Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3-ΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΡΕΛΕ ή PLC

3 Ο ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. Οι Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες (ΑΤΚ) είναι πολύ συνηθισμένοι στην βιομηχανική και εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα Βιομηχανικών και παραγωγικών διαδικασιών. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων

4 Τον Ασύγχρονο Τριφασικό Κινητήρα με βραχυκυκλωμένο δρομέα Τον Ασύγχρονο Τριφασικό Κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα Η μελέτη μας εδώ εστιάζεται στο πρώτο είδος Κινητήρα, και ιδιαίτερα στον αυτοματισμό εκκίνησης του.

5 Κατασκευαστικά στοιχεία Ο στάτης του κινητήρα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να έχει 3 διακριτά τυλίγματα (πηνία) που θα τροφοδοτηθούν από τις 3 φάσεις του τριφασικού δικτύου της ΔΕΗ (L1, L2, L3) μέσω κατάλληλου κιβώτιου ακροδεκτών του. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ονομασία των φάσεων του Κινητήρα, είναι αντικείμενο διαφόρων κανονισμών. Μια εποπτεία κανονισμών και ονομασιών εμφανίζεται στο πιο κάτω Πίνακα1. Σ΄ αυτόν, η εικόνα της Σχηματικής Διάταξης τυλιγμάτων δείχνει τα πηνία του στάτη και της απολήξεις της και οι διπλανές στήλες την ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ονομασία κατά περίπτωση.

6 Πίνακας 1 Τυποποίηση συμβολισμών κιβωτίου ακροδεκτών ΑΤΚ με κανονισμούς… Σχηματική Διάταξη τυλιγμάτων Παλιός κανονισμός V D Ε Της κανονισμός VDE – IEC Μ. Βρετανίας Β S Αμερικής (USA) ANSI U V W Ζ Χ Υ U 1 V 1 W 1 W 2 U 2 V 2 Α 2 Β 2 C 2 C 1 Α 1 Β 1 Τ 1 Τ 2 Τ 3 Τ 6 Τ 4 Τ 5

7 Ο δρομέας του κινητήρα είναι κατασκευασμένος «απλά». Αποτελείται από ένα (μεταλλικό) πυρήνα από μαγνητικά ελάσματα με εγκοπές που σχηματίζουν οδοντώσεις μέσα της οποίες τοποθετούνται ράβδοι, που της άκρες της βραχυκυκλώνονται με μεταλλικά στεφάνια και αποτελούν το τύλιγμα κλωβού. Έτσι της ο δρομέας χαρακτηρίζεται ως βραχυκυκλωμένος δρομέας ή δρομέας τύπου κλωβού

8 Εκκίνηση Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα. οι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο δί­κτυο. Κατά την εκκίνηση όμως απορροφούν ρεύμα τετραπλάσιο μέχρι οκταπλάσιο του ονομαστικού, που προκαλεί στιγμιαία πτώση τάσης του δικτύου και η οποία έχει επιπτώσεις στους άλλους καταναλωτές. Η πτώση τάσης, που λέγεται και βύθιση τά­σης δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα σε κινητήρες, ηλεκτρονικά μηχανήματα κ.α

9 μέθοδοι εκκίνησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Απευθείας εκκίνηση Ο κινητήρας συνδέεται στο δίκτυο μέσω τριπολικού διακόπτη που συνήθως είναι Ασφαλειοδιακόπτης. Στην Εικόνα1 φαίνεται ένας τέτοιος διακόπτης συνδεδεμένος στα άκρα U 1 V 1 W 1 του κιβωτίου ακροδεκτών ενός κινητήρα. Τα άλλα άκρα W 2 U 2 V 2 συνδέονται με μικρά λαμάκια. Έτσι η όλη συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη είναι συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ

10 Συνδεσμολογία κατά τρίγωνο  Σε μια συμμετρική πηγή σε τρίγωνο ισχύει : V A +V B +V C =0 V A +V B +V C =0  Επίσης, οι φασικές τάσεις συμπίπτουν με τις φασικές  Στη σύνδεση κατά τρίγωνο ΔΕΝ υπάρχει ουδέτερος κόμβος.

11 Η μέθο­δος αυτή εφαρμόζεται σε κινητήρες μικρής ισχύος μέχρι 1,5PS. Δημιουργεί όμως πτώση τάσης στο δίκτυο, γι' αυτό η ΔΕΗ έχει εκδώσει σχετική οδηγία που προσδιορίζει το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης στην περίπτωση αυτή. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτής είναι Ρεύμα εκκίνησης: Ι.εκκ= 6*Ι.ον και άρα μεγάλο ρεύμα εκκίνησης και δημιουργία πτώσης τάσης

12 Ροπή εκκίνησης: Ι.εκκ=1,5*Ι.ον και άρα μεγάλη ροπή εκκίνησης και συνεπώς δυνατότητα εκκίνησης με φορτίο. Απαιτείται απλός εξοπλισμός (Ασφαλειοδιακόπτης, καλώδιο και ένα κατσαβίδι!). Αδυναμία ρύθμισης στροφών

13 Εκκίνηση με διακόπτη Αστέρα-Τριγώνου (Υ-Δ) Η εκκίνηση γίνεται με ειδικό χειροκίνητο ή με αυτόματο διακόπτη ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Υ-Δ) που μπορεί να υλοποιημένος με κλασσικό αυτοματισμό (ρελέ, χρονικά, κ.α.) ή με μονάδα PLC.

