Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Teachers 4 Europe” Εκπαιδευτικός : Τριανταφύλλου Μαρία 1 ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, Πέλλας Τάξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Teachers 4 Europe” Εκπαιδευτικός : Τριανταφύλλου Μαρία 1 ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, Πέλλας Τάξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Teachers 4 Europe” Εκπαιδευτικός : Τριανταφύλλου Μαρία 1 ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, Πέλλας Τάξη : Ε΄1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ο Φρίξος και η Έλλη ταξιδεύουν πάνω από την πολύχρωμη Ευρωπαϊκή Ένωση»

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το συγκεκριμένο διαθεματικό σχέδιο εργασίας επιδιώκει με ομαδοσυνεργατικό τρόπο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες δίνονται στα παιδιά οι ευκαιρίες να γνωρίσουν καλύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης ενημερώνονται για το ποιοι είναι οι στόχοι δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το σημαντικό ρόλο της ύπαρξη της για τη διασφάλιση της ειρήνης, της οικονομικής ευημερίας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας στις χώρες που την απαρτίζουν αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

3 ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους στόχους της και τη λειτουργία των κυριότερων θεσμικών οργάνων της.  Να γνωρίσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάποια βασικά γεωγραφικά και πολιτιστικά μνημεία αυτών.  Να γνωρίσουν κάποια στοιχεία σχετικά με την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  Να γνωρίσουν σημαντικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την δημιουργία της Ε.Ε και τους στόχους της.  Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε, τις πρωτεύουσες τους και να τα εντοπίζουν στο χάρτη.  Να μπορούν να αναγνωρίζουν κάποια γνωστά πολιτιστικά μνημεία και κάποια σημαντικά γεωγραφικά στοιχεία διαφόρων κρατών.  Να μπορούν να κατανοούν τις βασικές έννοιες της θεσμικής οργάνωσης της Ε.Ε. και τη λειτουργία των.  Να ασχοληθούν, ως ένα βαθμό, με την οικονομική πολιτική της Ε.Ε και το κοινό νόμισμα, το Ευρώ.

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  Δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης  Κριτική προσέγγιση σύγχρονων ευρωπαϊκών θεμάτων, καλλιέργεια υπευθυνότητας, ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης.  Καλλιέργεια εκφραστικών δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.  Προώθηση της συνεργατικής μάθησης και επικοινωνίας.  Εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες συλλογής, καταγραφής και οργάνωσης δεδομένων από το διαδίκτυο.  Εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του υπολογιστή και του Power point  Σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή.  Κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης

5 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του σχεδίου ήταν είκοσι μια διδακτικές ώρες. Κάποιες ήταν συνεχόμενα δίωρα, για να μπορούν τα παιδιά να εργαστούν χωρίς να διακόπτονται. Από το σύνολο των διδακτικών ωρών τρεις διδακτικές ώρες πραγματοποιήθηκαν με την βοήθεια της εκπαιδευτικού των εικαστικών και έξι διδακτικές ώρες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών της πληροφορικής. Επειδή τα θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυπληθή και πολύπλευρα, μπορεί να αυξηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος ενσωματώνοντας και άλλες δραστηριότητες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Βασίστηκε στην αξιοποίηση και παραγωγή πολλαπλών πηγών και υλικών μάθησης, στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών καθώς και στις ερωτήσεις και απορίες των μαθητών της τάξης. Η τάξη οργανώθηκε με βάση το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο. Δημιουργήθηκαν ομάδες των 3-4 ατόμων. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης- προβληματισμός (1 διδακτική ώρα) Οι μαθητές με τη βοήθεια του υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα είδαν εικόνες που ήταν σχετικές με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον καταιγισμό ιδεών έγινε διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών για την Ε.Ε. και την Ευρώπη. Με τις απαντήσεις των μαθητών δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης ο οποίος απεικονίστηκε στον πίνακα. Ακολούθησε συζήτηση, προβληματισμός και διατύπωση ερωτήσεων. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα συζήτησε, επεξεργάστηκε και απάντησε στα ερωτήματα τα οποία είχαν ως κύριο προβληματισμό τον εξής : « Τι θα ήθελαν να μάθουν και με τι να ασχοληθούν που να έχει σχέση με την Ε.Ε». Ο εκπρόσωπος από την κάθε ομάδας ανακοίνωσε τις αποφάσεις της ομάδας του στην ολομέλεια της τάξης. Οι απαντήσεις της κάθε ομάδας καταγράφτηκαν στον πίνακα με στόχο να αποτελέσουν την αφετηρία του αναστοχασμού του σχεδίου εργασίας. Κατόπιν αποφασίστηκε από κοινού ποια θα είναι τα θέματα με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν, αποτυπώθηκαν γραπτώς σε ένα χαρτόνι το οποίο αναρτήθηκε στον τοίχο της αίθουσας.

