Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αφήγηση και Ιστορίες στη Διδακτική της Γλώσσας Σούδη Αντωνία, 428

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αφήγηση και Ιστορίες στη Διδακτική της Γλώσσας Σούδη Αντωνία, 428"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αφήγηση και Ιστορίες στη Διδακτική της Γλώσσας Σούδη Αντωνία, 428
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθημα: Σύγχρονα Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών Διδάσκων: Λεμονίδης Χαράλαμπος Αφήγηση και Ιστορίες στη Διδακτική της Γλώσσας Σούδη Αντωνία, 428 Φλώρινα, 15/12/2015

2 Η αφήγηση ως εργαλείο Ερευνητικό εργαλείο Διδακτικό εργαλείο

3 Α. Barkhuizen, G. , Benson, P. , & Chik, A. , (2014)
Α. Barkhuizen, G., Benson, P., & Chik, A., (2014). Narrative Inquiry in Language Teaching and Learning Research. Routledge: New York and London.

4 Η Αφηγηματική Έρευνα στη Διδασκαλία και Μάθηση της Γλώσσας
Στόχος βιβλίου: Επισκόπηση αφηγηματικών ερευνών στη διδασκαλία και μάθηση της γλώσσας Παροχή βοήθειας στους αναγνώστες να πραγματοποιήσουν τη δική τους έρευνα Αφηγηματική στροφή: (Bruner, 1986) Παραδειγματικός τρόπος σκέψης Αφηγηματικός τρόπος σκέψης Αφηγηματική έρευνα

5 Τι είναι αφηγηματική έρευνα;
Έρευνα που περιλαμβάνει ιστορίες Narratives analysis Analysis of narratives Βιογραφική ιστορία Αυτοβιογραφική ιστορία Εστίαση στο περιεχόμενο Εστίαση στη γλώσσα και τη δομή Story Πως παράγεται; Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή; Storyteller

6 Θέματα αφηγηματικής έρευνας
Συμμετέχοντες: κυρίως εκπαιδευτικοί και λιγότερο μαθητές Αφηγηματική έρευνα: η μόνη μεθοδολογία που δίνει πρόσβαση σε πραγματικές εμπειρίες σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση της Γλώσσας ταυτότητα Χαρακτηριστικά θέματα πλαίσιο επιρροή

7 Προφορικές Ιστορίες Συνέντευξη Δομημένη Ημι-δομημένη Ανοιχτή
Πλαίσιο συνέντευξης Αριθμός ερωτήσεων Γλώσσα Άτομα Διάρκεια συνέντευξης Συχνότητα επανάληψης Συνολική περίοδος συλλογής δεδομένων

8 Γραπτές ιστορίες Ημερολόγιο μαθητή Σπουδαστές γλωσσών
Εργαλεία ανάλογα με το πλαίσιο Ημερολόγιο μαθητή Σπουδαστές γλωσσών Ιστορίες εκμάθησης γλώσσας (Language Learning Histories) Εκπαιδευτικοί Ημερολόγιο εκπαιδευτικού Εκπαιδευτικοί μαθητευόμενοι Πρότυπα γραπτής αφήγησης

9 Πολυτροπικές ιστορίες
Ιστορίες που περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, σχέδια, ήχους Εργαλεία ανάλογα με το πώς θα λειτουργήσουν: α. Ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών Εκμαίευση μέσω εικόνων β. Ως τελικός στόχος - δεδομένα Multimedia Language Learning Histories Online Language Learning Histories και ομαδικές συζητήσεις

10 Ανάλυση Δεδομένων στην Αφηγηματική Έρευνα
Ποιοτική Έρευνα 1ο βήμα: Έλεγχος της μορφής των δεδομένων Αφηγηματικά δεδομένα Analysis of narratives Κατηγορίες: Θεματικό περιεχόμενο Δομή και γλώσσα Μη αφηγηματικά δεδομένα Narrative analysis Ιστορία

11 Έκθεση αφηγηματικών μελετών
Σημαντικές παράμετροι για το σχεδιασμό και την προετοιμασία της ερευνητικής έκθεσης

12 Β. Ioannou-Georgiou, S. , & Dolores Ramírez Verdugo, M. , (2011)
Β. Ioannou-Georgiou, S., & Dolores Ramírez Verdugo, M., (2011). Stories as a tool for teaching and learning in CLIL, Handbook on CLIL Implementation across Europe (35-54), Cyprus Pedagogical Institute Publications: Nicosia.

