Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ Β. Μάγκλαρης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ Β. Μάγκλαρης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 07/03/2014

2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature (επανάληψη) http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature 2

3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Χ.509 http://www.verisign.com.au/repository/tutorial/digital/intro1.shtml ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Χ.509 http://www.verisign.com.au/repository/tutorial/digital/intro1.shtml (επανάληψη) http://www.verisign.com.au/repository/tutorial/digital/intro1.shtml •Αν συνοδεύουν υπογραμμένο μήνυμα, βεβαιώνουν τη γνησιότητα του Δημοσίου Κλειδιού του αποστολέα (subject) από μια Τρίτη Έμπιστη Οντότητα TTP - Third Trusted Party: Την Αρχή Πιστοποίησης, Certification Authority – CA •Η CA υπογράφει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό με το Ιδιωτικό Κλειδί της. Το Δημόσιο Κλειδί της (ανώτερης) CA πρέπει να είναι γνωστό στους παραλήπτες (π.χ. ενσωματωμένο στον Web browser) ή αποδεκτό λόγω σχέσης εμπιστοσύνης (π.χ. σε περιπτώσεις Self-Signed CA) •Αν χρειάζεται και έλεγχος του Δημοσίου Κλειδιού της CA, μπορεί να αποστέλλεται και 2 ο (ή και 3 ο, 4 ο …πιστοποιητικό) από ιεραρχικά δομημένες CA

4 ΜΕΙΚΤΟ ΣΧΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΜΕΙΚΤΟ ΣΧΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (επανάληψη) Συνδυασμός που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και των 2 σχημάτων σε 2 φάσεις ανά σύνοδο (session) μεταξύ client – trusted server : •Κυρίαρχο σχήμα στο Internet –Secure Shell, SSH: Ταυτοποίηση & κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, π.χ. PuTTY (ασφαλής σύνοδοςTelnet, client ↔ SSH Server), SFTP –Secure Sockets Layer, SSL: Ταυτοποίηση Web server από τους χρήστες – clients μέσω του γνωστού Public Key του server & μετάδοση πακέτων με συμμετρική κρυπτογραφία, π.χ. https (http over SSL over TCP), imaps (IMAP over SSL over TCP), OpenVPN (απαιτείται OpenVPN server και προ- εγκατεστημένο client S/W) •Φάση hand-shaking (αρχική φάση) –Ταυτοποίηση (authentication) του server από client μέσω server trusted certificate (SSL) ή server key fingerprint (hashed SSH server public key) –Δημιουργία (συμμετρικών) κλειδιών (session keys) ανά σύνοδο με ανταλλαγή κρυπτο-μηνυμάτων (και τυχαίων ακολουθιών pseudo random) μέσω Public Key Cryptography •Φάση μετάδοσης δεδομένων σύνδεσης (1 έως πολλά πακέτα) –Χρήση συμμετρικής κρυπτογραφίας για περαιτέρω ανταλλαγή πακέτων με δεδομένα που αφορούν στη σύνοδο

5 ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (SSL/TLS - Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (SSL/TLS - Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) (επανάληψη) 5 •1 η Φάση: Handshaking –Ο χρήστης (User) U λαμβάνει γνώση του Δημοσίου Κλειδιού του εξυπηρετητή (Server) S με Ψηφιακό Πιστοποιητικό από Certification Authority CA self-signed ή υπογραμμένο από 3 ης έμπιστη οντότητα – Third Trusted Party TTP, στα πλαίσια αρχιτεκτονικής Public Key Infrastructure PKI –Ο U δημιουργεί Κοινό Συμμετρικό Κλειδί με τυχαίο αλγόριθμο και το κοινοποιεί στονS κρυπτογραφημένο με το Δημόσιο Κλειδί του S •2 η Φάση: Κρυπτογραφημένος Διάλογος με Κοινό Συμμετρικό Κλειδί –Γρήγορη συμμετρική κρυπτογραφία σε Secure Channel μεταξύS - U •ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: –Ο U δεν απαιτείται να έχει Πιστοποιητικό με Δημόσιο Κλειδί (ψηφιακή υπογραφή), μόνο ο S (Server Based Authentication) –Αν απαιτείται Ταυτοποίηση – Εξουσιοδότηση του U από τον S (Client & Server Based Authentication) απαιτείται μετάδοση από το secure channel Digital Identity του Client (συνήθως User_Name/Password ή όπου υπάρχουν Client Certificates)  έλεγχος στον S σε Βάση Δεδομένων Χρηστών (με πρωτόκολλο LDAP - TCP π.χ. για εφαρμογές Web, Mail… και με πρωτόκολλο RADIUS – UDP αν μεσολαβεί Remote Access Server π.χ. για πρόσβαση DSL, WiFi roaming…)

