Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η θεωρία επιλογών καταναλωτή κεφάλαιο 21 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η θεωρία επιλογών καταναλωτή κεφάλαιο 21 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η θεωρία επιλογών καταναλωτή κεφάλαιο 21 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777.

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Η θεωρία επιλογών καταναλωτή απαντά στα παρακάτω : u Έχουν όλες οι καμπύλες ζήτησης αρνητική κλίση ; u Πώς οι μισθοί επηρεάζουν την προσφορά χρήματος ; u Πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την αποταμίευση ; u Οι φτωχοί προτιμούν τις πληρωμές σε χρήμα ή σε είδος ;

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός u Ο εισοδηματικός περιορισμός καταναλωτή δείχνει τα όρια τα οποία του επιτρέπει το εισόδημα του να κινηθεί. u Οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερο από όσο επιθυμούν λόγω εισοδηματικών περιορισμών.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εισοδηματικός περιορισμός Δείχνει τους διάφορους συνδυασμούς αγαθών δεδομένου του εισοδήματος του καταναλωτή και των τιμών των δύο προϊόντων.

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι επιλογές του καταναλωτή Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή u Κάθε σημείο της καμπύλης εισοδηματικού περιορισμού παρουσιάζει το συνδυασμό των ανταλλαγών των δύο αγαθών. u Για παράδειγμα αν ο καταναλωτής δεν αγοράσει καμία πίτσα, μπορεί να αγοράσει 500 ποτήρια Πέπσι (σημείο Β). Αν δεν αγοράσει καμία Πέπσι μπορεί να αγοράσει 100 πίτσες.

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή... PizzaPepsi 0 Καμπύλη εισοδηματικού περιορισμού 500 B 100 A

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή u Εναλλακτικά ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει 50 πίτσες και 250 Πέπσι

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή PizzaPepsi 0 250 50 100 500 B C A Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή u Η κλίση του εισοδηματικού περιορισμού ισούται με τη σχετική τιμή των 2 αγαθών, που είναι η τιμή ενός αγαθού σε σχέση με το άλλο. u Δείχνει το ρυθμό υποκατάστασης του ενός αγαθού από το άλλο.

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προτιμήσεις: Τι θέλουν οι καταναλωτές ; Η επιλογή του καταναλωτή ανάμεσα σε διάφορους συνδυασμούς προϊόντων παρουσιάζεται με τη βοήθεια καμπυλών αδιαφορίας.

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Παρουσιάζοντας τις προτιμήσεις με καμπύλες αδιαφορίας Μία καμπύλη αδιαφορίας παρουσιάζει τους συνδυασμούς που κάνουν τον καταναλωτή εξίσου ευτυχισμένο.

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή... PizzaPepsi 0 C B A Καμπύλη Αδιαφορίας, I 1 D I2I2

14 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. u Ο καταναλωτής είναι αδιάφορος,ή εξίσου ευτυχισμένος, Στα σημεία A, B, και C επειδή είναι στην ίδια καμπύλη αδιαφορίας. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή

15 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οριακός λόγος υποκατάστασης u Η κλίση σε οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης αδιαφορίας είναι ο οριακός λόγος υποκατάστασης. u Είναι ο λόγος στον οποίο ο καταναλωτής αλλάζει το ένα προϊόν με το άλλο. u Είναι η ποσότητα του αγαθού που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να θυσιάσει προκειμένου να αποκτήσει μία μονάδα του άλλου.