14 Κατά την εκκίνηση ο διακόπτης στρέφεται στη θέση ΑΣΤΕΡΑΣ (Υ) και οι επαφές του ενώνουν τους ακροδέκτες W 2, U 2, V 2 όπως φαίνεται και στην Εικόνα5. Τότε ο στάτης συνδέεται σε συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ και η κάθε φάση του κινητήρα τροφοδοτείται με την φασική τάση δικτύου. Για δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ η φασική αυτή τάση δικτύου είναι

15 Όταν ο κινητήρας φθάσει σε κάποιο οριακό αριθμό στροφών (που συνήθως φτάνει σε πολύ μικρό χρόνο, π.χ. 10 δευτ/πτα), στρέφουμε το διακό­πτη στη θέση ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ). Οι επαφές του ενώνουν τους ακροδέκτες U 1 -W 2, V 1 -U 2, W 1 -V 2, όπως φαίνεται και στην Εικόνα6, συν­δέοντας τα τυλίγματα του στάτη σε ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ συνδεσμολογία, τροφοδοτώντας κάθε φάση του κινητήρα με πολι­κή τάση δικτύου. Για δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ η πολική αυτή τάση δικτύου είναι. Με συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ ο κινητήρας μειώνει τρεις φορές το ρεύμα εκκίνησης σε σχέση με τη συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ

16 Συνδεσμολογία κατ’ αστέρα  Στη σύνδεση πηγών κατ’ αστέρα υπάρχει ο ουδέτερος κόμβος, που είναι κοινός ακροδέκτης των πηγών.  Βασιζόμενοι στις φασικές τάσεις των πηγών μπορούμε να υπολογίσουμε τις πολικές τάσεις ως εξής: V AB= V A- V B=√ 3 * V < 30 ° V AB= V A- V B=√ 3 * V < 30 ° V BC =V B -V C=√ 3 * V <-90° V BC =V B -V C=√ 3 * V <-90° V CA =V C- V A =√3*V <-210° V CA =V C- V A =√3*V <-210°

17  Σε μια συμμετρική πηγή σε αστέρα ισχύει : V A+ V B + V C =0 V A+ V B + V C =0 V AB +V BC +V CA =0 V AB +V BC +V CA =0

18 Αριστερά σύνδεση κατά αστέρα Δεξιά σύνδεση κατά τρίγωνο

19 Αλλαγή φοράς περιστροφής Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση εδώ, θα αναφέρουμε ότι από την θεωρία λειτουργίας των κινητήρων αποδεικνύεται ότι αλλάζει η φορά περιστροφής σ' ένα τριφασικό κινητήρα, αρκεί να εναλλαχθούν δύο οποιεσδήποτε φά­σεις της τροφο-δοσίας μεταξύ τους

20 Αυτοματισμός εκκίνησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων με Ηλεκτρονόμους (ρελέ) Το πλήρες διάγραμμα εκκίνησης και λειτουργίας με επιλογή της περιστροφής του ΑΤΚ της Άσκησης με ηλεκτρονόμους (ρελέ),

21 Για να επιτύχουμε κατά πρώτον την λειτουργία του τριφασικού κινητήρα με εκκίνηση ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Υ-Δ) χρησιμοποι­ούμε τα τρία ρελαί C1,C3,C4. Κατά δεύτερον για να έχουμε την δυνατότητα αναστροφής της φοράς περιστροφής, χρησιμοποι­ούμε και ένα επί πλέον ρελαί, τo C2, που όταν οπλίσει αναστρέφει τις δύο φάσεις, την L 1 (R) με την L 3 (Τ) κατά την δεξιόστρο­φη λειτουργία συνεργάζονται τα ρελαί C1,C3,C4. κατά την αριστερόστροφη λειτουργία συνεργάζονται τα ρελαί C2,C3,C4 τα ρελαί C1,C2 δουλεύουν ανάλογα με ποια φορά περιστρο­φής έχουμε επιλέξει. τα ρελαί C3,C4 και στις δύο περιπτώσεις περιστροφής, υλοποιούν ΠΑΝΤΑ το (Υ-Δ)

22 Κλασσικός Αυτοματισμός εκκίνησης Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα

23 Αυτοματισμός εκκίνησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων με αυτοματισμό PLC Τα μπουτόν STOP, ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ θα αποτελούν τις ΕΙΣΟΔΟΥΣ του PLC, ενώ τα (ίδια) πηνία διέγερσης των ρελέ C1,C2,C3,C4 θα αποτελούν τις ΕΞΟΔΟΥΣ του PLC. Για την υλοποίηση του αυτοματισμού εκκίνησης του Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα με την χρήση PLC θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία και η πρακτική που περιγράφεται στην Άσκηση «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ PLC» προσαρμοσμένη για αυτόν τον αυτοματισμό εκκίνησης του Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα.

