Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Hμέρα Καριέρας «Η συνέντευξη» Σάββας Μακρίδης, επ. συν. Τμ. Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Hμέρα Καριέρας «Η συνέντευξη» Σάββας Μακρίδης, επ. συν. Τμ. Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Hμέρα Καριέρας «Η συνέντευξη» Σάββας Μακρίδης, επ. συν. Τμ. Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

2 Προσόντα & επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούν οι επιχειρήσεις από τους απόφοιτους της ανωτάτης εκπαίδευσης. Τα πιο σημαντικά προσόντα και επαγγελματικές ικανότητες που προσπαθούν να εντοπίσουν οι επιλογείς προσωπικού στους υποψήφιους είναι τα εξής: 1. Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων 2. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 3. Ικανότητα διοίκησης

3 1. Ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων Είναι η ικανότητα που έχει κάποιος να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες και στοιχεία, με τρόπο ώστε να συμβάλλει στον εντοπισμό των προβλημάτων καθώς και στο σχεδιασμό πρόσφορων λύσεων. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: Αναλυτική σκέψηΔημιουργικότητα Αποφασιστικότητα Ευελιξία Συνθετική σκέψηΠροσαρμοστικότητα

4 2. Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας Είναι η ικανότητα επικοινωνίας και δημιουργίας ανθρώπινων σχέσεων. Η ικανότητα αυτή επιτρέπει τη συλλογική και αποτελεσματική δράση μέσα επιχείρηση. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: ΣυνεργατικότηταΑυτοέλεγχος Πειθώ και επιρροή Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

5 3. Ικανότητα διοίκησης Είναι η ικανότητα, χάρη στην οποία προτρέπετε τα μέλη της ομάδας να συμβάλλουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι: ΟργανωτικότηταΈλεγχος Προγραμματισμ ός Διαπραγματευτι κή ικανότητα Ικανότητα διοίκησης ομάδων

6 Η συνέντευξη- Σκοποί Aναζήτηση καλύτερου υποψηφίου. Μελέτη Βιογραφικού και αρχική επιλογή.

7 Ρόλος συνέντευξης Διττός χαρακτήρας Ανακάλυψη χαρακτηριστικών συνεντευξιαζόμενου. Παρουσίαση χαρακτήρα συνεντευξιαζόμενου. Μελέτη Βιογραφικού πακέτου από το συνεντευκτή. Αξιολογητές Υποψήφιοι

8 ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κάνετε παραπάνω έρευνα για την εταιρεία/οργανισμό/φορέα. Μελετήστε ξανά τις πληροφορίες που συλλέξατε πριν τη σύνταξη του Βιογραφικού σας Σημειώματος και ενημερωθείτε για τυχόν νέες εξελίξεις που ίσως να επηρεάζουν την εταιρεία/οργανισμό/φορέα. Έτσι μπορείτε να δείξετε στον αξιολογητή το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και την καταλληλότητά σας για αυτήν, δίνοντας έμφαση στα προσόντα που διαθέτετε και που νομίζετε ότι απαιτούνται.

9 Συλλογή πληροφοριών Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέξετε θα πρέπει να σχετίζονται με ➲ Κλάδο στον οποίο ανήκει ➲ Πελάτες, κοινό στο οποίο απευθύνεται ➲ Επιχειρησιακούς στόχους και όραμα ➲ Προϊόντα ➲ Αρμοδιότητες ➲ Γεωγραφική εξάπλωση ➲ Ανταγωνιστές ➲ Κουλτούρα Κάνετε παραπάνω έρευνα για την αποκηρυσσόμενη θέση. Καλή μελέτη Βιογραφικού.

10 Περαιτέρω προετοιμασία Ενημέρωση επίκαιρων θεμάτων. Μελέτη καλή των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εφοδίων που έχετε έως τώρα αποκομίσει. Προετοιμασία ερωτήσεων σχετικών με αποτυχίες σας.

