Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9/26/20161. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΕΝΑΡΙΟ: « ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.». Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9/26/20161. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΕΝΑΡΙΟ: « ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.». Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9/26/20161

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΕΝΑΡΙΟ: « ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.». Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

3 9/26/20163 ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Καραγιάννης Αθανάσιος ΒΟΛΟΣ 25/01/2012 Διδακτικές Προσεγγίσεις & Στρατηγικές : Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται το «κονστρουκτιβιστικό» στα πλαίσια του οποίου κυρίαρχο ρόλο παίζει η δημιουργία του μαθητή και η δόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή. Ο μαθητής είναι στο κέντρο της διδακτικής διαδικασίας και περιλαμβάνει ενέργειες που ευνοούν την αυτορρύθμιση και τη μεταγνώση, ευνοεί δηλαδή την ενεργητική μάθηση.

4 9/26/20164 Στόχοι : Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές αναμένεται Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα της έννοιας του «πολίτη» Να είναι σε θέση να περιγράψουν τα δομικά στοιχεία της ιδιότητας του (αρχαίου) Αθηναίου πολίτη. Να κατανοήσουν τις ομοιότητες και διαφορές του Αθηναίου πολίτη του τότε με του Έλληνα πολίτη του σήμερα. Να κατανοήσουν τις έννοιες πολίτευμα και δημοκρατία Να γνωρίσουν μια από τις σημαντικότερες ιστορικές περιόδους στην Ελλάδα. Να συγκρίνουν τη δημοκρατία με τη δικτατορία και να είναι σε θέση να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Να γνωρίσουν το πολίτευμα της χώρας μας σήμερα. Να γνωρίσουν τα αντίστοιχα πολιτικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συνειδητοποιήσουν ότι το παρόν αποτελεί εξέλιξη του παρελθόντος και να κατανοήσουν ότι πολλά από τα στοιχεία των σημερινών δημοκρατικών πολιτευμάτων έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική δημοκρατία.

5 9/26/20165 Οργάνωση της Τάξης : Θα οργανώσουμε τους μαθητές σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων προκειμένου να βιώσουν την εμπειρία της συνεργατικής διερεύνησης, δημιουργίας και παρουσίασης.. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να έχουμε και συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων (ενδοομαδική αλληλεπίδραση).Η συζήτηση,(με διάλογο εννοείται) απαιτεί επιχειρήματα από μέρους των μαθητών, γεγονός που με πολλούς τρόπους προάγει τη γλωσσική και νοητική επεξεργασία και τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ιδέες τους και άλλες τυχόν δεξιότητές τους.

6 9/26/20166 Εναλλακτικές Αντιλήψεις Μαθητών : Τα πολιτικά συστήματα στην Ε.Ε. και η σύγκρισή τους με την Δημοκρατία στην αρχική της μορφή ( Αρχαία Αθήνα), αλλά και η όλη «κρίση» -& όχι μόνο οικονομική – που βιώνει η Ευρώπη σήμερα, έχουν δημιουργήσει στους μαθητές το αίσθημα ότι δεν ζουν σε πραγματικές συνθήκες Δημοκρατίας …

7 9/26/20167 Ανάλυση του Περιεχομένου : ΣΚΟΠΟΣ: Να προσεγγίσουν τα παιδιά την αρχαία Αθήνα και μέσω αυτής να μελετήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της άμεσης δημοκρατίας. Να συνδέσουν τις εμπειρίες τους από την καθημερινότητα με τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν. Να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές στην εφαρμογή της δημοκρατίας, τότε και σήμερα με έμφαση στα σημερινά πολιτικά συστήματα των Ευρωπαίων Εταίρων. Να καλλιεργήσουν ερευνητικό και ομαδικό πνεύμα μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Αυτά, όπως και η χρήση ΤΠΕ, αποτελούν νέα γνώση για του μαθητές.

8 9/26/20168 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το διδακτικό μας σενάριο αποτελείται από έξι (6) φύλλα εργασίας και δύο (2) δραστηριότητες. Ο ρόλος του δασκάλου είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Εμψυχώνει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τις ομάδες, προκειμένου να πειραματιστούν, να συζητήσουν και να συνάγουν συμπεράσματα.

9 9/26/20169 Αξιολόγηση Μαθητών : Η «επίδοση» τους στα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας, η παρουσίαση των εργασιών τους αλλά και γενικότερα η συμμετοχή και η συνεργατικότητα που έδειξαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δίνουν τους δείκτες αξιολόγησης του σεναρίου και τον βαθμό υλοποίησης των στόχων.