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (1/2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (1/2) (επανάληψη) •UA 1  MTA 1 (Session 1) –User Agent  Message Transfer Agent –SMTP (TCP Session 1) –Δυνατότητα SSL/TLS security •MTA 1  MTA 2 (Session 2) –SMTP (TCP Session 2) –Δυνατότητα κρυπτογράφησης (αν υποστηρίζεται από το Μail S/W – π.χ. sendmail) •MTA 2 (Mail Server)  UA 2 (Session 3) –Πρωτόκολλα POP/IMAP (TCP Session 3) –Δυνατότητα SSL/TLS 6

7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (2/2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (2/2) (επανάληψη) 7

8 •Τι είναι ένα Firewall: "Ένα σύστημα ή συνδυασμός συστημάτων που ελέγχουν την πρόσβαση και παρέχουν έναν βαθμό ασφάλειας μεταξύ δικτύων" Marcus J. Ranum, δημιουργός του πρώτου firewall •Λειτουργία Δρομολογητής που ελέγχει την κίνηση (Screening router / Bastion Host). Μπορεί να συνδυαστεί με την ύπαρξη ιδιωτικών εσωτερικών διευθύνσεων και μετάφραση στο σύνορο (Network Address Translation). Ο πιο απλός Firewall είναι ο δρομολογητής με σωστά στημένες ACLs •Για να χρησιμοποιήσουμε Firewall χρειάζεται να σχεδιαστεί κατάλληλα το δίκτυο, σύμφωνα με τις πολιτικές ασφαλείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1/3) Firewalls

9 •Βασικοί κανόνες Deny ή Allow IP, TCP, UDP, ICMP, κ.λπ. Πηγή - Ξεχωριστές διευθύνσεις IP ή ομαδοποιήσεις τους Προορισμός Παράδειγμα (από δρομολογητή Cisco): 100 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80 access-list 100 permit tcp any host 171.16.23.1 eq 80 Οι σύγχρονοι Firewall έχουν πολλά επιπλέον χρήσιμα χαρακτηριστικά •Γραφικό περιβάλλον •Ορισμό ομάδων κανόνων •Ορισμό περιοχών προστασίας και ομάδων χρηστών •Διαδικασία ενημέρωσης κανόνων μέσω εξυπηρετητών και σύμφωνα με τις εταιρικές πολιτικές ασφαλείας κ.λπ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (2/3) Firewalls

10 •Πολιτικές πρόσβασης Απαγόρευση όλων των συνδέσεων πλην εξαιρέσεων ("Deny unless allowed") – χρησιμοποιείται για ισχυρή προστασία, συνήθως στην εισερχόμενη κίνηση ενός δικτύου. Διέλευση όλων πλην εξαιρέσεων ("Allow unless denied") – δίνει μεγαλύτερη ελευθερία Επιπλέον: •Διέλευση κίνησης που έχει ήδη ολοκληρώσει το TCP Three Way Handshake (Established) •Απαγόρευση πακέτων που δεν έχουν τις προβλεπόμενες διευθύνσεις προέλευσης (προστασία από το spoofing) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (3/3) Firewalls

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ - Firewalls (1/3)

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ - Firewalls (2/3) "Αποστρατικοποιημένη Ζώνη" Demilitarized Zone - DMZ Παρέχει αυξημένη πρόσβαση σε κάποια συστήματα του δικτύου χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το υπόλοιπο Το Firewall αποτελεί το σημείο υλοποίησης της πολιτικής ασφάλειας του οργανισμού: • Έλεγχος συνδέσεων • Έλεγχος πρόσβασης ανά περιοχή

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ - Firewalls (3/3) Το Firewall υλοποιεί πολιτικές πρόσβασης ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του οργανισμού X