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 η Γνωριμία με τις σημαντικότερες χρονικές περιόδου της Ε.Ε. (1 διδακτική ώρα) Διαβάστηκαν τα ερωτήματα που είχαν τεθεί και έγιναν ανάλογες ερωτήσεις στους μαθητές με στόχο να επιτευχτεί σύνδεση με την προηγούμενη δραστηριότητα. Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και η κάθε ομάδα ανέλαβε να επεξεργαστεί τις σημειώσεις που δόθηκαν και αφορούσαν τις πιο σημαντικές χρονικές περιόδους της ιστορίας της Ε.Ε. Μόλις η κάθε ομάδα συμπλήρωσε το φύλλο εργασίας πήρε χρωματιστά καρτελάκια και έγραψε τις χώρες που έγιναν μέλη της Ε.Ε. στην χρονική περίοδο που είχε αναλάβει η κάθε ομάδα, τον τίτλο της χρονικής περιόδου. Όταν ολοκληρώθηκε η ακόλουθη δραστηριότητα, η κάθε ομάδα, με την αντίστοιχη χρονολογική σειρά και με τον υπεύθυνο που είχε ορίσει, σηκώθηκε και συμπλήρωσε με τα καρτελάκια της την ιστοριογραμμή που ήταν αναρτημένη στον πίνακα. Στο τέλος της παρουσίασης με τις κατάλληλες ερωτήσεις έγινε η ανατροφοδότηση.

8 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 η Συλλογή πληροφοριών για τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. (2 διδακτικές ώρες) Τα παιδιά διάλεξαν από μια χώρα της Ε.Ε. Επειδή ήταν 19 οι μαθητές αποφάσισαν να διαλέξουν όλες τις χώρες που ήταν μέλη της Ε.Ε. μέχρι το 1995 και κάποιες χώρες από τα καινούρια μέλη. Κατόπιν ασχολήθηκαν με την συγκέντρωση των πληροφοριών από το διαδίκτυο για την χώρα που διάλεξαν. Αποθήκευσαν τις πληροφορίες και τις εικόνες που βρήκαν σε φάκελο στον υπολογιστή και συμπλήρωσαν το φύλλο εργασίας. Η διαδικασία αυτή έγινε σε ατομικό επίπεδο. Μόλις ολοκληρώθηκε από όλη την τάξη, ο κάθε μαθητής ενημέρωσε τους υπόλοιπους μαθητές για τις πιο σημαντικές πληροφορίες που είχε συλλέξει για την χώρα του. Ο χάρτης της Ευρώπης ήταν αναρτημένος ώστε να μπορούσε να δείξει τη χώρα του.

9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 η Σημαίες ( 2 διδακτικές ώρες) Μπαίνοντας τα παιδιά στην τάξη παρατήρησαν ότι ήταν αναρτημένη στον πίνακα, σε εικόνα, η σημαία της Ε.Ε. και άκουσαν από το κασετόφωνο κλασική μουσική.(ο Ευρωπαϊκός Ύμνος) Με την μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών και της συζήτησης δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης με τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά με την σημαία της Ε.Ε και το ηχητικό άκουσμα. Μοιράστηκε στις ομάδες φύλλο εργασιών με σημειώσεις για την σημαία, για τον ύμνο και με φωτογραφίες σημαιών από τα μέλη-κράτη της Ε.Ε. Αφού διαβάστηκε το φύλλο εργασιών έγινε συζήτηση σχετικά με τις πληροφορίες. Κατόπιν το κάθε παιδί ζωγράφισε σε φύλλο Α4 τη σημαία της χώρας που είχε διαλέξει. Οι σημαίες αναρτήθηκαν στον τοίχο της αίθουσας γύρω από την σημαία της Ε.Ε. και δημιουργήθηκε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από σημαίες. Στην συνέχεια έπαιξαν στους υπολογιστές το παιχνίδι μνήμης με τις σημαίες από το κεντρικό site της Ε.Ε.