24 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ 3-ΦΑΣΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΡΕΛΕ

25 Μανδάλωση Όταν ένα μηχάνημα ή συγκρότημα έχει περισσότερους από ένα κινητήρες, απαιτείται αφ' ενός για την λειτουργικότητα του μηχανήματος και αφ' ετέ­ρου για την ασφάλεια των ανθρώπων, που τα χειρίζονται, να μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος κινητήρας και εφ' όσον λειτουργεί αυτός, στην συνέχεια, να μπαίνει σε λειτουργία και ο δεύτερος κινητήρας. Όταν ένα μηχάνημα ή συγκρότημα έχει περισσότερους από ένα κινητήρες, απαιτείται αφ' ενός για την λειτουργικότητα του μηχανήματος και αφ' ετέ­ρου για την ασφάλεια των ανθρώπων, που τα χειρίζονται, να μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος κινητήρας και εφ' όσον λειτουργεί αυτός, στην συνέχεια, να μπαίνει σε λειτουργία και ο δεύτερος κινητήρας. Στην πράξη πολλές φορές, απαιτείται η συνδυασμένη λειτουργία δύο ή περισσότερων Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων. Στην πράξη πολλές φορές, απαιτείται η συνδυασμένη λειτουργία δύο ή περισσότερων Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων.

26 Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρώτος κινητήρας δεν δουλεύει (ή στα­ματήσει) δεν μπορεί να μπει σε λειτουργία ο δεύτερος (ή να διακοπεί η λειτουργία του αν­τίστοιχα). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλεκτρι­κής μανδάλωσης των αυτοματισμών των ΑΤΚ.

27 Συνδυασμένη λειτουργία ATK μέσω Hλεκτρι­κής μανδάλωσης των Αυτοματισμών με 4 μπουτόν Κύκλωμα Ισχύος ΔΥΟ ΑΤΚ

28 Όπως φαίνεται στην πάνω Εικόνα, δύο ΑΤΚ Μ1, Μ2, οι οποίοι αυτοδύναμα τροφοδοτούνται με ισχύ μέσω των φάσεων R(L1), S(L2), T(L3) από το τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ. Επιπρόσθετα αυτοί μπορούν να εκκινούν μέσω της διέγερσης ενός ρελέ C1 και C2 αντίστοιχα και προστατεύονται από ΘΕΡΜΙΚΟ ρελέ e1,e2 αντίστοιχα.Ττα πηνία του στάτη των ΑΤΚ είναι συνδεδεμένα σταθερά σε συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ.

29 Ο βασικός «απλός» αυτοματισμός που θα εκτελεστεί φαίνεται στη Εικόνα. Στον αυτοματισμό αυτό χρησιμοποιούνται 2 μπουτόν για τον Κινητήρα Μ1 (START/b2-STOP/b1) και 2 μπουτόν για τον Κινητήρα Μ2 (START/b4-STOP/b3), βεβαίως σαφώς ανεξάρτητα αλλά «μανδαλωμένα». Δηλ. απαι-τούνται συνολικά 4 μπουτόν. Τα μπουτόν αυτά ανά ζεύγη STOP-START σε «μπουτονιέρα», μπορεί να είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία, έστω κοντά στους αντίστοιχους κινη­τήρες Απλή Ηλ. Μανδάλωση με 4 μπουτόν

30 Έτσι αν πιεστεί το μπουτόν START/b2 του Κινητήρα Μ1, θα οπλίσει το πρώτο ρελαί C1 και θα αυτοσυγκρατηθεί από την επαφή C1 (στο κλάδο2) και ταυτόχρονα θα κλείσει και η επαφή C1 (στο κλάδο4) που είναι και η επαφή ηλεκτρι­κής μανδάλωσης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα να λει­τουργήσει και το δεύτερο ρελέ C2, εφ΄ όσον πατηθεί το μπουτόν START/b4 του Κινητήρα Μ2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί το πρώτο ρελέ C1, η επαφή C1 (στο κλάδο4) θα παραμείνει ανοιχτή και κατά συνέπεια θα υπάρχει αδυναμία εκκίνησης του δεύ­τερου ρελέ C2 και άρα του Κινητήρα Μ2

31 Αν θελήσουμε να σταματήσουμε τον Κινητήρα Μ2, αρκεί να πατήσουμε το μπουτόν STOP/b3 του Κινητήρα Μ2. Αν βεβαίως πατηθεί το μπουτόν STOP/b1 του Κινητήρα Μ1, θα αποδιεγερθούν και τα δύο ρελέ C1,C2 και θα σταματήσουν ακαριαία ΜΑΖΙ και οι δύο Κινητήρες Στην περίπτωση που κάποιος από τους δύο Κινητήρες Μ1 ή Μ2, «τραβήξει» περισσότερο από το ονομαστικό του ρεύμα (για κάποιο λόγο), ο Θερμικός Διακόπτης του θα ανοίξει και θα διακόψει την ηλεκτρική συνέχεια του αυτοματισμού με συνέπεια να υποχρεώσει τον Κινητήρα να σταματήσει (για λόγους ασφαλείας

32 Αν οι ΑΤΚ είναι μεγαλύτεροι από 1,5Hp, θα πρέπει ο αυτοματισμός ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προβλέπει την λειτουργία κάθε Κινητήρα με εκκίνηση ΑΣΤΕΡΑ- ΤΡΙΓΩΝΟΥ (και με προαιρετική δυνατότητα περιστροφής ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ), αλλά και με διατήρηση της ηλεκτρι­κής μανδάλωσης