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι προτιμήσεις του καταναλωτή... Pizza Pepsi 0 C B A D Καμπύλη Αδιαφορίας, I 1 I2I2 1 MRS

17 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητες καμπυλών αδιαφορίας ¶ Οι υψηλότερες καμπύλες προτιμώνται από τις χαμηλότερες. · Η κλίση των καμπυλών αδιαφορίας είναι αρνητική. ¸ Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται. ¹ Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κοίλες.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 1η: Οι υψηλότερες καμπύλες προτιμούνται από τις χαμηλότερες. u Οι καταναλωτές προτιμούν το περισσότερο από το λιγότερο. u Οι υψηλότερες καμπύλες αφορούν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος από τις χαμηλότερες.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 1η: Οι υψηλότερες καμπύλες προτιμούνται από τις χαμηλότερες. Pizza Pepsi 0 C B A D Καμπύλη Αδιαφορίας, I 1 I2I2

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 2 η : Η κλίση των καμπυλών αδιαφορίας είναι αρνητική. u Ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να αφήσει ένα προϊόν αν πάρει περισσότερο από το άλλο και είναι εξίσου ευχαριστημένος. u Αν η ποσότητα του ενός αγαθού μειωθεί πρέπει να αυξηθεί του άλλου για να μείνει ικανοποιημένος. u Για αυτό οι περισσότερες καμπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση.

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 2 η : Η κλίση των καμπυλών αδιαφορίας είναι αρνητική. PizzaPepsi 0 Καμπύλη Αδιαφορίας, I 1

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 3 η : Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται. u Τα σημεία Α και Β πρέπει να κάνουν τους καταναλωτές εξίσου ευτυχισμένους. u Τα σημεία Β και Γ πρέπει να κάνουν τους καταναλωτές εξίσου ευτυχισμένους. u Αυτό σημαίνει ότι τα σημεία Α και Γ πρέπει να κάνουν τους καταναλωτές εξίσου ευτυχισμένους. u Αλλά στο Γ η ποσότητα είναι μεγαλύτερη.

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 3 η : Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται. PizzaPepsi 0 C A B

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ιδιότητα 4 η : Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κοίλες u Οι άνθρωποι επιθυμούν να ανταλλάξουν προϊόντα που έχουν σε αφθονία με προϊόντα που έχουν σε έλλειψη. u Οι διαφορές αυτές επιδρούν στην οριακή υποκατάσταση η οποία είναι αρνητική όσο αυξάνει η ποσότητα.

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. 1 MRS = 1 8 3 Καμπύλη Αδιαφορίας A Ιδιότητα 4 η : Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κοίλες PizzaPepsi 0 14 2 3 7 B 1 MRS = 6 4 6

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Δύο ακραία παραδείγματα καμπυλών αδιαφορίας u Τέλεια υποκατάστατα u Τελείως συμπληρωματικά

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τέλεια υποκατάστατα u Δύο αγαθά με ευθεία καμπύλη αδιαφορίας είναι τέλεια υποκατάστατα. u Ο οριακός ρυθμός υποκατάστασης είναι σταθερός.

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τέλεια υποκατάστατα Δεκάρες 0 Πεντάρες 2 1 4 2 I1I1 I2I2 6 3 I3I3

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τελείως συμπληρωματικά Δύο αγαθά με ορθή γωνία καμπύλη αδιαφορίας είναι τελείως συμπληρωματικά

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τελείως συμπληρωματικά Δεξιά Παπούτσια0 Αριστερά Παπούτσια 75 7 5 I1I1 I2I2

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βελτίωση: Τι επιλέγει ο καταναλωτής ; u Οι καταναλωτές επιδιώκουν να ακολουθήσουν την υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας. u Όμως υπάρχει πάντα το όριο του εισοδηματικού περιορισμού.

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βελτίωση: Τι επιλέγει ο καταναλωτής ; u Ο συνδυασμός της καμπύλης αδιαφορίας και του εισοδηματικού περιορισμού ορίζει την επιλογή του καταναλωτή. u Το βέλτιστο σημείο είναι το σημείο τομής ανάμεσα στην υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας και τον εισοδηματικό περιορισμό.

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βέλτιστη επιλογή Ο καταναλωτής επιλέγει τον συνδυασμό στον οποίο ο οριακός ρυθμός υποκατάστασης είναι ίσος με τη σχετική τιμή.

