Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχος Συμφόρησης TCP Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Μαρία Κουτσογιαννάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχος Συμφόρησης TCP Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Μαρία Κουτσογιαννάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έλεγχος Συμφόρησης TCP Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Μαρία Κουτσογιαννάκη

2 Λόγοι συμφόρησης  Ο Host A στέλνει στο δίκτυο δεδομένα με μέσο ρυθμό λ in = #bytes/sec  O Host B στέλνει στο δίκτυο δεδομένα με μέσο ρυθμό λ in = #bytes/sec  O Router εξυπηρετεί με ρυθμό C

3 Λόγοι συμφόρησης – Απλό Σενάριο  Θεωρούμε απεριόριστο buffer οπότε τα πακέτα δεν χάνονται ( δεν έχουμε retransmissions)  Ο ρυθμός αποστολής λ in παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η μέση του τιμή φαίνεται στο γράφημα. Ο μέσος ρυθμός με τον οποίο λαμβάνει η εφαρμογή στο άλλο άκρο είναι λ out  Λόγω ελέγχου ροής του TCP λ in = λ out  Λόγω ύπαρξης του B, ο router δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Α με ρυθμό μεγαλύτερο από C /2

4 Λόγοι συμφόρησης – Απλό Σενάριο  Ο Host Α όταν στέλνει στο δίκτυο με ρυθμό λ in κοντά στα όρια C/2 δημιουργεί καθυστέρηση των πακέτων του  Στιγμιαίο λ in ≠ στιγμιαίο λ out  τα πακέτα καθυστερούν στον buffer του router  Η από άκρο - σε - άκρο καθυστέρηση των πακέτων της εφαρμογής για τον Host A:

5 Λόγοι συμφόρησης  Αν ο buffer είναι πεπερασμένος, αύξηση της καθυστέρησης στην ουρά του buffer  υπερχείλιση  Υπερχείλιση  αναμετάδοση χαμένων πακέτων από το TCP  δημιουργία επιπλέον κίνησης στον ήδη congested router Συμφόρηση !

6 Έλεγχος Συμφόρησης TCP  Το TCP κάνει έλεγχο ροής όχι μόνο για το καλό της εφαρμογής αλλά και για το καλό του δικτύου  LastByteSent - LastByteAcked <= min{CongWin, RcvWin}  Το παράθυρο συμφόρησης μειώνεται όταν ο αποστολέας ανιχνεύσει συμφόρηση, δηλαδή όταν :  λάβει 3 γνωστοποιήσεις για το ίδιο πακέτο  λήξει ο μετρητής timeout

7 Αλγόριθμος ελέγχου συμφόρησης (1/2)  Αρχικοποίηση παραθύρου συμφόρησης και ενός κατωφλίου ssthresh  CongWin = Maximum Segment Size ( maximum IP datagram size)  Threshold ssthresh<=advertised window  Φάση αργής εκκίνησης  Το CongWin αυξάνεται εκθετικά σε κάθε κύκλο μετάδοσης RTT ( διπλασιάζεται ) μέχρι ένα κατώφλι ssthresh  Φάση αποφυγής συμφόρησης  Το CongWin όταν υπερβεί το ssthresh αυξάνει κατά 1 MSS ανά RTT  Αντίδραση σε συμβάντα λήψης 3 ίδιων ACK  Reno: CongWin’ = CongWin/2, ssthresh = CongWin/2, φάση αποφυγής σύγκρουσης  Tahoe: CongWin’ = 1 MSS, ssthresh = CongWin/2, φάση αργής εκκίνησης  Αντίδραση σε συμβάντα λήξης χρόνου  Reno, Tahoe: CongWin’ = 1 MSS, ssthresh = CongWin/2, φάση αργής εκκίνησης

8 Αλγόριθμος έλεγχου συμφόρησης (2/2) Tahoe Reno

9 Μοντελοποίηση καθυστέρησης TCP – χωρίς συμφόρηση  Λανθάνουσα καθυστέρηση (latency) L:  Χρόνος εκκίνησης TCP – χρόνος λήψης αιτούμενου αντικειμένου RTT 2 RTT + O/R

10 Μοντελοποίηση καθυστέρησης TCP – με στατικό παράθυρο συμφόρησης  Ο εξυπηρετητής δέχεται ACK ενός segment πριν ολοκληρώσει τη μετάδοση του πρώτου παραθύρου 2 RTT + O/R

11 Μοντελοποίηση καθυστέρησης TCP – με στατικό παράθυρο συμφόρησης  Ο εξυπηρετητής μεταδίδει το πρώτο παράθυρο και περιμένει ένα ACK για να μπορέσει να μεταδώσει το επόμενο τμήμα 2 RTT + O/R S/R + RTT - W S/R * (O/W ) - 1 Latency = 2 RTT + O/R + (K-1)[S/R + RTT - W S/R]

12 Μοντελοποίηση καθυστέρησης TCP – με δυναμικό παράθυρο συμφόρησης

13 Ασκήσεις  Από Δικτύωση Υπολογιστών James Kurose, Keith Ross  Σελ 287 άσκηση 26  Σελ 288 άσκηση 31


Κατέβασμα ppt "Έλεγχος Συμφόρησης TCP Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009 Μαρία Κουτσογιαννάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google