33 Συνδυασμένη λειτουργία ATK μέσω Hλεκτρι­κής μανδάλωσης των Αυτοματισμών με 3 Μπουτόν. Θα πρέπει να έχουμε ένα χειριστήριο που θα έχει συνολικά 3 μπουτόν (STOP-START1-START2) σε «μπουτονιέρα». Εκτός του μπουτόν STOP/b0, θα έχει το μπουτόν START/b1 για τον Κινητήρα Μ1, και το μπουτόν START/b2 για τον Κινητήρα Μ2, βεβαίως σαφώς ανεξάρτητα αλλά «μανδαλωμένα». Το χει­ριστήριο αυτό πρακτικά μπορεί να είναι τοποθετημένο πάνω στο μηχανισμό με τους δύο κινητήρες ή ακόμη μπορεί να είναι και φορητό

34 Το ρελέ C1 τροφοδοτεί το Κινη­τήρα Μ1 ενώ το ρελέ C2 τροφοδοτεί το κινητήρα Μ2. Όταν πιέσουμε το μπουτόν STOP/b0, σταματούν και οι δύο κινητή­ρες.

35 Αριστερά βλέπουμε τον φοιτητή που συνδέει το inverter στην παροχή ρεύματος και δεξιά το moter το οποίο είναι συνδεδεμένο κατά αστέρα. Λαμπράκος Νικόλαος

36 Oι φοιτητές κάνουν μετρήσεις πάνω στον κινητήρα πριν τον βάλουν σε λειτουργία Λαμπράκος Νικόλαος Λάμπρης Παναγιώτης

37 Μετρήσεις οργάνων Λαμπράκος Νικόλαος Λάμπρης Παναγιώτης

38 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

39 ZIGBEE Οι πρώτη σχεδιασμοί για τα δίκτυα ZigBee ξεκίνησαν περίπου το 1998, όταν πολλοί ερευνητές αντηλιφθηκαν ότι, τόσο το Wi-Fi οσο και το Bluetooth πρόκειτε να είναι ακατάλληλα για πολλές εφαρμογές. Ειδικότερα, πολλοί μηχανικοί είδαν την ανάγκη για αυτο-οργάνωση ad-hoc σε ραδιοφωνικά ψηφιακά δίκτυα. Η συμμαχία ZigBee ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2004 ότι η συμμετοχή είχε υπερδιπλασιαστεί κατά το προηγούμενο έτος και είχε αυξηθεί σε πάνω από 100 εταιρείες-μέλη, σε 22 χώρες. Οι προδιαγραφές του ZigBee επικυρώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2004. Οι πρώτη σχεδιασμοί για τα δίκτυα ZigBee ξεκίνησαν περίπου το 1998, όταν πολλοί ερευνητές αντηλιφθηκαν ότι, τόσο το Wi-Fi οσο και το Bluetooth πρόκειτε να είναι ακατάλληλα για πολλές εφαρμογές. Ειδικότερα, πολλοί μηχανικοί είδαν την ανάγκη για αυτο-οργάνωση ad-hoc σε ραδιοφωνικά ψηφιακά δίκτυα. Η συμμαχία ZigBee ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2004 ότι η συμμετοχή είχε υπερδιπλασιαστεί κατά το προηγούμενο έτος και είχε αυξηθεί σε πάνω από 100 εταιρείες-μέλη, σε 22 χώρες. Οι προδιαγραφές του ZigBee επικυρώθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2004.Wi-FiBluetoothWi-FiBluetooth

40

41

42 Τεχνολογία ZigBee ZigBee είναι μια προδιαγραφή για μια σειρά από υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα επικοινωνίας με τη χρήση μικρών, χαμηλής ισχύος ψηφιακών ραδιοφώνων που βασίζεται σε πρότυπο IEEE 802 για προσωπικά δίκτυα περιοχής. Οι συσκευές ZigBee συχνά χρησιμοποιούνται σε μορφή δικτύου πλέγματος για τη μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, περνώντας ενδιάμεσα δεδομένα μέσω συσκευών για να φτάσει σε πιο μακρινές αποστάσεις. Αυτό επιτρέπει στα ZigBee δίκτυα να σχηματίζεται ad-hoc, χωρίς κεντρικό έλεγχο ή υψηλής ισχύος πομπού - δέκτη,σε θέση να φθάσουν όλες τις συσκευές. ZigBee είναι μια προδιαγραφή για μια σειρά από υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα επικοινωνίας με τη χρήση μικρών, χαμηλής ισχύος ψηφιακών ραδιοφώνων που βασίζεται σε πρότυπο IEEE 802 για προσωπικά δίκτυα περιοχής. Οι συσκευές ZigBee συχνά χρησιμοποιούνται σε μορφή δικτύου πλέγματος για τη μετάδοση δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, περνώντας ενδιάμεσα δεδομένα μέσω συσκευών για να φτάσει σε πιο μακρινές αποστάσεις. Αυτό επιτρέπει στα ZigBee δίκτυα να σχηματίζεται ad-hoc, χωρίς κεντρικό έλεγχο ή υψηλής ισχύος πομπού - δέκτη,σε θέση να φθάσουν όλες τις συσκευές.προδιαγραφήπρότυπο IEEE 802προσωπικά δίκτυα περιοχήςδικτύου πλέγματοςπροδιαγραφήπρότυπο IEEE 802προσωπικά δίκτυα περιοχήςδικτύου πλέγματος