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βέλτιστη επιλογή του καταναλωτή Στο βέλτιστο σημείο η επιλογή του καταναλωτή με βάση την αξία είναι ίση με την αποτίμηση της αγοράς για τα προϊόντα αυτά.

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Βέλτιστη επιλογή του καταναλωτή... Pizza Pepsi 0 I1I1 I2I2 I3I3 Εισοδηματικός περιορισμός A B Άριστο σημείο

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πώς οι αλλαγές στο εισόδημα επηρεάζουν τις επιλογές του καταναλωτή u Μία αύξηση στο εισόδημα μετακινεί την καμπύλη εισοδηματικού περιορισμού προς τα δεξιά. u Ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει υψηλότερη καμπύλη αδιαφορίας ή να δημιουργήσει νέες.

37 Μια αύξηση στο εισόδημα... Pizza Pepsi 0 I1I1 I2I2 2. …αυξάνοντας τόσο την κατανάλωση πίτσας … 3. …όσο και της Pepsi. Αρχικό Βέλτιστο Σημείο Νέος εισοδηματικός περιορισμός 1.Μία αύξηση στο εισόδημα μετακινεί την καμπύλη εισοδηματικού Περιορισμού … Αρχικός Εισοδηματικός περιορισμός Νέο άριστο σημείο Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

38 Κανονικά εναντίον κατώτερων αγαθών u Αν όταν αυξάνεται το εισόδημα του ο καταναλωτής αυξάνει την κατανάλωση του προϊόντος τότε το αγαθό είναι κανονικό. u Αν όταν αυξάνεται το εισόδημα του ο καταναλωτής μειώνει την κατανάλωση του προϊόντος τότε το αγαθό είναι κατώτερο.

39 Νέος Εισοδηματικός Περιορισμός 1. Μία αύξηση στο εισόδημα μετακινεί την καμπύλη εισοδηματικού περιορισμού δεξιά... Ένα κατώτερο αγαθό... Pizza Pepsi 0 Αρχικό βέλτιστο Σημείο I1I1 Νέο Βέλτιστο σημείο I2I2 2.... Η κατανάλωση πίτσας αυξάνει Κάνοντας την κανονικό αγαθό... 3.... Αλλά η κατανάλωση πέπσι μειώνεται κάνοντας την κατώτερο αγαθό. Αρχικός Εισοδηματικός Περιορισμός Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

40 Πώς οι αλλαγές των τιμών επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η πτώση της τιμής ενός αγαθού μετακινεί την καμπύλη εισοδηματικού περιορισμού δεξιά και την καμπύλη αδιαφορίας προς τα πάνω

41 Μία αλλαγή στην τιμή... Quantity of Pizza 100 Quantity of Pepsi 1,000 500 0 I1I1 New budget constraint 3. …and raising Pepsi consumption. Initial budget constraint 2. …reducing pizza consumption… 1. A fall in the price of Pepsi rotates the budget constraint outward… New optimum I2I2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

42 Αποτέλεσμα εισοδήματος και υποκατάστασης u Μια αλλαγή στην τιμή έχει 2 αποτελέσματα στην υποκατάσταση. u Ένα αποτέλεσμα εισοδήματος u ‘Ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης

43 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποτέλεσμα εισοδήματος Το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι η αλλαγή στην κατανάλωση που μετακινεί τον καταναλωτή σε μια υψηλότερη ή σε μία χαμηλότερη καμπύλη αδιαφορίας.

44 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αποτέλεσμα υποκατάστασης Το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι η αλλαγή στην κατανάλωση από ένα σημείο σε ένα άλλο της ίδια καμπύλης αδιαφορίας.

45 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μια αλλαγή στην τιμή: Αποτέλεσμα υποκατάστασης Μια αλλαγή στην τιμή προκαλεί τη μετακίνηση του καταναλωτή από ένα σημείο σε ένα άλλο της ίδιας καμπύλης. u Η μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β.

