Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks – WSN) Zigbee

3 Η Διείσδυση της Τεχνολογίας στην Γεωργία Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) 1. Παροχή Δεδομένων & Πληροφοριών 2. Παρατήρηση & Εκτίμηση Καταστάσεων 3. Έλεγχος & Διαχείριση Διεργασιών + Αύξηση Ποσότητας + Αύξηση Ποιότητας - Μείωση Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης - Μείωση Λειτουργικών Εξόδων

4 Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) Τυπική Πορεία Υλοποίησης Επικέντρωση σε μια Συγκεκριμένη Καλλιέργεια (είδος, χώρος) Παρατήρηση & Συλλογή Πληροφοριών σε Πραγματικό Χρόνο (έδαφος, υπέδαφος, προϊόν, μικροκλίμα) Γενίκευση των Παραπάνω Παρατηρήσεων σε όλα τα μέρη του Καλλιεργούμενου Τεμαχίου Σχεδιασμός Εργαλείου Λήψης Αποφάσεων (αναγνωρίζει καταστάσεις και προβλήματα και, είτε επιτρέπει τουλάχιστον καλύτερη εποπτεία της κατάστασης για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης λύσης, είτε παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις) 1. 2. 3. 4.

5 Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) Με Ποιόν Τρόπο Μπορούμε να Μετράμε σε Πολλά Διαφορετικά Σημεία; Η Χρήση Ασύρματων Αισθητηρίων Αποτελεί Μέρος της Συνολικής Προσπάθειας για τη Χρήση Μοντέρνων Μεθόδων Ελέγχου και Αξιοποίησης Πληροφορίας για την Επίτευξη του Στόχου της Γεωργίας Ακριβείας

6 Τυπικός Ασύρματος Κόμβος Αισθητήρων Συχνότητα Λειτουργίας800MHz ~ 2.4GHz Εκατοντάδες Κόμβοι Χαμηλή Ταχύτητα Δεδομένων Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας MCU Radio InputsInputs Power OutpuTsOutpuTs Αισθητήριο #1 Αισθητήριο #2 Αισθητήριο #Ν Φορτίο #1 Φορτίο #2 Φορτίο #Ν

7 Τοπολογία Star

8 Τοπολογία Tree

9 Τοπολογία Mesh

10 ΙΕΕΕ 802.15.4 / ZigBee

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ EKKINΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

37 START-STOP ME ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΙΣΗ Το κουμπί start εχει μια ανοιχτή επαφή, που όταν πατηθεί κλείνει ενώ το κουμπί stop έχει μια κλειστή επαφή που όταν πατηθεί ανοίγει. Λειτουργία του κυκλώματος: Όταν πατηθεί το start κλείνει η ανοιχτή επαφή του και το ρεύμα περνά και η τάση πάει στο πηνίο του ρελε οπλίζοντας το. Αφήνοντας το κουμπί η επαφή του ανοίγει αλλά το ρεύμα συνεχίζει να περνά από το πηνίο του ρελε μέσω της επαφής που εν τω μεταξύ έχει κλείσει. Αν πατηθεί το stop η κλειστή επαφή ανοίγει και το ρεύμα σταματά να περνά με αποτέλεσμα το ρελε να έρθει στην θέση ηρεμίας του.

38

39 Συνδεσμολογία γεννητριών Η συνδεσμολογία τριφασικών γεννητριών μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: Κατ’αστέρα Υ (αστεροειδής συνδεσμολογία) Κατά τρίγωνο Δ (τριγωνική συνδεσμολογία) Η σύνδεση αστέρα ή τριγώνου γίνεται σε τριφασικούς κινητήρες, μετασχηματιστές, γεννήτριες και τριφασικούς καταναλωτές. Ο διακόπτης αστέρα-τριγώνου χρησιμοποιείται σε κινητήρες με ισχύ πάνω από 3 ίππους (περίπου 2.25 kW).

