Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Φοιτητικό Εύρηκα” 2009 Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Δρομολόγησης σε Δίκτυα με Εναλλασσόμενους Χάρτες Συνδεσιμότητας Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Φοιτητικό Εύρηκα” 2009 Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Δρομολόγησης σε Δίκτυα με Εναλλασσόμενους Χάρτες Συνδεσιμότητας Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Φοιτητικό Εύρηκα” 2009 Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Δρομολόγησης σε Δίκτυα με Εναλλασσόμενους Χάρτες Συνδεσιμότητας Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Δρομολόγησης σε Δίκτυα με Εναλλασσόμενους Χάρτες Συνδεσιμότητας Σωτήριος – Άγγελος Λένας Ιωάννης Κόμνιος Βασίλης Τσαουσίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ComNet Group

2  Ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας ;  Ο καθορισμός κατάλληλων κριτηρίων, ώστε να διευκολυνθεί η απόφαση χρήσης δυναμικής ή στατικής δρομολόγησης σε δίκτυα με εναλλασσόμενους χάρτες συνδεσιμότητας  Τι είναι οι χάρτες συνδεσιμότητας ;  Δεδομένης μιας υπάρχουσας τοπολογίας, στους χάρτες συνδεσιμότητας ορίζονται τα χρονικά διαστήματα για τα οποία η κάθε σύνδεση παραμένει ενεργή  Πιθανές εφαρμογές  Επίγεια δίκτυα με μεγάλη καθυστέρηση διάδοσης, υψηλό αριθμό σφαλμάτων και διακοπτόμενη συνδεσιμότητα, πχ ad-hoc ή ασύρματα δίκτυα  Διαπλανητικά δίκτυα ( IPN ) ComNet Group1/17 ComNet Group 1/17 Στόχος της εργασίας και Εφαρμογές

3 ComNet Group2/17 ComNet Group 2/17 Συνδεσιμότητα και Δρομολόγηση  Στατική Δρομολόγηση  Δρομολόγηση πακέτων μέσω μιας συγκεκριμένης διαδρομής  Δεν έχει διαχειριστικό κόστος Συντομότερη Διαδρομή, Πλημμύρα  Παραδείγματα: Συντομότερη Διαδρομή, Πλημμύρα  Δυναμική Δρομολόγηση  Εφαρμόζεται σε τοπολογίες που παρέχουν εναλλακτικές διαδρομές  Απόφαση σχετικά με το ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν τα προς αποστολή δεδομένα Distance Vector, Link State  Παραδείγματα: Distance Vector, Link State  Δρομολόγηση → Εύρεση Βέλτιστης Διαδρομής;

4 κοστίζει περισσότερο  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επανυπολογισμός και η δρομολόγηση δεδομένων από εναλλακτικές διαδρομές, πιθανά να κοστίζει περισσότερο από το να είχε επιλεχθεί στατική δρομολόγηση  Διακοπές συνδεσιμότηταςυψηλή καθυστέρηση διάδοσης (PD)  Διακοπές συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με υψηλή καθυστέρηση διάδοσης (PD)  Διακοπές συνδεσιμότητας χαρακτήραςλιγότερο δυναμικός  Διακοπές συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με τοπολογίες των οποίων ο χαρακτήρας είναι λιγότερο δυναμικός ComNet Group3/17 ComNet Group 3/17 Ορισμός προβλήματος

5 Τοπολογίες Πειραμάτων  Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δύο τοπολογίες :  Επιλέχθηκαν λόγω των εναλλακτικών διαδρομών που παρέχουν προς τον παραλήπτη  τοπολογία a  τοπολογία a  Η βέλτιστη διαδρομή έχει σαφές πλεονέκτημα ως προς τις υπόλοιπες από άποψη πλήθους ενδιάμεσων κόμβων  τοπολογία b  τοπολογία b  Η βέλτιστη διαδρομή παρουσιάζει ελάχιστη διαφορά από τις υπόλοιπες ( πιο δυναμική σχεδίαση ) ComNet Group4/17 ComNet Group 4/17