43 . Το ZigBee απευθύνεται σε εφαρμογές που απαιτούν ένα χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ασφαλή δικτύωση.Το ZigBee έχει ένα καθορισμένο ρυθμό 250 kbit / s, κατάλληλο για την περιοδική ή διακοπτόμενη μετάδοση δεδομένων ή σήματος από μια συσκευή αισθητήρα ή εισόδου. Το ZigBee απευθύνεται σε εφαρμογές που απαιτούν ένα χαμηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων, μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ασφαλή δικτύωση.Το ZigBee έχει ένα καθορισμένο ρυθμό 250 kbit / s, κατάλληλο για την περιοδική ή διακοπτόμενη μετάδοση δεδομένων ή σήματος από μια συσκευή αισθητήρα ή εισόδου

44 Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ασύρματους ηλεκτρικούς διακόπτες, ηλεκτρικούς μετρητές με οθόνες παρακολούθησης απο το σπίτι, συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, και άλλο εξοπλισμό των καταναλωτών και των βιομηχανικών που απαιτεί μικρής εμβέλειας ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε σχετικά χαμηλές τιμές. Η τεχνολογία που ορίζεται από την προδιαγραφή ZigBee προορίζεται να είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή από άλλες WPANs, όπως Bluetooth Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν ασύρματους ηλεκτρικούς διακόπτες, ηλεκτρικούς μετρητές με οθόνες παρακολούθησης απο το σπίτι, συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, και άλλο εξοπλισμό των καταναλωτών και των βιομηχανικών που απαιτεί μικρής εμβέλειας ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε σχετικά χαμηλές τιμές. Η τεχνολογία που ορίζεται από την προδιαγραφή ZigBee προορίζεται να είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή από άλλες WPANs, όπως Bluetooth WPANsBluetoothWPANsBluetooth

45 Τοπολογία Tree

46 Τοπολογία Star

47 Τοπολογία Mesh

48

49 Τυπικός Ασύρματος Κόμβος Αισθητήρων MCU Radio InputsInputs Power OutpuTsOutpuTs Αισθητήριο #1 Αισθητήριο #2 Αισθητήριο #Ν Φορτίο #1 Φορτίο #2 Φορτίο #Ν Συχνότητα Λειτουργίας800MHz ~ 2.4GHz Εκατοντάδες Κόμβοι Χαμηλή Ταχύτητα Δεδομένων Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας

50 Χρήσεις Όλα τα πρωτόκολλα ZigBee είναι προορισμένα για ενσωματωμένες εφαρμογές που αποζητούν χαμηλές ταχύτητες δεδομένων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μεμονωμένες συσκευές πρέπει να έχουν μια διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους τουλάχιστον δύο χρόνια για να περάσει η πιστοποίηση του ZigBee. Όλα τα πρωτόκολλα ZigBee είναι προορισμένα για ενσωματωμένες εφαρμογές που αποζητούν χαμηλές ταχύτητες δεδομένων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Μεμονωμένες συσκευές πρέπει να έχουν μια διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους τουλάχιστον δύο χρόνια για να περάσει η πιστοποίηση του ZigBee.ταχύτητες δεδομένωνκατανάλωση ενέργειαςταχύτητες δεδομένωνκατανάλωση ενέργειας

51 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ZIGBEE Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων Ιατρική συλλογή δεδομένων Ιατρική συλλογή δεδομένων Οικιακή ψυχαγωγία και ελέγχος,έξυπνος φωτισμός, προηγμένος έλεγχος της θερμοκρασίας και της ασφάλειας, ταινίες και μουσική. Οικιακή ψυχαγωγία και ελέγχος,έξυπνος φωτισμός, προηγμένος έλεγχος της θερμοκρασίας και της ασφάλειας, ταινίες και μουσική. Αυτοματισμούς κτιρίου Αυτοματισμούς κτιρίου Βιομηχανικός ελενγχος Βιομηχανικός ελενγχος Προειδοποίηση εισβολέα Προειδοποίηση εισβολέα Ενσωματωμένοι αίσθητήρες Ενσωματωμένοι αίσθητήρες

