Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών Development of spatial thinking, geometry and physics. What can parents and preschool teachers interact with young children do to promote Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Πλακίτση

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Colour and Colour Combinations Pre-school and Elementary School
School and home activities

4 Rationale Pre School Elementary The children are going to learn about Colour Mixing in an exciting way, which will motivate them to actively participate. The children are going to explore colour separation by investigating chromatography. This will allow the children to develop an understanding of colour mixing and splitting.

5 Core Concepts The child will be enabled to:
Pre-School Elementary Identify and name different colours. Mix primary colours to create (and name) secondary colours. Recall the milk experiment. Define Chromatography Explain the process of chromatography. Describe the experiment in the correct order.

6 Activities Experiment in Groups. Questions and Discussion.
Colour Mixing Chromatography Colour Song. Demonstration: Milk Experiment. Experiment in Groups. Questions and Discussion. Introduction to colour separation. Demonstration of the experiment. In groups complete the experiments. Discussion of the concept of colour splitting. Conclusion with questions.

7 Target Group Pre-School Elementary Ages 4-6. Ages

8 Teaching Materials Chromatography Plates. Felt tip pens.
Pre-School Elementary Song: Video: Milk. Food colouring. Basins. Washing up liquid. Cotton buds. Chromatography Plates. Felt tip pens. Clear Plastic cups with water. Scissors. Pegs.

9 Setting of the Class Whole Class Setting for song and demonstration.
Pre-School Elementary Whole Class Setting for song and demonstration. Small groups of four for the experiment. Discussion and questions about the results in a circle. Whole class introduction and demonstration. Paired work for the experiment. Small groups for discussion about results. Whole class for the conclusion.

10 Space In the Classroom. At tables for the experiment.
Pre-School Elementary In the Classroom. At tables for the experiment. In open space for circle time. In the Classroom. At tables for the experiments and discussion (Lab if applicable).

11 Time 5 minutes on the song. 10 minutes for teaching and demonstration.
Pre-School Elementary 5 minutes on the song. 10 minutes for teaching and demonstration. 15 minutes for the experiment. 5-10 minutes of circle time. 20 minutes of introduction and teaching. 5 minutes of demonstration. 20 minutes for the experiment (Groups discussions). 10 minutes for the conclusion.

12 Home School Links Play. Colour mixing with poster Paints.
Pre-School Elementary Play. Colour mixing with poster Paints. Chromatography with every day materials.

13 Τέλος Ενότητας

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

15 Σημειώματα

16 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0. Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.

17 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Πλακίτση. «Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών. Development of spatial thinking, geometry and physics. What can parents and preschool teachers interact with young children do to promote». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

18 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη. [1]


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google