40 Συνδεσμολογία κατ’αστέρα  Στη σύνδεση πηγών κατ’αστέρα, ο κοινός ακροδέκτης των πηγών ονομάζεται ουδέτερος κόμβος.  Με δεδομένες τις φασικές τάσεις των πηγών μπορούμε να υπολογίσουμε τις πολικές τάσεις ως εξής: V AB= V A- V B=√ 3 * V < 30 ° V BC =V B -V C=√ 3 * V <-90° V CA =V C- V A =√3*V <-210°

41  Σε μια συμμετρική πηγή σε αστέρα ισχύει : V A+ V B + V C =0 V AB +V BC +V CA =0

42 Συνδεσμολογία κατά τρίγωνο  Στη σύνδεση κατά τρίγωνο ΔΕΝ υπάρχει ουδέτερος κόμβος.  Επίσης, οι φασικές τάσεις συμπίπτουν με τις φασικές  Σε μια συμμετρική πηγή σε τρίγωνο ισχύει : V A +V B +V C =0

43 Αριστερά έχουμε συνδεσμολογία κατά τρίγωνο και δεξιά έχουμε συνδεσμολογία κατά αστέρα.

44 Μανδάλωση Στην πράξη πολλές φορές, απαιτείται η συνδυασμένη λειτουργία δύο ή περισσότερων Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες. Όταν ένα μηχάνημα ή συγκρότημα έχει περισσότερους από ένα κινητήρες, απαιτείται αφ' ενός για την λειτουργικότητα του μηχανήματος και αφ' ετέ­ ρου για την ασφάλεια των ανθρώπων, που τα χειρίζονται, να μπαίνει σε λειτουργία ο πρώτος κινητήρας και εφ' όσον λειτουργεί αυτός, στην συνέχεια, να μπαίνει σε λειτουργία και ο δεύτερος κινητήρας.

45 Αν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο ο πρώτος κινητήρας δεν δουλεύει (ή στα­ματήσει) δεν μπορεί να μπει σε λειτουργία ο δεύτερος (ή να διακοπεί η λειτουργία του αντίστοιχα). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλεκτρικής μανδάλωσης των αυτοματισμών των Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες.

46 Ο βασικός «απλός» αυτοματισμός που θα εκτελέσει αυτό «σενάριο» φαίνεται στη Εικόνα2. Στον αυτοματισμό αυτό χρησιμοποιούνται 2 μπουτόν για τον Κινητήρα Μ1 (START/b2-STOP/b1) και 2 μπουτόν για τον Κινητήρα Μ2 (START/b4-STOP/b3), βεβαίως σαφώς ανεξάρτητα αλλά «μανδαλωμένα». Δηλ. απαι- τούνται συνολικά 4 μπουτόν. Τα μπουτόν αυτά ανά ζεύγη STOP-START σε «μπουτονιέρα», μπορεί να είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία, έστω κοντά στους αντίστοιχους κινητήρες.

47 Έτσι αν πιεστεί το μπουτόν START/b2 του Κινητήρα Μ1, θα οπλίσει το πρώτο ρελαί C1 και θα αυτοσυγκρατηθεί από την επαφή C1 (στο κλάδο2) και ταυτόχρονα θα κλείσει και η επαφή C1 (στο κλάδο4) που είναι και η επαφή ηλεκτρι­κής μανδάλωσης. Έτσι δίδεται η δυνατότητα να λει­τουργήσει και το δεύτερο ρελέ C2, εφ΄ όσον πατηθεί το μπουτόν START/b4 του Κινητήρα Μ2. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί το πρώτο ρελέ C1, η επαφή C1 (στο κλάδο4) θα παραμείνει ανοιχτή και κατά συνέπεια θα υπάρχει αδυναμία εκκίνησης του δεύτερου ρελέ C2 και άρα του Κινητήρα Μ2.

48

49 Μανδάλωση δύο τριφασικών κινητήρων με δυνατότητα εκκίνησης αστέρα-τρίγωνο και αριστερά/δεξιά

50 Αυτοματισμός δύο τριφασικών κινητήρων με μανδάλωση και 4 μπουτόν

51 ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ (ΡΕΛΕ-RELΑYS) KAI ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTERS)

52 Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας Οι Ασύγχρονοι Τριφασικοί Κινητήρες (ΑΤΚ) είναι πολύ συνηθισμένοι στην βιομηχανική ζωή και εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα Βιομηχανικών και παραγωγικών διαδικασιών. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων: Τον Ασύγχρονο Τριφασικό Κινητήρα με βραχυκυκλωμένο δρομέα Τον Ασύγχρονο Τριφασικό Κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα

53 Κατασκευαστικά στοιχεία Ο στάτης του κινητήρα είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να έχει 3 διακριτά τυλίγματα (πηνία) που θα τροφοδοτηθούν από τις 3 φάσεις του τριφασικού δικτύου της ΔΕΗ (L1, L2, L3) μέσω κατάλληλου κιβώτιου ακροδεκτών του. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η ονομασία των φάσεων του Κινητήρα, είναι αντικείμενο διαφόρων κανονισμών.