52 Ασύρματο δίκτυο πλέγματος Ένα ασύρματο δίκτυο πλέγματος ( WMN ) είναι ένα δίκτυο επικοινωνιών που αποτελείται από ραδιόφωνικούς κόμβους που οργανώνονται σε τοπολογία πλέγματος. Τα ασύρματα δίκτυα πλέγματος συχνά αποτελούνται από τους πελάτες των ματιών, δρομολογητές πλέγματος και πύλες. Οι πελάτες των ματιών είναι συχνά φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες συσκευές. Η περιοχή κάλυψης των κόμβων ραδιόφωνου λειτουργεί ως ένα ενιαίο δίκτυο και ονομάζεται μερικές φορές ένα σύννεφο ματιών. Ένα ασύρματο δίκτυο πλέγματος ( WMN ) είναι ένα δίκτυο επικοινωνιών που αποτελείται από ραδιόφωνικούς κόμβους που οργανώνονται σε τοπολογία πλέγματος. Τα ασύρματα δίκτυα πλέγματος συχνά αποτελούνται από τους πελάτες των ματιών, δρομολογητές πλέγματος και πύλες. Οι πελάτες των ματιών είναι συχνά φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και άλλες ασύρματες συσκευές. Η περιοχή κάλυψης των κόμβων ραδιόφωνου λειτουργεί ως ένα ενιαίο δίκτυο και ονομάζεται μερικές φορές ένα σύννεφο ματιών.δίκτυο επικοινωνιώνραδιόφωνικούς δίκτυο επικοινωνιώνραδιόφωνικούς

53 Η πρόσβαση σε αυτό το σύννεφο των ματιών εξαρτάται από τους κόμβους που εργάζονται στο ραδιόφωνο με αρμονία μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα ασύρματο δίκτυο. Ένα δίκτυο πλέγματος είναι αξιόπιστο και προσφέρει πλεονασμό. Όταν ένας κόμβος δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει, το υπόλοιπο των κόμβων μπορούν να εξακολουθούν να επικοινωνούν με το άλλο, άμεσα ή μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων κόμβων. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα ασύρματα δίκτυα πλέγματος Η πρόσβαση σε αυτό το σύννεφο των ματιών εξαρτάται από τους κόμβους που εργάζονται στο ραδιόφωνο με αρμονία μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα ασύρματο δίκτυο. Ένα δίκτυο πλέγματος είναι αξιόπιστο και προσφέρει πλεονασμό. Όταν ένας κόμβος δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει, το υπόλοιπο των κόμβων μπορούν να εξακολουθούν να επικοινωνούν με το άλλο, άμεσα ή μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων κόμβων. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα ασύρματα δίκτυα πλέγματοςκόμβος

54 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks – WSN)

55 Η Διείσδυση της Τεχνολογίας στην Γεωργία 1. Παροχή Δεδομένων & Πληροφοριών 2. Παρατήρηση & Εκτίμηση Καταστάσεων 3. Έλεγχος & Διαχείριση Διεργασιών + Αύξηση Ποσότητας + Αύξηση Ποιότητας - Μείωση Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης - Μείωση Λειτουργικών Εξόδων

56 Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) Τυπική Πορεία Υλοποίησης Επικέντρωση σε μια Συγκεκριμένη Καλλιέργεια (είδος, χώρος) Παρατήρηση & Συλλογή Πληροφοριών σε Πραγματικό Χρόνο (έδαφος, υπέδαφος, προϊόν, μικροκλίμα) Γενίκευση των Παραπάνω Παρατηρήσεων σε όλα τα μέρη του Καλλιεργούμενου Τεμαχίου Σχεδιασμός Εργαλείου Λήψης Αποφάσεων (αναγνωρίζει καταστάσεις και προβλήματα και, είτε επιτρέπει τουλάχιστον καλύτερη εποπτεία της κατάστασης για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης λύσης, είτε παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις

57 Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) Με Ποιόν Τρόπο Μπορούμε να Μετράμε σε Πολλά Διαφορετικά Σημεία; Η Χρήση Ασύρματων Αισθητηρίων Αποτελεί Μέρος της Συνολικής Προσπάθειας για τη Χρήση Μοντέρνων Μεθόδων Ελέγχου και Αξιοποίησης Πληροφορίας για την Επίτευξη του Στόχου της Γεωργίας Ακριβείας.

58 ΙΕΕΕ 802.15.4 / ZigBee Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks – WSN)

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ MACQU MACQU

83 MACQU είναι ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης και ελέγχου για θερμοκήπια, το οποίο έχει σαν στόχο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων καθώς και τις βέλτιστες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του συστήματος. Ο χειριστής του θερμοκηπίου μπορεί να εφαρμόσει την εμπειρία του και εκτός από αυτό, να του παρέχει και καλύτερη διαχείριση. MACQU είναι ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης και ελέγχου για θερμοκήπια, το οποίο έχει σαν στόχο την υψηλή ποιότητα των προϊόντων καθώς και τις βέλτιστες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του συστήματος. Ο χειριστής του θερμοκηπίου μπορεί να εφαρμόσει την εμπειρία του και εκτός από αυτό, να του παρέχει και καλύτερη διαχείριση.

84 Το MACQU είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις Ο υπολογιστής του θερμοκηπίου οπτικά προγραμματίζεται από τον υπολογιστή του γραφείου και παρέχει μια πληθώρα έξυπνων λειτουργιών ελέγχου για αυτόνομη λειτουργία. Εκτεταμένη καταγραφή δεδομένων και στατιστικών καθιστούν το σύστημα, επίσης, ένα ισχυρό καταγραφέα δεδομένων υψηλής ακρίβειας. Το MACQU είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις Ο υπολογιστής του θερμοκηπίου οπτικά προγραμματίζεται από τον υπολογιστή του γραφείου και παρέχει μια πληθώρα έξυπνων λειτουργιών ελέγχου για αυτόνομη λειτουργία. Εκτεταμένη καταγραφή δεδομένων και στατιστικών καθιστούν το σύστημα, επίσης, ένα ισχυρό καταγραφέα δεδομένων υψηλής ακρίβειας.