10 9/26/201610 Προβλέπεται επέκταση της δραστηριότητας : - Έκθεση ζωγραφικής με δημιουργίες των μαθητών. - Ανάρτηση στο Ιστολόγιό μας πληροφοριών για την «Ελληνική Δημοκρατία» στα βάθη των αιώνων… και για τα Πολιτικά συστήματα της Ε.Ε. σήμερα. - Συνεργασία με το Γυμνάσιο για επέκταση και των γνώσεων, αλλά και βασικότερα την ανταλλαγή πληροφοριών.

11 9/26/201611 Σε τι ωφέλησε ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο αναστοχασμός στο σενάριο; Τα «πλαίσια» που βάζει ένας σχεδιασμός – σενάριο διδασκαλίας, δεν αφήνει τον Δάσκαλο και τους μαθητές να παρεκκλίνουν από τη στοχοθεσία της διδασκαλίας με πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην κατάκτηση της γνώσης, στις διδακτικές προσεγγίσεις και γενικότερα στην ομαλή και ενδιαφέρουσα ροή της διδασκαλίας. Ο συνδυασμός με τον απαραίτητο αναστοχασμό οδηγεί τελικά σε μια αποδοτική και ευχάριστη πορεία διδασκαλίας, πράγμα ζητούμενο από όλους τους εκπαιδευτικούς - ειδικά σήμερα στην εποχή της ταχείας εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα, στην εποχή των απαιτήσεων και των αντιξοοτήτων.

12 9/26/201612 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΠΑ) : Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ., εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας της ΚΠΑ της Ε΄ τάξης (κεφ. Α 4–6 & Γ 2-3) και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος της ΚΠΑ (Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής). Είναι λοιπόν εφαρμόσιμο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, διαθεματικά και χωρίς να παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία των γνωστικών αντικειμένων.

13 9/26/201613 Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Φάσεις ένταξης στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα Τεχνοκεντρική προσέγγιση- Κάθετη προσέγγιση (1970- 1980) Βασική επιδίωξη του πρότυπου αυτού είναι η απόκτηση γνώσεων πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών και στον προγραμματισμό τους. Η Πληροφορική νοείται και αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο. Ως εργαλεία μάθησης κυριαρχούν τα προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής. (drill & practice). Ολοκληρωμένο – Ενσωματωμένο πρότυπο. Οριζόντια προσέγγιση (1980-1990) Χαρακτηριστικό είναι η ένταξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μέσα σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, μέσω μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Η διδασκαλία της χρήσης του υπολογιστή ενσωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών και δεν αποτελεί ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο. Πραγματολογικό πρότυπο. Εφικτή ή μικτή προσέγγιση (1990- σήμερα) Η πραγματολογική προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των προηγούμενων προσεγγίσεων (τεχνοκεντρικής -ολοκληρωμένης). Το πρότυπο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική ένταξη της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών. Η έμφαση στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης με την ανάγκη για τεχνολογικό αλφαβητισμό.

14 9/26/201614 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ! ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 33 ου Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ

15 9/26/201615 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Γρηγοριάδου, Μ. και συνεργάτες, Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2009. Ζαχάρος, Κ. Οι μαθηματικές έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση και η διδασκαλία τους, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007. Ζόγκζα, Β., Θέματα Διδακτικής Βιολογίας, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2009. Ζόγκζα, Β., Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Ιδέες των παιδιών και διδακτικές προσεγγίσεις, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007. Κολιόπουλος, Δ., Θέματα Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006. ΠΑΚΕ Παν. Πατρών, Β. Κόμης 42Βιβλιογραφία (2/2) Βιβλιογραφία (2/2) Κόμης, Β., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004. Κόμης, Β., Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005. Παπανδρέου, Μ. & Βελλοπούλου Α., Μάθηση και δημιουργικότητα - Χρήση και λειτουργία του υπολογιστή (5-8 ετών) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση παιδιών με τη χρήση και τη λειτουργία του υπολογιστή, Ελληνικά Γράμματα, 2000. Ραβάνης, Κ., Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής, Β’ έκδοση, Εκδόσεις ΔΙΠΤΥΧΟ, Αθήνα, 2003.


Κατέβασμα ppt "9/26/20161. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ – ΣΕΝΑΡΙΟ: « ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.». Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google