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 η Θεσμική Οργάνωση, Οικονομική Πολιτική ( 2 διδακτικές ώρες) Ανατέθηκε σε κάθε ομάδα να ασχοληθεί μια διαφορετική αρμοδιότητα σε σχέση με το θεσμικό σύστημα της Ε.Ε. και με το Ευρώ. Μια ομάδα ερεύνησε και συνέλλεξε πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία άλλη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλη για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλη για το ποιες χώρες έχουν για νόμισμά τους το Ευρώ και μία άλλη ομάδα για τη σκοπιμότητα του κοινού νομίσματος, του Ευρώ.(Δόθηκαν στα παιδιά οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα τους βοηθούσαν στην εργασία τους) Στη συνέχεια ενημέρωσαν την υπόλοιπη τάξη για τις πιο σημαντικές πληροφορίες που συνέλλεξαν, με όποιο τρόπο ήθελε η κάθε ομάδα. ( ανάγνωση των πληροφοριών, απεικόνιση στον πίνακα, καρτελάκια, προβολή εικόνων στο διαδραστικό πίνακα) Οι μαθητές εξερεύνησαν και έπαιξαν και με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά παιχνίδια από την σελίδα της Ε.Ε. «Η γωνιά του παιδιού». Τελειώνοντας διατυπώθηκε στα παιδιά η ερώτηση – προβληματισμός : « Πώς θα ήθελαν ή πώς φαντάζονταν ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα και ευχάριστα η γνωριμία τους με την Ε.Ε. και με τις χώρες- μέλη της.»

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 η Τίτλος – Δημιουργία ηρώων ( 1 διδακτική ώρα) Η ερώτηση αποτυπώθηκε γραπτά στον πίνακα και δόθηκε χρόνος στις ομάδες να συζητήσουν τις απόψεις τους. Οι επικρατέστερες αναγράφτηκαν στον πίνακα και ακολούθησε συζήτηση. Τα παιδιά αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να μπορούν να πετάξουν για να γνωρίσουν την Ε.Ε. και τις χώρες της. Μετά την ανταλλαγή των απόψεων αποφασίστηκε από την ολομέλεια της τάξης ότι θα ήθελαν να δημιουργήσουν μια ιστορία με δυο ήρωες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μαζί τους να κάνουν το ταξίδι τους. Οι ήρωες, ύστερα από διάφορες προτάσεις και προβληματισμούς, ονοματίστηκαν από τα παιδιά Φρίξος και Έλλη, τα γνωστά αδέρφια από την αρχαιότητα, και αποφασίστηκε ότι θα χρησιμοποιήσουν το χρυσόμαλλο κριάρι για το ταξίδι τους. Οι ομάδες διαπραγματεύτηκαν για τον τίτλο που θα δώσουν στο ταξίδι τους. Ανακοινώθηκαν από τις ομάδες οι προτεινόμενοι τίτλοι και με δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίστηκε από τα παιδιά να είναι ο εξής : «Ο Φρίξος και η Έλλη ταξιδεύουν πάνω από την πολύχρωμη Ευρωπαϊκή Ένωση». (Ο όρος πολύχρωμη παραπέμπει και στις διαφορετικές σημαίες των κρατών αλλά και στην πολυπολιτισμικότητα της Ε.Ε. )

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 η Φρίξος και Έλλη ( 2 διδακτικές ώρες) Προβολή εικόνων από το μύθο του Φρίξου και της Έλλης. Παρατήρηση των εικόνων και συζήτηση. Μοιράστηκε, διαβάστηκε και συζητήθηκε η ιστορία του Φρίξου και της Έλλης. Τα παιδιά προβληματίστηκαν και έδωσαν ιδέες για το πώς φαντάζονται την δική τους ιστορία και τους ήρωες τους. Η κάθε ομάδα προσπάθησε να γράψει πώς σκέφτεται ότι θα ήθελε να αρχίζει η ιστορία. Διαβάστηκαν οι απόψεις των ομάδων και οι μαθητές αποφάσισαν με αρκετές τροποποιήσεις και ενσωματώσεις για την εισαγωγή της ιστορίας. Επίσης αποφάσισαν ότι οι ήρωες θα ξεκινάνε από την αρχαία Ελλάδα, θα έρχονται στο μέλλον για να επισκεφτούν τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και θα επιστρέφουν στο παρελθόν. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επισκέπτονταν ήταν δεκαεννιά : Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Φινλανδία, Σουηδία, Αυστρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο. Στο τέλος αποφασίστηκε η ιστορία να ψηφιοποιηθεί με την βοήθεια των ΤΠΕ και με τη χρήση του Power Point.

