Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Καθ Αθηνά Μαυρίδου Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Καθ Αθηνά Μαυρίδου Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Καθ Αθηνά Μαυρίδου Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας

2 Που χρησιμοποιείται το δελτίο ελέγχου? Κατά την υγειονομική επιθεώρηση. Μετατρέπει τα ευρήματα σε αρνητικούς πόντους: – “ικανοποιητική λειτουργία” ( αρνητικοί πόντοι 0 έως - 7) – «Σχετικά ικανοποιητική λειτουργία " (αρνητικοί πόντοι -8 έως -13) – “Μη ικανοποιητική λειτουργία ”(αρνητικοί πόντοι > – -14).

3 Από τι αποτελείται το δελτίο ελέγχου? Περιλαμβάνει 48 κρίσιμα σημεία. Τα κρίσιμα σημεία είναι ομαδοποιημένα σε κατηγορίες( άδεια λειτουργίας, κατασκευή, χώροι υγιεινής, προσωπικό, λουόμενοι, μέτρα ασφαλείας, βιβλίο ελέγχων, ενέργειςκατάτο έλεγχο) Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων με την νομοθεσία, τα ευρήματα ανάλογα με την σοβαρότητά τους βαθμολογούνται με -1 to -3. Στό τέλος του υγειονομικού ελέγχου αθροίζονται οι αρνητικοί πόντοι και παράγεται η κατηγορία της πισίνας ωε προς την υγειονομική κατάσταση.

4 1. Αδεια λειτουργίας Σε περιπτώση μη έκδοσης άδειας λειτουργίας ο έλεγχος διακόπτεται και κανονικά το καλυμβητήριο πρέπει να κλείσει. Η μη ύπαρξη άδειας λειτουργίας, εκτός από υγειονομικά, πιθανόν να συνεπάγεται και άλλα προβλήματα(φορολογία, πολεοδομία κλπ). Επομένως σ αυτήτην κατηγορία δεν υπάρχουν αρνητικοί πόντοι.

5 2. Κατασκευή 2. Διατήρηση της κατασκευής σε υγειονομικά αποδεκτή κατάσταση 3. Πλήρης κυκλοφορία του νερού. Αποκλείεται η δημιουργία θυλάκων στάσιμου νερού. Το υπολειμματικό χλώριο διατηρείται ομοιόμορφο σε ολόκληρη την δεξαμενή -2 4. Τα συστήματα ανακυκλοφορίας και και διύλησης εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο ρυθμό ανακυκλοφορίας του νερού -3 5. Υπάρχουν εφεδρικές αντλίες ανακυκλοφορίας του νερού 6. Τα στόμια εκκένωσης καλύπτονται με σχάρα-3 7. Γύρω από την δεξαμενή υπάρχουν αύλακες υπερχείλισης οι οποίες αποστραγγίζονται επαρκώς 8. Δεν υπάρχει περίπτωση παλινδρόμησης και εισόδου λυμάτων από τους υπονόμους στην δεξαμενή.

6 2. Κατασκευή (συνέχεια) 9. Υπάρχουν ασφαλείς κλίμακες και βαθμίδες 10. Το δάπεδο στους περιφερειακούς διαδρόμους διατηρείται καθαρό χωρίς λυμνάζοντα νερά. 11. Δεν γίνεται μεταφορά ρύπων από τους εξώστες των θεατών στην δεξαμενή 12. Υπάρχουν κατάληλα σημεία υδροληψίας (βρύσες) για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων 13. Υπάρχουν ποδολουτήρες με απολυμαντικό διάλυμα 14. Σε όλους τους χώρους υπάρχει επαρκής φωτισμός και αερισμός 15. Οι βατήρες είναι ασφαλούς χρήσης

7 3. Χώροι υγιεινής 16. Υπάρχει εν λειτουργία επαρκής αριθμός ντούς, νιπτήρων και αποχωρητηρίων -3 17. Υπάρχει παροχή ζεστού και κρύου νερού, σαπούνι και πετσέττες 18. Το νερό που χρησιμοποιείται είναι αποδεκτής ποιότητας -3 19. Τα δάπεδα διατηρούνται καθαρά χωρίς λιμνάζοντα νερά 20. Τα ιματοφυλάκια και λοιποί χώροι καθαρίζονται και αερίζονται

8 4. Προσωπικό 21. Διατηρεί αρχείο καταγραφής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού 22.Για καθε 300 λουόμενους υπάρχει ένας επόπτης ασφάλειας. 23. Στους χώρους υγιεινής υπάρχει ένας ειδικευμένος επόπτης 24. ΟΙ επόπτες ασφάλειας είναι ειδικευμένοι στην παροχή πρώτων βοηθειών 25. Λαμβάνονται μέτρα γιατην ασφάλεια του προσωπικού που χρησιμοποιεί τα απολυμαντικά

9 5. Λουόμενοι 26. Πριν την είσοδό τους στην δεξαμενή πρέπει να περάσουν από ντούς αποχωρητήρια και ποδολουτήρες 27. Απαγορεύεται η χρήση της δεξαμενής σε άτομα που πάσχουν από δερματικές παθήσεις.

10 6. Ασφάλεια 28. Απαγορεύεται η χρήση της δεξαμενής χωρίς την χρήση επόπτου ασφάλειας 29. Υπάρχουν πινακίδες με οδηγίες για την ορθή χρήση της δεξαμενής 30Υπάρχει γραμμή ασφάλειας που διαχωρίζει τα σημεία που έχουν βάθος> 90 cm 31. Υπάρχει πλοιάριο διάσωσης (για μεγάλες δεξαμενές) 32. Υπάρχει εξοπλισμός πρώτων βοηθειών-2 33. Υπάρχει χώρος για παροχή πρώτων βοηθειών 34. Υπάρχει κατάλογος με χρήσιμα τηλέφωνα (αστυνομία, νοσοκομεία) 35. Υπάρχουν μέτρα διάσωσης (σωσσίβια, γάτζοι) σε θέση για άμεση χρήση. -3

11 7. Δεδομένα βιβλίου ελέγχων 36. Γϊνεται έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου-3 37. Γίνεται έλεγχος του pH-3 38. Γίνεται έλεγχος αλκαλικότητας 39. Γίνεται έλεγχος θερμοκρασίας νερού στις θερμαινόμενες 40. Γίνονται οι προβλεπόμενες μικροβιολογικές αναλύσεις-3 41. Γίνονται οι προβλεπόμενες χημικές αναλύσεις 42. Η συχνότητα των αναλύσεων είναι σύμφωνη με την νομοθεσία 43. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι εντός των ορίων

12 8. Ενέργειες κατά την επιθεώρηση 44. Εγινε έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου και βρέθηκε μεταξύ των επιθυμητών ορίων 0,3-0,7 ppm -3 45. Έγινε έλεγχος του pH και βρέθηκε μεταξύ των τιμών 7,2-8,2 46. Η θερμοκρασία του νερού βρέθηκε 22-25°C 47. To νερό ήταν διαυγές 48. Εγινε δειγματοληψία νερού κατά την επιθεώρηση Ναι οχι

13 Αξιολόγηση – “ικανοποιητική λειτουργία” ( αρνητικοί πόντοι 0 έως -7) – «Σχετικά ικανοποιητική λειτουργία " (αρνητικοί πόντοι -8 έως -13) – “Μη ικανοποιητική λειτουργία ” (αρνητικοί πόντοι > -14).


Κατέβασμα ppt "ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Καθ Αθηνά Μαυρίδου Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google