54 Ο δρομέας του κινητήρα είναι κατασκευασμένος «απλά». Αποτελείται από ένα (μεταλλικό) πυρήνα από μαγνητικά ελάσματα με εγκοπές που σχηματίζουν οδοντώσεις μέσα της οποίες τοποθετούνται ράβδοι, που της άκρες της βραχυκυκλώνονται με μεταλλικά στεφάνια και αποτελούν το τύλιγμα κλωβού. Έτσι της ο δρομέας χαρακτηρίζεται ως βραχυκυκλωμένος δρομέας ή δρομέας τύπου κλωβού.

55 Πάντα, στην εξωτερική επιφάνεια του στάτη, υπάρχει μια μεταλλική πινακίδα η οποία αποτελεί την «ταυτότητα» του Κινητήρα και αναφέρει στοιχεία για τον κατασκευαστή, το είδος του κινητήρα, τα ονομ. μεγέθη του (ρεύματα, τάσεις), την ισχύ του και αρκετά άλλα χρήσιμα για τον Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη στοιχεία.

56 Εκκίνηση Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα. Γενικά οι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο δίκτυο. Κατά την εκκίνηση όμως απορροφούν ρεύμα τετραπλάσιο μέχρι οκταπλάσιο του ονομαστικού, που προκαλεί στιγμιαία πτώση τάσης του δικτύου και η οποία έχει επιπτώσεις στους άλλους καταναλωτές. Η πτώση τάσης, που λέγεται και βύθιση τάσης δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα σε κινητήρες, ηλεκτρονικά μηχανήματα κ.α.

57 Οι μέθοδοι εκκίνησης λοιπόν που αναπτύχθηκαν προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα της εκκίνησης είναι οι εξής: 1)Απευθείας εκκίνηση. Ο κινητήρας συνδέεται στο δίκτυο μέσω τριπολικού διακόπτη που συνήθως είναι Ασφαλειοδιακόπτης. Για παράδειγμα ένας τέτοιος διακόπτης συνδέεται στα άκρα U1 V1 W1 του κιβωτίου ακροδεκτών ενός κινητήρα.

58 Τα άλλα άκρα W2 U2 V2 συνδέονται με μικρά λαμάκια. Έτσι η όλη συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη είναι συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ.Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε κινητήρες μικρής ισχύος μέχρι 1,5PS. Δημιουργεί όμως πτώση τάσης στο δίκτυο, γι' αυτό η ΔΕΗ έχει εκδώσει σχετική οδηγία που προσδιορίζει το μέγιστο ρεύμα εκκίνησης στην περίπτωση αυτή. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτής είναι τα εξής:

59 Ρεύμα εκκίνησης Ροπή εκκίνησης Απαιτείται απλός εξοπλισμός (Ασφαλειοδιακόπτης, καλώδιο και ένα κατσαβίδι!). Αδυναμία ρύθμισης στροφών.

60 2)Εκκίνηση με διακόπτη Αστέρα-Τριγώνου (Υ-Δ). Η εκκίνηση γίνεται με ειδικό χειροκίνητο ή με αυτόματο διακόπτη ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Υ-Δ) που μπορεί να είναι υλοποιημένος με κλασσικό αυτοματισμό (ρελέ, χρονικά, κ.α.) ή με μονάδα PLC. Κατά την εκκίνηση ο διακόπτης στρέφεται στη θέση ΑΣΤΕΡΑΣ (Υ) και οι επαφές του ενώνουν τους ακροδέκτες W2, U2, V2.

61 Τότε ο στάτης συνδέεται σε συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ και η κάθε φάση του κινητήρα τροφοδοτείται με την φασική τάση δικτύου. Για δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ η φασική αυτή τάση δικτύου είναι U φ =220V. Όταν ο κινητήρας φθάσει σε κάποιο οριακό αριθμό στροφών (που συνήθως φτάνει σε πολύ μικρό χρόνο, π.χ. 10 δευτ/πτα), στρέφουμε το διακόπτη στη θέση ΤΡΙΓΩΝΟ (Δ).