13 Οι ιστορίες ως εργαλείο στη διδασκαλία και μάθηση στα πλαίσια της μεθόδου CLIL

14 Content and Language Integrated Learning (CLIL)
H διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου (μαθηματικά, φυσική, ιστορία) γίνεται μέσα από μια δεύτερη ή ξένη γλώσσα με στόχο την προώθηση γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σχετικά με το περιεχόμενο όσο και με τη γλώσσα. (European Framework for CLIL Teachers Education, 2011)

15 Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Περιοχές εστίασης 4Cs Γνωστικό αντικείμενο (Content) Επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο (Communication) Γνωστικές δεξιότητες (Cognition) Πολιτισμός (Culture) Η χρήση ιστοριών ενισχύει: Communication Culture Cognition

16 Μαθησιακό πλαίσιο με νόημα
Οι ιστορίες στο CLIL Μαθησιακό πλαίσιο με νόημα Εκμάθηση γλώσσας Επικοινωνία Πολιτισμός Γνωστικές δεξιότητες Ατομικά στυλ μάθησης

17 Επιλογή ιστορίας Σύνδεση με περιεχόμενο και στόχους
Είδος ιστορίας Αυθεντική Προσαρμοσμένη Χαρακτηριστικά ιστορίας Ανάλογα με Ηλικία Ενδιαφέροντα μαθητών Σύνδεση με περιεχόμενο και στόχους

18 Εφαρμογή στη διδακτική διαδικασία
Πριν το μάθημα Τρόπος προσέγγισης: αφήγηση ή ανάγνωση Προετοιμασία εκπαιδευτικού Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

19 Εφαρμογή στη διδακτική διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Ενδιαφέρον Α. Πριν την ιστορία Ενεργή συμμετοχή μέσα από δραστηριότητες Β. Κατά την αφήγηση/ανάγνωση Έλεγχος κατανόησης Σύνδεση με την καθημερινή ζωή των μαθητών Γ. Μετά την ιστορία Πλαίσιο Λεξιλόγιο

20 Χρήση ιστοριών στο CLIL
Συμπεράσματα Χρήση ιστοριών στο CLIL Πλαίσιο μάθησης ευχάριστο κατανοητό με νόημα Ανάπτυξη των 4Cs Ικανοποίηση Μαθησιακών στυλ και τύπων νοημοσύνης

21 Αποτελεσματική εφαρμογή
Συμπερασματικά Ερευνητικό εργαλείο Διδακτικό εργαλείο προσεκτική επιλογή υλικού κατάλληλη μεθοδολογία Αποτελεσματική εφαρμογή

22 Βιβλιογραφία Barkhuizen, G., Benson, P., & Chik, A., (2014). Narrative Inquiry in Language Teaching and Learning Research. Routledge: New York and London. Ioannou-Georgiou, S., & Dolores Ramírez Verdugo, M., (2011). Stories as a tool for teaching and learning in CLIL, Handbook on CLIL Implementation across Europe (35-54), Cyprus Pedagogical Institute Publications: Nicosia. Marsh D., Mehisto P., Wolff D., Martín M. (Published 05/10/2011), European Framework for CLIL Teacher Education, European Center for Modern Languages. (προσπελάστηκε 7/12/ 2014)


Κατέβασμα ppt "Αφήγηση και Ιστορίες στη Διδακτική της Γλώσσας Σούδη Αντωνία, 428"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google