14 •Τα υπολογιστικά συστήματα, ασχέτως κατασκευαστή και λειτουργίας, είναι ευάλωτα σε πολλαπλές απειλές, η δε πλήρης εξασφάλιση τους είναι τεχνικά δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη. •Ένα IDS παρακολουθεί το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο Υπολογιστικό σύστημα (Host based IDS) Δίκτυο (Network Based IDS) •Μεθοδολογίες ανίχνευσης Σύγκριση των στοιχείων που συλλέγονται με συγκεκριμένες "υπογραφές" ("signatures") γνωστών περιστατικών ασφαλείας – Misuse Detection Στατιστική ανάλυση κάποιων παραμέτρων ώστε να αναγνωριστεί η απόκλιση από τις συνηθισμένες τιμές τους – Anomaly Detection ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (1/4) Intrusion Detection Systems – IDS

15 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (2/4) Το IDS Snort •Σύστημα IDS που παρακολουθεί την κίνηση στο δίκτυο αναζητώντας υπογραφές γνωστών επιθέσεων στα πακέτα που παρακολουθεί. –Εγκατάσταση σε σημείο απ' όπου διέρχεται η κίνηση του δικτύου –Οι υπογραφές περιγράφονται με κανόνες που εισάγονται στο σύστημα •Σύστημα ανοιχτού κώδικα (Open Source Project) •Υποστήριξη επεκτάσεων (plugins) για πρόσθετη λειτουργικότητα Παράδειγμα κανόνα (προσπάθεια παράνομης εκτέλεσης εντολών με το cmd.exe στον εξυπηρετητή WEB-IIS): alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg:"WEB-IIS cmd.exe access"; flow:to_server,established; uricontent:"cmd.exe"; classtype:web-application-attack;)

16 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (3/4) Βασική Αρχιτεκτονική IDS

17 •Ακρίβεια: Τί συχνότητα εμφάνισης έχουν οι εσφαλμένα θετικές ανιχνεύσεις (false positives) δηλαδή η θεώρηση νόμιμων λειτουργιών ως επιθέσεις •Απόδοση: Πόσο γρήγορα μπορεί να συλλέξει στοιχεία και να επεξεργαστεί αναφορές. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη ροή πληροφορίας (π.χ. συστήματα NIDS που παρακολουθούν δικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας) •Πληρότητα Ανίχνευσης: Το ποσοστό επιθέσεων που θα καταφέρει να ανιχνεύσει. •Αντοχή σε επιθέσεις προς το ίδιο το σύστημα IDS •Ταχύτητα κατάληξης σε συμπεράσματα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ (4/4) Παράμετροι Αποτίμησης Ποιότητας IDS

18 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Αντιμετώπιση Επιθέσεων DDoS

19 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Πηγές Πληροφοριών για τη Κατάσταση Δικτύου Υπάρχουσες τεχνικές παθητικής παρακολούθησης δικτύων: –Packet capture –SNMP –Netflow  Διάφοροι περιορισμοί: ευκολία χρήσης, χρονική ακρίβεια, δυνατότητες μέτρησης, απαιτούμενοι πόροι (υπολογιστική ισχύς, μνήμη)

20 Τα μετρικά bps, pps δεν είναι πάντα αποτελεσματικά. Καλό μετρικό είναι SFR (μέτρηση με packet capture) και πλήθος flows με μόνο SYN flag (μέτρηση με Netflow) λόγω συμμετρίας του TCP. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Ανίχνευση Επίθεσης TCP SYN

21 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1) •Επίπεδο Μεταφοράς Δεδομένων – Data Plane Μεταγωγή κυκλώματος - circuit switchingPSTN ISDN GSM –Προώθηση (forwarding) μέσω καναλιών σταθερού εύρους: Μεταγωγή κυκλώματος - circuit switching π.χ. Τηλεφωνία PSTN Public Switched Telephone Network, ISDN Integrated Services Network 2B+D, 30B+D (για μεταγωγή καναλιών PCM @ 64 Kbps), κινητή τηλεφωνία GSM cross-connects SDH/SONET με εφεδρία DWDM –Προώθηση με ημι-μόνιμα κυκλώματα cross-connects, π.χ. ευφυείς πολυπλέκτες TDM (64Kbps – 34 Mbps), δακτύλιοι SDH/SONET με εφεδρία (έως 10 Gbps) & οπτικοί πολυπλέκτες χρώματος DWDM (έως 80 χρώματα, 10 -100 Gbps/χρώμα) •Διαμόρφωση πλαισίων TDM: ITU-T SDH/GFP framing (από STM-1=155 Mbps  STM-, εφεδρεία ring protection, VC-4 (150 Mbps) virtual concatenation (π.χ. VC-4-7v = 7 x VC-4  1 Gbps) •Optical Digital Wrapper (ITU-T G.709: 2.5, 10, 40 Gbps + Forward Error Correction - FEC) –Κωδικοποίηση σε πακέτα/πλαίσια Ethernet, WiFi (IEEE 802.11), MPLS, ΤCP/IP Μεταγωγή πακέτου – packet switching –Προώθηση πακέτων δεδομένων δια μέσου μεταγωγέων (switches) & δρομολογητών (routers): Μεταγωγή πακέτου – packet switching για δυναμική κατανομή δικτυακών πόρων με στατιστική πολυπλεξία •Μεταγωγή επιπέδου 3 (TCP/IP, Internet) •Μεταγωγή επιπέδου 2 (Ethernet) •Μεταγωγή επίπεδου 2 ½ (MPLS)

