Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014-2020.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014-2020."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014-2020 ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ, «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»

2 2 Η «περιοχή παρέμβασης» η «Ομάδα»… ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΝΕΤΠΑ ΛΤΔ Η ΑΝΕΤΠΑ συστάθηκε με τα πρότυπα των αναπτυξιακών δομών και μηχανισμών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιοχή Παρέμβασης :Επαρχία Πάφος Μέλη της είναι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της επαρχίας και κοινωνικοοικονομικοί φορείς Η λειτουργική Δομή: 3 Στελέχη, 11μελές Δ.Σ. Λέξεις Κλειδιά: Εταιρικότητα, Συνεργασία,, Τοπικά «οδηγούμενη» αναπτυξιακή Στρατηγική. Πλεονεκτήματα της Επαρχίας Αεροδρόμιο Ικανοποιητικό οδικό δίκτυο Χωροθετημένες περιοχές άσκησης μεταποιητικής δραστηριότητας Μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα τοπικών προϊόντων Σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία Πλήθος προστατευόμενων περιοχών που εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας και ανάδειξης Δυνατότητα ανάπτυξης τουρισμού υπαίθρου (Ε4, δρόμοι του κρασιού, ποδηλατικές και θρησκευτικές διαδρομές) Υψηλή επισκεψιμότητα και χαμηλή εποχικότητα τουριστικού ρεύματος Πληθυσμός : 88.266 - 1393km2

3 3 Η «Συνολική Εικόνα» σε προγράμματα  ΟΙΚΟ  ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, "ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ » (ERDF)  ΦΥΚΗΣΑΠ «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων στις χωρικές Ενότητες Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δήμου Αραδίππου Κύπρου και Επαρχίας Πάφου» (ERDF) ΑΞ.4-ΠΑΑ, «ΟΤΔ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» [EFRD] – LAG  Μέτρο 1:Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας  Μέτρο 2:Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  Μέτρο 3:Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Διατοπικές – Διακρατικές Συνεργασίες  «ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ»  «Τοπικά Προϊόντα για την Τοπική Ανάπτυξη».  «Προώθηση Αγροτουριστικών Δράσεων»

4 4 Η Αναπτυξιακή Πάφου και ως Ομάδα Τοπικής Δράσης….…. (LAG) ΑΞΟΝΑΣ 4-ΠΑΑ, (EFRD), “LEADER-ΓΕΩΡΓΙΑΣ” ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : Ομοιογένεια - Τοπική φυσιογνωμία - οικονομικές δραστηριότητες και τα οικονομικά χαρακτηριστικά … ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Η ΟΤΔ αποτελεί μια εταιρική σχέση, μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικοοικονομικών φορέων της περιοχής που εντοπίζει μια κοινή στρατηγική … ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Επικεντρώνεται στην… Ανάπτυξη της Περιοχής, Ανταγωνιστικότητα της περιοχής Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Ποιότητα Ζωής ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ : ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

5 5 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ… με βάση στις τοπικές ανάγκες «ΟΡΑΜΑ η « πυξίδα » το « φως » που ακολουθεί κανείς για να φτάσει στον προορισμό του » πυξίδα φως “…όταν μοιράζονται πολλοί μια κοινή ιδέα, μια κοινή διαδρομή που διαμορφώθηκε από εσωτερικές ανάγκες ή προσδοκίες…” Εντοπισμός αναγκών και προβλημάτων, θέτοντας στόχους για την κάλυψη και επίλυσή τους. Πρέπει να είναι Σχετική, ικανή να ωθεί προς τα μπρός να σπάει αδιέξοδα, να δημιουργεί συναντίληψη Να δημιουργεί κοινά αποδεκτές λύσεις, να βρίσκει νέες λύσεις στα τοπικά προβλήματα Να είναι ρεαλιστική και να έχει αξιοπιστία… Να είναι «πραγματική» να γεννά απτά, βιώσιμα, και γρήγορα αποτελέσματα… Να είναι ελισσόμενη και ευπροσάρμοστη σε αλλαγές Τελικά να είναι ικανή να εκφράζει το κοινό αίσθημα…

6 6 Τι είναι ; Είναι μια διαδικασία σε στάδια… Τι είναι ; Είναι μια διαδικασία σε στάδια… ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ, για διάγνωση της περιοχής... ΑΝΑΛΥΣΗ, φτιάχνοντας το προφίλ, διαμορφώνοντας υποθέσεις πάνω σε ανάγκες και τάσεις ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, Από κάτω προς τα πάνω. Στο πεδίο, με τους κατοίκους, συμβουλευτική, πιάνοντας τον παλμό της περιοχής. ΣΥΝΘΕΣΗ, Τεχνικά δομημένες ιδέες, «Τοπική» SWOT ανάλυση, προτεραιότητες, προβλέψεις, δυναμική ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, Θέτοντας στόχους, προετοιμάζοντας εργαλεία, διασφαλίζοντας συνέργειες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, «Δένοντας» τους στόχους με σκοπούς, αποτελέσματα και επιχειρησιακά σχέδια