13 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 η Εικαστικές απεικονίσεις (3 διδακτικές ώρες ) Οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού των Εικαστικών Ευμορφίλη Δημητριάδου, στις διδακτικές ώρες του αντίστοιχου μαθήματος, ενημερώθηκαν πιο αναλυτικά για την καλλιτεχνική υπόσταση των ηρώων τους δηλ. για το Φρίξο, την Έλλη και για το χρυσόμαλλο κριάρι. Πηγές ενημέρωσης ήταν σχετικά βιβλία με εικόνες αγγείων και ζωγραφιών. Κατόπιν τα παιδιά ζωγράφισαν σε χαρτί τις μορφές αυτές με σκοπό να τις σκανάρουν και να τις χρησιμοποιήσουν στην παρουσίασή τους.

14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 η Δημιουργία της ιστορίας σε ψηφιακή μορφή (6 διδακτικές ώρες ) Η δημιουργία της ιστορίας, από τους μαθητές, σε ψηφιακή μορφή ( Power Point ) πραγματοποιήθηκε στις ώρες της πληροφορικής με τη βοήθεια των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, Γιαννακίδου Σοφία και Παπαδόπουλο Δημήτριο, στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Τα παιδιά είχαν συγκεντρώσει όλο το υλικό που χρειάζονταν και δημιούργησαν την παρουσίαση της ιστορία τους. Αποφασίστηκε ως μουσική υπόκρουση να ακούγεται ο Ύμνος της Ε.Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10 η Παρουσίαση και αξιολόγηση του συλλογικού ομαδικού έργου (1 διδακτική ώρα) Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε μέσα στην τάξη η ψηφιοποιημένη ιστορία που δημιούργησαν τα παιδιά. Ακολούθησε συζήτηση και αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας. Εκπρόσωπος από κάθε ομάδα ανακοίνωσε στην τάξη τα συμπεράσματα (θετικά και αρνητικά) που προέκυψαν από την όλη διαδικασία. Ανάλογο απολογισμό έγινε και από την εκπαιδευτικό.

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Με την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες και κατάλληλα προσαρμοσμένες στην ηλικία τους παιδαγωγικές μέθοδοι με σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις πάνω σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ιστορία της, τις χώρες-μέλη της, την οικονομική πολιτική της, το Ευρώ και να αντιληφθούν καλύτερα το Ευρωπαϊκό περιβάλλον και τις ευκαιρίες που παρέχει για εξέλιξη σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο η Ε.Ε.  Το ενδιαφέρον των παιδιών διατηρήθηκε αμείωτο, χάρηκαν την συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περίμεναν ανυπόμονα την επόμενη.  Με τις δραστηριότητες καλύφθηκε το σύνολο των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της εργασίας.

16 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

17

18 Κάποτε, στην αρχαία Ελλάδα, ήταν δυο αγαπημένα αδέρφια ο Φρίξος και η Έλλη. Το όνειρό τους ήταν να μπορούν να ταξιδεύουν πετώντας, και να γνωρίζουν διάφορα μέρη του κόσμου.

19 Η μητέρα τους η Νεφέλη, η οποία είχε πεθάνει, τους έβλεπε από ψηλά και αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτήν την επιθυμία τους. Τους έστειλε ένα μαγικό χρυσόμαλλο κριάρι που μπορούσε να πετάξει!!

20 Ο Φρίξος και η Έλλη μόλις το είδαν τρελάθηκαν από τη χαρά τους και έτρεξαν και ανέβηκαν στη ράχη του. Τότε το χρυσόμαλλο κριάρι άρχισε να πετά ψηλά. Ο άνεμος μόλις τους είδε σκέφτηκε να τους βοηθήσει να πετάξουν πιο γρήγορα και άρχισε να φυσά…. να φυσά… Να φυσά πολύ δυνατά!