22 22 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ TDM: SONET (ANSI T1.105) & SDH (ITU-T G.707, G.708) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ TDM: SONET (ANSI T1.105) & SDH (ITU-T G.707, G.708) Περιοδικότητα Πλαισίου: 125 μsec από φωνή PCM 64 Kbps SONET Frame Format (Synchronous Optical Networking) SDH (Synchronous Digital Hierarchy) SONET Optical Carrier Level LINE RATE (Mbps) STS-1-OC-151.85 STS-3STM-1OC-3155.52 STS-12STM-4OC-12622.08 STS-48STM-16OC-182488.32 STS-192STM-64OC-1929953.28

23 23 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ SDH 1+1 SDH Protection 1:1 SDH Protection Χρόνος Αντίδρασης σε Βλάβη: 50 msec ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΛΑΒΗΜΕΤΑ ΤΗ ΒΛΑΒΗ (FIBER CUT)

24 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2) •Επίπεδο Ελέγχου – Control Plane –Σηματοδοσία κατανομής καναλιού - ελέγχου μεταγωγής – δρομολόγησης μονίμων συνδέσεων circuit switching •Σηματοδοσία in-band signaling (π.χ. ψηφιακή τηλεφωνία) •Σηματοδοσία για αυτόματη αποκατάσταση βλάβης σε δακτυλίους SDH (εντός 50 msec) •Σηματοδοσία κοινού καναλιού, εξαρτημένη από τις γραμμές των υπό έλεγχο καναλιών – associated common channel signaling (π.χ. GSM & πρόσβαση ISDN - D Channel) •Σηματοδοσία κοινού καναλιού, ανεξάρτητη από την δρομολόγηση της υπό έλεγχο κλήσης (π.χ. μέσω δικτύου κοινής σηματοδοσίας – common channel signaling network – σε ψηφιακά τηλεφωνικά δίκτυα κορμού, έλεγχος διασύνδεσης παρόχων τηλεφωνίας με πρωτόκολλο SS7) –Σηματοδοσία ελέγχου μεταγωγής – δρομολόγησης – δέσμευσης πόρων μέσα από συνδέσεις data-plane δικτύων packet switching (TCP/IP, Internet) •Σηματοδοσία με μορφή πεδίων επικεφαλίδων (π.χ. πεδία επικεφαλίδων Ethernet, TCP/IP, MPLS) στα υπό έλεγχο πακέτα δεδομένων (τύπου associated in-band signaling) •Αυτόνομα πακέτα υλοποίησης πρωτοκόλλων (π.χ. DNS, ARP, δρομολόγησης μέσα σε αυτόνομο σύστημα OSPF, δρομολόγησης μεταξύ αυτονόμων συστημάτων BGP), διακινούμενα μαζί με πακέτα δεδομένων (in-band signaling) •Σηματοδοσία για video – voice conference over IP: H323 (Multi-Conference Unit, MCU) –Σηματοδοσία για Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα Νέας Γενιάς (Software Defined Networking - SDN) •Έλεγχος συνυπαρχόντων σε κοινές δικτυακές υποδομές (substrate) αλλά «απομονωμένων» εικονικών δικτύων VPN ανά κοινότητες σε επίπεδα 2 (VLAN), 3 (IP VPN) ή και 4 (εφαρμογές – πόρτες TCP/UDP) •Σηματοδοσία - έλεγχος - ευφυΐα έξω από το δίκτυο διακίνησης δεδομένων (out-of-band signaling), π.χ. OpenFlow Controllers προγραμματιζόμενα ανά “ιδιοκτήτη” εικονικού δικτύου, έξω από το δίκτυο δεδομένων αλλά με αμφίδρομη πρόσβαση σε πολιτικές δρομολόγησης μεταγωγέων δεδομένων των εικονικών δικτύων

