Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE
ORIENTUL ANTIC CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE COLEGIUL ECONOMIC RM VALCEA COLEGIUL T. ENERGETIC RM VALCEA

2 COMPETENŢE SPECIFICE (Termeni-cheie; Personalităţi)
Identificarea principalelor grupuri etnice din Orientul Antic şi localizarea geografică a acestora Explicarea structurii sociale antice pe baza recunoaşterii surselor de putere Stabilirea legăturii dintre apariţia scrisului şi cea a statului Explicarea sintagmei “Mesopotamia este leagănul civilizaţiei umane” PERSONALITĂŢI: Ghilgameş, Hammurabi, Sargon I, Nabucodonosor TERMENI-CHEIE Orient, Antichitate, sursele puterii, religie politeistă, scriere hieroglifică şi cuneiformă, alfabet, oraş stat, regat, imperiu

3 POPOARELE ORIENTULUI ANTIC
CINE: Hamito-Semiţi Indo-Europeni, Sino-Tibetani UNDE: Între Marea Chinei şi Nordul Africii CÂND: Antichitate SINO-TIBETANII În China

4 POPOARELE ORIENTULUI ANTIC
Orientul Antic este un teritoriu imens cuprins între Marea Chinei şi Nordul Africii - principalele zone fiind Egipt, Palestina, Mesopotamia, India, China Străbătut de mari fluvii( Nil, Tigru, Eufrat, Indus, Gange, Fluviul Galben)/ Explică de ce primele mari civilizaţii sedentare au apărut de-a lungul marilor fluvii STABILESTE LEGĂTURA DINTRE FLUVIILE DE MAI SUS ŞI URMĂTOARELE POPOARE ANTICE: INDIENII 2. CHINEZII 3. EGIPTENII sumerieni, akkadieni, babilonieni, asirieni

5 Mesopotamia, Palestina, Egiptul
Numeste patru popoare mesopotamiene antice

6 Agricultura – ocupaţia primordială a popoarelor sedentare

7 Caracteristici Generale
Noi ocupaţii ale oamenilor antici Oamenii au devenit sedentari → Au construit sisteme de irigaţii → Apar primii meştesugari/negustori specializaţi Este inventat scrisul Apare religia instituţionalizată (preoţii) Sunt constituite primele oraşe-stat AGRICULTURA Identifică trei grupuri sociale care vor forma elita societăţii antice si stabileste legătura dintre ele cu cele trei surse ale puterii: Religia Forţa Legea Agricultura Păstoritul Meşteşugurile Comerţul- trocul si apoi moneda Preoţii Funcţionarii Militarii

8 Caracteristici Generale
Def: ANTICHITATEA – perioada istorică care începe odată cu aparitia STATULUI şi a SCRISULUI Forme de stat: oraş-stat (cuprinde orasul fortificat şi teritoriul agricol din jur)  regate imperii Evolutia scrisului – Scr. pictografică  scr. cuneiformă (redau concepte şi nu sunete) alfabet fenician

9 STRUCTURA SOCIETĂŢII ANTICE
ZEII REGELE PREOTII Armata Credinta   Oamenii de rând Sclavii Pornind de la cele trei scheme grafice, explicati structura puterii in lumea Orientului antic Organizare socială: A – elita (familia regală, aristocraţie militară, preoţi) B – oameni de rând (ţărani,meşteşugari, negustori) C –sclavi

10 Evoluţia scrisului Precizează diferenţa dintre cele două tipuri
de scriere si alfabet Scriere pictografică egipteană Scriere cuneiformă sumeriană

11 Evoluţia scrisului ד Δδ Dd

12 Utilizarea scrisului SCRISUL este o Explică de ce condiţie obligatorie
SCRISUL ( utilizat de către preoţi/funcţionari) Evidenţa impozitelor taxelor ofrandelor plătite faţă de rege şi zei Inregistrarea cheltuielilor şi obligaţiilor militare (armata permanentă) Emiterea de legi (Codul lui Hammurabi) – rege din Babilon Opere literare (Epopea lui Ghilgameş)/ rege din Uruk Explică de ce SCRISUL este o condiţie obligatorie pentru apariţia şi existenţa STATULUI

13 MESOPOTAMIA (semiluna fertilă)
ASIRIENI (semiţi) AKKADO-BABILONIENI (semiţi) SUMERIENI (indo-europeni?)

14 STATE MESOPOTAMIENE ANTICE
ORAŞUL-STAT Orase-stat asiriene: Assur, Ninive Oraşe-stat akkado/babiloniene: Akkad, Babilon Oraşe-stat sumeriene: Ur, Uruk, Lagaş, Umma, Kiş REGATE ŞI IMPERII: Sec XXIII î. Chr – Sargon I fondează Imperiul Akkadian Sec VI î. Chr – regele Nabucodonosor pune bazele ultimului Imperiu Babilonian PERSONALITĂŢI HAMMURABI – rege din Babilon – emite primul cod de legi din istorie “Codul lui Hammurabi” GHILGAMEŞ – rege sumerian din Uruk – eroul primei opere literare din istorie “Epopeea lui Ghilgameş” SARGON I – fondatorul Imperiului Akkadian NABUCODONOSOR – ultimul mare imparat babilonian – crunt persecutor al poporului evreu Poarta zeiţei Ishtar din Babilon – realizată din ordinul lui Nabucodonosor

15 Teme recapitulative de lucru pe echipe
1. Numiti patru regi/ impăraţi mesopotamieni 2. Numiti trei popoare mesopotamiene si precizati grupul etnic din care fac parte 3. Numiti 5 motive pentru care Mesopotamia este considerată „leagănul civilizaţiei umane” 4. Numiţi cele două fluvii care încadrează Mesopotamia şi o transformă în „semiluna fertilă” a Orientului Antic 5. Numeste cele trei categorii sociale care conferă putere regelui 1. Hammurabi, Ghilgameş, Sargon, Nabucodonosor 2. Asirieni, akkado-babilonieni (semiţi) + sumerieni (indo- europeni?) 3. Roata, canale de irigaţii, statul, scrisul, impozite, armata permanentă, primul cod de legi, prima operă literară 4. Tigru şi Eufrat 5. a. Preoţii (religia/puterea spirituală) b. Funcţionarii (legea/puterea legii) c. Militarii (forţa/puterea sabiei

16 COMPETENŢE SPECIFICE (Termeni-cheie; Personalităţi)
Identificarea principalelor grupuri etnice din Orientul Antic şi localizarea geografică a acestora Explicarea structurii sociale antice pe baza recunoaşterii surselor de putere Stabilirea legăturii dintre apariţia scrisului şi cea a statului Explicarea sintagmei “Mesopotamia este leagănul civilizaţiei umane” PERSONALITĂŢI: Ghilgameş, Hammurabi, Sargon I, Nabucodonosor TERMENI-CHEIE Orient, Antichitate, sursele puterii, religie politeistă, scriere hieroglifică şi cuneiformă, alfabet, oraş stat, regat, imperiu

17 Material didactic realizat de către
Prof. Ovidiu Tănase, Rm Vâlcea


Κατέβασμα ppt "CLASA A IX-A Prof. ovidiu tanasE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google