21 Όμως ο άνεμος δεν κατάλαβε ότι είχε βάλει πάρα πολύ δύναμη και ξαφνικά τα παιδιά με το κριάρι ανέπτυξαν τόσο μεγάλη ταχύτητα που ένιωσαν ότι μπήκαν σε ένα σκοτεινό τούνελ. Φοβισμένα τα αδέρφια κρατιόντουσαν γερά από το κριάρι ώσπου ξαφνικά είδαν ένα φως και κατευθύνθηκαν προς τα κει. Ουφ! Επιτέλους είχαν βγει από αυτό το σκοτεινό τούνελ! Αλλά τι περίεργο!! Είχαν μεταφερθεί στο μέλλον! Στο 2012 μ.Χ.!!!

22 Βρέθηκαν μπροστά σε μια σημαία με 12 αστέρια!! Ρώτησαν και τους είπαν ότι είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλλη!! Τι θα έλεγες να πηγαίναμε ένα ταξίδι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Υπέροχη ιδέα!! Ξεκινάμε! Και ξαφνικά τους ήρθε μια ιδέα!!!

23 Πάμε κοντά να δούμε! Κοίτα Έλλη! Η Ελλάδα! Η Ελλάδα έχει πρωτεύουσα την Αθήνα, έχει έκταση 131.957 km 2 και ο πληθυσμός της φτάνει τους 10.787.690 κατοίκους. Δες! Είμαστε πάνω από τον Παρθενώνα!! Έχει αλλάξει λίγο, δε νομίζεις;

24 Όσο εσύ έλειπες εγώ βρήκα τη σημαία της Σλοβακίας! Δες! Ας μην της πω ότι πήγα σε ποδοσφαιρικό αγώνα! Και εγώ βρήκα τη σημαία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας!

25 Για να δούμε τη Σλοβακία από κοντά. Η πρωτεύουσά της είναι η Μπρατισλάβα και έχει 5.463.046 κατοίκους.

26 Πρωτεύουσα Δουβλίνο Νόμισμα ευρώ Επίσημες γλώσσες Αγγλικά, Ιρλανδικά Συνολική έκταση 84.421km 2 Πληθυσμός 4.517.758 Έλα Φρίξο! Πάμε να επισκεφτούμε την Ιρλανδία!! Ωραία! Για να δούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες! Είναι ένα καταπράσινο νησί!!! Τέλεια! Φύγαμε για Δανία!!!

27 Για να δούμε το Βέλγιο! Δες! Να το κέντρο των Βρυξελλών! Η πρωτεύουσα είναι οι Βρυξέλλες, το νόμισμά του το ευρώ και έχει 30.978.000 κατοίκους! Πω πω κόσμος!! Τώρα λέω να πάμε Πορτογαλία και μετά Ιταλία. Τι λες?

28 Και τώρα ας επισκεφτούμε τη Σουηδία! Ναι! Ας μάθουμε μερικές πληροφορίες για τη Σουηδία! Πρωτεύουσα: Στοκχόλμη Νόμισμα: Κορόνα Πληθυσμός: 9.000.000 Συνολική έκταση: 450.295 km 2

29 Τώρα πού πάμε? Λέω να πάμε στην Ισπανία. Η Ισπανία έχει πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, γλώσσα τα ισπανικά και έχει 46.853.045 κατοίκους! Από ότι ξέρω εκεί γίνονται ταυρομαχίες.

30 Φρίξο, πού είμαστε; Στην ΚΥΠΡΟ βρίσκεστε! Δείτε! Δεν ξέρω… Η πρωτεύουσα της Κύπρου είναι η Λευκωσία, έχει επίσημη γλώσσα τα ελληνικά, έκταση 9.251km 2 και 800.000 κατοίκους. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες! Να μας ξανάρθετε!!!

31 Φεύγοντας από την Κύπρο τα δυο παιδιά ένιωθαν πολύ κουρασμένα. Κάποια στιγμή τα μάτια τους έκλεισαν. Όταν τα άνοιξαν είδαν ότι ήταν στο σπίτι τους, χωρίς το κριάρι και όλα ήταν όπως παλιά… Τι περίεργο…. Λες να ήταν όνειρο;

32


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Teachers 4 Europe” Εκπαιδευτικός : Τριανταφύλλου Μαρία 1 ο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, Πέλλας Τάξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google