25 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (3) •Επίπεδο Διαχείρισης – Management Plane –Τηλεφωνικά δίκτυα (σταθερά & κινητά): Κλειστά διαχειριστικά συστήματα ανάλογα με τον προμηθευτή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κέντρων μεταγωγής, εξοπλισμού πολυπλεξίας SDH κλπ. •Μοντέλο OS/NE (Operation System / Network Element) –Διαχείριση δικτύων TCP/IP (Internet – Intranet – Extranet) μέσω SNMP (UDP) •Μοντέλο Manager/Agent (Network Management System - NMS / Management Information Base - MIB) –[Διαχείριση δικτύων μέσω πρωτοκόλλων OSI: CMIP/CMIS] –Δίκτυα ενοποιημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: Συστήματα διαχείρισης TMN (Telecommunications Management Network) βασισμένα σε πρωτόκολλα OSI –Διαχείριση οπτικών δικτύων DWDM: Με χρήση scripts, Java - JMX, Web Services, Q3 - TL1 - Corba… CFAPS –Διαχειριστικές λειτουργίες OSI, CFAPS (υλοποίηση σε πλατφόρμα OS ή NMS) •Configuration (Διαχείριση Διάρθρωσης) •Fault (Διαχείριση Βλαβών) •Accounting (Λογιστική Διαχείριση) •Performance (Διαχείριση Απόδοσης) •Security (Διαχείριση Ασφαλείας)

26 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ IN, Intelligent Network Εξαγωγή ευφυΐας έξω από το ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κορμού, σε εξωτερικές βάσεις δεδομένων για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας: –Προσαρμογή σε ανάγκες συνδρομητών –Δυνατότητα αυτοδιαχείρισης συνδρομητών –Εκμετάλλευση πολλαπλών παρόχων από συνδρομητές, βελτιστοποίηση διασύνδεσης δικτύων –Βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών (π.χ. δρομολόγηση ελαχίστου κόστους – least cost routing μέσα από εναλλακτικές λύσεις παρόχων, περιαγωγή - roaming)

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ •Τηλεφώνημα χωρίς χρέωση (800 ΧΧΧ...) •Υπηρεσίες πληροφόρησης (900 ΧΧΧ...) •Χρέωση με πιστωτική κάρτα •Universal Personal Telecommunications •Τηλε-ψηφοφορία •Εταιρικά Εικονικά Δίκτυα (VPN) •Φραγές, προωθήσεις, διασκέψεις, χρεώσεις καλουμένου, Caller ID κλπ. •Δυναμική δρομολόγηση κλήσεων ελαχίστου κόστους •Φορητότα αριθμού (Number Portability)

28 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Από Μονολιθικό Μονοπώλιο σε Απελευθερωμένη Αγορά Εναλλακτικών Ευφυών Λύσεων POTS (Plain Old Telephone Service), PSTN (Public Switched Telephone Network), ISDN (Integrated Services Digital Network), GSM/GPRS (κινητή τηλεφωνία 2 ας γενιάς) –SPC Stored Program Control – 1960/70 –CCS Common Channel Signaling Network •Σηματοδοσία – πριν την εγκατάσταση κλήσης (call setup) •Σηματοδοσία ξεχωριστή από την κλήση •Προδιαγραφή SS7 (Signaling System 7) της CCITT, (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique υπό τον ΟΗΕ, από το 1993 ITU – T, International Télécommunications Union – Secteur de Télécommunications) για μετάδοση συμβατής σηματοδοσίας μεταξύ διασυνδεμένων παρόχων – 1970/80 –IN/1 (Intelligent Network) – 1980/1990 •Service Control Point (SCP) – εξωτερικές βάσεις δεδομένων (π.χ. για 800- XXX…, 900-xxxx κλπ.) IN CS-1 •ITU: IN CS-1 (Capability Set 1) AIN •Bellcore (USA): AIN (Advanced Intelligent Network) –3G, UMTS κινητή τηλεφωνία 3 ης γενιάς –VoIP (Voice over IP), H.323 (ITU - T) ή SIP (Internet – IETF) signaling

29 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ IN (Intelligent Network)

30 ΙΝ - ΕΝΝΟΙΕΣ Exchange STP SCP SSP Service Control Point (στοιχείο δικτύου - Network Element ΝΕ - που περιέχει κάποια ειδική υπηρεσία database ή registry) Service Switching Point (επιτρέπει την υλοποίηση service triggering σε ένα ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο του δικτύου κορμού) MAP INAP CAP Intelligence => Πρόσβαση σε διάφορες databases =(εφαρμογές) ISUP Operator implements service logic (IN Service )