11 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Δομημένες Ημιδομημένες Μη δομημένες

12 ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Επιδέχονται, συνήθως, μονολεκτικές ή τουλάχιστον σύντομες απαντήσεις. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Προσφέρονται για την ανάπτυξη μιας συζήτησης και μέσα από αυτές μπορούν να διερευνηθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε θέματα που οι πληροφορίες του βιογραφικού δεν επαρκούν. Δίνουν τη δυνατότητα παρουσίασης γεγονότων, έκφρασης απόψεων και περιγραφής καταστάσεων.

13 Μεροληψίες συνεντευκτή Στερεότυπο «what is beautiful is good». Η φυσική εμφάνιση του υποψηφίου, επιδρά στη διαδικασία πρόσληψής του ακόμη και όταν πρόκειται για θέσεις εργασίας που δεν θεωρούνται άμεσης έκθεσης στο κοινό Το φαινόμενο της πρώτης εντύπωσης (first impression, primacy or snap judgment effect). Η σπουδαιότητα της πρώτης εντύπωσης που θα κάνει ο υποψήφιος στο συνεντευκτή. Recency effect. Τάση του συνεντευκτή να θυμάται τους τελευταίους υποψηφίους και να ξεχνά τους «μεσαίους». Contrast effect. Η επίδραση της αντίθεσης, που μπορεί να συμβεί στη συνέντευξη επιλογής, μετά από την εμφάνιση ενός πολύ «καλού» ή «κακού» υποψηφίου Halo-Horn effect. Η τάση των ανθρώπων, όταν κρίνουν κάποιον ως καλό ή κακό βασιζόμενοι σε μια σημαντική του διάσταση-χαρακτηριστικό- και η εκτίμησή τους αυτή, να επιδρά στη συνολικότερη αξιολόγηση του ατόμου που κρίνουν.

14 Τι πρέπει να περιμένει ότι θα ερωτηθεί ένας νέος υποψήφιος; Πώς πρέπει να απαντήσει; Λόγους αποχώρησης από προηγούμενη εργασία Ατομικά κίνητρα Σχέσεις με άλλους ανθρώπους Προσωπικότητα

15 Είδη συνέντευξης Τηλεφωνική Συνέντευξη εργασίας Α. Πρώτη συνέντευξη (γνωριμία προσωπικότητας υποψηφίου) Β. Δεύτερη συνέντευξη (εστιασμένη στις γνώσεις πάνω στο εργασιακό αντικείμενο)

16 Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης δίνεται η ευκαιρία στον αξιολογητή: 1. Να εξακριβώσει τυχόν ασάφειες που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και να εστιάσει σε στοιχεία που τον ενδιαφέρουν άμεσα. 2. Να διερευνήσει τη συνάφεια των ικανοτήτων του υποψηφίου με τη θέση. 3. Να διαμορφώσει άποψη για την προσωπικότητα του υποψηφίου και να «εξετάσει» την επικοινωνιακή του ικανότητα. 4. Να εξακριβώσει, πέρα από το πόσο εύστροφος είναι ο υποψήφιος και τι εκπαίδευση διαθέτει, τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον εαυτό του και τους άλλους. 5. Να δώσει περισσότερες πληροφορίες τόσο για τη θέση και ό,τι αυτή ορίζει όσο και γιατην εταιρεία/φορέα/οργανισμό.

17 Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης δίνεται η ευκαιρία στον συνεντευξιαζόμενο 1. Να πάρει περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες για την εταιρεία/οργανισμό/φορέα, ακριβείς δραστηριότητες, πολιτική, μερίδιο στην αγορά κ.τ.λ.) 2. Να πάρει περισσότερες πληροφορίες για τη θέση για την οποία κάνει αίτηση (καθήκοντα, ωράριο, προοπτικές εξέλιξης κ.τ.λ.) 3. Να διασαφηνίσει γενικότητες και να προβάλει όλα αυτά τα προσόντα τα οποία δεν διαφαίνονται μέσα από το «απρόσωπο» και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 4. Να συσχετίσει δεξιότητες και προσόντα με τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται. 5. Να κερδίσει τις εντυπώσεις ως μία επικοινωνιακή οντότητα.