62 Οι επαφές του ενώνουν τους ακροδέκτες U1-W2, V1- U2, W1-V2, συνδέοντας τα τυλίγματα του στάτη σε ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ συνδεσμολογία, τροφοδοτώντας κάθε φάση του κινητήρα με πολική τάση δικτύου. Για δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ η πολική αυτή τάση δικτύου είναι U π =U=√3.U φ = √3.220V=380V.

63 Αν λοιπόν ο κινητήρας ξεκινούσε απ' ευθείας με συνδεσμολογία τυλιγμάτων ΤΡΙΓΩΝΟΥ, το ρεύμα εκκίνησης μέσα από κάθε φάση του θα ήταν: Ι φ =U π /Ζ, όπου Ζ η σύνθετη αντίσταση κάθε φάσης του Κινητήρα. Από το δίκτυο θα απορροφούσε ρεύμα: Ι Δ = √3. Ι φ = √3. (U π /Ζ). Σε συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ όμως, το ρεύμα εκκίνησης μέσα από κάθε φάση του κινητήρα θα είναι: Ι φ = U φ = U π /(Ζ. √3).

64 Από το δίκτυο θα απορροφούσε ρεύμα Ι r =I φ = U π /(Ζ. √3)=(1/ √3).(Ι Δ / √3)= Ι Δ /3. Συνεπώς η σχέση των ρευμάτων από τις δύο συνδεσμολογίες τυλιγμάτων θα είναι: Ι r = Ι Δ /3. Άρα ως συμπέρασμα της προηγούμενης ανάλυσης εξάγεται ότι: Με συνδεσμολογία ΑΣΤΕΡΑ ο κινητήρας μειώνει τρεις φορές το ρεύμα εκκίνησης σε σχέση με τη συνδεσμολογία ΤΡΙΓΩΝΟΥ.

65 Συνεπώς η αυτή η μεθοδολογία εκκίνησης θα πρέπει να ακολουθείται για ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες όταν ειδικά αυτοί είναι μεγαλύτεροι από 1,5PS (πράγμα σύνηθες σε Βιομηχανικές ή Γεωργικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν κινητήρες!)Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αυτής της μεθόδου είναι : Ρεύμα εκκίνησης Ροπή εκκίνησης Παρατηρούνται αιχμές ρεύματος και ροπής κατά τη μεταλλαγή από αστέρα σε τρίγωνο. Απαιτείται σύνθετος εξοπλισμός (…ρελέ, χρονικά, καλωδίωση, κ.α.! ή PLC με πρόγραμμα!) Αδυναμία ρύθμισης στροφών.

66 Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η χρήση χειροκίνητου διακόπτη ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ έχει πια εγκαταλειφθεί (και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται), αλλά ΠΑΝΤΑ συναντιέται: ο αυτόματος διακόπτης ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ(Υ-Δ), υλοποιημένος με κλασσικό αυτοματισμό (ρελέ,χρονικά, κ.α.) ο αυτόματος διακόπτης ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟΥ(Υ-Δ), υλοποιημένος με μονάδα PLC.

67 Κινητήρας

68 Σύνδεση του inverter με τον κινητήρα και την αυτόματη εναλλαγή της σύνδεσης αστέρα σε σύνδεση τρίγωνο. Συμμετέχουν από τα αριστερά:Μανωλάκη Σοφία και Αγριομάλλου Μιράντα Και από τα δεξιά: Ζαχαριουδάκη Εμμανουέλα και ο υπεύθυνος εργαστηρίου κ. Αναστασίου Αχιλλέας

69 Σύνδεση του inverter με τον κινητήρα Συμμετέχουν:Ζαχαριουδάκη Εμμανουέλα, Μανωλάκη Σοφία και ο υπεύθυνος εργαστηρίου Αναστασίου Αχιλλέας

70 Αμπερομέτρηση Ασύγχρονου 3Φ Κινητήρα: Αγριομάλλου Μιράντα

71 Oι ηλεκτρονόμοι(ρελέ-reley) Οι ηλεκτρονόμοι είναι διακόπτες που περιέχουν : Α. Ένα πηνίο διέγερσης που διγείρεται συνήθως με συνεχή τάση πχ. 5V,24V,κτλ ή και με εναλλασσόμενη τάση πχ. 220V. Β.Ένα ή περισσοτέρους διακόπτες(επαφές του ηλεκτρονόμου-contact).’Oπως με τους απλούς διακόπτες,οι ηλεκτρονόμοι αποικονίζονται σχεδιαστικά πάντα στη θέση ηρεμίας (κλειστή θέση-unoperated position).