46 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μια αλλαγή στην τιμή: Αποτέλεσμα εισοδήματος Μετά τη μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο το αποτέλεσμα εισοδήματος θα μετακινήσει τον καταναλωτή σε νέα καμπύλη αδιαφορίας. u Είναι η μετακίνηση από το Β στο Γ.

47 Εισόδημα και αποτέλεσμα υποκατάστασης... Pizza Pepsi 0 A Αρχικό άριστο σημείο I1I1 Νέος εισοδηματικός περιορισμός Αρχικός Εισοδηματικός περιορισμός I2I2 ΓΝέο άριστο σημείο Αποτέλεσμα εισοδήματος Αποτέλεσμα εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης B Αποτέλεσμα υποκατάστασης Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

48 Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης όταν η τιμή της Pepsi πέφτει

49 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Φτιάχνοντας την καμπύλη ζήτησης Μία καμπύλη ζήτησης είναι το σύνολο των άριστων σημείων ενός καταναλωτή με βάση τις καμπύλες αδιαφορίας του και με δεδομένα τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης.

50 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Φτιάχνοντας την καμπύλη ζήτησης... (A) Τα άριστα σημεία του καταναλωτή(B) Η καμπύλη ζήτησης της Pepsi I1I1 I2I2 A B Αρχικός εισοδηματικός περιορισμός Νέος εισοδηματικός περιορισμός 50 150 Pizza Pepsi 0 0 Ποσότητα Pepsi 50150 1 $2 Τιμή Pepsi A B

51 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι καμπύλες ζήτησης έχουν πάντα αρνητική κλίση ; u Οι καμπύλες ζήτησης έχουν ορισμένες φορές θετική κλίση. u Αυτό συμβαίνει όταν οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο ορισμένα προϊόντα όσο ανεβαίνει η τιμή τους..

52 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αγαθά Giffen u Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο αγαθά Giffen για να περιγράψουν ένα αγαθό που παραβαίνει το νόμο της ζήτησης. u Τα αγαθά Giffen είναι αγαθά στα οποία το αποτέλεσμα εισοδήματος ξεπερνά το αποτέλεσμα υποκατάστασης. u Οι καμπύλες κλίσης έχουν θετική κλίση.

53 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κρέας A Πατάτες 0 E C I2I2 I1I1 Αρχικός εισοδηματικός περιορισμός Νέος εισοδηματικός Περιορισμός D B Άριστο με χαμηλή τιμή πατάτας Άριστο σημείο με υψηλή τιμή πατάτας 1. Μία αύξηση στην τιμή της πατάτας 2...αυξάνει την κατανάλωση αν το αγαθό θεωρείται Giffen. Ένα αγαθό Giffen...

54 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πώς οι μισθοί επηρεάζουν την αγορά εργασίας ; u Αν το αποτέλεσμα της υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του εισοδήματος τότε ο εργαζόμενος δουλεύει περισσότερο. u Αν το αποτέλεσμα του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα της υποκατάστασης τότε δουλεύει λιγότερο.

55 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ώρες ξεκούρασης 0 2,000 $5,000 60 Κατανάλωση 100 Άριστο I3I3 I2I2 I1I1 Η απόφαση δουλειά ή ξεκούραση...

56 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ώρες εργασίας 0 Μισθός... Η καμπύλη προσφοράς εργασίας έχει θετική κλίση Ώρες ξεκούρασης 0 κατανάλωση (a)Για ένα άτομο με αυτές τις προτιμήσεις … I2I2 I1I1 BC 2 BC 1 2. …οι ώρες ξεκούρασης μειώνονται … 3. …και οι ώρες εργασίας αυξάνονται 1. Όταν αυξάνεται ο μισθός … Η αύξηση του μισθού...

