Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Βrealey R., Myers S., Franklin A.(2015). Aρχές Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Utopia Ηendrix J. (2008).Δημόσιες Σχέσεις- Μελέτη Περιπτώσεων Μαλινδρέτου Β. (2002). Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, Παπαζήσης Ξύγγη Μ. (2012). Δημόσιες Σχέσεις, Κριτική. Παπαλεξανδρή Ν., Λυμπερόπουλος Δ. (2014) Δημόσιες Σχέσεις, Ε. Μπένου

3 Στην σημερινή εισήγηση θα δούμε το δεύτερο μέρος των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων

4 (στ) Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options) Πρόκειται για συμβόλαια που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) προσυμφωνημένη ποσότητα των υποκείμενων κινητών αξιών σε προσυμφωνημένη τιμή και σε προσυμφωνημένη μελλοντική χρονική στιγμή. Τα Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης δίνουν στους αγοραστές τους το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσουν ή να πωλήσουν μια κινητή αξία σε μία προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης) σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα Δικαιώματα Προαίρεσης δυνατό να διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, όπου η τιμή τους καθορίζεται από την προσφορά και την ζήτηση. Οι συναλλαγές σε Δικαιώματα Προαίρεσης θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

5 Στην περίπτωση που κάποιο Δικαίωμα Προαίρεσης λήξει χωρίς να ασκηθεί, τότε ο επενδυτής χάνει το συνολικό ποσό της επένδυσής του που αποτελείται από την τιμή αγοράς του (premium) και τις προμήθειες. Κάποιες φορές όμως, η άσκηση του δικαιώματος ίσως καταστεί ζημιογόνα για τον επενδυτή σε περιπτώσεις που η τιμή εξάσκησης καταστεί σημαντικά υψηλότερη ή σημαντικά χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της κινητής αξίας την οποία αφορά.

6 (ζ) Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, γνωστά και ως Αμοιβαία Κεφάλαια Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων βασίζεται στο παλιό ρητό «η ισχύς εν τη ενώσει» αφού καλύπτει τις ελλείψεις των μεμονωμένων επενδυτών σε γνώσεις, χρόνο, κεφάλαια και διαπραγματευτική δύναμη με τη συνένωση τους σ’ ένα ενιαίο «επενδυτικό πορτοφόλι». Το συνολικό κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί με τα χρήματα των επενδυτών θα επενδυθεί από επαγγελματίες διαχειριστές (fund managers) με βάση προκαθορισμένη επενδυτική πολιτική η οποία περιγράφεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, σε διάφορες εναλλακτικές μορφές επένδυσης.

7 Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατανέμονται σε επιμέρους κατηγορίες με βάση την επενδυτική πολιτική τους. Για παράδειγμα, άλλο Αμοιβαίο επενδύει μόνο σε ομόλογα, άλλο μόνο σε μετοχές, άλλο μόνο σε συνάλλαγμα, άλλο συνδυάζει και τις τρεις πιο πάνω κατηγορίες. Συνήθως τα Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν σε ένα εύρος τοποθετήσεων, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο επενδυτικός κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από μια μεμονωμένη επένδυση. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διανέμουν στους μεριδιούχους-επενδυτές την απόδοση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει.

8 Η αρχή που διέπει τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι ότι ο επενδυτής ο οποίος συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσό στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, αποκτά την διαπραγματευτική δύναμη ολόκληρου του Αμοιβαίου (αν για παράδειγμα καταθέσω 1 εκ. Ευρώ στην τράπεζα θα πάρω υψηλότερο επιτόκιο απ’ ότι αν καταθέσω 1,000 Ευρώ) και μειώνει τον επενδυτικό του κίνδυνο (αν επενδύσω σε ένα μόνο τύπο προϊόντος, ο κίνδυνος να χάσω το κεφάλαιο μου είναι σαφώς μεγαλύτερος από το αν επενδύσω σε δύο, σε πέντε ή περισσότερους ακόμα διαφορετικούς τύπους προϊόντων).

9 (η) Παράγωγα ή παράγωγες συμβάσεις (derivatives ή derivative contracts) Όπως ορίζει και η ονομασία τους, τα παράγωγα, είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η τιμή παράγεται/προκύπτει (derived) από την τιμή των προϊόντων (χρηματοοικονομικών ή μη) στα οποία βασίζονται (τα υποκείμενά τους προϊόντα). Δηλαδή η τιμή του παράγωγου προϊόντος συνδέεται με την εξέλιξη της τιμής των υποκείμενων πρωτογενών προϊόντων που μπορεί να είναι μετοχές, δείκτες μετοχών, ομολογίες, επιτόκια, αποδόσεις, συνάλλαγμα, εμπορεύματα κ.ά. Τα πιο γνωστά παράγωγα προϊόντα είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards και futures), οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και τα δικαιώματα (options και rights).

10 Ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας των παραγώγων προϊόντων δεν ήταν άλλος από την διασφάλιση ή την αντιστάθμιση των κινδύνων (hedging) που προέρχονται από οποιουδήποτε είδους χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αργότερα όμως, εκτός από την αντιστάθμιση κινδύνου, τα παράγωγα κρίθηκαν ότι προσφέρουν μιαν επενδυτική επιλογή με σκοπό την κερδοσκοπία αυστηρώς για τους βαθείς γνώστες της αγοράς παραγώγων που μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της και είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στους μεγάλους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχει. Τα παράγωγα προϊόντα έχουν προκαθορισμένη διάρκεια ζωής, έχουν δηλαδή ημερομηνία λήξης (ή εξάσκησης).

11 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

12 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC- ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

13 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

14 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 9: Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google