72 Οι επαφές μπορούν να σχεδιαστούν με διαφορετικούς τρόπους αλλά η μεσαία-κοινή επαφή είναι ο κινούμενος βραχίονας επαφής με τις ψήκτρες και θα κινηθεί όταν ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος. Η πάνω επαφή, ονομαζόμενη 1,είναι κανονικά κλειστή επαφή(normally closed, NC):ονομάζεται όταν είναι κλειστή και ο ηλεκτρονόμος δεν ενεργοποιείται.

73 Η κάτω επαφή, ονομαζόμενη 3,είναι κανονικά ανοιχτή επαφή(normally open, NO):ονομάζεται όταν είναι ανοιχτή και ο ηλεκτρονόμος δεν ενεργοποιείται. Λειτουργικά, όταν η τάση εφαρμόζεται στο πηνίο του ηλεκτρονόμου,η επαφή(3)ΝΟ αλλάζει μηχανικά και συνδέεται ηλεκτρικά με την επαφή μεταστροφής (μεσαία επαφή) για όσο χρόνο διαρκεί η διέγερση του ρελέ. Αν διακοπεί η διέγερση, τότε οι επαφές επανέρχονται στην θέση ηρεμίας.

74

75 Ηλεκτρονόμος (ρελέ) στο εργαστήριο

76 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Management and Control for Quality (MACQU)

77 Το MACQU είναι ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης και ελέγχου για θερμοκήπια. Παρέχει στον παραγωγό και στον ερευνητή μια εφαρμογή διαχείρισης και ένα εργαλείο έρευνας. Ο χειριστής του θερμοκηπίου μπορεί να εφαρμοζεί άμεσα την εμπειρία του ή μπορεί να τον βοηθησεί στις ερευνητικές του διαδικασίες για την καλύτερη διαχείριση. Στόχοι είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων καθώς και οι βέλτιστοι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του συστήματος.

78 Το MACQU αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της ΕΕ και τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαίων εμπειρογνώμονων.Η περιγραφή της διαχείρισης του θερμοκηπίου ενισχύθηκε με τα αποτελέσματα της έρευνας και επικεντρώθηκε στα μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή του φαινομένου του θερμοκηπίου. Λύσεις εφαρμόζονται όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγρασία και τον έλεγχο του κλίματος, καθώς και για την παροχή θρεπτικών συστατικών σε ανοιχτό ή κλειστό υδροπονικό σύστημα με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

79 Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει έναν υπολογιστή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Ευφυούς Ελέγχου (CIMIC) σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και ενσωματώνει τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας της κοινοπραξίας. Τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία ενός «βρόχου ελέγχου ποιότητας» για επιχειρήσεις διαχείρισης του θερμοκηπίου έχουν αναπτυχθεί και ενσωματωθεί στη συνολική δομή του λογισμικού.

80 Πρώτον, οι αντικρουόμενες τάσεις απώλειας της απόδοσης και της ποιότητας απόκρισης με τη διατροφή και τη συσσώρευση αλάτων στο περιβάλλον της ρίζα έχουν ποσοτικοποιηθεί. Δεύτερον, έχει αποδειχθεί ότι ο έλεγχος της υγρασίας του θερμοκηπίου μπορεί να είναι ευεργετικος, καθώς και ένας αλγόριθμος ελέγχου της υγρασίας έχει αναπτυχθεί και βελτιστοποιεί την οικονομική αποδοτικότητα του επιπλέουν κόστους του ελέγχου, έναντι αυξήσεων της αναμενόμενης απόδοσης και της αξίας των καλλιεργειών.

81 Ένας αλγόριθμος για την εφαρμογή άρδευσης με τη χρήση ενός μοντέλου και την έννοια του ελάχιστου αποστράγγισης αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε ως τρίτο στοιχείο. Αυτό επιτρέπει την παροχή νερού που πρέπει να ταιριάζει στενά με τις ανάγκες του φυτού και έτσι η απόρριψη των λιπασμάτων στο περιβάλλον του εδάφους και την κατανάλωση του νερού μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Αισθητήρες ISFET για μέτρηση της συγκέντρωσης των μεμονωμένων ιόντων δοκιμάστηκαν για αντοχή διάρκεια ζωής.

