελέσματα περισσοτέρων της μιας μηχανής αναζήτησης Π.χ metacrawel (www.go2net.com).  Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των πληροφοριών στο WWW είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση των portals τα οποία  οργανώνουν την πληροφορία κατά θεματικές ενότητες, προσφέροντας ταυτόχρονα και μηχανές αναζήτησης.  Προσφέρουν ένα εξαιρετικά μεγάλο ‘μπουκέτο’ πληροφοριών καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των αναγκών του ενδιαφερομένου.  Παρέχουν την δυνατότητα μετεξέλιξης τους σε προσωπικά portals,όπου ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αυτός την πληροφορία που θα προβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο. Μεταμηχανές Αναζήτησης και Portals

19 19 Η μεταμηχανή αναζήτησης Metacrawler.

20 20 Με ποιο τρόπο μπορούμε να ‘απομνημονεύσουμε’ μια σελίδα που μας ενδιαφέρει;  Πολλές φορές κατά την διάρκεια των αναζητήσεων μας, βρίσκουμε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες τις οποίες πιθανά, θα θέλαμε τις επισκεφτούμε στο άμεσο μέλλον.  Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη αποθήκευσης κάποιων διευθύνσεων προκειμένου να τις ανακαλούμε όποτε εμείς κρίνουμε.  Κάθε Browser έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει το URLπου θα του υποδεικνύει ο χρήστης  Επίσης προσφέρουν την δυνατότητα εσωτερικής οργάνωσης των διευθύνσεων που αποθηκεύονται.

21 21 Τα bookmarks

22 22 ‘Παρακολουθούνται’ οι κινήσεις μας στο Διαδίκτυο;  Ποια ιστοσελίδα επισκεφτήκαμε; Πότε την επισκεφτήκαμε;  Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στον σκληρό μας δίσκο από τους εξυπηρετητές http.  Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται cookies και αποθηκεύονται με την μορφή συμβολοσειρών σε ένα ειδικό αρχείο που χρησιμοποιεί ο browser.  Η χρήση των cookies είχε σαν αφετηρία την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους (διαμόρφωση εγγράφων, υπενθύμιση κωδικών προσπέλασης κλπ).  Η κακόβουλη χρήση των cookies οδηγούν στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός χρήστη του διαδικτύου, καθώς καταγράφουν με πλήρη λεπτομέρεια τις κινήσεις του.

23 23 Το πρότυπο Unicode  Ως γνωστόν για την αναπαράσταση ενός χαρακτήρα στον Η/Υ χρησιμοποιείται ένα byte σύμφωνα με τον κώδικα ASCII.  Για την αναπαράσταση των γλωσσών εκτός της Αγγλικής, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές του κώδικα ASCII.  Για την Ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται το πρότυπο ISO-8859-7.  Λόγω των διαφορετικών προτύπων πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα και οι πλοηγοί δεν μπορούν να απεικονίσουν τις άλλες γλώσσες.  Τα προβλήματα αυτά συνέβαλλαν στην δημιουργία ενός παγκόσμιου κώδικα, ο οποίος θα ενσωματώνει όλα τα αλφάβητα του κόσμου.  Έτσι δημιουργήθηκε η κωδικοποίηση UNICODE η οποία χρησιμοποιεί 2 bytes ανά χαρακτήρα.

24 24 Λίγα λόγια για την γλώσσα Java;  Η γλώσσα java δημιουργήθηκε από την εταιρία Sun.  Η φιλοσοφία της στηρίζεται στην φράση ‘γράφω μια φορά, εκτελώ οπουδήποτε’  Το βασικό της πλεονέκτημα είναι, ότι ένα πρόγραμμα που γράφεται σε αυτήν την γλώσσα μπορεί να εκτελεστεί ως έχει σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή Η/Υ.  Αυτό πραγματοποιείται με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού το οποίο ονομάζεται σύστημα χρόνου εκτέλεσης (run time system).  Η Java επιτρέπει στους χρήστες του διαδικτύου να λαμβάνουν εκτός από έγγραφα και πλήθος διαφορετικών προγραμμάτων Π.χ παιχνίδια κλπ

25 25 Plug-Ins  Είμαστε στο διαδίκτυο κάνοντας πλοήγηση.  Σε μια από τις σελίδες βρίσκουμε το αγαπημένο μας τραγούδι το οποίο μπορούμε να το ακούσουμε από τα ηχεία του Η/Υ μας. Μπορούμε όμως;  Για να ακούσουμε το τραγούδι χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός ειδικού λογισμικού τα λεγόμενα plug-ins.  Στην ουσία αποτελούν μονάδες λογισμικού ξένες προς τον πλοηγό, τις οποίες χρησιμοποιεί ο browser, προκειμένου να παρουσιάσει στον ενδιαφερόμενο  Όταν λοιπόν ο πλοηγός βρίσκει μια πηγή πληροφοριών σε μορφή ακατανόητη για τον ίδιο τότε ζητάει από τον χρήστη να ‘κατεβάσει’ το κατάλληλο plug-in.

26 26 Το Plug-In Real Player 7


Κατέβασμα ppt "1 World Wide Web: Ο παγκόσμιος ιστός Πληροφοριών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google