Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία. Καθηγήτρια: Κανδυλάκη Αγάπη. Φοιτητής: Καβούκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία. Καθηγήτρια: Κανδυλάκη Αγάπη. Φοιτητής: Καβούκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία. Καθηγήτρια: Κανδυλάκη Αγάπη. Φοιτητής: Καβούκης Μιχαήλ.

2 «Κίνητρα επιλογής επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας – Συγκριτική μελέτη των απόψεων φοιτητών/φοιτητριών τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης και τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Δρ. Παπαδάκη Βασιλεία Μακρυγιάννη Αγγελική Τίτλος άρθρου :

3 Σκοπός της έρευνας. Τα κίνητρα, σύμφωνα με τα οποία οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν το επάγγελμα της Κοινωνικής Εργασίας και πιθανές διαφοροποιήσεις αυτών ανάμεσα στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του αντίστοιχου στο Δ.Π.Θ.

4 Περίληψη. Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται  στις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος,  περιγράφει την εξέλιξη του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας του Τ. Ε. Ι. Κρήτης και της Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. Τ. Ε. Ι. Κρήτης και της Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.  σε προηγούμενες έρευνες αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος της Κοινωνικής Εργασίας, Στο τέλος παρατίθενται οι στόχοι,η μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της.

5 Ορισμός Επιλογής Επαγγέλματος Ο Roberts (1968 στο Κασιμάτη, 1998) υποστηρίζει ότι τα άτομα δεν επιλέγουν ουσιαστικά επάγγελμα, αλλά ακολουθούν ό,τι είναι διαθέσιμο σε αυτά ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο και τα προσόντα τους. Γι’ αυτό και οι διάφορες κοινωνικές τάξεις δεν έχουν ίδιο βαθμό πρόσβασης στα διάφορα επαγγέλματα. Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία «στις κοινωνικές διαρθρώσεις, τις οποίες θεωρεί «υπεύθυνες» για τη δημιουργία των επαγγελματικών φιλοδοξιών, αλλά και για τις ευκαιρίες υλοποίησης τους».

6 Παράγοντες Επιλογής Επαγγέλματος Οικογένεια Οικογένεια Φύλο Φύλο Ταξική ένταξη ατόμου Ταξική ένταξη ατόμου Αξίες Αξίες Εκπαιδευτικό Σύστημα Εκπαιδευτικό Σύστημα Κοινωνική & Οικονομική Ανάπτυξη Κοινωνική & Οικονομική Ανάπτυξη

7 Πρόγραμμα Σπουδών Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ.  Διάρκεια οκτώ εξάμηνα  Κοινή φοίτηση κατά τα 4 πρώτα, ενώ από το 5ο και μετά οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση, είτε Κοινωνικής Πολιτικής είτε Κοινωνικής Εργασίας  Οι φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας κάνουν και πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  Διάρκεια οκτώ εξάμηνα  Διδασκαλία μαθημάτων κατά τα 7 πρώτα.  Πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο

8 Αποτελέσματα Ερευνών Πρότερες έρευνες έδειξαν ότι το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού επιλέγεται  Κυρίως από γυναίκες.  Από άτομα χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων.  Από άτομα που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον αλτρουισμό, τον κοινωνικό ιδεαλισμό και την κοινωνική αλλαγή.  Από άτομα που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες.  Από άτομα που επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο αλλά παράλληλα επιδιώκουν την κοινωνική εξέλιξη και την απόκτηση χρημάτων.  Σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδό τους και το εκπαιδευτικό σύστημα.

9 Μεθοδολογία Έρευνας Δείγμα 100 φοιτητές/τριες τμήματος κοινωνικής εργασίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης και 100 φοιτητές/τριες τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. οι οποίοι να είναι ενεργοί και να έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών τους. Στο σύνολο 169 φοιτήτριες και 31 φοιτητές Ερευνητικό Εργαλείο Ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και λίγες ανοιχτού. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν το 2007 στους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων, ήταν ανώνυμα και η συμπλήρωσή τους έγινε εθελοντικά. Τρόπος Συλλογής Στοιχείων Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν το 2007 στους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων, ήταν ανώνυμα και η συμπλήρωσή τους έγινε εθελοντικά. Με το πρόγραμμα SPSS. Στατιστική Ανάλυση Με το πρόγραμμα SPSS.

