Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 5 Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 5 Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 5 Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό

2 2 Προϋπολογισμός Ορισμός (CIMA) “Μία κατάσταση με τα εκτιμώμενα μελλοντκά Έσοδα, Έξοδα, Πάγια, Υποχρεώσεις και Ταμειακές ροές για μια μελλοντική περίοδο.”

3 3 Προϋπολογισμός Οι χρήσεις του Προϋπολογισμού Επκοινωνεί“πάνω-κάτω”, “κάτω-πάνω” Ελέγχειτις δραστηριότητες της επ/σης Συντονίζειενέργειες διαφορετικές τμημάτω Υποκινείσε μελλοντικό σχεδιασμό

4 4 Προϋπολογισμός Η περίοδος προυπολογισμού Ένας χρόνοςίδιο με τη λογιστική χρήση Μεγαλύτερο διάστημαγια στρατηγικό σχεδιασμό Μικρότερο διάστημαγια έλεγχο λειτουργιών Πρέπει να συμβαδίζει με τον χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού της επ/σης

5 5 Προϋπολογισμός Επιτροπή Προϋπολογισμού Πρέπει να σχεδιάζει και να συντονίζει τη διαδικασία προϋπολογισμού Να αλληλεπιδρά με όλα τα τμήματα της επ/σης Να προεδρεύει ένας διευθύνοντας σύμβουλος Ένας λογιστής θα είναι επικεφαλής

6 6 Προϋπολογισμός Εγχειρίδιο Προϋπολογισμού Περιγράφει όλες τις πτυχές της διαδικασίας προϋπολογισμού, συμπεριλαμβάνοντας: διαδικασίες ευθύνες έγγραφα

7 7 Προϋπολογισμός Ο κύριος παράγοντας Προϋπολογισμού Ο παράγοντας που οδηγεί όλο τον προϋπολογισμό Στις περισσότερες επιχειρήσεις, είναι η ποσότητα πωλήσεων Αν οι διαθέσιμες πηγές είναι σπάνιες, ο παράγοντας μπορεί να είναι πρώτες ύλες (ή εργασία) που είναι διαθέσιμη – συνήθως βραχυπρόθεσμα

8 8 Προϋπολογισμός Υπό-προϋπολογισμοί Προετοιμάζονται όταν ο κύριος προϋπολογισμός είναι έτοιμος: Κύριος Προϋπολογισμός:Πωλήσεις Υπό-προϋπολογισμοί:Αποθέματα πρ. Παραγωγή Αποθέματα πρ. υλών Αγορές

9 9 Προϋπολογισμός Γενικός Προϋπολογισμός (ως αποτέλεσμα) Περιλαμβάνει:Προϋπ. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Προϋπ. Ισολογισμός Προϋπ. Κατάστσση Ταμειακών Ροών Ακολουθώντας την Γενική Λογιστική

10 10 Προϋπολογισμός Χρησιμοποιούμε δείκτες για να δημιουργήσουμε προϋπολογισμούς Παράδειγμα Πέρισυ:Πωλήσεις 10 εκ. Ευρώ, Πάγιο Ενεργητικό 5 εκ. Ευρώ Δείκτης = 5 / 10 = 50% Επόμενος χρόνος: Προϋπ. Πωλήσεις 11,5 εκ. Ευρώ Προϋπ. Πάγιο Ενεργητικό = 11,5 Εκ. x 50% = 5,75 εκ.Ευρώ

11 11 Προϋπολογισμός Επαυξητικός Προϋπολογισμός (incremental budgeting) Επόμενου περιόδου Προϋπολογισθέντα = Αυτής της περιόδου Πραγματοποιηθέντα + Διορθώσεις Διορθώσεις μπορούν να αφορούν: Ποσότητα Πληθωρισμός

12 12 Προϋπολογισμός Επαυξητικός Προϋπολογισμός (incremental budgeting) Γρήγορος και εύκολος Αλλά – συνεχίζουν να υπάρχουν τα υπάρχοντα προβλήματα: αναποτελεσματικότητες λανθασμένη χρήση των διαθέσιμων πηγών παραγωγής