85 Το MACQU αναπτύχθηκε για την περιγραφή της διαχείρισης του θερμοκηπίου και ενισχύθηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας και επικεντρώθηκε στα μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Διάφορες λύσεις υπάρχουν όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγρασία και τον έλεγχο του κλίματος, καθώς και για την παροχή θρεπτικών συστατικών σε ανοιχτό ή κλειστό υδροπονικό σύστημα με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το MACQU αναπτύχθηκε για την περιγραφή της διαχείρισης του θερμοκηπίου και ενισχύθηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας και επικεντρώθηκε στα μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Διάφορες λύσεις υπάρχουν όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγρασία και τον έλεγχο του κλίματος, καθώς και για την παροχή θρεπτικών συστατικών σε ανοιχτό ή κλειστό υδροπονικό σύστημα με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

86 Μέσω του MACQU έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα υπολογιστή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ευφυούς Ελέγχου που ονομάζεται CIMIC, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών. Έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στη συνολική δομή του λογισμικού Τέσσερα βασικά Δομικά Στοιχεία ενός «βρόχου ελέγχου ποιότητας» τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις διαχείρισης του θερμοκηπίου. Μέσω του MACQU έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα υπολογιστή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ευφυούς Ελέγχου που ονομάζεται CIMIC, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών. Έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στη συνολική δομή του λογισμικού Τέσσερα βασικά Δομικά Στοιχεία ενός «βρόχου ελέγχου ποιότητας» τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις διαχείρισης του θερμοκηπίου.

87 Πρώτον, οι αντικρουόμενες τάσεις απώλειας της απόδοσης και της ποιότητας απόκρισης με τη διατροφή και τη συσσώρευση αλάτων στο περιβάλλον της ρίζας έχουν ποσοτικοποιηθεί. Δεύτερον, ο έλεγχος της υγρασίας του θερμοκηπίου μπορεί να είναι ωφέλιμος, καθώς και ένας αλγόριθμος ελέγχου της υγρασίας έχει αναπτυχθεί και αξιοποιεί την οικονομική αποδοτικότητα του επιπλέουν κόστους του ελέγχου, έναντι αυξήσεων της αναμενόμενης απόδοσης και της αξίας των καλλιεργειών. Πρώτον, οι αντικρουόμενες τάσεις απώλειας της απόδοσης και της ποιότητας απόκρισης με τη διατροφή και τη συσσώρευση αλάτων στο περιβάλλον της ρίζας έχουν ποσοτικοποιηθεί. Δεύτερον, ο έλεγχος της υγρασίας του θερμοκηπίου μπορεί να είναι ωφέλιμος, καθώς και ένας αλγόριθμος ελέγχου της υγρασίας έχει αναπτυχθεί και αξιοποιεί την οικονομική αποδοτικότητα του επιπλέουν κόστους του ελέγχου, έναντι αυξήσεων της αναμενόμενης απόδοσης και της αξίας των καλλιεργειών.

88 Αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε ως τρίτο στοιχείο, ένας αλγόριθμος για την εφαρμογή άρδευσης με τη χρήση ενός μοντέλου και την έννοια του ελάχιστου αποστράγγισης. Αυτό επιτρέπει την παροχή νερού έτσι ώστε να εφαρμόζονται στις ανάγκες του φυτού και έτσι η απόρριψη των λιπασμάτων στο περιβάλλον του εδάφους και την κατανάλωση του νερού μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν αισθητήρες ISFET για μέτρηση της συγκέντρωσης των μεμονωμένων ιόντων για αντοχή διάρκειας ζωής. Αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε ως τρίτο στοιχείο, ένας αλγόριθμος για την εφαρμογή άρδευσης με τη χρήση ενός μοντέλου και την έννοια του ελάχιστου αποστράγγισης. Αυτό επιτρέπει την παροχή νερού έτσι ώστε να εφαρμόζονται στις ανάγκες του φυτού και έτσι η απόρριψη των λιπασμάτων στο περιβάλλον του εδάφους και την κατανάλωση του νερού μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν αισθητήρες ISFET για μέτρηση της συγκέντρωσης των μεμονωμένων ιόντων για αντοχή διάρκειας ζωής.

89 Τέλος, για να παραχθεί το σύστημα MACQU feed-back block,μια μέθοδος μη-καταστροφική, έχει δημιουργηθεί μία on-line ποιότητα που σχετίζεται με τα ποσοτικά και οπτικά χαρακτηριστικά σε αποδεκτές εσωτερικές παραμέτρους ποιότητας, που διαφορετικά θα ζητούσαν καταστρεπτικές μετρήσεις. Επίσης, έχουν καινοτόμους αισθητήρες για την υγρασία του εδάφους, για τη βιο- απόκριση (συμπτώματα στρες) και την έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών που έχουν μελετηθεί. Τέλος, για να παραχθεί το σύστημα MACQU feed-back block,μια μέθοδος μη-καταστροφική, έχει δημιουργηθεί μία on-line ποιότητα που σχετίζεται με τα ποσοτικά και οπτικά χαρακτηριστικά σε αποδεκτές εσωτερικές παραμέτρους ποιότητας, που διαφορετικά θα ζητούσαν καταστρεπτικές μετρήσεις. Επίσης, έχουν καινοτόμους αισθητήρες για την υγρασία του εδάφους, για τη βιο- απόκριση (συμπτώματα στρες) και την έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών που έχουν μελετηθεί.

