Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2 2 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας

3 3 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Αναλογία πληθυσμού υπαίθρου 1838:79% 1907:67% 1940:52% 1961:50%

4 4 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Έκταση π. 47,500 τ. χλμ. (36% σημερινής, 131,957) Πληθυσμός π. 750,000 Πυκνότητα π. 16 ανά τ. χλμ. (σήμερα π. 85, υπερ- 5πλάσια) κατανομή: Πελοπόννησος 53% Ρούμελη 25% Νησιά 22% Φυσικά χαρακτηριστικά ελληνικής επικράτειας 1830

5 5 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Πυκνότητα ΈτοςΠυκνότητα ανά τ.χλμ. 182119,76 182815,86 183917,34 184017,89 184118,12 184217,95 184319,26 184419,58 184520,21 184820,77 185321,79 185622,56 186123,08 187029,04 187933,45 188934,39 189638,26 190741,64 192039,54

6 6 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Πυκνότητα

7 7 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Θνησιμότητα, Γεννητικότητα, Φυσική αύξηση πληθυσμού Έτος ΑΔΘΑΔΓΔΦΑ 186126,538,61,2 190720,333,62,3 192817,432,42,0 194014,627,60,7 195110,021,11,0

8 1 εκτάριο = 10 στρέμματα

9

10 10 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Population of Athens 1813-1920

11 11 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Population of Athens 1813-1920

12

13 13 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Γεννητικότητα και θνησιμότητα Εικόνα 1

14 14 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Ελληνική Στατιστική Αρχή http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

15 15 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Πληθυσμός Ελλάδας 2005 Εικόνα 2

16 16 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Cipolla, C. M. The Economic History of World Population. Harmondsworth: Penguin, 1974. Livi-Bacci, M. A Consice History of World Poulation. Cambridge, Mass.; Oxford: Blackwell, 1992. McNeill, William H. Population and Politics Since 1750. Charlottesville; London: UP of Virginia, 1990. Mitchell, B. R. International Historical Statistics: Europe 1750-2005. New York: Palgrave Macmillan, 2007. Stéphanos, Clon, Στέφανος, Κλών. La Grèce au point de vue naturel, ethnologique, anthropologique, démographique et médical; Extrait du Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales. Paris: G. Masson, 1884. 363-580. Strong Frederick. Greece as a Kingdom: Or a Statistical Description of That Country, from the Arrival of King Otho, in 1833, Down to the Present Time. London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1842. Valaoras, V. “A Reconstruction of the Demographic History of Modern Greece.” The Milbank Memorial Fund Quarterly 38 (1960): 115-39. Βιβλιογραφία

17 17 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Βαλαώρας, Βασίλειος. “Δημογραφική ἱστορία τῆς συγχρόνου Ἑλλάδος (1860-1965).” Ἐπιθεώρησις Οἰκονομικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν 14.1-2 (1959). Μανσόλας, Αλέξανδρος. Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος. Αθήνα, 1980. 1867. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. Πληθυσμός καί οἰκισμοί τῆς Πελοποννήσου, 13ος-18ος αἰώνας. Αθήνα, 1985. Σιάμπος, Γεώργιος Σ. “Δημογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1985.” Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, 1973. Ταπεινός, Γιώργος Φ. Στοιχεία δημογραφίας. Αθήνα: Παπαζήσης, 1993. Χουλιαράκης, Μ. Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971. Αθήνα, 1974. Βιβλιογραφία

18 Τέλος Ενότητας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας

19 19 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

20 Σημειώματα

21 21 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

22 22 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Σημείωμα Αναφοράς Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Κατερίνα Γαρδίκα, 2015. «ΙΙ 18. Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'. Ενότητα 3: Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH1. http://opencourses.uoa.gr/courses/ARCH1

23 23 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

24 24 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

25 25 Τίτλος Ενότητας: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων εικόνων/φωτογραφιών : 1. Copyrighted 2. U.S. Census Bureau, International Data Base, https://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20& T=12&A=separate&RT=0&Y=2005&R=-1&C=GR https://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20& T=12&A=separate&RT=0&Y=2005&R=-1&C=GR


Κατέβασμα ppt "Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google