82 Τέλος, προκειμένου να παραχθεί το σύστημα MACQU feed-back block,μια μέθοδος μη-καταστροφική,έχει αναπτυχθεί μία on-line ποιότητα που σχετίζεται με τα οπτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε αποδεκτές εσωτερικές παραμέτρους ποιότητας, που διαφορετικά θα απαιτούσαν καταστρεπτικές μετρήσεις. Επιπλέον, έχουν καινοτόμους αισθητήρες για την υγρασία του εδάφους,για τη βιο-απόκριση (συμπτώματα στρες) και την έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών που έχουν εξεταστεί.

83 Ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις, ειδικά με ISFET και της οπτικής επεξεργασίας της εικόνας είναι στην αιχμή της πρακτικής χρήσης. Τα πλεονεκτήματα είναι οι γνωστές προσεγγίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που υλοποιήθηκαν με ορισμένες μεθόδους.

84 MACQU είναι ένα ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο υπολογιστής του θερμοκηπίου οπτικά προγραμματίζεται από τον υπολογιστή του γραφείου και παρέχει μια πληθώρα έξυπνων λειτουργιών ελέγχου για αυτόνομη λειτουργία. Εκτεταμένη καταγραφή δεδομένων και στατιστικών καθιστούν το σύστημα, επίσης, ένα ισχυρό καταγραφέα δεδομένων υψηλής ακρίβειας.

85 Περαιτέρω Νοημοσύνη μπορεί να προγραμματιστεί γρήγορα μέσα από ένα σύστημα που βασίζεται στη γνώση της μητρική της MACQU. Οι απαιτήσεις μπορούν να εκφραστούν με ασαφείς όρους (δηλαδή lower_cost, more_heat κ.λπ.) και αυτό επιτρέπει την εμπειρία των χρηστών του θερμοκηπίου για καλύτερη διαχείριση του έλεγχου. Το σύστημα παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας του χρήστη.

86 Επιπλέον, η δυνατότητα animation προσφέρεται με την προσάρτηση γραφικών αντικείμενων με εικόνες φόντου του θερμοκηπίου ή αντιγραφή των σχέδιων. Το σύστημα διαθέτει καινοτόμες λειτουργίες των σύγχρονων συστημάτων SCADA και αποδεικνύεται πολύ ισχυρό για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς και για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

87 Ο αρχικός στόχος να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης του θερμοκηπίου έχει φθάσει στην τελική ανάπτυξη του προϊόντος από δύο ενότητες: MACQU-C για τον έλεγχο του κλίματος και MACQU-H για υδροπονία σε ανοικτά και κλειστά συστήματα άρδευσης βρόχου. Ανάπτυξη spin-offs, τα οποία βρίσκονται σε φάση δοκιμών του πρωτοτύπου,προκειμένου να οδηγήσουν στην ανάπτυξη προϊόντων για τη αυτοματοποιημένη διατροφή στην Αλιεία ( MACQU-F ) και ενα επεκτάσιμο δίκτυο ελέγχου της διαχείρισης της άρδευσης ( MACQU-Ir ) για πράσινα πάρκα, καθ 'οδόν φυτείες κλπ.MACQU-CMACQU-HMACQU-FMACQU-Ir

88 Ηλεκτρονική πλακέτα του MACQU

89

90 ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

91 Τοποθέτηση αντίστασης σε ηλεκτρονική πλακέτα : Ζαχαριουδάκη Εμμανουέλα

92 Εξαρτήματα που προστίθενται πάνω στην πλακέτα του macqu.

93 Η ασκούμενη φοιτήτρια Ζαχαριουδάκη Εμμανουέλα μετράει τις αντιστάσεις με το πολύμετρο.

94 Μια πλακέτα που δημιουργήθηκε απο τις ασκούμενες φοιτήτριες της ομάδας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα ΜACQU.

95 Ηλεκτική/Ηλεκτρονική σύνδεση των υποβαθμίδων του συστήματος MACQU και η αναπαραστασή της σε γραφικό περιβάλλον ΗΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google