13 13 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μηδενικής Βάσης (zero-based budgeting) Το αντίστροφο του Επαυξητικού Προϋπολογισμού Όλα επαναπροσδιορίζονται από την αρχή. Επανεξετάζουμε σε επίπεδο όλης της επ/σης: τί κάνουμε γιατί το κάνουμε πώς το κάνουμε

14 14 Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μηδενικής Βάσης Στηρίζεται στην επανεξέταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Περιορίζει τις αναποτελεσματικότητες Απαιτεί πολύ χρόνο Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε δύσκολες περιόδους Ιδανικός όταν τα πράγματα πάνε καλά

15 15 Προϋπολογισμός Κυλιόμενος Προϋπολογισμός (rolling budget) Είναι προϋπολογισμός (εντός ενός έτους) που ενημερώνεται με τρέχοντα δεδομένα, βασιζόμενος σε πραγματικά μεγέθη. Βοηθά στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

16 16 Προϋπολογισμός Κυλιόμενος Προϋπολογισμός (rolling budget) Περιοδικά (π.χ. κάθε τρίμηνο) Αλλάζουμε τον προϋπολογισμό για το υπόλοιπο διάστημα εντός του έτους για να αντικατοπτρίζει τα πρόσφατα δεδομένα. Μπορεί να επεκταθεί σε ετήσιο σχεδιαστικό πλάνο.

17 17 Προϋπολογισμός Κυλιόμενος Προϋπολογισμός (rolling budget) Αρχικός Πρ/σμός Πραγμ. 1 ου Τριμ. Ενημέρωση υπολ. Επέκταση 1 ος Τριμ. Ανανεομ. Πρ/σμός Κυλιόμενος Πρ.

18 18 Προϋπολογισμός Εύκαμπτος Προϋπολογισμός (Flexible budget) Ετοιμάζεται στο τέλος κάθε περιόδου όταν τα πραγματικά μεγέθη γίνονται γνωστά. Αποτελεί μια ανανέωση του αρχικού προϋπολογισμού όταν τα πραγματικά μεγέθη γίνονται γνωστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση αποδοτικότητας των αποφασιζόντων.

19 19 Προϋπολογισμός Παράδειγμα - Εύκαμπτος Προϋπολογισμός (Flexible budget) μον.αρχικός Πραγματ. διαφορά Προϋπ. Μονάδες 1 500 450 (50) Πωλήσεις 2010.0009.100(900) Μεταβλητό Κόστος (12)(6.000) (5.350) +650 Συνεισφορά 8 4.0003.750(250) Σταθερό κόστος(2.000) (2.000) 0 Κέρδος 2.0001.750(250) Αντικατοπτρίζει την λειτουργική απόδοση?

20 20 Προϋπολογισμός Παράδειγμα - Εύκαμπτος Προϋπολογισμός (Flexible budget) μον.Αρχικός Εύκαμπτος διαφορά Πρ. Μονάδες 1 500 450 (50) Πωλήσεις 2010.0009.000 (1.000) Μεταβλητό Κόστος (12)(6.000) (5.400) +600 Συνεισφορά 8 4.0003.600 (400) Σταθερό κόστος (2.000) (2.000) 0 Κέρδος 2.0001.600(400) Η συνολική διαφορά είναι η διαφορά ποσότητας πωλήσεων

21 21 Προϋπολογισμός Παράδειγμα - Εύκαμπτος Προϋπολογισμός (Flexible budget) μον.Εύκαμπτος Παγμ. διαφορά Πρ. Μονάδες 1 450 450 0 Πωλήσεις 20 9.0009.100 +100 Μεταβλητό κόστος (12)(5.400) (5.350) +50 Συνεισφορά 8 3.6003.750 +150 Σταθερό κόστος(2.000) (2.000) 0 Κέρδος 1.6001.750 +150 Η λειτουργική απόδοση είναι θετική.


Κατέβασμα ppt "1 Λογιστική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Διάλεξη 5 Εισαγωγή στον Προϋπολογισμό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google