7 7 Τι χρειάζεται μια ΕΝΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ; Τι χρειάζεται μια ΕΝΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ; Μια αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική χρειάζεται αφοσιωμένους «εταίρους»… Χρειάζεται σύνθεση αναγκών και ζήτησης με στόχους και προοπτικές… Πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και απλή σε ένα σύνθετο περιβάλλον… Πρέπει να έχει «σοφή» κατανομή πόρων… Πρέπει να έχει συνεργασίες και συμμαχίες, αλλά και να είναι επικεντρωμένη στη περιοχή… Πρέπει να είναι συμπληρωματική και ευέλικτη… Πρέπει να ενισχύεται από ισχυρές αποφάσεις.. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠO ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ…

8 8 Η ΠΟΛΥ-ΤΑΜΕΙΑΚΗ προσέγγιση, Πρόκληση-Προοπτικές.. Η ΠΟΛΥ-ΤΑΜΕΙΑΚΗ προσέγγιση, Πρόκληση-Προοπτικές.. Είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, αλλά τι προσδοκούμε, ελπίζουμε, φοβόμαστε? ΕΥΚΑΙΡΙΑ, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός τοπικού οράματος, και των προτεραιοτήτων μιας περιοχής σε μια εξατομικευμένη προσέγγιση, μια «ΕΝΙΑΙΑ» τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, μπορούμε να αποφύγουμε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το ρίσκο της άθροισης κανόνων και περιορισμών, την αύξηση των πιέσεων, έντασης και γραφειοκρατίας? (multi-fund ή multi-problem?) ΑΝΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιβάλλονται άνωθεν γραμμές και προτεραιότητες και ότι θα υπάρχει πραγματική από τη βάση προσέγγιση και η κάλυψη της κοινωνική άποψης και οπτικής? ΑΝΤΙΛΗΨΗ, μιας εξαιρετικά ασταθούς και μεταβαλλόμενης κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης με ακαθόριστες και απρόβλεπτες τάσεις στις οποίες πρέπει να έχουμε την ικανότητα προσαρμογής. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ, αλλά και οικονομίες κλίμακας, πλέον θα μπορούμε να μιλάμε σε «μια γλώσσα» στις περιοχές μας, θα είναι ευκολότερα μεταβιβάσιμη η πληροφορία και πιο αποτελεσματικές οι δράσεις μας σε περισσότερα του ενός επίπεδα… ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, στις δυνάμεις μας… ας εκμεταλλευτούμε όλοι μας την εμπειρία, ας μη γκρεμίζουμε οτιδήποτε έχει βάσεις για να ξαναχτίσουμε το «ίδιο», ας τολμήσουμε από κοινού να γίνουμε πολλαπλασιαστές μιας κοινής πορείας, και τελικά να μοιραστούμε ισότιμα τα αποτελέσματα. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ας αφήσουμε τις δυνάμεις των περιοχών να λειτουργήσουν ελεύθερα, όχι βέβαια χωρίς λογοδοσία ούτως ώστε να επιτύχουμε στο μέγιστο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της δυναμικής του συστήματος…, θα δούμε αποτελέσματα και καινοτομία. ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε.Ε., διαφορετικά ταμεία, μια ΕΤΑΙΡΙΚΗ σχέση EAFRD, EMFF, ESF, ERDF ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ…

9 9 ΕΜΨΥΧΩΣΗ…Ενισχύοντας τις κοινωνίες μας στο πεδίο… Στόχος είναι η δημιουργία ιδεών αλλά και η χρήση ιδεών και απόψεων, Έμφαση στην Εμψύχωση στην εξατομικευμένη προσέγγιση… 3 ΕΠΙΠΕΔΑ… 1.«ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ…» Σκοπός δεν είναι η «κατά σύμβαση» διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες μιας περιοχής… Σκοπός είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για την αποδοχή προτάσεων και ιδεών για τη καλλιέργεια μιας προσέγγισης ανάπτυξης που είναι προσαρμοσμένη σε τοπικά δεδομένα και ανάγκες.

10 10 2.«ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ» Δεν είναι τυχαίο ότι η φιλοσοφία LEADER βασίζει την επιτυχία της στο γεγονός της αμεσότητας με τους κατοίκους που ζουν στην Ύπαιθρο, στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι από τις ΟΤΔ που ζουν στην ίδια περιοχή και πάνε εκεί όπου τα προβλήματα είναι μπροστά τους και εξελίσσονται και αποκτούν πραγματική αντίληψη, σχέσεις εμπιστοσύνης και «νιώθουν» τη πραγματικότητα πέρα από ότι λένε δείκτες και χαρτιά. 3.«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» Υπάρχει πληθώρα εργαλείων ιδιαίτερα στη ψηφιακή εποχή που ζούμε για να διασφαλίσουμε ότι η πληροφορία είναι διαθέσιμη και μπορεί να φτάσει παντού, τηλεόραση, τύπος, διαδίκτυο, εκδόσεις, εκδηλώσεις…. Όμως τίποτα δεν είναι πιο επιτυχημένο από την εγγύτητα της προσέγγισης, από την άμεση επαφή των ανθρώπων που δημιουργεί δεσμούς και εμπιστοσύνη… ΕΜΨΥΧΩΣΗ…Ενισχύοντας τις κοινωνίες μας στο πεδίο…