6 Παράμετροι Πειραμάτων  Τα πειράματα εκτελέστηκαν στον προσομοιωτή δικτύων Network Simulator 2 ( NS -2) τυχαίο μοντέλο συνδεσιμότητας ομοιόμορφη κατανομή  Χρησιμοποιείται ένα τυχαίο μοντέλο συνδεσιμότητας που ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή 1 Mb  Κάθε σύνδεση έχει χωρητικότητα 1 Mb TCPUDP  Πρωτόκολλα μεταφοράς : TCP (ftp) και UDP (cbr) Distance Vector  Αλγόριθμος δρομολόγησης : Distance Vector πάντοτεσυντομότερη διαδρομή  Στη στατική δρομολόγηση επιλέγεται πάντοτε η συντομότερη διαδρομή ( κόμβοι 0-7-6 ή 0-9-8-7-6) ComNet Group5/17 ComNet Group 5/17

7 Πειραματικά Αποτελέσματα (1) Αυξανόμενη Καθυστέρηση ( Τοπολογία a ) δεδομένος χάρτης συνδεσιμότητας  Χρησιμοποιήθηκε ένας δεδομένος χάρτης συνδεσιμότητας, ο οποίος ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή  Αποτελέσματα για το πρωτόκολλο UDP ComNet Group6/17 ComNet Group 6/17

8 Πειραματικά Αποτελέσματα ( 2 ) Αυξανόμενη Καθυστέρηση ( Τοπολογία a )  Αποτελέσματα για το πρωτόκολλο TCP ComNet Group7/17 ComNet Group 7/17

9  Τυχαίο μοντέλο συνδεσιμότητας  Τυχαίο μοντέλο συνδεσιμότητας, το οποίο ρυθμίζει τον συνολικό χρόνο πτώσεων των συνδέσεων ανάλογα με κάποιο επιθυμητό ποσοστό επί του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του πειράματος  Αποτελέσματα για το πρωτόκολλο UDP ComNet Group8/17 ComNet Group 8/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (3) Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού διακοπής των συνδέσεων επί του συνολικού χρόνου αποστολής δεδομένων (Τοπολογία a)

10 ComNet Group9/17 ComNet Group 9/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (4) Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού διακοπής των συνδέσεων επί του συνολικού χρόνου αποστολής δεδομένων (Τοπολογία a)  Αποτελέσματα για το πρωτόκολλο TCP

11 στατιστικές μεθόδους  Μελετούμε με στατιστικές μεθόδους την υπεροχή της στατικής ή δυναμικής δρομολόγησης στη τοπολογία a 600ms  Για μεγάλη καθυστέρηση διάδοσης, της τάξης των 600ms TCP  Με χρήση του πρωτοκόλλου TCP τυχαίο  Χρησιμοποιήθηκε ένα τυχαίο μοντέλο πτώσεων και ανόδων των συνδέσεων των κόμβων. 60 σεναρίων  Έγινε δειγματοληψία 60 σεναρίων Κάθε σενάριο  Νέος χάρτης συνδεσιμότητας ComNet Group10/17 ComNet Group 10/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (5) Τυχαίες διακοπές και συνδέσεις (Τοπολογία a)

12  Τα ποσοστιαία αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω Δυναμική Δρομολόγηση Στατική Δρομολόγηση Υπερτερείa4b56 Υστερείc56d4 Σύνολο60 ComNet Group11/17 ComNet Group 11/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (6) Τυχαίες διακοπές και συνδέσεις (Τοπολογία a)

13 χ - τετράγωνο κατά ζεύγη  Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία χ - τετράγωνο για σύγκριση ποιοτικών παρατηρήσεων κατά ζεύγη  Για ένα βαθμό ελευθερίας και για στατιστική σημαντικότητα της τάξης του 99,9% βρίσκουμε ότι 90,1333>>10,83 και, κατά συνέπεια, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται στατικήυπερτερεί  Επομένως, οι δύο μέθοδοι διαφέρουν σημαντικά και η στατική δρομολόγηση υπερτερεί της δυναμικής ComNet Group12/17 ComNet Group 12/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (7) Τυχαίες διακοπές και συνδέσεις (Τοπολογία a)

