Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Write your name in Greek” workshop. Greek language The language of Homerus, great poet of the antiquity, The language of the ancient lyrical and tragical.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Write your name in Greek” workshop. Greek language The language of Homerus, great poet of the antiquity, The language of the ancient lyrical and tragical."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Write your name in Greek” workshop

2 Greek language The language of Homerus, great poet of the antiquity, The language of the ancient lyrical and tragical poets The language of Philosophy, of History as a science, of Medicine A “gate” to an important culture

3 Greek language The School of Athens, by Raphael, depicting the central figures of Plato and Aristotle, and other ancient philosophers exchanging knowledge.

4 During the workshop You will learn about the alfabet of the modern greek You will use it to write your name You will read and talk some greek Are you ready????

5 Greek language an independent branch of the Indo- European family of languages, native to the southern Balkans, the Aegean Islands, western Asia Minor, parts of northern and Eastern Anatolia and the South Caucasus, southern Italy and Cyprus. It has the longest documented history of any Indo-European language, spanning 34 centuries of written records.[11] Its writing system has been the Greek alphabet for the majority of its history; other systems, such as Linear B and the Cypriot syllabary, were used previously. The alphabet arose from the Phoenician script and was in turn the basis of the Latin, Cyrillic, Armenian, Coptic, Gothic and many other writing systems.

6

7 Greek language A language that evolves (first phase 1600 a.C) There are many dialects Nowadays in Greece we talk modern greek Let's try!!

8 The Greek Alfabet Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ, ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω 24 letters 7 vowels 17 consonants

9 Latin Letter Greek aα bμπ cκ or σ (ca,co, cu ->κα, κο, κου, ce, ci, cy->σε, σι, σι) dντ eε fφ gγκ or τζ(ga,go, gu - >γκα, γκο, γκου, ce, ci, cy->τζε, τζι, τζι) h, χ iι jτζ kκ lλ mμ nν oο, ω pπ qκ rρ sσ, ς tτ uου vβ wου, γου xξ yι zζ phφ thθ chk The Latin Letters and Their Correspondences to Greek Letters

10 Can you write your name in greek?

11 the greek characters and their correspondance to latin characters greek characters latin characters αa αιai άιáï αυav af βv γg γγng γκgk δd εe ειi έιéï εϊeï ευev ef ζz ηi θth ιi κk λl μm μπb mp νn ντnt ξx οo οιi όιóï οϊoï ουou πp ρr σs τt υy φf χch ψps ωo

12 Can you read the greek words? ΚΑΛΗΜΕΡΑGOOD MORNING Καλημέρα ΘΑΛΑΣΣΑSEA Θάλασσα ΦΙΛΙΑFRIENDSHIP Φιλία ΗΛΙΟΣSUN Ήλιος ΜΟΥΣΙΚΗMUSIC Μουσική ΕΥΧΑΡΙΣΤΩTHANK YOU Ευχαριστώ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ I LIKE … Μου αρέσει ΠΟΛΩΝΙΑPOLAND Πολωνία ΙΣΠΑΝΙΑSPAIN Ισπανία ΙΤΑΛΙΑITALY Ιταλία ΡΟΥΜΑΝΙΑROMANIA Ρουμανία ΓΑΛΛΙΑFRANCE Γαλλία ΕΛΛΑΔΑGREECE Ελλάδα

13 With a little help from your greek friends.. Pick 3 words and prepare a sentence in greek to say to the rest

14 we hope you found it interesting!!!


Κατέβασμα ppt "“Write your name in Greek” workshop. Greek language The language of Homerus, great poet of the antiquity, The language of the ancient lyrical and tragical."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google