Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Μπαλασά Μαγδαληνή Κτηνίατρος Υπ/τος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Μπαλασά Μαγδαληνή Κτηνίατρος Υπ/τος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 « Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Μπαλασά Μαγδαληνή Κτηνίατρος Υπ/τος ΕΛΓΑ Θεσσαλονίκης ΓΡ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ζ.Κ. ΤΗΛ. 2310508835 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασφαλιστική Κάλυψη ΕΛ.Γ.Α- Ζωικό Κεφάλαιο (ΦΕΚ 1669/Τεύχος Β΄/27-7-2011)

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασφαλιστική Κάλυψη ΕΛ.Γ.Α-Ζωικό Κεφάλαιο Είδος Και Αντικείμενο Ασφάλισης Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται υποχρεωτικά το κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής: Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Μόνοπλα (άλογα, όνοι, ημίονοι) Κουνέλια, λαγοί Μελισσοσμήνη Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.: οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού. Η ασφάλιση αρχίζει 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και ισχύει υποχρεωτικά για τουλάχιστον 3 χρόνια.

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασφαλισμένοι Ασφαλισμένοι, θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας (πλην της περιοχής του Αγίου Όρους), έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής και έχουν καταβάλει την προβλεπόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά.

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Aσφαλιστική περίοδος Ασφαλιστική περίοδος θεωρείται η χρονική διάρκεια του ενός έτους, η οποία κάθε φορά αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «Ζημιά ζωικού κεφαλαίου» Ζημιά ζωικού κεφαλαίου θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων - σφαγή ή θανάτωση των ζώων που η κατάστασή τους έχει καταστεί μη αναστρέψιμη και η οποία οφείλεται ή προκαλείται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, άγρια ζώα: λύκος, αρκούδα, άγρια αδέσποτα σκυλιά προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία. Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι-1-

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, Ειλεός των βοοειδών, «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών», Άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων, Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, Νόσος οιδήματος των αιγών, Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών. Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι-2-

10 Ασφαλιστική μονάδα είναι το ισοδύναμο των ασφαλισμένων ζώων που αντιστοιχεί σε μια αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «Εξαιρέσεις» ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος είναι μικρότερος της μιας (1) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερος των δέκα (10) «σμηνών» (εκτός των ζημιών από αρκούδα).  Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης των ζώων, οι προληπτικές (εμβολιασμοί, αποπαρασιτισμοί, κλπ.) και θεραπευτικές κτηνιατρικές επεμβάσεις, οι κανόνες υγιεινής, η τήρηση ενημερωμένου Μητρώου Εκμετάλλευσης, η προβλεπόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «σήμανση των ζώων» και οι διατάξεις περί των λοιμωδών νοσημάτων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και μετά από έγγραφη σύσταση του ΕΛ.Γ.Α.

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης ζημιών Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο < ½ ΑΜ κατά είδος ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα ενιαία) Ζημιές στα μελισσοσμήνη < 5 κυψελών Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει: Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από αρκούδα Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευόμενα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των 200,00 ευρώ

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο: Σε ζώα ηλικίας > δεκαπέντε(15) ετών για τα θήλεα βοοειδή > έξι(6)ετών για τα άρρενα βοοειδή > είκοσι(20) ετών για τα μόνοπλα > έξι(6)ετών για τις αίγες και τα πρόβατα. Ζημιές στα βοοειδή από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο «παθολογικές καταστάσεις τοκετού», 1.Στα γαλακτοπαραγωγής ηλικίας 13 ετών 2.Στα κρεοπαραγωγής ηλικίας < 20 μηνών 3.Στα εισαγωγής, όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εισαγωγής τους και της ζημιάς είναι < 2 μηνών. Ζημιές στο Ζ.Κ : Σε ζώα ηλικίας < δέκα(10) ημερών για τα βοοειδή και τα μόνοπλα < επτά(7) ημερών για τις αίγες, τα πρόβατα Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ανταποκριτές. Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας, που αφορά την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αναγγελία Ζημιάς Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την αμέσως επομένη εργάσιμη ημέρα στο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης. Τηλ. Ζωικού Τομέα Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης  2310555470  2310508840  2310508841 Διαδικασίες Ασφάλισης

16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Πότε – πού : Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης (καταβάλλονται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία ζημιάς).τελών εκτίμησης Συμπλήρωση: Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο. Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Κωδικού Εκμετάλλευσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του κτηνοτρόφου καθώς και η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία. Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο. Δήλωση Ζημιάς

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

18 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τέλη εκτίμησης ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΟΣΤΙΜΗ ΣΕ € / ζώο Βοοειδή-Μόνοπλα30 Αιγοπρόβατα 2 Κουνέλια-Λαγοί 0,1 Μελισσοσμήνη ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2 Στα τέλη εκτίμησης θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο Ηλεκτρονικός Αριθμός Αναγγελίας. Αριθμ. Λογαριασμού Τρ.Πειραιώς 6017030022647 ΕΛΤΑ : Μεσογείων 45 Τ.Κ. 11510 ΑΘΗΝΑ

19 Δικαιολογητικά προς αποστολή  Δήλωση ζημιάς  Πρωτότυπη απόδειξη τελών εκτίμησης  Διαβατήριο του βοοειδούς με την αντίστοιχη ενημέρωση από το Α.Κ. και εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό καθ/μίας. (για τα αιγοπρόβατα το μητρώο εκμετάλλευσης ενημερωμένο ) (για τα μελισσοσμήνη το μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο)  Εργαστηριακές εξετάσεις όπου απαιτείται.  Σε περίπτωση σφαγής τιμολόγιο, κατασχετήριο κ.λ.π.  Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ζητηθεί.

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α.. Πότε : Η εκτίμηση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις δύο(2) επόμενες εργάσιμες ημέρες. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να διατηρεί τα πτώματα των ζώων και να τα προφυλάσσει από αλλοιώσεις εξωγενών παραγόντων. Εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί. Διαδικασίες Εκτίμησης

21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κοινοποίηση πορίσματος εκτίμησης ζημιάς Το πόρισμα εκτίμησης γίνεται οριστικό αμέσως μετά την κοινοποίησή του στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου και αποδοχή του από τον κτηνοτρόφο ή το αργότερο εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή και τοιχοκόλληση – ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης από τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. για να λάβει γνώση ο κτηνοτρόφος. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου  Συνοπτικό σημείωμα πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου  Πράξη Παραλαβής και Δημόσιας Έκθεσης Ζημιών  Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης  Υπόδειγμα Αίτησης Επανεκτίμησης

22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Διαβιβαστικό Κοινοποίησης Πορίσματος Εκτίμησης ζημιάς

23 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Πίνακας Κοινοποίησης πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου

24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Συνοπτικό Σημείωμα πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς ζωικού κεφαλαίου

25 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Πράξη Παραλαβής και Δημόσιας Έκθεσης Ζημιών

26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Αίτηση επανεκτίμησης ζημιάς

27 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημιάς

28 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ -ΖΩΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΑΝ/ΣΕΩΝ ΤΕΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΗ ΕΠΑΝ/ΣΗΣ 2011310308010.600,000 2012262 08.615,000 201326826428.248120 201429229038.137128 201534832932916.67630

29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  www.elga.gr  Τηλ. Ζωικού Τομέα Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης  2310555470  2310508840  2310508841  Τηλ. 1540 Στοιχεία επικοινωνίας

30 ΕΛ.Γ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Μπαλασά Μαγδαληνή Κτηνίατρος Υπ/τος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google