90 Οι εξελίξεις που προσαρμόστηκαν όπως η ISFET και η οπτική επεξεργασία της εικόνας είναι στην αιχμή της πρακτικής χρήσης. Τα πλεονεκτήματα που επιτευχθήκαν είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που υλοποιήθηκε με ορισμένες μεθόδους. Οι εξελίξεις που προσαρμόστηκαν όπως η ISFET και η οπτική επεξεργασία της εικόνας είναι στην αιχμή της πρακτικής χρήσης. Τα πλεονεκτήματα που επιτευχθήκαν είναι η εξοικονόμηση ενέργειας που υλοποιήθηκε με ορισμένες μεθόδους.

91 Μέσω της γνώσης της μητρικής της MACQU, μπορεί να προγραμματιστεί γρήγορα Περαιτέρω Νοημοσύνη στο σύστημα. Οι απαιτήσεις μπορούν να εκφραστούν με ασαφείς όρους (δηλαδή lower_cost, more_heat κ.λπ.) και αυτό καθιστά ικανή την εμπειρία των χρηστών του θερμοκηπίου για καλύτερη διαχείριση του ελέγχου. Το σύστημα παρέχει ένα ευπροσάρμοστο περιβάλλον εργασίας του χρήστη. Μέσω της γνώσης της μητρικής της MACQU, μπορεί να προγραμματιστεί γρήγορα Περαιτέρω Νοημοσύνη στο σύστημα. Οι απαιτήσεις μπορούν να εκφραστούν με ασαφείς όρους (δηλαδή lower_cost, more_heat κ.λπ.) και αυτό καθιστά ικανή την εμπειρία των χρηστών του θερμοκηπίου για καλύτερη διαχείριση του ελέγχου. Το σύστημα παρέχει ένα ευπροσάρμοστο περιβάλλον εργασίας του χρήστη.

92 Το σύστημα διαθέτει καινοτόμες λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων SCADA και αποδεικνύεται πολύ ισχυρό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές Το σύστημα διαθέτει καινοτόμες λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων SCADA και αποδεικνύεται πολύ ισχυρό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές Επιπλέον, η δυνατότητα animation προσφέρεται με την προσάρτηση γραφικών αντικείμενων με εικόνες φόντου του θερμοκηπίου ή αντιγραφή των σχεδίων. Επιπλέον, η δυνατότητα animation προσφέρεται με την προσάρτηση γραφικών αντικείμενων με εικόνες φόντου του θερμοκηπίου ή αντιγραφή των σχεδίων.

93 Ο αρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη ένος ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος διαχείρισης θερμοκηπίων, το οποίο έχει φθάσει στην τελική ανάπτυξη του προϊόντος από δύο ενότητες: MACQU-H για υδροπονία σε ανοικτά και κλειστά συστήματα άρδευσης βρόχου και MACQU-C για τον έλεγχο του κλίματος. Ανάπτυξη spin-offs, τα οποία βρίσκονται σε φάση δοκιμών του πρωτοτύπου, προκειμένου να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προϊόντων για τη αυτοματοποιημένη διατροφή στην Αλιεία ( MACQU-F ) και ένα επεκτάσιμο δίκτυο ελέγχου της διαχείρισης της άρδευσης ( MACQU-Ir ) για πράσινα πάρκα, καθ 'οδόν φυτείες κλπ. Ο αρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη ένος ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος διαχείρισης θερμοκηπίων, το οποίο έχει φθάσει στην τελική ανάπτυξη του προϊόντος από δύο ενότητες: MACQU-H για υδροπονία σε ανοικτά και κλειστά συστήματα άρδευσης βρόχου και MACQU-C για τον έλεγχο του κλίματος. Ανάπτυξη spin-offs, τα οποία βρίσκονται σε φάση δοκιμών του πρωτοτύπου, προκειμένου να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προϊόντων για τη αυτοματοποιημένη διατροφή στην Αλιεία ( MACQU-F ) και ένα επεκτάσιμο δίκτυο ελέγχου της διαχείρισης της άρδευσης ( MACQU-Ir ) για πράσινα πάρκα, καθ 'οδόν φυτείες κλπ.MACQU-HMACQU-CMACQU-FMACQU-IrMACQU-HMACQU-CMACQU-FMACQU-Ir

94 MACQU

95 ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Λαμπράκος Νικόλαος

96 Αριστερά ο φοιτητής ετοιμάζει την πλακέτα για να ξεκινήσει την συγκόλληση και δεξιά τα εξαρτήματα που προστήθονται πάνω στην πλακέτα. Λάμπρης Παναγιώτης

97 Μια πλακέτα που δημιουργήθηκε από τους ασκούμενους φοιτητές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα macqu.

98

99


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google