Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγχώνευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγχώνευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγχώνευση

2 Συγχώνευση 1 3 4 6 9 11 13 2 5 7 8 10 12 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Συγχώνευση Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[4];
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[4]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[1] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[7]; Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[3] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; 1 3 4 6 9 11 13 Α Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 2 5 7 8 10 12 14 15 Β k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 k=10 k=11 k=12 k=13 k=14 k=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Γ

4 Αντέγραψε τα στοιχεία που περίσσεψαν
Συγχώνευση i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[4]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[1] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[7]; Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[3] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; 1 3 4 6 9 11 13 Α Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9 Αντέγραψε τα στοιχεία που περίσσεψαν 2 5 7 8 10 12 14 15 Β k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 k=10 k=11 k=12 k=13 k=14 k=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Γ

5 Αντέγραψε τα στοιχεία που περίσσεψαν
Συγχώνευση i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 Όσο i ≤ N και j ≤ M επανάλαβε Αν Α[i] < Β[j] τότε Γ[k] ← Α[i] k ← k i ← i+1 Αλλιώς Γ[k] ← Β[j] k ← k j ← j+1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Αν i>N τότε Για z από k μέχρι N+M Γ[z] ← Β[j] j ← j+1 Τέλος_επανάληψης Αλλιώς Για z από k μέχρι N+M Γ[z] ← Α[i] i ← i+1 Τέλος_επανάληψης Τέλος_αν 1 3 4 6 9 11 13 Α j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9 2 5 7 8 10 12 14 15 Β Αντέγραψε τα στοιχεία που περίσσεψαν Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[2] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[7]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; Είναι το Α[6] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[5]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[1] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[1]; Είναι το Α[7] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[6]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[4] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[3]; Είναι το Α[3] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[2]; Είναι το Α[5] μικρότερο ή ίσο απ’ το Β[4]; Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το i και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα Αύξησε το j και το k κατά ένα k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 k=8 k=9 k=10 k=11 k=12 k=13 k=14 z=14 z=15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Γ


Κατέβασμα ppt "Συγχώνευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google