14  Επανεξέταση της βαθμιαίας αύξησης ποσοστού διακοπής των συνδέσεων, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά μια πιο δυναμική τοπολογία ComNet Group13/17 ComNet Group 13/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (8) Βαθμιαία αύξηση του ποσοστού διακοπής των συνδέσεων επί του συνολικού χρόνου αποστολής δεδομένων (Τοπολογία b)

15  Ακολουθήθηκε η ίδια πειραματική μεθοδολογία και στατιστική ανάλυση  Τα ποσοστιαία αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω Δυναμική Δρομολόγηση Στατική Δρομολόγηση Υπερτερείa43b17 Υστερείc17d43 Σύνολο60 ComNet Group15/17 ComNet Group 15/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (9) Τυχαίες διακοπές και συνδέσεις (Τοπολογία b)

16  Για ένα βαθμό ελευθερίας και για στατιστική σημαντικότητα της τάξης του 99,9% βρίσκουμε ότι 22,5333>>10,83 και, κατά συνέπεια, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται δυναμικήυπερτερεί  Επομένως, οι δύο μέθοδοι διαφέρουν σημαντικά και η δυναμική δρομολόγηση υπερτερεί της στατικής ComNet Group16/17 ComNet Group 16/17 Πειραματικά Αποτελέσματα (10) Τυχαίες διακοπές και συνδέσεις (Τοπολογία b)

17 Συμπεράσματα δεν αποτελεί μια εύκολη απόφαση  Η επιλογή ενός τύπου δρομολόγησης σε δίκτυα με εναλλασσόμενους χάρτες συνδεσιμότητας δεν αποτελεί μια εύκολη απόφαση  Παρατηρούμε μια τάση επικράτησης της στατικής δρομολόγησης έναντι της δυναμικής για μεγάλες τιμές καθυστέρησης διάδοσης  Η απόδοση της στατικής δρομολόγησης δείχνει να επηρεάζεται αρνητικά σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η δυναμική δρομολόγηση για μεγάλα ποσοστά απώλειας συνδεσιμότητας  Σε τοπολογίες με λιγότερο δυναμικό χαρακτήρα, η στατική δρομολόγηση επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση για ένα εύρος πιθανών παραμέτρων δικτύου ComNet Group17/17 ComNet Group 17/17

18 Βιβλιογραφία  Clausen T. and Jacquet P. (2003), Optimized Link State Routing Protocol (OLSR), IETF RFC 3626, Internet Engineering Task Force, URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc3626.txt  Floyd S., Henderson T. and Gurtov A. (2004), The NewReno Modification to TCP's Fast Recovery Algorithm, IETF RFC 3782, Internet Engineering Task Force, URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc3782.txthttp://www.ietf.org/rfc/rfc3782.txt  Hedrick C. (1988), Routing Information Protocol, IETF RFC 1058, Internet Engineering Task Force, URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt  Postel J. (1980), User Datagram Protocol, IETF RFC 768, Internet Engineering Task Force, URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt  Texeira R, Shaikh A., Griffin T. and Rexford J. (2004), Dynamics of hot- potato routing in IP networks, Proceedings of ACM SIGMETRICS  “The Network Simulator NS-2” (2009), URL: http://www.isi.edu/nsnam/ns/ http://www.isi.edu/nsnam/ns/ ComNet Group

19 Τέλος Παρουσίασης Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Ερωτήσεις ;;; ComNet Group


Κατέβασμα ppt "“Φοιτητικό Εύρηκα” 2009 Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής Δρομολόγησης σε Δίκτυα με Εναλλασσόμενους Χάρτες Συνδεσιμότητας Σύγκριση Στατικής και Δυναμικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google