31 ΤΥΠΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΝ SSP Exchange SCP 1. 2. 3. 4. 5. Exchange 1. Υποδοχή κλήσης στο (Τ/Κ) Exchange 2. Ενεργοποίηση Trigger στη κλήση Βασικού τύπου στο SSP 3. SSP ζητά πληροφορία από SCP (database) 4. SCP επιστρέφει πληροφορία 5. Δρομολόγηση κλήσης στο επόμενο Τ/Κ Τυπικά παραδείγματα triggers: Τμήμα ή καλούμενος αριθμός Access code ή ώρα κλήσης Time (hour, day) ή Τοποθεσία (άλλος πάροχος) (mobile system)

32 ΦΟΡΗΤΟΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ DN: Directory Number STP: Signaling Transfer Point SSP: Service Switching Point (Client-ΕXC) SCP: Service Control Point (Data Base) LNP: Local Number Portability (Φορητότητα)

33 ΣΗΜΕΡΙΝH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •SS7 & IN σε περιβάλλον εναλλακτικών παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας •Περιαγωγή (roaming), φορητότητα αριθμών, GSM  3G •ISDN Signaling  VoIP SIP (Session Initiation Protocol, IETF) •IP Telephony (Real-time Transport Protocol - RTP over UPD, RTP Control Protocol – RTCP over TCP) –Σαν υπηρεσία των ISPs ή –Σαν «ελεύθερη» υπηρεσία στο Internet, π.χ. Skype: Αρχιτεκτονική peer-to-peer (p2p) overlay (εξέλιξη Kazaa), proprietary voice/video coding –Σηματοδοσία: ITU Η.323  IETF SIP (TCP/UDP port 5060), διαλειτουργικότητα με SS7, μεταφορά υπηρεσιών IN σε περιβάλλον IP –Υποστήριξη VoIP μέσω ευφυών κινητών τηλεφώνων (iPhone, Android): Viber (σύνδεση TCP τηλέφωνου με Viber servers για SIP-like signaling, TCP Port 5242 ή 4244) •Video Conferencing σε IP –H.323 Multi-Conferencing Unit (MCU)  SIP Gateway, Skype p2p –Real-Time Transport (RTP), fast video coding •IPTV: Set-top Box σε τηλεοπτική συσκευή ή Multimedia PC –Broadcasting (HD)TV, Video on Demand, Streaming

34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ H.323 - SIP •Η.323: Αριθμοί τύπου Ε.164 (μέγιστο 15 αριθμοί), IP, email, URI (Universal Resource Identifier: URL – Universal Resource Locator ή/και URN Universal Resource Name) http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_resource_identifier –Αντιστοίχιση IP, H.323 Name (email, maglaris@netmode.ntua.gr) με GDS (Global Dialing Scheme, π.χ. 0011892106544721) μέσω εξυπηρετητών αριθμοδότησης - Gatekeepers (π.χ. Public Gatekeeper pgk.vc.dfn.de) •SIP: Μόνο URI και χρήση DNS –Παράδειγμα: sip:username:password@host:5860, ή TLS secure sips:username:password@host:5061)sip:username:password@host:5860 sips:username:password@host:5061 34

35 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ •Υπηρεσίες Triple-Play (Internet, Voice, Video) πάνω σε ενοποιημένα δίκτυα IP IP Multimedia System (IMS) •Converging σε IP Multimedia System (IMS) •Ανοικτό θέμα: Διασύνδεση Επιπέδων Ελέγχου σε περιβάλλον πολλαπλών διαχειριστικών περιοχών ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (Multi-domain Control Protocols) ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ: •SS7 (διεθνής τηλεφωνία) •BGP (Internet) 35

36 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ IMS Άποψη της ITU-T & Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων (TELCO Operators) για Converged Networking PS UE SGSN Internet HSS IMS P-CSCF GGSN Application Server SIP phone Media Server Gi/Mb MwMg Mb Gi Mn MGCF TDM IM-MGW ISUP Mb Cx Go Signaling CSCF — Call Session Control Function IM-MGW — IM-Media Gateway MGCF — Media Gateway Control Function MRF — Media Resource Function MRF Gm SIP Mp PSTN CPE ISC CSCF


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑ & ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ Β. Μάγκλαρης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google