Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Σταύρος Χατζάκης Εκτιμητής Κτηνίατρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Σταύρος Χατζάκης Εκτιμητής Κτηνίατρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 « Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Σταύρος Χατζάκης Εκτιμητής Κτηνίατρος Ζωικού Κεφαλαίου Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΛ.Γ.Α. ΕΛ.Γ.Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασφαλιστική Κάλυψη ΕΛ.Γ.Α- Ζωικό Κεφάλαιο (ΦΕΚ 1669/Τεύχος Β΄/27-7-2011)

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασφαλιστική Κάλυψη ΕΛ.Γ.Α-Ζωικό Κεφάλαιο Είδος Και Αντικείμενο Ασφάλισης Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά το κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής: Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Μόνοπλα (άλογα, μουλάρια) Χοίροι Πτηνά Μελισσοσμήνη Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.: οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους και έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Aσφαλισμένοι Ασφαλισμένοι, θεωρούνται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την κυριότητα και την εκμετάλλευση ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής και έχουν καταβάλει την προβλεπόμενη ειδική ασφαλιστική εισφορά.

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Aσφαλιστική περίοδος Ασφαλιστική περίοδος θεωρείται η χρονική διάρκεια του ενός έτους, η οποία κάθε φορά αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

7 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «Ζημιά ζωικού κεφαλαίου» Ζημιά ζωικού κεφαλαίου θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους. Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, άγρια ζώα: λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα σεισμός, κατολίσθηση, καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία. Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι-1-

9 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Ασθένειες-Παθήσεις: Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών, Ειλεός των βοοειδών, «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών», Άνθρακας, Πνευματάνθρακας, Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων, Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών), Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων, Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων, Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων, Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων, Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, Νόσος οιδήματος των αιγών, Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών, Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών, Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών, Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών. Aσφαλιζόμενοι κίνδυνοι-2-

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «Εξαιρέσεις» Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ο αριθμός των ασφαλιστικών μονάδων κατά είδος ζώου είναι μικρότερος της μιας (1) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερος των δέκα (10) «σμηνών». Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες δεν τηρούνται οι όροι εκτροφής και εκμετάλλευσης των ζώων, οι προληπτικές (εμβολιασμοί, αποπαρασιτισμοί, κλπ.) και θεραπευτικές κτηνιατρικές επεμβάσεις, οι κανόνες υγιεινής, η τήρηση ενημερωμένου Μητρώου Εκμετάλλευσης, η προβλεπόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «σήμανση των ζώων» και οι διατάξεις περί των λοιμωδών νοσημάτων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και μετά από έγγραφη σύσταση του ΕΛ.Γ.Α.

11 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ειδικοί περιορισμοί κάλυψης ζημιών Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο < ½ ΑΜ κατά είδος ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα ενιαία) Ζημιές στα μελισσοσμήνη < 5 κυψελών Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει: Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από αρκούδα Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευόμενα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των 200,00 ευρώ Χ

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο: Σε ζώα ηλικίας> δεκαπέντε(15) ετών για τα θήλεα βοοειδή > έξι(6)ετών για τα άρρενα βοοειδή > είκοσι(20) ετών για τα μόνοπλα > έξι(6)ετών για τις αίγες και τα πρόβατα. Ζημιές στα βοοειδή από τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο «επιπλοκές τοκετού», 1.Στα γαλακτοπαραγωγής ηλικίας 13 ετών 2.Στα κρεοπαραγωγής ηλικίας < 20 μηνών 3.Στα εισαγωγής, όταν ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εισαγωγής τους και της ζημιάς είναι < 2 μηνών. Ζημιές στο Ζ.Κ : Σε ζώα ηλικίας < δέκα(10) ημερών για τα βοοειδή και τα μόνοπλα < επτά(7) ημερών για τις αίγες, τα πρόβατα Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

13 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Ανταποκριτές. Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας, που αφορά την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου, είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α ΕΛ.Γ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Αναγγελία Ζημιάς Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης. Τηλ. Ζωικού Τομέα Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης  25510 88104 Τηλεφωνικό Κέντρο Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης  25510 88100 Διαδικασίες Ασφάλισης

15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Πότε – πού : Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α..τελών εκτίμησης Συμπλήρωση: Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο. Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Κωδικού Εκμετάλλευσης, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του κτηνοτρόφου καθώς και η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία. Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο. Δήλωση Ζημιάς

16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Τέλη εκτίμησης ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΔΟΣΤΙΜΗ ΣΕ € / ζώο Βοοειδή-Μόνοπλα30 Αιγοπρόβατα-Χοίροι 2 Όρνιθες-Γαλοπούλες-Κουνέλια 0,1 Μελισσοσμήνη 2 Στα τέλη εκτίμησης θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο Ηλεκτρονικός Αριθμός Αναγγελίας. Αριθμ. Λογαριασμού Τρ.Πειραιώς 6017030022647

18 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α.. Πότε : Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία. Εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί. Διαδικασίες Εκτίμησης

19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Κοινοποίηση πορίσματος εκτίμησης ζημιάς Το πόρισμα εκτίμησης γίνεται οριστικό αμέσως μετά την κοινοποίησή του στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου και αποδοχή του από τον κτηνοτρόφο ή το αργότερο εντός δέκα ημερών (10) από την παραλαβή και τοιχοκόλληση – ανάρτηση της σχετικής ανακοίνωσης από τον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. για να λάβει γνώση ο κτηνοτρόφος. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Πίνακας κοινοποίησης πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου  Συνοπτικό σημείωμα πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου  Πράξη Παραλαβής και Δημόσιας Έκθεσης Ζημιών  Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης  Υπόδειγμα Αίτησης Επανεκτίμησης ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Διαβιβαστικό Κοινοποίησης Πορίσματος Εκτίμησης ζημιάς

21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Πίνακας Κοινοποίησης πορισμάτων ζημιάς ζωικού κεφαλαίου

22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Συνοπτικό Σημείωμα πορισμάτων εκτίμησης ζημιάς ζωικού κεφαλαίου

23 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Πράξη Παραλαβής και Δημόσιας Έκθεσης Ζημιών

24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Έκθεση πραγματογνωμοσύνης ζημιάς

25 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά Αίτηση επανεκτίμησης ζημιάς

26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ασθένειες-Παθήσεις: 13.Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών, 14.Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά  www.elga.gr  Τηλ. Ζωικού Τομέα Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης  25510 88104  Τηλεφωνικό Κέντρο Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης  25510 88100  Τηλ. 1540 (χρέωση μιας αστικής κλήσης) ΕΛ.Γ.Α. Στοιχεία επικοινωνίας

27 ΕΛ.Γ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ


Κατέβασμα ppt "« Η ασφάλιση και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας και οι προοπτικές της» -Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου Σταύρος Χατζάκης Εκτιμητής Κτηνίατρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google