18 Θεματικές ενότητες ερωτήσεων 1 Ερωτήσεις που αναφέρονται στο βιογραφικό σας Α. στις σπουδές και τη μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας Β. Ερωτήσεις που αναφέρονται στην επαγγελματική σας εμπειρία 2. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο χαρακτήρα, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα σας 3. Ερωτήσεις που αναφέρονται στην προσφερόμενη θέση εργασίας

19 Ερωτήσεις που βασίζονται στο βιογραφικό Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές Ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία Ερωτήσεις σχετικές με την προσφερόμενη θέση εργασίας

20 Ερωτήσεις σχετικές με τις σπουδές Με βάση ποια κριτήρια επιλέξατε να σπουδάσετε το συγκεκριμένο αντικείμενο; Γιατί ακολουθήσατε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα; Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι σπουδές σας, σάς προετοίμασαν για την αγορά εργασίας; Πώς κρίνετε εκ των υστέρων τις επιλογές σας; Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να αρχίσετε εκ νέου τις σπουδές σας τι θα αλλάζατε; Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο όφελος που αποκομίσατε από τις σπουδές σας; Που οφείλεται το γεγονός ότι χρειαστήκατε μεγάλο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας;

21 Ερωτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία Ποια ήταν τα καθήκοντα στην προηγούμενη εργασία σας; Ποιες ήταν στην προηγούμενη εργασία σας οι πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις που διαταράχθηκαν οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας; Τι κάνατε για να τις αντικαταστήσετε; Γιατί αφήσατε την προηγούμενη εργασία σας; Γιατί θέλετε να αλλάξετε εργασία αυτή τη χρονική στιγμή; Τι είναι αυτό που ψάχνετε να βρείτε στη νέα σας εργασία;

22 Ήταν συνειδητή η απόφαση σας να ακολουθήσετε καριέρα σε αυτόν τον τομέα; Που οφείλεται το γεγονός ότι πραγματοποιήσατε τόσες αλλαγές εργασίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα; Ποια ήταν η πιο θετική και ποια η πιο αρνητική στιγμή της καριέρα σας; Γνωρίζω ότι δεν είστε απόλυτα ενημερωμένος για την εργασία που προσφέρουμε, αλλά μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας να κάνει αυτή τη δουλειά; Τι περιμένετε από την καριέρα σας τα επόμενα χρόνια;

23 Ερωτήσεις σχετικές με την προσφερόμενη θέση εργασίας Γιατί σας ενδιαφέρει η θέση αυτή; Τι γνωρίζετε για την προσφερόμενη θέση εργασίας; Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και τι λιγότερο στη θέση που σας προσφέρουμε; Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην επιχείρηση/ φορέα μας; Ποιες άλλες θέσεις εργασίας θα σας ενδιέφεραν στην εταιρεία μας; Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σας προσλάβουμε; Πώς αισθάνεστε με την προοπτική να εργάζεστε υπερωρίες; Με τι μισθό θα είστε ικανοποιημένος/η;

24 Ερωτήσεις σχετικές με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά Μερικές ερωτήσεις: Δώστε ένα παράδειγμα όπου έπρεπε να πάρετε μία γρήγορη απόφαση. Περιγράψτε το πιο εποικοδομητικό και δύσκολο έργο που ολοκληρώσατε. Δώστε μου ένα παράδειγμα ενός δύσκολου προβλήματος που αντιμετωπίσατε στη δου- λειά σας και πώς το επιλύσατε. Τι μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον αυτοέλεγχό σας; Μπορείτε να εργαστείτε κάτω από πίεση; Εάν μπορούσατε να αλλάξετε την καριέρα σας, τι διαφορετικό θα κάνατε; Τι σημαίνει για σας η καριέρα σας και τι θυσίες είστε διατεθειμένος /η να κάνετε για να πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους;

25 Μορφές ερωτήσεων Πολλαπλές ερωτήσεις Καθοδηγητικές ερωτήσεις Ερωτήσεις παγίδες