11 11 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση… «…Υπάρχουν πολλά εργαλεία κυρίως αριθμητικά, άρτια τεχνικά για να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι στόχοι, τα μέτρα, οι δράσεις, οι αριθμοί… μα… είναι αυτό αρκετό…;» Μετράμε το πλήθος των σχεδίων, τον τύπο των σχεδίων, Μετράμε και παρακολουθούμε, απορρόφηση Δ.Δ., απασχόληση και βέβαια ηλικίες απασχόλησης, μετατρέποντας ανθρώπους σε ανθρωπομήνες… Εφαρμόζουμε εργαλεία αξιολόγησης σε στάδια, σχέδια και αναφορές, μπορούν όμως αυτά να διαχειριστούν αλλαγές και κρίσεις? Μπορούν να δώσουν λύσεις? Μετράμε την αποτελεσματικότητα δημιουργίας σχέσεων και δεσμών μέσα στην ίδια τη περιοχή της ΟΤΔ και έξω από αυτή, μετράμε την εξωστρέφεια? Το καλύτερο εργαλείο, η καλύτερη αξιολόγηση (που θέλει χρόνο) και η πιο αποτελεσματική τεκμηρίωση δεν είναι άλλη από το πόσο «επιθετική» απέναντι στα προβλήματα είναι η τοπική μας αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά και πόση «επίδραση» έχει σε σχέση με την τοπική καθημερινότητα μιας μικρής κοινωνίας στην Ύπαιθρο…

12 12 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ στη περιοχή… από τη Φιλοσοφία LEADER και την ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ … €, Από Ευρωπαϊκούς- Εθνικούς-Τοπικούς πόρους ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗ! ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, «ΔΟΥΛΕΙΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΠΙΚΗ «ΕΙΚΟΝΑ» ΣΕ… ΝΕΟ «ΚΑΔΡΟ» ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΚΑ έως και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

13 13 « …ΔΙΚΤΥΩΣΗ- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ… «περπατώντας στη φύση της Λέσβου…»

14 14 …ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ… κάθε εικόνα και μια μικρή «ανθρώπινη ιστορία»

15 15 …ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ… ΚοινότηταΤίτλος ΈργουΚόστος ΣαλαμιούΕργαστήρι Παραδοσιακών Προϊόντων249,020.00 ΠραιτώριΚατασκευή Συσκευαστηρίου Μπαχαρικών/αποξήρανση φρούτων 263,600.00 ΓαλαταριάΠροσθηκομετατροπές Γαλακτοκομείου/Μηχανήματα65,984.00 ΑμαργέτηΠροσθηκομετατροπές Γαλακτοκομείο/Μηχανήματα59,224.00 Στατός- Αγ. Φώτιος Προσθηκομετατροπές σε Μονάδα παρασκευής Κρεατοπαρασκευασμάτων/Μηχανήματα 80,284.79 Στατός- Αγ. Φώτιος Εργαστήριο Παραδοσιακών Προϊόντων Σιουσιούκου και Τραχανά 261,300.00 ΧολέτριαΒιολογικό Ελαιοτριβείο395,720.00 Στατός- Αγ. Φώτιος Παραδοσιακά Γλυκά Γιώτας25,782.50 ΓουδίΣυσκευαστήριο Επεξεργασίας Super Fruits279,567.50 Ιδιωτικά Έργα που έχουν Υποβληθεί και εγκριθεί από την Αναπτυξιακή

16 16 ΚοινότηταΠεριγραφή ΈργουΚόστος ΆρμουΑνάπλαση Βρύσης Πετραύλακου και Λίμνης109,000.00 ΑμαργέτηΕξωραϊσμός χώρου Γερόλακου92,000.00 ΕλεδιώΔημιουργία Λόφου204,669.30 ΝατάΜουσείο Λαϊκής Τέχνης142,400.00 ΧολέτριαΕξωραϊσμός Πάνω Βρύσης167,962.05 ΜαμώνιαΠροσθηκομετατροπές στο Υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο και μετατροπή του σε αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 181,109.70 Αγ. ΒαρβάραΔιαμόρφωση Βρύσης και περιβόλου χώρου82,300.00 ΝικόκλιαΛιθόστρωτο σε δημόσιο Δρόμο282,292.55 ΣτενήΔιαμόρφωση Χώρου Εκκλησίας282,531.00 Δημόσια έργα που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Αναπτυξιακή Πάφου …ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ…

17 17


Κατέβασμα ppt "1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 2014-2020."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google