57 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. ¨ώρες εργασίας 0 Μισθός... Η καμπύλη προσφοράς εργασίας έχει αρνητική κλίση. Ανάπαυση 0 Κατανάλωση (b) Για ένα άτομο με αυτές τις προτιμήσεις … I2I2 I1I1 BC 2 BC 1 1. When the wage rises… Μια αύξηση στο μισθό... 2. …οι ώρες διασκέδασης αυξάνονται … 3....και οι ώρες εργασίας μειώνονται.

58 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την αποταμίευση u Αν το αποτέλεσμα υποκατάστασης ενός υψηλότερου επιτοκίου είναι μεγαλύτερο από το αποτέλεσμα του εισοδήματος τα νοικοκυριά αποταμιεύουν περισσότερο.. u Αν το αποτέλεσμα εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από αυτό της υποκατάστασης τότε τα νοικοκυριά αποταμιεύουν λιγότερο

59 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Κατανάλωση Όταν είσαι μικρός 0 55,000 $110,000 $50,000 Κατανάλωση Όταν είσαι μεγάλος 100,000 Άριστο I3I3 I2I2 I1I1 Εισοδηματικός Περιορισμός Η απόφαση αποταμίευση ή κατανάλωση ;...

60 Μία αύξηση στο επιτόκιο... 0 Κατανάλωση μεγάλος 1. Ο εισοδηματικός περιορισμός μετατοπίζεται δεξιά... I2I2 I1I1 BC 2 BC 1 2. …μειώνει την κατανάλωση στους νέους και την αυξάνει στους μεγάλους Consumption when Young Ώρες ανάπαυσης 0 I2I2 I1I1 BC 2 BC 1 Cκατανάλωση μεγάλος 1.Το υψηλότερο επιτόκιο μετατοπίζει τον εισοδηματικό περιορισμό δεξιά... 2. …με αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωση και λιγότερες ώρες ανάπαυσης. (a) Υψηλό επιτόκιο αυξάνει την αποταμίευση (b) Το υψηλότερο επιτόκιο μειώνει την αποταμίευση Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

61 Πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την αποταμίευση Επομένως η αύξηση του επιτοκίου μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την αποταμίευση.

62 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι φτωχοί προτιμούν συναλλαγές σε χρήμα ή σε είδος ; Αν η προσφορά σε είδος οδηγήσει το φτωχό σε μεγαλύτερη κατανάλωση από όση επιθυμούσε τότε αυτός θα προτιμήσει τη συναλλαγή σε χρήμα.

63 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι φτωχοί προτιμούν συναλλαγές σε χρήμα ή σε είδος ; Αν ο καταναλωτής δεν καταναλώνει περισσότερο από το αγαθό από όσο θα είχε καταναλώσει τότε το χρήμα και η συναλλαγή σε είδος θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην κατανάλωση και την ευημερία.

64 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Συναλλαγή μετρητών Iσυναλλαγή σε είδος (a) Ο εισοδηματικός περιορισμός δεν αλλάζει Μη τρόφιμα 0 $1,000 Φαγητό A B I2I2 I1I1 BC 1 BC 2 (με $1,000 μετρητα ) Μη τρόφιμα 0 Φαγητό A B I2I2 I1I1 BC 1 BC 2 (με $1,000 κουπόνια) Μετρητά ή συναλλαγές σε είδος...

65 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. χρηματική συναλλαγή Συναλλαγή σε είδος (b) Ο εισοδηματικός περιορισμός μετατοπίζεται Μη τρόφιμα 0 $1,000 Φαγητό A B I2I2 I1I1 BC 1 BC 2 (με $1,000 μετρητά) Μη τρόφιμα 0 Φαγητό A B I2I2 I1I1 BC 1 BC 2 (με $1,000 κουπόνια φαγητού ) Χρηματικές εναντίον μη χρηματικών συναλλαγών... C I3I3


Κατέβασμα ppt "Η θεωρία επιλογών καταναλωτή κεφάλαιο 21 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google