26 Πολλαπλές ερωτήσεις Μερικές πιθανές ερωτήσεις: Κατά πόσο μείνατε ικανοποιημένος από τις σπουδές σας και πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που αποκομίσατε, αν σκοπεύετε να τις αξιοποιήσετε. Πόσο ικανοποιημένος μείνατε από την προηγούμενη δουλειά σας και πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας κοντά μας;

27 Καθοδηγητικές ερωτήσεις: Μερικές καθοδηγητικές ερωτήσεις: ➲ Το να δουλεύεις μόνος σου δεν σε ενοχλεί. Έτσι; ➲ Στη δουλειά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε τις προθεσμίες. Εσείς πώς τα πηγαίνετε με την τήρηση των προθεσμιών;

28 Ερωτήσεις - παγίδες Μερικές ερωτήσεις: Τι σας προβλημάτισε περισσότερο στην προηγούμενη δουλειά σας; Είστε διατεθειμένος να εργασθείτε πέραν του ωραρίου σας, αν χρειαστεί; Σκοπεύετε να κάνετε οικογένεια σύντομα;

29 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ Ποια είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της θέσης εργασίας; Η θέση εργασίας που προσφέρετε είναι προσωρινή ή μόνιμη; Πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρησή σας; Ποιο είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης που προβλέπεται για το άτομο που θα στελεχώσει τη θέση αυτή; Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού; Θα μπορούσατε να περιγράψετε τα καθήκοντα της θέσης; Σε ποιον αναφέρομαι;

30 Η εταιρεία ενθαρρύνει περαιτέρω εκπαίδευση; Υπάρχει περίπτωση μετάθεσης; Η θέση αυτή απαιτεί ταξίδια; Ποιοι είναι οι στόχοι του συγκεκριμένου τμήματος; Μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα για το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νέους εργαζόμενους; Υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης εργαζομένων; Πόσο συχνά αξιολογούνται οι εργαζόμενοι; Η θέση για την οποία είμαι υποψήφιος είναι δημιουργήθηκε τώρα ή αντικαθιστώ κάποιον;

31 Πέρας συνέντευξης Μετά το πέρας της συνέντευξης καλό θα ήταν να αναλογιστείτε τι πήγε καλά και τι όχι στη συνέντευξη, αφού η αυτοαξιολόγηση θα σας βοηθήσει σε μία ίσως επόμενη συνέντευξη. Στείλτε στον αξιολογητή μία επιστολή ευχαριστώντας για την ευκαιρία της συνέντευξης και εκφράζοντας ξανά το ενδιαφέρον σας για τη θέση.

32 Μετά τη συνέντευξη Να προετοιμαστείτε ψυχολογικά και για την επιτυχή και για την ανεπιτυχή έκβαση. Στη δεύτερη περίπτωση μην αποθαρρύνεστε και να μη βγάζετε αρνητικά συμπεράσματα για τον εαυτό σας. Όποια και αν είναι η έκβαση της συνέντευξης, διατηρήστε καλές σχέσεις με το συνομιλητή σας, την εταιρεία ή τον οργανισμό. Μπορεί στο μέλλον να έχετε άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις για εσάς. Στείλτε μια σύντομη επιστολή με την οποία να εκφράζετε τις ευχαριστίες σας για τη συνέντευξη, αλλά και το ενδιαφέρον σας για τη συγκεκριμένη θέση.

33 Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους μετά τη συνέντευξη δεν πρέπει να είναι φορτική και καλό είναι να ακολουθεί τα όσα σου έχουν πει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Να εξακολουθήσετε αυτό που κάνατε πριν αρχίσει η διαδικασία της συγκεκριμένης διεκδίκησης, δηλαδή να συνεχίσετε τα προγραμματισμένα. Να αρχίσετε να προσεγγίζετε αμέσως άλλες ευκαιρίες.

34 Να θυμάστε, μια αποτυχημένη προσπάθεια δεν είναι το τέλος. Είναι μία νέα αρχή!


Κατέβασμα ppt "Hμέρα Καριέρας «Η συνέντευξη» Σάββας Μακρίδης, επ. συν. Τμ. Δημόσιων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google