10 Βασικά Ευρήματα Τ.Ε.Ι. Κρήτης Το 90% κορίτσια ηλικίας 18-21 ετών. Καταγωγή από μεσαία και κατώτερη κοινωνική τάξη. Γονείς κατά κύριο λόγο με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το 13% είχε επαρκή και το 48% μικρή πληροφόρηση για το επάγγελμα του Κοιν.Λειτουργού. Η πληροφόρηση προήλθε κυρίως από οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και μόνο 25% από Σχ.Επαγ.Προσαν.Δ.Π.Θ. Το 79% κορίτσια ηλικίας 18-29 ετών. Το 79% κορίτσια ηλικίας 18-29 ετών. Καταγωγή από μεσαία και χαμηλή κοινωνική τάξη. Καταγωγή από μεσαία και χαμηλή κοινωνική τάξη. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων σχετικά χαμηλό. Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων σχετικά χαμηλό. Το 50% είχε επαρκή ενώ το 28% μικρή πληροφόρηση για το επάγγελμα του Κοιν.Λειτουργού. Το 50% είχε επαρκή ενώ το 28% μικρή πληροφόρηση για το επάγγελμα του Κοιν.Λειτουργού. Η πληροφόρηση προήλθε κατά 24% από οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και κατά 38% από Σχ.Επαγ.Προσαν. Η πληροφόρηση προήλθε κατά 24% από οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον και κατά 38% από Σχ.Επαγ.Προσαν.

11 Κριτήρια Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού (κατά σειρά προτίμησης) Τ.Ε.Ι. Κρήτης Επαγγελματική Αποκατάσταση. Ενδιαφέρον για το επάγγελμα. Επιθυμία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Βάσεις Τμημάτων. Τοποθεσία Σχολής. Οικονομική Κατάσταση. Προσδοκίες Γονέων.Δ.Π.Θ. Επαγγελματική Αποκατάσταση Ενδιαφέρον για το επάγγελμα Επιθυμία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Βάσεις Τμημάτων Οικονομική Κατάσταση. Τοποθεσία Σχολής. Προσδοκίες Γονέων.

12 Λόγοι Επιθυμίας Αποφοίτησης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Το 64% θεώρησε το επάγγελμα του Κοιν.Λειτουργού κατάλληλο ως επιλογή. Οι υπόλοιποι θέλουν απλά ένα Πτυχίο. Το 30% θα άφηνε τη συγκεκριμένη σχολή για κάποια άλλη.Δ.Π.Θ. Το 67% θεώρησε το επάγγελμα του Κοιν.Λειτουργού κατάλληλο ως επιλογή. Το 21% θέλει κυρίως ένα Πτυχίο. Το 51% θα άφηνε τη συγκεκριμένη σχολή για κάποια άλλη.

13 Σκέψεις για μετά την Αποφοίτηση Τ.Ε.Ι. Κρήτης Το 43% επιθυμεί να εργαστεί ως Κοιν. Λειτουργός. Το 31% επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο. Το 24% επιθυμεί να εργαστεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.Δ.Π.Θ. να εργαστεί ων Κοιν. Λειτουργός. Το 42% επιθυμεί να εργαστεί ων Κοιν. Λειτουργός. Το 42% επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο. Το 42% επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο.

14 Εργασιακές Αξίες (κατά σειρά προτίμησης) Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παροχή Βοήθειας σε Ανθρώπους. Βελτίωση Κοινωνικών Συνθηκών. Ικανοποιητικός Μισθός. Επίκεντρο ο Άνθρωπος. Ικανοποιητικές Συνθήκες Εργασίας. Απόκτηση Δεξιοτήτων. Αυτοεκπλήρωση Μέσω Εργασίας. Εξασφάλιση Μονιμότητας. Παροχή Προαγωγής.Δ.Π.Θ. Ικανοποιητικός Μισθός. Παροχή Βοήθειας σε Ανθρώπους. Βελτίωση Κοινωνικών Συνθηκών. Ικανοποιητικές Συνθήκες Εργασίας. Αυτοεκπλήρωση Μέσω Εργασίας. Αυτοανάπτυξη Μέσω Εργασίας. Εξασφάλιση Μονιμότητας. Επίκεντρο ο Άνθρωπος. Παροχή Προαγωγής.

15 Σ ας Ε υχαριστώ, Γ ια Τ ην Π ροσοχή Σ ας.


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργασία στο μάθημα: Συγκριτική Κοινωνική Εργασία. Καθηγήτρια: Κανδυλάκη Αγάπη. Φοιτητής: Καβούκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google